wiebodzin, wiebodzina, wiebodzinie
[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > ¦wiebodzin od 1945 roku

sortuj wedug: tytuu | daty | popularnoci

Kina w powojennym ¦wiebodzinie
Dzieñ za Dniem
Wydanie 27 [240] z dnia 12 lipca 2006 r.
Fragment Monografii ¦wiebodzina pod redakcj± prof.
Wojciecha Strzy¿ewskiego, która uka¿e siê jesieni± 2006 roku.
odson: 3643 poka artyku | komentarz[0] |

Koniec niemieckiego panowania
¦wietny materia³ Pana Waldka Wachowskiego. Pierwsze miesi±ce 1945 roku, sytuacja na froncie, okoliczno¶ci wycofywania siê wojsk niemieckich w okolicznych terenów. Ostatnie miesi±ce funkcjonowania w³adzy niemieckiej w ¦wiebodzinie... Polecam
odson: 17040 poka artyku | komentarz[0] |

Los sióstr z placówki Schwiebus
Relacja siostry Petrussy Richter z lat 1944 – 1946. Los sióstr z placówki Schwiebus (spisane w pa¼dzierniku 1968 r.).
odson: 8204 poka artyku | komentarz[0] |

Od legendy do faktów
Martyrium und Heldentum Ostdeutscher Frauen - Ein Ausschnitt aus der Schlesischen Passion 1945/46
odson: 8870 poka artyku | komentarz[0] |

Odkrywane tajemnice
Piêæ bazaltowych krzy¿y u³o¿onych na ziemi okrywa miejsce pochówku sze¶ciu Sióstr Boromeuszek zamordowanych przez czerwonoarmistów 3, 4 i 9 lutego 1945 r. Wspó³dzielona z Siostrami Pasterkami kwatera jest ju¿ prawie na ukoñczeniu. Wydaje siê, ¿e na wiosnê wystarczy w godny sposób upamiêtniæ zakoñczenie prac, postawiæ pami±tkow± p³ytê kamienn± i ... znowu zapomnieæ? „¦wiebodziñska legenda” nie pozwala o sobie zapomnieæ, nie pozwala przej¶æ obojêtnie obok tej ju¿ zapomnianej tragedii.
odson: 8059 poka artyku | komentarz[0] |

Ostatnie dni niemieckiego ¦wiebodzina
31 stycznia minê³o 60 lat od czasu, kiedy wojska Armii Czerwonej w wyniku dzia³añ wojennych zajê³y ¦wiebodzin. Wymieniaj±c datê 31 stycznia 1945 r. wiêkszo¶æ z nas ma na my¶li wyzwolenie ¦wiebodzina, choæ s³owo "wyzwolenie" jest w tym przypadku problematyczne.
odson: 10774 poka artyku | komentarz[1] |

Ostatnie lata Sióstr Boromeuszek w ¦wiebodzinie
Relacja Siostry Amandy Glombik - kontynuacja gromadzenia materia³ów do kwerendy na temat losów Sióstr Boromeuszek pos³uguj±cych w Szpitalu ¶w. Józefa w ¦wiebodzinie.
odson: 8528 poka artyku | komentarz[0] |

Pierwsze, szkolne lata w ¦wiebodzinie
odson: 11291 poka artyku | komentarz[2] |

Pocz±tki edukacji szkolnej na terenie ¦wiebodzina po wojnie
Okolice Najbli¿sze, wydanie nr 01 (85) 2004
odson: 9158 poka artyku | komentarz[0] |

Podró¿e Pekaesem
Jednym z pierwszych rozdzia³ów otwieraj±cych najnowsze wydawnictwo Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie pt. "¦wiebodzin. Ludzie, budowle, anegdoty." autorstwa Pana Kazimierza Gancewskiego, s± w³a¶nie wspominane przez autora z przymru¿eniem oka podró¿e "PeKaeSem".
odson: 8090 poka artyku | komentarz[1] |

Polacy i Niemcy pisz± historiê
Gazeta Lubuska
16 kwietnia 2007 r.
W Nowej Soli nauczyciele i uczniowie ogólniaka opracowuj± wspólnie z niemieckimi kolegami dzieje II wojny.
odson: 2529 poka artyku | komentarz[0] |

Poznañski Czerwiec '56 na Ziemi ¦wiebodziñskiej
Okolice Najbli¿sze
Wydanie 07-08 [113] lipiec-sierpieñ 2006 r.
odson: 2637 poka artyku | komentarz[0] |

Przesiedleñcy - ¦wiebodzin 1945 - 1949 r.
Okolice Najbli¿sze
Numery 05-11 (111-116) maj-listopad 2006 r.
odson: 42591 poka artyku | komentarz[5] |

