[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Z historii miasta i okolic > ¦wiebodzin w czasowym zarz±dzie Brandenburgii (1686-1694)

¦wiebodzin w czasowym zarz±dzie Brandenburgii (1686-1694)
¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie Nr 07-08 [175-176] lipiec-sierpieñ 2006 r.

Po ¶mierci ostatniego Piasta - ksiêcia legnickiego Jerzego Wilhelma (1675), elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm I (zwany Wielkim Elektorem), powo³uj±c siê na prawa spadkowe Hohenzollernów, wysun±³ roszczenia do Legnicy, Brzegu oraz Karniowa. Doradcy cesarza austriackiego uznali jednak, ¿e ¿±dania brandenburskie s± nieuzasadnione, bowiem uk³ad o prze¿ycie z roku 1545 miêdzy ksiêciem legnickim Fryderykiem a elektorem Joachimem zosta³ uniewa¿niony przez zjazd stanów ¶l±skich. Dopiero sytuacja miêdzynarodowa w 1686 roku spowodowa³a, ¿e mo¿liwy sta³ siê kompromis. W zamian za rezygnacjê Wielkiego Elektora z jego roszczeñ do ksiêstw ¶l±skich, cesarz Leopold I odda³ Brandenburgii okrêg ¶wiebodziñski (tekst I). Dziêki temu ustêpstwu zyskiwa³ sprzymierzeñca przeciw Francji, a jednocze¶nie zaspokaja³, ci±g³e ponawiane, pretensje brandenburskie do ¦l±ska. Jednocze¶nie z synem elektora, Fryderykiem III, cesarz zawar³ tajne porozumienie o zwrocie okrêgu ¶wiebodziñskiego w zamian za poparcie w d±¿eniach Hohenzollerna do korony królewskiej (tekst II). Rokowania w tej sprawie zakoñczono podpisaniem uk³adu (20 grudnia 1694 r.), a w miesi±c pó¼niej ¦wiebodzin wróci³ pod panowanie Austrii (tekst III).

I. Jego Najprze¶wietniejszy Cesarski Majestat ceduje i przekazuje Jego Elektorskiej Mo¶ci Ksiêciu Brandenburgii, Jego spadkobiercom i potomkom w linii mêskiej, margrabiom brandenburskim itd. tak zwany Powiat ¦wiebodziñski na ¦l±sku ze wszystkimi apertynencjami[1] i przynale¿no¶ciami ziemskimi, mieszkañcami, miastami, wioskami, osadami, dochodami, lasami z prawem do wyrêbu, wodami z prawem do po³owów, prawami i przywilejami i jakie one jeszcze nazwy nosz±, niczego nie wy³±czaj±c, które Jego Cesarska Mo¶æ mia³a dotychczas w posiadaniu i u¿ytkowaniu, a mianowicie jako czeskie lenno[2] w linii mêskiej, ale nie inaczej ni¿ jak Jego Elektorska Mo¶æ Marchiê Brandenbursk± i inne kraje od Jego Cesarskiej Mo¶ci w lenno[3] otrzyma³a... Choæ, jak ju¿ ostatnio postanowiono, Jego Elektorska Mo¶æ mieæ bêdzie supremacjê[4] terytorialn± we wspomnianym Powiecie ¦wiebodziñskim, to jednak pilnie zosta³o uwarunkowane, ¿e Jego Elektorska Mo¶æ oraz Jego potomkowie nie mog± w nim budowaæ ¿adnych twierdz, ani nie s± uprawnieni do umacniania jakichkolwiek miejscowo¶ci, oraz ¿e stan i swoboda praktyk religijnych religii katolickiej oraz wyznania augsburskiego nie zostan± naruszone, a w szczególno¶ci w nim mieszkaj±cy duchowni, jakiego stanu i godno¶ci by nie byli, pozostan± przy swoich prawach i posiadaniu, i w ten sam sposób zostanie w³asnym i innym wyznawcom zapewniona ochrona i bezpieczeñstwo... [...]
Dzia³o siê w Kölln nad Sprew±[5] 7 maja 1686 roku.

