wiebodzin, wiebodzina, wiebodzinie
[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Polecam!

Portret miasta


¦wiebodziñscy ksiêgarze - Pañstwo Korn – przez lata handluj±cy w ma³ej ksiêgarence „U Edwarda” (tu¿ za bankiem BZ WBK przy ul. G³ogowskiej) - z ¿alem rozk³adali rêce przed szukaj±cymi pami±tek ze ¦wiebodzina. Latem ¿al by³ dotkliwszy bo odprawiali z kwitkiem turystów pytaj±cych o album miasta.

 

Portret miasta

Do r±k czytelników trafi³a nowa ksi±¿ka o ¦wiebodzinie. Tym razem jest to zbiór prac artysty fotografa - Piotra Wêc³awskiego, który byæ mo¿e wype³ni dotkliw± lukê. Ksi±¿ka - pierwszy polski foto album miasta zawiera 125 kolorowych obrazów. Wszystkie spod jednej rêki artysty - ¶wiebodzianina od urodzenia (1958). Warto¶æ albumu podnosz± t³umaczenia Gra¿yny Hata³a (j. niemiecki) i Piotra Ratajczaka (j. angielski). Ksi±¿kê zredagowa³ i opracowa³ graficznie Kazimierz Gancewski.

W tym miejscu uk³on w stronê miejskich radnych, którzy jednog³o¶nie zdecydowali, ¿e ta pozycja w ci±gu najbli¿szych lat stanowiæ bêdzie pami±tkê ze ¦wiebodzina (st±d te¿ lwia czê¶æ nak³adu trafi³a do Urzêdu Miejskiego). Mo¿na bêdzie zatem obdarowaæ ni± drogich go¶ci - uczestników wymian sportowych, kulturalnych, regionalnych, zawodowych etc. Wyje¿d¿aj±cy np. za granicê bêd± mieli kolorowy prezent – fotograficzny portret miasta.

Co zobaczymy? ¦wietne fotografie a na nich miêdzy innymi mury obronne, najstarsze budynki, interesuj±ce fasady kamienic, ko¶cio³y, widoki miasta z balonu, pomniki, nowe obiekty drogowe i rozwi±zania komunikacyjne (S3). Na ok³adce prócz notki o arty¶cie umieszczono widok miasta od wschodu, zza jeziora Zamkowego. Na koñcu, obok spisu ilustracji, znajdziemy ma³y przegl±d wydawnictw regionalnych dostêpnych (do wyczerpania nak³adu) w tutejszym Muzeum.

Kliknij po wiêcej informacji

schwiebu | 30.03.2014 wicej | komentarz[1] |
Sukiennik ¶wiebodziñski
Fontanna sukiennika ¶wiebodziñskiego
schwiebu | 16.03.2014 wicej | komentarz[1] |
Historii Sióstr Boromeuszek ci±g dalszy

Historii Sióstr Boromeuszek zamordowanych w ¦wiebodzinie w 1945 roku ci±g dalszy

Dwa lata temu, wiosn± 2010 roku zaproponowa³em moim kole¿ankom i kolegom z Akcji Katolickiej, by kwotê ponad 1000 z³ pozosta³± po postawieniu nagrobków ksiê¿y: Bogus³awa Trochy i Benedykta Pacygi przeznaczyæ na odnowienie miejsca pochówku sióstr zakonnych. Akceptacja by³a oczywista, bo miejsce to wymaga³o pilnie zagospodarowania i remontu, a fakt, i¿ siostry tam spoczywaj±ce nale¿a³y do wspólnoty parafii ¶w. Micha³a Archanio³a obligowa³ nas parafian do podjêcia trudu renowacji.

Zdjêcie pochodzi z serwisu internetowego www.dzienzadniem.pl

Gmina ¦wiebodzin, jako w³a¶ciciel cmentarza, zgodzi³a siê na zaproponowany przez nas zakres prac remontowych ofiarowuj±c kostkê granitow±.

