[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Wokó³ Ratusza... > Najazd na Ratusz

Najazd na Ratusz

Schwiebus.pl
5 grudnia 2006 r.

Nie przypadkiem temat modernizacji Placu Jana Paw³a II wci±¿ powraca w tocz±cej siê zbyt pó¼no dyskusji. Czy jednak nic nam nie zosta³o jak tylko przygl±daæ siê realizacji nie zrozumia³ych dla wielu pomys³ów wpuszczenia ruchu pojazdów pod Ratusz? Zawsze jest kilka mo¿liwo¶ci, potrzebne s± tylko chêci wys³uchania siê nawzajem.

O planach akcji informacyjnej Stowarzyszenia Praworz±dny ¦wiebodzin mogli¶my niestety tylko przeczytaæ na stronie (www.praworzadny.swiebodzin.pl), ale nie poddajemy siê. Bol±czk± ka¿dej lokalnej spo³eczno¶ci jest tak naprawdê brak jakiegokolwiek zainteresowania istotnymi problemami w³asnego otoczenia. Co wiêcej. Okazuje siê, ¿e pomimo licznie ukazuj±cym siê doniesieniom prasowym o spornej sprawie nowej organizacji ruchu wokó³ Ratusza wci±¿ wiêkszo¶æ mieszkañców wie niewiele a najczê¶ciej nie wie nic! Maj±c nadziejê na rozbudzenie wiêkszego zainteresowania spraw± wychodzimy 17 grudnia pod Ratusz z ulotkami informuj±cymi o planowanym kszta³cie modernizacji placu. Kiedy padaj± pytania „Jakie obecnie kroki podejmuj± obaj Radni wywodz±cy siê ze Stowarzyszenia Praworz±dny ¦wiebodzin aby zapobiec ruchowi samochodowemu wokó³ ratusza?” - nie mogê siê wypowiadaæ w ich imieniu – zapewne zrobi± to sami, ale mogê napisaæ co jest mi wiadomo na ten temat.

Przede wszystkim nale¿y zacz±æ od tego, ¿e pierwsza informacja podana do publicznej wiadomo¶ci trafi³a do mnie przez Gazetê Lubusk± 4 stycznia 2006 r. Zak³adam, ¿e w tym samym czasie wielu innych mieszkañców naszego miasta dowiedzia³o siê z tego samego ¼ród³a po raz pierwszy o planowanym kszta³cie inwestycji.

Problemem jest to czego tak naprawdê siê wtedy dowiedzieli¶my, a czego nie.

Z tego co pan redaktor Gazety Lubuskiej us³ysza³ od wiceburmistrza, mogli¶my przeczytaæ, ¿e:

"(...) Zostanie zerwana ca³a nawierzchnia na rynku. Z uliczek dochodz±cych do rynku znikn± betonowe p³yty. Teraz prawdopodobnie granit wróci pod ratusz. Zostan± te¿ wymienione latarnie miejskie. W centrum ju¿ s± nowe lampy, w stylu retro. Teraz pojawi± siê te¿ na ul. Wiejskiej, G³owackiego i Górnej. Magistrat uporz±dkuje równie¿ sieæ kanalizacji deszczowej. Zadba te¿ o zieleñ (...)"

Có¿ wiêcej jak tylko siê cieszyæ, ¿e w koñcu doczekamy siê piêknego rynku.