Hans Heinrich Fridag,
Freiherr[6] zu Gödens (L.S.)[7]

Joachim Ernst von Grumbkow (L.S.)
Franz von Meinders (L.S.)
Paul von Fuchs (L.S.)
Johann Friedrich von hertz (L.S.)15 krajcarów z 1687 roku - rewers

II. My Fryderyk, nastêpca Elektora Brandenburskiego, potwierdzamy i o¶wiadczamy niniejszym:
po tym jak Cesarski Majestat w wyniku nowo zawartego przymierza, na nasze usilne starania i pro¶by, po³o¿ony w Ksiêstwie G³ogowskim Powiat ¦wiebodziñski w ³aski naszego Pana Ojca Elektora Brandenburskiego jako lenno[3] naj³askawiej przekaza³, zobowi±zujemy siê wbrew temu, moc± tego naszego rewersu, daæ równie¿ Cesarskiemu Majestatowi tym samym pe³niê w³adzy i moc, ¿e ten, w³a¶nie wymieniony, przekazany Powiat ¦wiebodziñski, po naszego Pana Ojca, da³by Bóg, najpó¼niejszej ¶mierci, bez naszego w przysz³o¶ci sprzeciwu znowu w posiadanie we¼mie i [do Cesarstwa] przy³±czy.
Jednak po rzeczywistym powrocie [powiatu] Cesarski Majestat, zgodnie z nam dokonan± naj³askawsz± obietnic±, która powinna byæ dotrzymana, albo odst±pi nam terytoria Newerstadt i Gimborn w ksiêstwie Schwarzenberg, albo, zamiast tego, 100 000 talarów Rzeszy gotówk±, w ci±gu roku i jednego dnia odprowadziæ poleci. Ponadto miêdzy Cesarskim Majestatem a naszym ³askawym Panem Ojcem, wy¿ej wymienionemu i zawartemu porozumieniu (które my niniejszym uznajemy i na sta³e potwierdzamy), jak równie¿ w nim zawart± pe³n± rezygnacjê ze wszystkich, przez naszego ³askawego Pana Ojca, postawionych, [ale] jednak nigdy nie istniej±cych pretensji, swoje niez³omne potwierdzenie [dajemy].
Uk³ad zawarto w Poczdamie 28 lutego/10 marca[8] w 1686 roku.
To, ¿e my, stale wy¿ej wspomniane przy³±czenie i powrót Powiatu ¦wiebodziñskiego, przymierze i rezygnacjê w ca³o¶ci uznajemy, zostaje naszym w³asnorêcznym pismem, podpisem i pieczêci± potwierdzone.
Data jak wy¿ej.

(L.S.)[7] Fryderyk, nastêpca Elektora Brandenburskiego15 krajcarów z 1687 roku - awers

III. Po tym jak Rzymsko-Cesarski, równie¿ na Wêgrzech i w Czechach, Królewski Majestat przypomnia³ Jego Elektorskiej Mo¶ci [Ksiêciu] Brandenburgii, w zwi±zku ze zwrotem Powiatu ¦wiebodziñskiego, który moc± wiadomego rewersu by³ przez niego obiecany, a Jego Elektorska Mo¶æ równie¿ ku temu sw± wolê wyrazi³a, zosta³o miêdzy, przez obie strony upe³nomocnionymi a ni¿ej wymienionymi, ministrami i radcami omówione i uzgodnione, ¿e w dniu 31 grudnia 1694/10 stycznia 1695[8] [roku], przy spe³nieniu ustalonych i przez Jego Cesarski Majestat naj³askawiej aprobowanych rekompensat, wspomniany Powiat ¦wiebodziñski, w takim samym stanie jak w roku 1686, kiedy Jego ¶w. pamiêci Panu Ojcu Elektorskiej Mo¶ci by³ przekazany, zostanie Jego Cesarskiej Mo¶ci zwrócony, [a] stany i poddani ze swoich obowi±zków zwolnieni; i w tym celu powo³ane bêd± specjalne komisje; równie¿ wszystkie w swych rêkach posiadane cesje[9] i korespondencja, dotycz±ce tego powiatu zostan± zdane, jak równie¿ nale¿no¶ci naliczane od zbli¿aj±cego siê kwarta³u po ¶w. £ucji[10] i ¶ci±gane bêd± na rzecz Jego Cesarskiego Majestatu. Co siê tyczy uprzednio wydanych orzeczeñ s±dowych i udzielonych dymisji, to zachowuj± one moc prawn±, a sprawy nie zakoñczone zostan± jak przedtem przed w³a¶ciwym sêdzi± i przez kompetentny s±d rozpatrzone i wobec ka¿dego stosowane bêdzie bezstronne prawo; a poniewa¿ Jego Elektorska Mo¶æ w nastêpstwie tego ¿adnej czê¶ci wymienionego Powiatu ¦wiebodziñskiego nie bêdzie posiadaæ, to zechce, tak on jak i jego sukcesorzy, panowie bracia i kuzyni, równie¿ dotychczasowego tytu³u „von Schwiebus” zrzec siê i ju¿ go wiêcej nie u¿ywaæ.
W zamian za to Jego Cesarski Majestat obiecuje, ¿e On Jego Elektorskiej Mo¶ci i jego nastêpcom tytu³ „ksiêcia w Prusach” przez wszystkie swoje kancelarie (jednak¿e bez uszczerbku prawnego dla chwalebnego Niemieckiego Zakonu[11]) natychmiast nadaæ poleci...
Dzia³o siê i dano w Kölln nad Sprew±[5] 10/20 grudnia[8] 1694 roku.