Zdjêcie pochodzi z serwisu internetowego www.okolicenajblizsze.pl

Aby, groby niemieckich sióstr nie pozostawa³y nadal bezimienne, postanowili¶my odnale¼æ ich dane osobowe tj., imiona, nazwiska oraz daty urodzin i ¶mierci.
Z opowiadañ wiedzieli¶my, ¿e nale¿a³y do zgromadzenia Sióstr Boromeuszek i zosta³y zamordowane po wkroczeniu wojsk radzieckich do ¦wiebodzina w 1945 roku. Proboszcz Benedykt Pacyga sugerowa³ przed laty, i¿ mog³y zgin±æ mêczeñsko.

O pomoc w odnalezieniu danych osobowych niezbêdnych do umieszczenia na projektowanej tablicy pami±tkowej zwrócili¶my siê do zakonu Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy oraz do Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie.
W efekcie, parê miesiêcy pó¼niej, otrzymali¶my krótkie, lecz wymowne, informacje z Trzebnicy. Potwierdzi³y one przypuszczenia o mêczeñskiej ¶mierci sze¶ciu Sióstr Boromeuszek w dniach 3.02. – 9.02.1945 roku. Nazwiska niektórych sióstr wskazywa³y na polskie korzenie. Liczba sióstr, które zginê³y nie odpowiada³a liczbie krzy¿y w miejscu pochówku, ale wkrótce okaza³o siê, ¿e jedna z sióstr spoczywa wspólnie z pochowan± w roku 1990 Siostr± Dominik± Cybulsk±.
Po nied³ugim czasie, Muzeum w ¦wiebodzinie odnalaz³o we Wroc³awiu i przekaza³o nam kopiê spisanych po niemiecku, zebranych i opublikowanych w roku 1955 przez dr. Kapsa relacji pt. „Martyrologia Kobiet na Dolnym ¦l±sku podczas II W.¦.”. Po przet³umaczeniu i zapoznaniu siê z rozdzia³ami opisuj±cymi szeroko losy sióstr zakonnych w ¦wiebodzinie, zdali¶my sobie sprawê, i¿ odkrywamy skrywan± w archiwach i cmentarnej ziemi tajemnicê wielkiej wiary i bohaterstwa, tajemnicê zwyciêstwa nad ¶mierci± sze¶ciu Sióstr Boromeuszek.
Skrywan± d³ugie lata, bo niewygodn± dla oprawców, naszych sojuszników i niebezpieczn± do 1989 roku dla nas Polaków.

Czuj±c niedosyt i poszukuj±c odpowiedzi na rodz±ce siê pytania wys³a³em list do Kongregacji Sióstr Boromeuszek wyja¶niaj±c intencje, z pro¶b± o udostêpnienie wszystkich materia³ów dotycz±cych zamordowanych Sióstr tj. zdjêæ, listów, relacji ¶wiadków oraz ¿yciorysów.
Chêæ poznania ca³ej prawdy, potêgowa³ fakt kanonizacji 24 wrze¶nia 2011 r., piêciu sióstr zakonnych, które zginê³y w podobnych okoliczno¶ciach w Serbii 15 grudnia 1941 r.
W miêdzyczasie uwa¿aj±c, ¿e nie mo¿na czegokolwiek zaniedbaæ przeszuka³em ca³y zasób archiwalny Ksiêdza Janika. ¯adnej informacji, oprócz daty ¶mierci Sióstr Edmary i Lybii 03-09.02.1945 r.) zapisanych w notesie ze zgonami nie znalaz³em.
Na odpowied¼ z Trzebnicy nie musia³em d³ugo czekaæ. Otrzyma³em krótkie ¿yciorysy, zdjêcie z 1947 roku, spis Sióstr w ¦wiebodzinie z 1941, oraz listy i relacje naocznych ¶wiadków tragicznych wydarzeñ.

