[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Ulice wczoraj i dzi¶ > Odpolitycznianie ulic
Dekomunizacja ulic

Odpolitycznianie ulic

¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie Nr 12[168] 2005

Dziewiêæ ulic i jeden plac w Kostrzynie zmieni± niebawem swoje nazwy. Zdaniem wielu mieszkañców nale¿a³o to uczyniæ ju¿ kilka lat temu.

W Kostrzynie w dalszym ci±gu mo¿na umówiæ siê na skrzy¿owaniu ulic Bohaterów Stalingradu i 22 Lipca, albo na placu Ludowego Wojska Polskiego. Jest tak¿e ulica 15-lecia PRL. Nowotki, Waryñskiego, ¦wierczewskiego czy Zawadzkiego.

Postanowili¶my zmieniæ nazwy niektórych ulic na takie, które nie wzbudzaj± politycznych skojarzeñ - mówi burmistrz Grzegorz Tomczak. - Bohaterów Stalingradu bêdzie wiec niebawem Gorzowsk±, Buczka - Zielon±, Nowotki - Kwiatow±, Waszkiewicza - Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, ¦wierczewskiego - Jana Paw³a II.

W¶ród propozycji nowych nazw s± tak¿e Or³a Bia³ego, Niepodleg³o¶ci, Pogodna, Spokojna i plac Wojska Polskiego. Nowe nazwy zyska³y aprobatê wszystkich sta³ych komisji Rady Miejskiej, nale¿y wiêc s±dziæ, ¿e na najbli¿szej sesji przyjêta zostanie stosowna uchwa³a. W³adze miasta zapewniaj±, ¿e ca³a operacja nie bêdzie kosztowna, ani k³opotliwa dla mieszkañców. Zmiany wpisów w dowodach osobistych dokonywane bêd± sukcesywnie, przy okazji za³atwiania w Urzêdzie Miasta innych spraw lub podczas wymiany dokumentów.

Mo¿e Rada Miejska w ¦wiebodzinie z Panem burmistrzem na czele, przeczyta ³askawie tê informacjê i bior±c przyk³ad z Kostrzyna zmieni nareszcie te dwie hañbi±ce ulice w ¦wiebodzinie? ¯ymierskiego i ¦wierczewskiego. Komu z Rady zale¿y na ci±g³ym wspominaniu tych dwóch zdrajców i morderców? Ile razy jeszcze trzeba bêdzie na ten temat pisaæ? A mo¿e trzeba bêdzie zorganizowaæ referendum? Mo¿e najwy¿szy czas, aby zmieniæ miejskich w³adców naszego miasta? Wydaje mi siê, ¿e burmistrz, b±d¼ co b±d¼ by³y cz³onek „Solidarno¶ci", powinien temat rozumieæ. Jeszcze nieca³y rok do zmiany w³adz samorz±dowych; rych³o nast±pi wymiana wojewody, SLD odejdzie w niebyt, i wtedy przyst±pimy do dzia³ania, jestem pewna, ¿e dopiero wtedy hañba i wstyd zniknie z ulic naszego miasta.

A wiêc wielce Szanowna Rado i niemniej Szanowny Panie burmistrzu! We¼cie dobry przyk³ad z Kostrzyna i innych miast Polski!

Poczujcie siê prawdziwymi Polakami!

Bo¿ena Sieciechowicz

Dekomunizacja ulic

Gazeta Lubuska
24 stycznia 2007 r.

PiS chce zobowi±zaæ samorz±dy, by raz na zawsze zmieni³y nazwy ulic i placów, których patronami s± ,,komunistyczni przestêpcy''.

Znik³aby wiêc np. nazwa ul. Armii Czerwonej w Kro¶nie Odrz. czy ¦wierczewskiego w Szprotawie. Ale czy Obroñcy Stalingradu to tak¿e przestêpcy?

Pomys³ odgórnego zdelegalizowania nazw ulic z komunistami w nazwie, zapowiedzieli premier Jaros³aw Kaczyñski i minister kultury Kazimierz Ujazdowski. - Samorz±dy bêd± musia³y zmieniæ te nazwy, a je¶li tego nie zrobi±, to zrobi± to w³adze rz±dowe - ostrzeg³ premier.

