[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Z historii miasta i okolic > ¦wiadectwo dobrego urodzenia sukiennika (1730)


¦wiadectwo dobrego urodzenia sukiennika (1730)
¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie Nr 12 [156] 2004

Sukiennicy ju¿ w ¶redniowieczu zorganizowani byli w cechy, które mia³y broniæ ich interesów i zapewniaæ dalszy rozwój tego rzemios³a. W XVIII wieku cechy pe³ni³y mniejsz± rolê i by³y nawet elementem hamuj±cym miejscow± wytwórczo¶æ. Zachowa³a siê nadal struktura i zwyczaje cechowe, których przejawem by³ m.in. cykl kszta³cenia przysz³ych rzemie¶lników. W¶ród wielu innych, jednym z istotnych wymogów stawianych kandydatowi na sukiennika by³ obowi±zek wykazania siê „prawym pochodzeniem" oraz odbycie praktyki w kilku ró¿nych warsztatach. Jako potwierdzenie owych faktów s³u¿y³y mu dwa dokumenty: tzw. ¶wiadectwo dobrego urodzenia wystawiane w miejscu pochodzenia oraz ksi±¿eczka z wêdrówki czeladniczej z wpisami warsztatów, w których terminowa³. Cechy zwyczajowo honorowa³y te dokumenty i pozwala³y na naukê w swoich szeregach, bowiem o¶rodki, z których pochodzili uczniowie, odwdziêcza³y siê wzajemno¶ci±. Podczas wêdrówki czeladnicy zatrzymywali siê w specjalnych gospodach, zanim nie zostali przyjêci na naukê przez którego¶ z mistrzów.


My prokonsul[1] i radni cesarsko-królewskiego miasta[2] ¦wiebodzina po uproszeniu naszej przychylno¶ci i gorliwym spe³nieniu obowi±zków naszych, czynimy wiadomym i o¶wiadczamy niniejszym wszem i wobec, ¿e na zwyczajn± sesjê rady przybyli i stanêli przed naszym obliczem pracowici Johann Baßier, ³awnik s±dowy[3] i Johann Wilsche, ³awnik s±dowy z naszej miejskiej wsi ¯ó³ków[4] jako odpowiedzialne i wiarygodne osoby, które jednomy¶lnie i zdecydowanie, z odkrytymi g³owami i z podniesionymi dwoma palcami[5] o¶wiadczyli pod przysiêg±, ¿e okaziciel tego [dokumentu] cnotliwy Johann George Schmiedt ze wspomnianej miejskiej wsi ¯ó³ków, zgodnie z prawem Boskim i ¦wiêtego Ko¶cio³a Chrze¶cijañskiego z prawego ma³¿eñskiego ³o¿a pochodzi, wyrós³ w dobrej, starej, niemieckiej, nieskazitelnej tradycji, urodzi³ siê wolny, nie stanowi niczyjej w³asno¶ci[6] i wed³ug wiedzy ¶wiadków by³ od dzieciñstwa pobo¿ny i zachowywa³ siê przyzwoicie; tote¿ ani my, ani oni [¶wiadkowie] nie mo¿emy nic innego o nim powiedzieæ, jak tylko to, co uczciwe i dobre, i ¿e ojcem jego jest pracowity Mchael Schmiedt, rolnik w ¯ó³kowie, dziadkiem ze strony ojca jest czcigodny i pracowity Christoph Schmiedt, by³y rolnik i ³awnik s±dowy w ¯ó³kowie, a babk± ze strony ojca zacna i cnotliwa Anna z domu Schmolckin[7], szacownego i czcigodnego Martina Schmolckego, by³ego mieszczanina ze ¦wiebodzina rodzona córka, a jej rodzon± matk± cnotliwa Hedwig z domu Dielingin[7]. Dziadkiem ze strony matki jest szacowny i pracowity George Dieling, by³y rolnik i starszy s±du w Wêgrzynicach, a jego babk± ze strony matki szacowna i cnotliwa Anna z domu Heinrichin[7], Hansa Heinricha, ogrodnika z Rokitnicy rodzona córka. Oboje jego prawowici i naturalni rodzice, i wszyscy dziadkowie byli nieskazitelnego pochodzenia, a zasadom uczciwo¶ci i prawego postêpowania wierni byli przez ca³e swoje ¿ycie.
Kiedy zatem wy¿ej wymieniony Johann George Schmiedt usilnie ubiega³ siê i prosi³ o ten wiarygodny dokument, nie mogli¶my ani te¿ nie chcieli¶my odmówiæ mu takowego. Wszystkich tych, do których to ¶wiadectwo dotrze, a szczególnie tych, którym zostanie ono uprzejmie przed³o¿one, upraszamy o uwzglêdnienie naszego wysi³ku oraz naszej ¿yczliwo¶ci i o okazanie kilkakrotnie ju¿ wymienionemu Johannowi Georgowi Schmiedtowi przychylno¶ci i dobrej woli w jego [czeladniczych] staraniach i zamierzeniach. Prosimy te¿ przyj±æ go do waszych cechów, bractw i zrzeszeñ, a maj±c na wzglêdzie jego uczciwe pochodzenie i nasze ¿yczliwe porêczenie pozwoliæ mu, by z po¿ytkiem z tego móg³ korzystaæ. My za¶ wzajemnie jeste¶my gotowi, aby pod³ug powinno¶ci stanu [mieszczañskiego] i okoliczno¶ci uczyniæ ka¿demu innemu podobn± przys³ugê.
Sporz±dzono w pe³nym przekonaniu i zatwierdzono nasz± wiêksz± pieczêci± miejsk±[8].
Dzia³o siê w ¦wiebodzinie 11 lipca 1730 roku.

¬ród³o: zbiory Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie; t³umaczenie: W³odzimierz Zarzycki

[1] Prokonsul (czasem konsul) - dawne okre¶lenie burmistrza.
[2] Cesarsko-królewskie miasto - ówcze¶nie ¶l±ski ¦wiebodzin mia³ status habsburskiego miasta królewskiego, a zatem i cesarskiego.
[3] £awnik - cz³onek s±du wiejskiego lub s±du miejskiego (³awy miejskiej).
[4] Obecnie okolice ul. ¦wierczewskiego w ¦wiebodzinie; ¯ó³ków nale¿a³ jako w³asno¶æ do miasta od 1530 r.
[5] Chodzi o dwa palce sk³adane w ge¶cie przysiêgi.
[6] Podkre¶lenie faktu zwi±zanego ze statusem prawnym mieszczan i rzemie¶lników; cz³owiek taki musia³ byæ wolny, tzn. nie móg³ popa¶æ w ¿adn± zale¿no¶æ osobist±.
[7] ¯eñska koñcówka nazwiska -in, u¿ywana w jêzyku niemieckim jeszcze w XVIII w. (np. Schmolcke - Schmolckin, Heinrich - Heinrichin, Dieling - Dielingin).
[8] Wielka pieczêæ miejska by³a najwa¿niejsz± pieczêci± potwierdzaj±c± dokumenty z kancelarii magistratu; u¿ywano jej przy szczególnych okazjach.

Opracowanie Adam Gonciarz, Marek Nowacki.

Inne stare dokumenty z dziejów regionu

komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.025 | powered by jPORTAL 2