W tym samym tonie utrzymany zosta³ kolejny artyku³ Gazety Lubuskiej z 22 kwietnia 2006 r. który podawa³ mniej wiêcej te same informacje:

"Kostka brukowa, nowe ³aweczki i stylowe latarnie (...) Plac Jana Paw³a II wypiêknieje! Do koñca roku plac dooko³a ratusza bêdzie nareszcie ³adny i estetyczny - zapewnia wiceburmistrz (...) Teraz przygotowywany jest projekt nowego wygl±du placu Jana Paw³a II. Wiadomo, ¿e dooko³a siedziby rady miejskiej wy³o¿ona bêdzie kostka brukowa. (...) Teraz bruk zast±pi nieestetyczny beton (...) Zanim zostanie po³o¿ony granit, wymienione bêdzie pod³o¿e. Plac roz¶wietl± nowe lampy z czterema kloszami. Bêd± stylizowane na stare latarnie. Miasto wymieni te¿ kosze na ¶mieci, swoim wygl±dem maj± one nawi±zywaæ do dawnego wygl±du okolic ratusza. Po remoncie mieszkañcy bêd± mogli usi±¶æ na nowych, eleganckich ³awkach. Zmiany na rynku zosta³y uzgodnione z konserwatorem zabytków. Niestety nie wyda³ on zgody na nasadzenia zieleni na placu. Ale magistrat znalaz³ wyj¶cie. - W kilku miejscach stan± wielkie donice z piachem, w których bêd± ros³y drzewka (...) Wymiana koski brukowej dojdzie a¿ do ulic G³owackiego, Wiejskiej i Górnej. Tam nawierzchniê ju¿ wymieniono(...) Poznañskie biuro przygotowuje równie¿ dokumentacjê remontu ratusza (…)."

"Poznañskie biuro" prawdopodobnie realizowa³o w tym czasie kolejny projekt zlecony przez nasz magistrat, a my cieszyli¶my siê z perspektywy modernizacji nawierzchni wokó³ Ratusza.

Maj piêkny i pachn±cy przynosi³ nam za po¶rednictwem Radia Zachód i lokalnego tygodnika Dzieñ za Dniem potwierdzenia wcze¶niejszych, ju¿ znanych nam za³o¿eñ z pewno¶ci± mocno zaawansowanego w konstrukcji i docieraniu szczegó³ów projektu. W jednym z artyku³ów tygodnika Dzieñ za Dniem z 10 maja mogli¶my siê dowiedzieæ o tym, ¿e:

"(...) ustalono realizacjê dwóch projektów, które zak³adaj± przygotowanie dokumentacji technicznej odnowienia ratusza i sporz±dzenie Lokalnego Planu Rewitalizacji ¦wiebodzina”, ¿e zbierane s± informacje ze wszystkich instytucji i tworzony jest program przydatny dla ca³ego miasta."
– cokolwiek mia³oby to znaczyæ, dalej dowiadujemy siê z relacji od pracownika Biura Zarz±dzania Funduszami Europejskimi magistratu:
„Tworzenie programu musi przynie¶æ przede wszystkim poprawê warunków ¿ycia mieszkañców. St±d zbieramy szczegó³owe dane z Powiatowego Urzêdu Pracy, policji i innych instytucji. Dopiero pó¼niej nast±pi± konsultacje spo³eczne, z których wynikn± konkretne oczekiwania i pomys³y mieszkañców.”

KONSULTACJE SPO£ECZNE! Dlaczego nikt wcze¶niej w magistracie nie wpad³ na pomys³ ¿eby przeprowadziæ konsultacje spo³eczne dotycz±ce planowanej zmiany wizerunku Placu Jana Paw³a II?

Kiedy w grê wchodziæ maj± pieni±dze unijne kto¶, gdzie¶ tam w Brukseli pomy¶la³ o tym, ¿eby "ich" pieni±dze wydawane by³y tak¿e po my¶li bezpo¶rednio zainteresowanych – nas, mieszkañców. Ale kiedy magistrat ma wydaæ 2 229 850,80 z³ naszych, w³asnych, gminnych pieniêdzy nasze zdanie ju¿ siê nie liczy. Zostali¶my potraktowani jak stado baranów, którym kiedy decyzje zapad³y do ¿³obów podano i niech siê ciesz±, ¿e maj± gdzie hasaæ. Nasze zdanie siê nie liczy.

