[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > ¦wiebodzin od 1945 roku > ¦wiebodzin 1945. Podsumowanie

Okolice Najbli¿sze
Wydanie Nr 02[108] luty 2006

¦wiebodzin 1945 - Podsumowanie

¦wiebodzin nie nale¿y do miast, które posiadaj± wyj±tkowo burzliw± historiê. Jednak jego dzieje stanowi± niewielk±, aczkolwiek integraln± czê¶æ historii Polski i Ziemi Lubuskiej. Przesz³o¶æ ¦wiebodzina dot±d nie sk³oni³a historyków do po¶wiêcenia miastu wiêkszej uwagi i przedstawienia pe³niejszej jego historii o charakterze monografii. Odnosi siê to g³ównie do histografii polskiej, niezale¿nie od epoki historycznej. Dlatego w³a¶nie rok 1945 w historii ¦wiebodzina by³ niezwyk³y. Miasto zaledwie w ci±gu trzech miesiêcy by³o administrowane przez trzy odmienne rodzaje w³adzy. Przy czym ostatnie z nich, polskie, rozpoczê³y w jego dziejach nowy etap. Pocz±tkowo sytuacja by³a nietypowa, bowiem trwa³a wojna, miasto pozostawa³o do po³owy kwietnia w strefie przyfrontowej, ludno¶æ niemiecka czê¶ciowo wróci³a do swych domostw, do ustalenia ostatecznej linii granicznej na zachodzie by³o daleko, a tymczasem w³adze Rzeczypospolitej Polskiej wydawa³y odgórne zarz±dzenia i instrukcje dotycz±ce obejmowania ziem miêdzy Nys± £u¿yck±, Odr± i Ba³tykiem.

Jeszcze w koñcu marca w mie¶cie zorganizowano instytucje pañstwowe i samorz±dowe. Obok nich powstawa³y partie i stronnictwa oraz wszelkiego rodzaju placówki i zrzeszenia spo³eczne.

Miasto poddane zosta³o mo¿liwie szybkiej reanimacji ¿ycia gospodarczego oraz polonizacji i repolonizacji. Uruchomiono drobn± wytwórczo¶æ rzemie¶lnicz± i przemys³ow±, z czasem przejêto od komendantury pozosta³o¶ci po infrastrukturze ¶rednich i du¿ych obiektów przemys³owych i komunalnych. Do miasta zaczêli nap³ywaæ nowi, polscy mieszkañcy, dla których zorganizowano szkolnictwo i ko¶ció³ katolicki. Pospiesznie usuwano napisy i szyldy, zmieniono nazwê miasta i ulic ¶wiadcz±ce o przynale¿no¶ci ¦wiebodzina do Niemiec.

Tym procesem organizowania polskiego ¿ycia towarzyszy³y wielorakie problemy: dewastacja i zniszczenie przemys³u oraz urz±dzeñ komunalnych, istnienie obozu przej¶ciowego, konieczno¶æ transferu ludno¶ci pochodzenia niemieckiego, funkcjonowanie komendy wojennej, z³a sytuacja ¿ywno¶ciowa, brak poczucia bezpieczeñstwa i stabilizacji oraz problemy akcji osiedleñczej.

W realizacji przeobra¿eñ i pokonywaniu przeszkód bra³y udzia³ zorganizowane instytucje i urzêdy oraz ludno¶æ ¦wiebodzina, która ¶wiadomie lub nie, z patriotycznego obowi±zku lub przymusu pañstwa stawa³a siê inicjatorem i budowniczym polskiego ¿ycia.

Pe³ne przedstawienie i ocena polskiego dorobku w ¦wiebodzinie w 1945 r. nie s± ³atwe. Mo¿na jednak wyraziæ pogl±d, ¿e w tym roku zosta³y po³o¿one podwaliny pod budowê normalnego, spo³ecznego ¿ycia. Dziêki zaanga¿owaniu i ofiarno¶ci mieszkañców przywrócono miastu podstawowe funkcje, na bazie których rozwija³o siê w kolejnych latach.

Po przeczytaniu i dokonaniu analizy prezentowanych zagadnieñ czytelnik mo¿e odnie¶æ wra¿enie niedosytu i nie wyczerpania wobec prezentowanych tre¶ci. G³ównie dotycz± one ludno¶ci pochodzenia niemieckiego, ¿ycia politycznego oraz aparatu bezpieczeñstwa. Obszary te wymaga³y bardziej szczegó³owych badañ i studiów oraz mo¿liwo¶ci dotarcia do miejsc, gdzie znajduj± siê odpowiednie materia³y oraz uzyskania dostêpu do nich. Wykorzystanie najnowszych dziejów miasta do powstania tego cyklu podyktowane by³o kilkoma wzglêdami. Po pierwsze, temat jest niejako rozwiniêciem problemu dotycz±cego dzia³alno¶ci radzieckiej komendantury wojennej w ¦wiebodzinie, który autor podj±³ wcze¶niej. Po drugie, podstawowym i nadrzêdnym celem by³a analiza procesu kszta³towania siê polskiego ¿ycia w 1945 r. oraz towarzysz±cych temu przemianom spo³eczno - politycznym i gospodarczym. Po czê¶ci te¿ autorem kierowa³a ciekawo¶æ i chêæ poznania cz±stki dziejów swego rodzinnego miasta.

Z tych powodów jego zadaniem by³o odtworzenie ostatnich dni niemieckiego ¦wiebodzina, okoliczno¶ci zajêcia i zarz±du miasta przez Armiê Czerwon±, procesu powstawania polskiej administracji, zmian demograficznych oraz zjawisk reaktywacji ¿ycia gospodarczego i rozwoju polskich instytucji. W tych okoliczno¶ciach realnego znaczenia nabiera stwierdzenie, ¿e rok 1945 by³ prze³omowym dla ziem przejêtych przez Polskê po II Wojnie ¦wiatowej. Tak¿e dla ¦wiebodzina.

Waldemar Wachowski


komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.026 | powered by jPORTAL 2