Jakie wiêc nazwy pójd± do odstrza³u? Czy tak¿e ulice Karola Marksa i Gagarina? A co z dzia³aczem miêdzynarodówki proletariackiej Ludwikiem Waryñskim, który patronuje ulicom w obu lubuskich stolicach? reklama

Nie zamazywaæ historii

Próbowali¶my siê tego dowiedzieæ w ministerstwie kultury. - Minister przedstawia³ ten pomys³ jako dzia³acz PiS, a nie jako szef resortu - us³yszeli¶my w biurze prasowym ministra. - Proszê kontaktowaæ siê z rzeczniczk± PiS Sylwi± Kwas.

- T± spraw± zajmuje siê pose³ Karol Karski - us³yszeli¶my z kolei od rzeczniczki. Tyle, ¿e pose³ Karski od trzech dni nie odbiera telefonu. Postanowili¶my wiêc dowiedzieæ siê tego od mieszkañców spornych ulic.

- Ju¿ dwa razy próbowali nam zmieniæ nazwê ulicy i dwa razy protestowali¶my - mówi mieszkanka ul. Marksa w Kro¶nie Odrz. Wanda Polanowska. - Przecie¿ Marks by³ filozofem, a historii nie wolno zamazywaæ. Nie mówi±c ju¿ o tym, ¿e dla nas to k³opoty zwi±zane ze zmian± adresu.

Zdelegalizowaæ kosmos

Krosno ma jeszcze ulice Obroñców Stalingradu a nawet Armii Czerwonej. Zielona Góra upora³a siê z dekomunizacj± ulic, choæ pozosta³a jeszcze ul. Waryñskiego. Ma za to sporo nazw dzi¶ politycznie poprawnych: rondo Dmowskiego, ul. Ko¶cielna czy ¦w. Trójcy.

Spory k³opot mo¿e mieæ jednak Gorzów, w którym naliczyli¶my dziewiêæ nazw komunistycznego pochodzenia, m.in. Gagarina, Cio³kowskiego, Bohaterów Lenino, Armii Ludowej. - Wed³ug PiS, Gagarin nigdy nie by³ w kosmosie, wiêc proponujê, by najpierw zdelegalizowaæ kosmos - mówi sarkastycznie prezydent Gorzowa Tadeusz Jêdrzejczak i dodaje: - Przecie¿ ¿yjemy w chorym pañstwie i wszystkiego mo¿na siê spodziewaæ.

A co na to wiceprzewodnicz±cy gorzowskiej rady miasta z PiS Arkadiusz Marcinkiewicz? - Najgorsze nazwy ju¿ zmienili¶my w latach 90., a pozosta³e bêdziemy zmieniaæ bardzo spokojnie, by mieszkañcy nie ponosili ¿adnych kosztów zmiany adresów - odpowiada.

Na Weso³ej siê ciesz±

Marcinkiewicz jest dumny, ¿e pochodzi z ul. Dzieci Wrzesiñskich, bo to chlubna nazwa. A gdyby mieszka³ przy Marksa, to domaga³by siê zmiany? - pytamy. - Nie, bo Marks to postaæ historyczna, nie zwi±zana z morderstwami - odpowiada. - Ale na Armii Czerwonej ju¿ bym nie chcia³ mieszkaæ.

Lecz i ta nazwa nie jest jednoznacznie piêtnowana. Stefania Olêdzka mieszkaj±ca przy Armii Czerwonej w Kro¶nie Odrz. mówi: - Ta nazwa mi nie przeszkadza. Ze zmianami nazw ulic trzeba jednak uwa¿aæ. W ¦wiebodzinie pod koniec lat 90. radni zamienili nazwê ul. ¦wierczewskiego na... ¯ymierskiego. A obaj patroni to ¿o³nierze komunistycznego re¿imu. Inne miasta, w których osiedla nazywaj± siê XXX-lecia PRL, posz³y na ³atwiznê i nie u¿ywaj± tylko koñcówki PRL. A ¿e nie wiadomo jakiego XXX-lecia jest teraz to osiedle? Niewa¿ne. Jedno jest pewne: cieszyæ powinni siê mieszkañcy ul. Weso³ej. Bo jest taka w Zielonej Górze i w Nowej Soli.

Micha³ Iwanowski
mIwanowski@gazetalubuska.pl


komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.029 | powered by jPORTAL 2