(L.S.)[7] N. G. v. Kolovrath
(L.S.) Franz von Meinders
(L.S.) Paul von Fuchs
(L.S.) E. Danckelmann


¬ród³o: H. Bahr, Quellen zur brandenburgisch-preusischen Geschichte, Dritter Band, Leipzig 1920, s. 126-129; t³umaczenie W³odzimierz Zarzycki

[1] Tj. czê¶ciami sk³adowymi
[2] ¦l±sk cieszy³ siê znaczn± autonomi± w ramach Królestwa Czech, a jego zale¿no¶æ od tego pañstwa oparta by³a na zasadach lennych; w³adcy habsburscy jako królowie czescy i najwy¿si ksi±¿êta ¶l±scy nie mieli automatycznych praw dziedzicznych w tej prowincji
[3] Poniewa¿ obowi±zywa³a zasada niepodzielno¶ci terytoriów ¶l±skich w ramach Korony Czeskiej, cesarz nie móg³ przekazaæ pe³nych praw w³asno¶ci do okrêgu ¦wiebodziñskiego, a jedynie oddaæ ten powiat w lenno
[4] Tj. zwierzchno¶æ
[5] Kölln nad Sprew± - obecnie czê¶æ Berlina
[6] Freiherr („wolny pan”) - najni¿szy tytu³ w¶ród stanu panów (najwy¿szego szczebla w niemieckiej hierarchii szlacheckiej); zwi±zany pocz±tkowo z posiadaniem pañstwa (lenna) i u¿ywany równolegle z innymi tytu³ami (hrabia, ksi±¿ê); od 2 po³. XVII w. stosowany jako odpowiednik polskiego barona
[7] (L.S.) = (locus sigilli) — miejsce pieczêci w oryginale dokumentu
[8] W podwójnej datacji u¿yto kalendarza juliañskiego (tzw. „stary styl”) oraz gregoriañskiego (tzw. „nowy styl”); nowy kalendarz wprowadzony w 1582 r. przez papie¿a Grzegorza XIII, w stosunku do poprzednio obowi±zuj±cego kalendarza juliañskiego, przesuwa³ dotychczasow± datê, dodaj±c 10 dni; jak widaæ przez pewien czas stosowano i now±, i tradycyjn± rachubê czasu
[9] Tj. przekazanie praw
[10] Chodzi tu o kwarta³ podatkowy liczony od ¶w. £ucji (13 grudnia); ten podzia³ kwartalny, pochodz±cy od nakazanych przez Ko¶ció³ terminów postów, znalaz³ szerokie zastosowanie tak¿e w ¿yciu ¶wieckim
[11] Tj. Zakonu Krzy¿ackiego, a ¶ci¶lej Zakonu Szpitala Naj¶wiêtszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

Z dawnych kronik i dokumentów.
Opracowanie Adam Gonciarz, Marek Nowacki.


komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.011 | powered by jPORTAL 2