Spod przymkniêtych powiek
Szanujmy wspomnienia, bo warto co¶ mieæ, gdy zbli¿y siê nasz fin de siecle, jak ¶piewaj± Skaldowie.
Kazimierz Gancewski
odson: 21238 poka artyku | komentarz[2] |

Strajk w Lubogórze w 1981 roku
Celem artyku³u jest prezentacja strajku solidarno¶ciowego w Lubogórze w województwie zielonogórskim w X i XI 1981 roku, czyli w ostatnim etapie istnienia "Solidarno¶ci" przed konfrontacj± z w³adz± i jego oddzia³ywanie na sytuacjê na Ziemi ¦wiebodziñskiej i w innych miastach województwa zielonogórskiego.
odson: 13020 poka artyku | komentarz[1] |

¦wiebodzin 1945. Materialne warunki ¿ycia ludno¶ci I
Okolice Najbli¿sze Wydanie Nr 9 [103] wrzesieñ 2005 r. Waldemar Wachowski
odson: 3960 poka artyku | komentarz[0] |

¦wiebodzin 1945. Materialne warunki ¿ycia ludno¶ci II
odson: 3714 poka artyku | komentarz[0] |

¦wiebodzin 1945. Migracje
To ju¿ trzecia ods³ona „¦wiebodzin 1945". W dwóch poprzednich wspominali¶my tworzenie siê i dzia³alno¶æ polskiej administracji w mie¶cie oraz pierwsze miesi±ce ¿ycia spo³eczno-politycznego. Tym razem mowa bêdzie o migracji.
odson: 8629 poka artyku | komentarz[2] |

¦wiebodzin 1945. Pocz±tki o¶wiaty
Ostatnim z elementów odbudowy pañstwa po okupacji niemieckiej by³o odtworzenie o¶wiaty. Zwracano przede wszystkim uwagê na reaktywowanie szkolnictwa wszystkich typów, jednorodno¶æ programu nauczania i organizacji szkó³ oraz zlikwidowanie analfabetyzmu.
odson: 10875 poka artyku | komentarz[0] |

¦wiebodzin 1945. Pocz±tki o¶wiaty - szko³y ¶rednie
odson: 11562 poka artyku | komentarz[0] |


strona: [1] [2] | wszystkich artw: 27

Kalendarz
Lipiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Dzia³y artyku³ów
100 lat temu
50 lat temu
Archeologia okolic
Kartkowe sprawy
Katalog C&Co.
Biografie
Publikacje
Ulice wczoraj i dzi¶
Wokó³ Ratusza
Wydarzenia
Z historii miasta ...
Z ziemi polskiej ...
¦wiebodzin po 45r.
¦KF
Miejsca
Najczê¶ciej czytane
Ulice wczoraj i d...
130 lat linii kol...
Przesiedleñcy - ...
¦wiebodziñska \...
Wie¿a Bismarcka
Browary
Najstarsze dokume...
Liceum Ogólnoksz...
Archeologia okolic
Du¿a rola ma³eg...
¦wiebodzin - 700...
W muzealnych murach
Eberhard Hilscher
Spod przymkniêty...
Cmentarz miejski
Jan Kazimierz Sob...
Ko¶ció³ pw. Na...
Robert Balcke
Bibliografia
Gustaw £apszyñski
Koniec niemieckie...
Ko¶ció³ pw. ¶...
Sto lat temu w po...
Zamek
Swybuschin wed³u...
Historyczne pocz...
Sukiennictwo w dz...
Baszta pacho³kó...
Sto lat temu w po...
¦wiebodziñskie ...
Z ¿ycia mieszcza...
Odkrycie krypty g...
Dramatyczne wydar...
¦wiebodziñska l...
Schwiebüssen / S...
Lech Wierusz
Hubertus Gabriel
Maksymilian von K...
Strajk w Lubogór...
¦wiebodzin spod ...
Zenon Piszczyñski
Szpital
Unikalne Cmentarz...
Samorz±dno¶æ m...
Historia jednego ...
Minigaleria
Na forum...
Scena pierwsza -...
Realpolitik £uk...
witam wszystkich...
Per³a frankfurc...
Na cmentarzu bê...
List Pasterski n...
W centrum miasta...
17 Kwiecieñ
Nasze bunkry to ...
Wêz³y na autos...
Linkuj z nami
eNinety Gallery

Isakowicz.PL
fronda.pl
IV Festyn Micha³a
Student News
KARTA
Bibu³a
Pradzieje.pl
G A Z E T A
Jêzyki-Obce.pl
© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.036 | powered by jPORTAL 2