 

Opisane w nich bestialstwa, tragedie i wszechobecne z³o, oraz szlachetno¶æ, heroizm bezgraniczne umi³owanie Boga i w koñcu mêczeñska ¶mieræ Sióstr nie pozwalaj± przej¶æ obok tych wydarzeñ i obok Ich grobów obojêtnie. Zmuszaj± do zastanowienia; kto zwyciê¿y³? Kto jest naszym bratem i siostr±? Jak do tego dosz³o? Czy, aby ¶wiat nie zmierza do ponownego panowania szatana na ziemi?
Maj±c ju¿ wszystkie informacje i znaj±c prawdê o ¿yciu i ¶mierci szlachetnych Sióstr postanowili¶my ustawiæ okaza³± p³ytê kamienn±. Niech ta p³yta, nasza troska o miejsce pochówku i modlitwy bêd± wyrazem naszej pamiêci, szacunku i czci dla Sióstr Mêczenniczek.
Kto wie czy to nie Ich wstawiennictwu u Boga nie zawdziêczamy, i¿ ¦wiebodzin omijaj± powa¿ne klêski.
W ka¿dym b±d¼ razie zas³uguj±, by byæ naszymi, ¶wiebodziñskimi patronkami – jednymi z najszlachetniejszych w¶ród nie¿yj±cych, spoczywaj±cych na ¶wiebodziñskim cmentarzu.
Zapraszam do zapoznania siê z histori± ostatnich dni ¿ycia i ¶mierci, zamordowanych w ¦wiebodzinie w lutym 1945 roku przez ¿o³nierzy armii czerwonej, Sióstr Boromeuszek.

Prezes Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej
przy parafii p.w. ¦w. Micha³a Archanio³a w ¦wiebodzinie
Ryszard £otarewicz

 
Wszystkie osoby maj±ce wiedzê odno¶nie wydarzeñ z roku 1945 oraz zamordowanych w ¦wiebodzinie Sióstr Boromeuszek prosimy o kontakt:
Siostry Mi³osierdzia ¶w. Karola Boromeusza
ul. Ks. Dziekana Bochenka 30
55-100 Trzebnica
tel.: 506 766 280 lub 507 679 946
e-mail: smcb@boromeuszki.pl


Czytaj wiêcej:
¦wiebodziñska legenda
Od legendy do faktów
Boromeuszki cd...
Odkrywane tajemnice
Los Sióstr cd... (ostatnio dodana relacja s. Petrussy Richter)
inne:
Zabytkowy k³opot
schwiebu | 12.05.2012 wicej | komentarz[1] |
Aktualizacje i nowo¶ci w katalogu - ul. ¦wierczewskiego, Os. Widok i inne uzupe³nienia

C&Co.™ 1208

C&Co.™ 1207

C&Co.™ 1206

C&Co.™ 1205

C&Co.™ 1204

C&Co.™ 1203

C&Co.™ 1202

C&Co.™ 1201

C&Co.™ 1192

C&Co.™ 1190

C&Co.™ 1042

C&Co.™ 0900

C&Co.™ 0899

C&Co.™ 0898

C&Co.™ 0897

C&Co.™ 0566

C&Co.™ 0479

C&Co.™ 0459

C&Co.™ 0455

C&Co.™ 0390

C&Co.™ 0374

C&Co.™ 0331

C&Co.™ 0324

C&Co.™ 0318

C&Co.™ 0240

C&Co.™ 0164

C&Co.™ 0120

C&Co.™ 0021

ul. ¦wierczewskiego
Wie¿a Bismarcka
Os. Widok
Wiêcej
aktualizacji ...
schwiebu | 15.04.2012 wicej | komentarz[0] |
Zagadka rozwi±zana na ulicy Wa³owej


Zagadka jest ³atwa do rozwi±zania dla tych, którzy ulic± Obroñców Stalingradu przechodzili codziennie.

