[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Lokalne epizody biograficzne > Maciej Kolbe


Maciej Kolbe - rektor Sorbony i archidiakon wroc³awski
(1450 - ¦wiebodzin / 11.07.1516 - Wroc³aw)
¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie Nr 03 [170] 2006

Ju¿ w XV wieku ze ¦wiebodzina i jego okolic wywodzi³o siê wielu studentów znanych wówczas uniwersytetów europejskich. Odnotowywani oni byli w matryku³ach (ksiêgach zapisów) i ksiêgach promocji m.in. Wiednia, Lipska, Pary¿a i Krakowa. Na przyk³ad w Pary¿u cz³onkiem nacji (korporacji) niemieckiej by³ w roku 1462 Piotr, syn Cezarego Wagnera ze ¦wiebodzina, pó¼niej, jako Pierre César, jeden z pierwszych drukarzy paryskich. Jednak do najwiêkszych zaszczytów na tej uczelni doszed³ inny ¶wiebodzinianin - Maciej Kolbe, wymieniony w roku 1480 z tytu³em rektora uniwersytetu.

Maciej Kolbe urodzi³ siê ok.1450 roku w ¦wiebodzinie w rodzinie mieszczañskiej; podkre¶la³, ¿e pochodzi z diecezji poznañskiej i jest poddanym ksiêcia g³ogowskiego Henryka XI (1467-1476). Pó¼niej tylko raz spotykamy siê z potwierdzeniem jego rodowodu, gdy w po³owie 1483 roku otrzymuje wraz z matk± El¿biet±, jako Maciej Kolbe ze "Swebissen" beneficjum w postaci rocznego czynszu w jednym z ko¶cio³ów na ¦l±sku. Dyskusyjna pozostaje kwestia jego rzekomego brata - Micha³a, karczmarza w Jaromierzu pod Wolsztynem, wspomnianego w roku 1498 jako "frater domini Kolbe". Wiemy równie¿, ¿e jego ostatni± doczesn± wolê wype³nia³ bli¿ej nam nieznany jego krewny o imieniu Pawe³ (1516).

Tymczasem w Pary¿u M. Kolbe ju¿ w roku 1471 posiada tytu³ baka³arza; dwa lata pó¼niej zdobywa licencjat sztuk wyzwolonych (artium), czyli m.in. logiki, dialektyki i retoryki, a nastêpnie mistrzostwo (magisteriat) artium. Potem przechodzi kolejne szczeble w administracji uniwersytetu: pe³ni funkcjê prokuratora (zarz±dcy) nacji niemieckiej (1473-"mgr Mathias Kolbe de Swebissin") oraz jej receptora (skarbnika). 23 czerwca 1480 roku zostaje rektorem uczelni i zwyczajowo przez parê miesiêcy pe³ni tê najwy¿sz± godno¶æ, mieszkaj±c w jednym z kilkudziesiêciu kolegiów paryskich, tzw. kolegium burgundzkim. W okresie od 9 maja 1481 roku do roku 1484 lub 1487 jest socjuszem Sorbony.

Nastêpnie Kolbe powraca na ¦l±sk i tu, po przyjêciu do kapitu³y katedralnej we Wroc³awiu w roku 1490, rozpoczyna siê d³ugi okres jego kariery duchownej, a potem dyplomatycznej. Prawdopodobnie w roku 1491 otrzymuje tytularnie kanoniê i probostwo w kolegiacie ¶w. Miko³aja w G³ogowie. We Wroc³awiu od pocz±tku w³±cza siê czynnie w spór grupy kanoników z biskupem Janem IV Rothem, za co zostaje ekskomunikowany 8 lipca 1491 roku. Spór, gro¿±cy procesem w Rzymie, nie koñczy nawet porozumienie wynegocjowane przez bezstronnych rozjemców w czerwcu 1494 roku. Po nieudanych staraniach, jako magister artium i baka³arz teologii, o beneficjum we wroc³awskim ko¶ciele ¶w. El¿biety, Kolbe ju¿ w roku nastêpnym zjawia siê w Rzymie z misj± zmierzaj±c± do pozbawienia Rotha mitry biskupiej. Tu pozostaje d³u¿szy czas, jest cz³onkiem bractwa "Anima" i zdobywa tytu³ doktora teologii, otrzymuj±c równocze¶nie prowizjê na wroc³awsk± pra³aturê.

