[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Publikacje > ¦wiebodzin

 

¦wiebodziñscy ksiêgarze - Pañstwo Korn – przez lata handluj±cy w ma³ej ksiêgarence „U Edwarda” (tu¿ za bankiem BZ WBK przy ul. G³ogowskiej) - z ¿alem rozk³adali rêce przed szukaj±cymi pami±tek ze ¦wiebodzina. Latem ¿al by³ dotkliwszy bo odprawiali z kwitkiem turystów pytaj±cych o album miasta.

Portret miasta

Do r±k czytelników trafi nowa ksi±¿ka o ¦wiebodzinie. Tym razem bêdzie to zbiór prac artysty fotografa - Piotra Wêc³awskiego, który byæ mo¿e wype³ni dotkliw± lukê. Ksi±¿ka - pierwszy polski foto album miasta zawiera 125 kolorowych obrazów. Wszystkie spod jednej rêki artysty - ¶wiebodzianina od urodzenia (1958). Warto¶æ albumu podnosz± t³umaczenia Gra¿yny Hata³a (j. niemiecki) i Piotra Ratajczaka (j. angielski). Ksi±¿kê zredagowa³ i opracowa³ graficznie Kazimierz Gancewski.

W tym miejscu uk³on w stronê miejskich radnych, którzy jednog³o¶nie zdecydowali, ¿e ta pozycja w ci±gu najbli¿szych lat stanowiæ bêdzie pami±tkê ze ¦wiebodzina (st±d te¿ lwia czê¶æ nak³adu trafi³a do Urzêdu Miejskiego). Mo¿na bêdzie zatem obdarowaæ ni± drogich go¶ci - uczestników wymian sportowych, kulturalnych, regionalnych, zawodowych etc. Wyje¿d¿aj±cy np. za granicê bêd± mieli kolorowy prezent – fotograficzny portret miasta.

Co zobaczymy? ¦wietne fotografie a na nich miêdzy innymi mury obronne, najstarsze budynki, interesuj±ce fasady kamienic, ko¶cio³y, widoki miasta z balonu, pomniki, nowe obiekty drogowe i rozwi±zania komunikacyjne (S3). Na ok³adce prócz notki o arty¶cie umieszczono widok miasta od wschodu, zza jeziora Zamkowego. Na koñcu, obok spisu ilustracji, znajdziemy ma³y przegl±d wydawnictw regionalnych dostêpnych (do wyczerpania nak³adu) w tutejszym Muzeum.

Dziêki uprzejmo¶ci HMMG (wydawca) prezentujê wstêp do albumu „¦wiebodzin”:

Mam, tak samo jak ty,
Miasto moje a w nim:
Najpiêkniejszy mój ¶wiat
Najpiêkniejsze dni...

S³owami piosenki Czes³awa Niemena mo¿na opisaæ ¦wiebodzin ukazany na kartach tego kolorowego albumu. Bo w³a¶nie takim „wy¶nionym” miastem jest on dla twórców – Piotra Wêc³awskiego i Kazimierza Gancewskiego. Ksi±¿ka, która powsta³a z potrzeby serca, to pierwszy polski zbiór fotografii miasta. Ka¿dy kadr tej publikacji udowadnia, jak wa¿nym miejscem dla autorów jest ¦wiebodzin.

To nie tylko ponad dwudziestotysiêczna miejscowo¶æ na zachodzie Polski, o której g³o¶no za spraw± monumentalnego pomnika Chrystusa czy te¿ pobliskiego £agowa – Per³y Ziemi Lubuskiej. To przede wszystkim miejsce, z którym autorzy wi±¿± mnóstwo wspomnieñ. ¦wiadcz± o tym piêkne, klimatyczne zdjêcia artysty, pokazuj±ce urodê miasta, jego najcenniejsze zabytki i najwa¿niejsze miejsca.

Obok albumu nie mo¿na przej¶æ obojêtnie. Mieszkañcom pozwoli spojrzeæ na ¦wiebodzin z innej, bardziej sentymentalnej strony, pomo¿e dostrzec jego urok, sk³oni do refleksji. Z kolei przybyszów zachêci do poznania urokliwego miasteczka przy autostradzie Warszawa - Berlin.

A naprawdê warto!

 

Wydawca

Gdzie kupiæ? Niecierpliwi bêd± mieli okazjê podczas spotkania z autorami ksi±¿ki, które zaplanowano na 22 marca (w sobotê) o godz. 16-tej w Galerii ¦DK „Inspiracje”. Ponadto wydawca skieruje j± do kiosku z pras± w pawilonie ¦SM na Os. £u¿yckim i drogerii „U Zosi” obok sklepu „Malinka”. Bêd± dostêpne od poniedzia³ku 24 bm.

¦wiebodzin - Piotr Wiktor Wêc³awski

Krótka metryczka: ksi±¿ka z nr ISBN-978-83-938895-0-1, szyta, ma tward±, foliowan± na b³ysk ok³adkê, druk zielonogórskiej drukarni „Ligatura”, liczy sobie 132 str. full kolor, spis ilustracji (wa¿y ca 60 dkg), papier kredowy 150 g, format 21x21 cm. Album „¦wiebodzin” wyda³a m³oda, ¶wiebodziñska firma „HMMG” debiutuj±ca w bran¿y. Kwadratowy album z fotografiami Piotra W. Wêc³awskiego jest trzeci± czê¶ci± cyklu rozpoczêtego ksi±¿kami pt. „¦wiebodzin spod przymkniêtych powiek” (2011) i „¦wiebodzin. Ludzie, budowle, anegdoty” (2013) wydanymi przez nasze Muzeum Regionalne.

Tutejszy


komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.069 | powered by jPORTAL 2