Dzi¶ to ul. Wa³owa. Budynek z widokówki istnieje. Stoi na wprost d. Heimat-Museum czy te¿ Stadthalle, gdzie 11 izb muzealnych urz±dzi³ Gustav Zerndt, za co w nagrodê otrzyma³ ulicê swego imienia (dzi¶ G³owackiego). Przy okazji napisa³ te¿ 3 tomow± historiê Schwiebus.Obiekt trudno rozpoznaæ, bo zmieniono mu rozk³ad okien na parterze. Po 1945 r. - do rozwi±zania powiatu mie¶ci³ siê tu Wydzia³ Rolnictwa, Le¶nictwa etc. kierowany przez p. Merdê (mieszka³ na ul. Ogrodowej). W latach 80-tych ub. wieku mia³y tu siedzibê komendy harcerzy. Pó¼niej eleganck± witrynê i podest wej¶ciowy wspólny dla obu lokali zamurowano dla potrzeb przedszkola pañstwowego nr 4 otwartego za ¶cian± w 1975 r. (pierwsza dyr. - Lucyna Kantor).

Charakterystyczne szkliwione p³ytki usuniêto. Wej¶cie zosta³o przesuniête, jedynie rz±d 7 okien na piêtrze pozosta³ nad szyldem na ca³ej d³ugo¶ci budynku (dzi¶ to sprawdzi³em).
Pozdrawiam!
Kazimierz Gancewski – tutejszy.
schwiebu | 11.04.2012 wicej | komentarz[0] |
Pi³karska zagadka rozwi±zana


Miejsce wykonania zdjêcia to boisko miejskie (równie¿ plac æwiczeñ stra¿ackich), które znajdowa³o siê przy trasie do Brójec (dzi¶ ul. Poznañska).Za pi³karzami widoczny jest fragment szczytu budynku równoleg³ego do ulicy. Budynek stoi tam do dzi¶. Na by³ym placu sportowym pracuj± m.in. serwis BOSCH G. Trzebniaka i punkt skupu surowców wtórnych. Boisko znalaz³o nowe miejsce przy ul. Sikorskiego (zasypano tam ma³y staw za stodo³±). Dzisiejszy kszta³t stadionu nadano podczas przygotowañ do Spartakiady 1000 Lecia Pañstwa Polskiego. Pó³ wieku pó¼niej dobudowano trybunê od wschodu. Podobne zdjêcie dru¿yny pi³karskiej (na turnieju w Schwiebus w 1922 r.) znalaz³em na stronie niemieckiej - amatorskiej dru¿yny Turbine Finkenheerd z drugiej strony Odry.

Pozdrawiam! Kazimierz Gancewski - Tutejszy.
schwiebu | 11.04.2012 wicej | komentarz[1] |
Pro¶ba o pomoc
Za wszelkie sugestie pozwalaj±ce zlokalizowaæ po³o¿enie obiektów przedstawionych na poni¿szych kartach (nierozpoznane miejsca), przes³ane na e-mail: ziach@wp.pl, lub umieszczone w formie komentarza do tego news'a - bêdê bardzo wdziêczny.


C&Co.™ 1193


C&Co.™ 0698

C&Co.™ 1050

C&Co.™ ob33

C&Co.™ 1048

C&Co.™ 1049


schwiebu | 05.04.2012 wicej | komentarz[1] |
Transformatorek i W.C.