12 stycznia 1497 roku obejmuje jeden z wysokich urzêdów (dignitates) w owej pra³aturze - funkcjê archidiakona wroc³awskiego, czyli urzêdnika zarz±du diecezjalnego. Oprócz szerokich uprawnieñ (wizytacje ko¶cio³ów, czuwanie nad ¿yciem kleru parafialnego i wiernych, przedstawianie kandydatów do ¶wiêceñ), przypisane s± mu okre¶lone beneficja wraz z feudalnymi prawami dziedzica i sêdziego. Wiemy np., ¿e posiada³ maj±tek przy ko¶ciele ¶w. Maurycego na przedmie¶ciach Wroc³awia (1499, 1509). Pobiera³ tak¿e od roku 1498 pensjê jako familiaris pape. Na jaki¶ czas utraci³ swoje funkcje w G³ogowie, aby je ponownie odzyskaæ ok. roku 1502, rozszerzaj±c tytu³y o stanowiska sêdziego i generalnego prokuratora (compulsora) w kwestiach zarz±du maj±tkiem kapitu³y. W zasadzie nadal nie by³ zainteresowany sprawami g³ogowskimi, rezydowa³ we Wroc³awiu i zrezygnowa³ ostatecznie z wszystkich tutejszych godno¶ci w roku 1514. W roku 1509 by³ natomiast promotorem synody diecezjalnego, co wyra¼nie podkre¶la³o jego zas³ugi i osobist± pozycjê. Mimo, ¿e nosi³ w okresie wroc³awskim równie¿ tytu³ "S. Paginae Professor" nie znamy zupe³nie jego dzia³alno¶ci naukowej i dydaktycznej.

Pierwsz± wa¿n± podró¿ dyplomatyczn± odby³ Kolbe z ramienia kapitu³y w roku 1500, aby w Budzie u legata papieskiego zaprotestowaæ przeciw nak³adaniu przez ksi±¿±t legnicko-brzeskich podatków na maj±tki duchowieñstwa. W 1502 roku by³ tam ponownie wraz z dr. O. Winklerem, ale ju¿ we w³asnej, prywatnej sprawie dochodów ko¶cielnych (prebendy). Z ponown± misj± w kwestiach podatkowych uda³ siê M. Kolbe do Budy w roku 1510 wraz z biskupem pomocniczym Heinrichem von Füllstein. Mimo swej, powszechnie znanej, k³ótliwo¶ci oraz nieustêpliwo¶ci znalaz³ uznanie u nastêpcy Jana IV - biskupa Jana V Turzo i zosta³ w sierpniu 1512 roku oddelegowany na sobór laterañski. Nie dotar³ jednak na Lateran, poniewa¿ ostatecznie diecezja zrezygnowa³a z udzia³u w tym zgromadzeniu.

Maciej Kolbe zmar³ we Wroc³awiu przed 11 lipca 1516 roku. W zapisie testamentowym przekaza³ kapitule, oprócz kielicha srebrnego i z³oconego, sze¶æ ksi±¿ek, które przej±³ po ¶mierci kanonika Miko³aja Merbotha, przyjaciela Jana D³ugosza. Klasztor ¶w. Wincentego za otrzymane 20 guldenów wêgierskich zobowi±za³ siê natomiast do odprawiania dorocznych nabo¿eñstw za duszê zmar³ego oko³o ¶wiêta Narodzenia ¶w. Jana Chrzciciela (24 VI).

Marek Nowacki


komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.057 | powered by jPORTAL 2