"Zielone ¶wiat³o (dla piêkniejszego ¦wiebodzina) pojawi³o siê na pocz±tku tego roku, kiedy zosta³ rozstrzygniêty przetarg. Prace maj± siê rozpocz±æ w okresie letnim a zakoñczyæ zim± – Plac Jana Paw³a drugiego traktujemy jako wizytówkê miasta – mówi wiceburmistrz ¦wiebodzina Krzysztof Tomalak. Koszt wyniesie milion 400 tysiêcy z³otych. Projekt dotyczy równie¿ przebudowy ulicy Wiejskiej, Górnej i G³owackiego. Tam maj± powstaæ miêdzy innymi nowe miejsca parkingowe(…) „
Powy¿sz± informacjê podan± przez Radio Zachód w dniu 30 maja br. odebra³em z pewn± konsternacj±… Przetarg? Ju¿? Rozstrzygniêty? A mo¿e chodzi³o o przetarg na wykonanie projektu? Do dzi¶ nie wiem co im w tym „radijo” gra³o, ale w koñcu powo³ali siê na wiceburmistrza, wiêc co to mo¿e znaczyæ? Rzecz w tym, ¿e ju¿ w maju musia³ byæ znany „g³ównym konstruktorom” zamiar wprowadzenia ruchu ko³owego pod Ratuszem.

A gruch³o jak gromem z nieba dopiero w sierpniu. Najpierw niepewnie wychyli³o siê Radio Zachód podaj±c 19 sierpnia informacjê o jakim¶ znaku zapytania nad ¶wiebodziñskim ryneczkiem:

"Starostwo nie zgadza siê, by przez starówkê przeje¿d¿a³y samochody(…) Wprowadzenie sta³ego ruchu stwarza zagro¿enie dla pieszych, psuje charakter tego placu. Do tego dochodzi emisja spalin - mówi³ Starosta Szafiñski"
Jakie samochody?! Jaki ruch!? No i siê wyda³o! Misternie skrywany plan wylaz³ z worka, owies siê wysypa³, barany zbarania³y…
"Projekt zak³ada utworzenie nowych miejsc parkingowych oraz dróg jednokierunkowych z ulic Wiejskiej do Górnej przez Plac Jana Paw³a II i z G³owackiego do Rynkowej. Mia³yby te¿ pojawiæ siê specjalne zatoki dla pojazdów, które zatrzymywa³yby siê na przyk³ad przy sklepach. Ca³y ruch pieszy z ulicy 1 Maja w kierunku centrum nie zosta³by przeciêty(…)"
Tyle tytu³em wyja¶nieñ ze strony magistratu, nie padaj± ¿adne argumenty t³umacz±ce podjêcie takich a nie innych decyzji. Ani jeden.

Nie wolno mi jednak pomin±æ znanej nam argumentacji magistratu dla wprowadzenia pojazdów na rynek. 24 sierpnia Gazeta Lubuska cytuje nam wyja¶nienia Burmistrza:

"(…)Powsta³aby zatoczka dla aut nowo¿eñców i samochodów dowo¿±cych towar do sklepów na starówce. Nie ma co siê czarowaæ, samochody i tak wje¿d¿aj± na pl. Jana Paw³a II, kiedy tylko chc±, mieszkañcy nie przestrzegaj± wyznaczonych godzin. Lepiej wiêc to ubraæ w ramy prawne."
Co za ton. Czy to aby nie mia³o znaczyæ, ¿e lepiej jest zrobiæ dobrze przestêpcom drogowym je¿d¿±cym po placu ni¿ egzekwowaæ prawo?