"Patrz±c na panoramê z dachu Knabenvolksschule (GM1) na Kawaleryjsk± i plac Wolno¶ci przy prawej krawêdzi kartki widaæ budyneczek mniejszy od innych, z wie¿yczk± na zachodnim krañcu placu. To budka transformatorowa (w po³owie) a drugiej czê¶ci szalet miejski.Budkê rozebrano ok. 1960 r. a transformator umieszczono w klocku na skraju placu."
KG
schwiebu | 28.02.2012 wicej | komentarz[0] |
Wernhera ¶cie¿kami
          Na stronie internetowej Pana Wies³awa D³ugosza www.dokumentyslaska.pl pod pozycj± „F.B. Wernher” odnajdujemy rysunki osiemnastowiecznego ¦l±ska, a w¶ród nich rysunki takich miejscowo¶ci jak Parady¿, Borów, Lubrza, O³obok, Szczaniec i oczywi¶cie ¦wiebodzin. Jest to pozycja godna uwagi ze wzglêdu na swe niew±tpliwe walory estetyczne. „Ilustrowana Topografia ¦l±ska z lat 1744-1768” autorstwa Fryderyka Bernarda Wernhera jest dzie³em zawieraj±cym 2742 strony odrêcznie sporz±dzonych opisów oraz 1183 kolorowanych akwarel± rysunków wykonanych piórkiem z czego 1041 dotyczy³y ¦l±ska w obecnych granicach.
Stadt Pfarr Kirche in Schwiebusen - Ko¶ció³ parafialny, widok ogólny

Autor serwisu ukazuje na swojej stronie po raz pierwszy wszystkie rysunki Wernhera, które po oczyszczeniu oddaj± charakter tamtej epoki. Jak podaje Pan Wies³aw D³ugosz „Jego (Wernhera) rysunki s± barwn± histori± obiektów, których nierzadko ju¿ nie ma, a wiele z nich zosta³o przebudowanych.

           Jest co¶ niesamowitego w starych pocztówkach, rycinach, rysunkach takich jak te, nakre¶lonych rêk± zakochanego w otaczaj±cym go ¶wiecie podró¿nika. Niewiele potrzeba wyobra¼ni, ¿eby pod±¿aæ dawno nieistniej±cymi ¶cie¿kami w¶ród ³±k i poletek, które dzi¶ drzemi± pod fundamentami naszego miasta – chocia¿ nie wszystkie, nasz ogródek jest wci±¿ otwart± przestrzeni±, tak jak 300 lat temu :) ...

schwiebu | 28.01.2012 wicej | komentarz[1] |
¦w. Micha³ Archanio³ 360VR

ciachu | 07.06.2011 wicej | komentarz[1] |
Kronika ¦l±ska Jakuba Schickfusa

W 2006 roku wpad³a mi w rêce kopia 27 rozdzia³u Kronik ¦l±skich Jakuba Schickfusa po¶wiêcona w tej czê¶ci opisowi naszego miasta - jego historii, ustrojowi, wygl±dowi ¦wiebodzina z prze³omu XVI i XVII. Dzi¶ mamy okazjê przekonaæ siê jak w oryginale i w ca³o¶ci wygl±da dzie³o Schickfusa. To cenne wydawnictwo licz±ce sobie ponad 380 lat jest najnowszym nabytkiem Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie.

Zakup starodruku Jakuba Schickfusa ze ¦wiebodzina jest istotnym wydarzeniem w historii naszego regionalnego muzealnictwa i by³ mo¿liwy dziêki hojnemu dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. ¦wiebodziñskie Muzeum zorganizowa³o w zwi±zku z tym zakupem specjaln± wystawê, a wszystkich zainteresowanych zaprasza w czwartek 19 marca na godz. 17.00 na wyk³ad dra Jaros³awa Kuczera z Uniwersytetu Zielonogórskiego po¶wiêcony osobie Jakuba Schickfusa i jego kronice.

 wiêcej

schwiebu | 24.02.2009 wicej | komentarz[0] |
List do szanownych
 

List do szanownych starszych i m³odszych mistrzów naszych braci umi³owanego cechu w Szprotawie, naszym szanownym s±siadom do r±k.
pisane w ¦wiebodzinie

Tak zaadresowany jest list napisany w 1604 roku przez cech piekarzy ze ¦wiebodzina do cechu piekarzy w Szprotawie.