Parafrazuj±c retoryczne pytanie Pana M. Noskowicza - redaktora Radia Zachód - ”(…) dlaczego dopiero teraz wychodzi sprawa ruchu samochodowego, skoro projekt modernizacji placu znany by³ obu stronom od dawna” mo¿na siê zapytaæ dlaczego w ogóle dowiedzieli¶my siê o maj±cym siê pojawiæ na rynku ruchu samochodowym? Dlaczego od stycznia ukrywano przed mieszkañcami ¦wiebodzina ten fakt? Nawet obrazki symuluj±ce wygl±d placu po modernizacji skrzêtnie unika³y spojrzeñ w kierunku planowanych uliczek. Czy¿by obawiano siê protestów lokalnej spo³eczno¶ci i ewentualnych reperkusji z tym zwi±zanych przed przyklepaniem przetargu? Nawet nieprzychylno¶æ wyborców przed listopadowymi wyborami nie t³umaczy³a takiego zachowania magistratu! Tak nie traktuje siê swojej spo³eczno¶ci.

W tym miejscu chcia³bym czê¶ciowo odpowiedzieæ na pytanie jednego z internautów o dzia³ania jakie podejmuj± radni Praworz±dnego ¦wiebodzina w wiadomej, spornej kwestii. Ju¿ za kilka dni poznamy tre¶æ pisemnej odpowiedzi Pana Burmistrza na interpelacjê Radnego Tomasza Macieckiego. Odpowied¼, o ile tylko nie bêdzie zbyciem pytaj±cego – ma wyja¶niæ wszystkie okoliczno¶ci powstania projektu, jego za³o¿eñ, kosztorysu wstêpnego. Wszak w maju inwestycja mia³a wynosiæ 1 400 000.00 z³, a w wyniku przetargu do którego zg³osi³a siê tylko i wy³±cznie jedna firma, 17 pa¼dziernika udzielono zamówienia bezkonkurencyjnej ofercie Przedsiêbiorstwa Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowego „STEINBUDEX-J.M.” ze ¦widnicy za cenê 2 229 850,80 z³. Ale przede wszystkim mamy siê dowiedzieæ czarno na bia³ym jakie by³o uzasadnienie dla wprowadzenia ruchu ko³owego. Czy poznamy argumenty którymi powinien by³ nas przekonywaæ Pan Burmistrz jeszcze przed zleceniem wykonania projektu modernizacji? Mam nadziejê, ¿e w³a¶nie tak bêdzie. Tak bêdzie lepiej dla naszej lokalnej demokracji.

Robert Ziach
16 grudnia 2006 r.Renowacja w strefie A /2001/02
Rynek kwitn±cej wi¶ni /2001/03
Gin±cy Ratusz /2001/05
Dziesiêæ kamienic na pocz±tek /2001/05
Kolorowe miasto /2002/02
Gabinet dla pisarza /2003/11
Ratusz siê sypie /2004/01
Cisza na starówce /2004/08
Teraz ratusz /2004/09
Kosmetyka po latach /2004/12
Niewidzialne cia³o /2005/03
Wspólnoty uradzi³y /2005/04
Przepisy dla naiwnych /2005/08
W Muzealnych murach /2000-2005/
Ratusz siê sypie /2005/11
¯ary inwestuj± w starówkê /2005/11
Granit w ¶ródmie¶ciu /2006/01
Granit pod ratuszem /2006/04
Wstêp do rewitalizacji /2006/05
Co dalej ze starówk±? /2006/08
Spór wokó³ ratusza /2006/08
¦wiebodziñska Starówka - Co robicie z tym placem? /2006/08
Ruch wokó³ ratusza /2006/09
Konsultacje spo³eczne lokalnego programu rewitalizacji ¦wiebodzina /2006/09
Odnówmy kamienice! /2006/09
Na bruk nie wjedziesz /2006/09
Nowa twarz rynku /2006/10
A mia³o byæ tak piêknie /2006/12
Auta pojad± po rynku /2006/12
A jednak! Auta pojad± po Rynku /2006/12
Ulice pod Ratuszem?! /2006/12
Najazd na Ratusz /2006/12
Plac w przebudowie /2006/12


komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.028 | powered by jPORTAL 2