Jest to odpowied¼ na nieznany list ze Szprotawy wys³any 13 maja, a dostarczony do ¦wiebodzina 15 maja 1604 roku (ach, to ówczesne tempo! bez op³at priorytetowych list dotar³ w ci±gu 2 dni, równie szybko spisano odpowied¼).

Autor wskazuje, jak powinno byæ regulowane ¿ycie cechu.

Jakie s± obowi±zki cz³onków? Co trzeba zrobiæ, jakie umiejêtno¶ci posiadaæ, aby zostaæ mistrzem piekarniczym? Jakie s± zasady sporz±dzania miar stosowanych do wypieku? Dlaczego nie wolno piec pierników i ciast z zastosowaniem miodu? Jakie wymagania musi spe³niaæ mistrz, aby móc posiadaæ w³asn± ³awê chlebow±?

Wszystko to - i wiele innych rzeczy - znajdziemy w tym niewielkim objêto¶ciowo, ale bardzo konkretnym li¶cie. To doskonale zachowana karta z czerpanego papieru o wymiarach ok. 33 x 43 cm, ozdobionego znakiem wodnym, z³o¿onego na pó³. Umieszczono tam tekst odpowiadaj±cy niemal trzem stronom wspó³czesnego formatu A4. Piêkne, staranne i wyrobione pismo kre¶lone jest zapewne gêsim piórem. Niestety, mocno nieczytelne dla wspó³czesnego czytelnika. Nawet niemieccy naukowcy z uniwersytetu w Poczdamie mieli nie lada k³opot z odczytaniem. Arkusz papieru, dziêki bardzo sprytnemu z³o¿eniu stanowi³ jednocze¶nie kopertê listu – dla postronnej osoby widoczny by³ jedynie zacytowany wy¿ej adres.

schwiebu | 25.01.2009 wicej | komentarz[1] |
Dzieje ¦wiebodzina w zasiêgu rêki

Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie

POLECA

Dzieje ¦wiebodzina pod redakcj± profesora Wojciecha Strzy¿ewskiego
Pierwsza, pe³na historia miasta od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Zawiera ponad 100 ilustracji. Przygotowana przez zespó³ 25 autorów. W ksi±¿ce znalaz³y siê tak¿e skrócone dzieje wszystkich miejscowo¶ci z terenu Gminy ¦wiebodzin. Ju¿ do nabycia w ¶wiebodziñskich ksiêgarniach oraz w Muzeum Regionalnym!
schwiebu | 22.06.2007 wicej | komentarz[1] |
Kolejne spotkanie
Brandemburska Prowincjonalna Wystawa Warzywna w ¦wiebodzinie - 7-10 pa¼dziernika 1905 r.
schwiebu | 16.06.2007 wicej | komentarz[1] |
Dotyk czasu
MAX SEIDLER Bierverlag SCHWIEBUS
schwiebu | 12.12.2006 wicej | komentarz[3] |
Z ziemi polskiej do polskiej.

Mia³ 7 lat kiedy rozpêta³o siê piek³o II Wojny ¦wiatowej. 13 lat kiedy los wojennej tu³aczki zaprowadzi³ jego rodzinê wraz z nim na Ziemie Zachodnie, do ¦wiebodzina.

Los jaki podziela³y w tamtych latach setki, tysiace rodzin. Ale o historii tego dzieciaka dowiemy siê wiêcej dziêki nigdzie wcze¶niej nie publikowanym opowiadaniom Pana Stanis³awa Wyremby, tak ¶wie¿ym, ¿e wci±¿ sam nie mogê w to uwierzyæ, ¿e uczestniczê w narodzinach tego opowiadania. W miarê jak bêdzie przybywa³o opowiadañ, bedê je udostêpnia³ w kolejnych odcinkach w dziale artyku³ów opatrzonych roboczym tytu³em "Z ziemi polskiej do ... polskiej".

schwiebu | 16.05.2005 wicej | komentarz[0] |
Nowa stara mapa ...
schwiebu | 29.04.2005 wicej | komentarz[1] |
Swybuschin wed³ug Brauna & Hogenberga

Die Stat Swybuschin in nider Schlesien
Maximilian von Knobelsdorf Hauptman und Landsher auf Swübuschin, Rom. Kai. Mait. Comerat in Schlesien.
Miedzioryt kolorowany o rozmiarach 34,5cm x 46,5cm. ¦wiebodzin (Swybuschin/Svibusium) oko³o 1595 roku wed³ug G. Brauna, F. Hogenberga, Civitates Orbis Terranum, tom V, Kolonia 1598, tabl. 50. Kopiê wydano nak³adem Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie w 2004 roku. Druk i opracowanie powierzono www.pt-dru.pl, ¦wiebodzin.

Reprodukcja miedziorytu dostêpna jest w ofercie handlowej Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie w cenach 20z³ (kolor) i 12z³ (czarno-bia³a). Niejako dope³nieniem zakupu reprodukcji bêdzie jego oprawa. Polecam Galeriê Streb (ul. ¯ymierskiego 5) - oprawy w dowolnym kszta³cie i w umiarkowanych cenach. Osobi¶cie zleci³em "ubranie" swojej reproduckji w³a¶nie tam.


Po wiêcej informacji zapraszam do artyku³u o tym samym tytule Swybuschin wed³ug Brauna & Hogenberga, a tutaj znajdziecie jeszcze link do proPozycji na dzisiaj w katalogu C&Co. OB03.


schwiebu | 02.04.2005 wicej | komentarz[2] |

strony: [1] [archiwum newsw | dodaj news]

Kalendarz
Lipiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Dzia³y artyku³ów
100 lat temu
50 lat temu
Archeologia okolic
Kartkowe sprawy
Katalog C&Co.
Biografie
Publikacje
Ulice wczoraj i dzi¶
Wokó³ Ratusza
Wydarzenia
Z historii miasta ...
Z ziemi polskiej ...
¦wiebodzin po 45r.
¦KF
Miejsca
Najczê¶ciej czytane
Ulice wczoraj i d...
130 lat linii kol...
Przesiedleñcy - ...
¦wiebodziñska \...
Wie¿a Bismarcka
Browary
Najstarsze dokume...
Liceum Ogólnoksz...
Archeologia okolic
Du¿a rola ma³eg...
¦wiebodzin - 700...
W muzealnych murach
Eberhard Hilscher
Spod przymkniêty...
Cmentarz miejski
Jan Kazimierz Sob...
Ko¶ció³ pw. Na...
Robert Balcke
Bibliografia
Gustaw £apszyñski
Koniec niemieckie...
Ko¶ció³ pw. ¶...
Sto lat temu w po...
Zamek
Swybuschin wed³u...
Historyczne pocz...
Sukiennictwo w dz...
Baszta pacho³kó...
Sto lat temu w po...
¦wiebodziñskie ...
Z ¿ycia mieszcza...
Odkrycie krypty g...
Dramatyczne wydar...
¦wiebodziñska l...
Schwiebüssen / S...
Lech Wierusz
Hubertus Gabriel
Maksymilian von K...
Strajk w Lubogór...
¦wiebodzin spod ...
Zenon Piszczyñski
Szpital
Unikalne Cmentarz...
Samorz±dno¶æ m...
Historia jednego ...
Minigaleria
Na forum...
Scena pierwsza -...
Realpolitik £uk...
witam wszystkich...
Per³a frankfurc...
Na cmentarzu bê...
List Pasterski n...
W centrum miasta...
17 Kwiecieñ
Nasze bunkry to ...
Wêz³y na autos...
Linkuj z nami
eNinety Gallery

Isakowicz.PL
fronda.pl
IV Festyn Micha³a
Student News
KARTA
Bibu³a
Pradzieje.pl
G A Z E T A
Jêzyki-Obce.pl
© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.043 | powered by jPORTAL 2