[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Publikacje > ¦wiebodzin spod przymkniêtych powiek
¦wiebodzin spod przymkniêtych powiek - Obrazki z ¿ycia codziennego miasta w II po³owie XX w.

¦wiebodziñskie obrazy Kazimierza Gancewskiego tworz± ludzie, miejsca i wydarzenia. Dziêki nim Czytelnik ma niepowtarzaln± okazjê poznaæ czy nawet odkryæ na nowo to, co byæ mo¿e kiedy¶ widzia³, o czym s³ysza³, a co zwi±zane by³o ze ¦wiebodzinem.

Dla mieszkañców ksi±¿ka ta bêdzie wspania³ym podrêcznikiem wiedzy o dziejach najnowszych ich miasta. Dla wszystkich innych - okazj± do poznania bardzo ciekawego miasta, po³o¿onego na zachodnich rubie¿ach Rzeczpospolitej, i jego mieszkañców.

Szkice z dziejów miasta autorstwa Kazimierza Gancewskiego z jednej strony wyró¿niaj± siê wielk± skrupulatno¶ci± i dba³o¶ci± o interesuj±ce przedstawienie wydarzeñ i postaci, z drugiej strony maj± bardzo osobisty charakter, wynikaj±cy bez w±tpienia z uto¿samiania siê autora ze ¶wiebodziñsk± ojczyzn±.

Opisywane ¶wiebodziñskie dzieje podzieli³ autor na trzy odrêbne czê¶ci.

Pierwsza z nich zawiera, jakby fachowo powiedzieli historycy, charakterystykê spo³eczno-gospodarcz± miasta w drugiej po³owie XX wieku, wzbogacon± oczywi¶cie bardzo trafnymi uwagami autora. Druga czê¶æ obejmuje wspomnienia o zmar³ych mieszkañcach ¦wiebodzina.

W trzeciej czê¶ci znalaz³y siê szkice historyczne, które ³±cz± w sobie dzieje niekiedy bardzo odleg³e z tymi najnowszymi traktuj±cymi o wybranych i uznanych za wa¿ne dla ¦wiebodzinian budowli, osób i wydarzeñ. Zachowana zosta³a w ten sposób ci±g³o¶æ historyczna dziejów miasta licz±cego kilkaset lat.

Wstêp do tego typu ksi±¿ek nie powinien byæ zbyt d³ugi, aby Czytelnik móg³ sam cieszyæ siê lektur± ¶wiebodziñskich obrazów, do czego gor±co namawiam.

 

Prof. dr hab. Wojciech Strzy¿ewski
Uniwersytet Zielonogórski

Dziekan Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego
Pod jego redakcj± w 2007 r. ukaza³y siê DZIEJE ¦WIEBODZINA.

 

Rodzicom znad Wilii, któzy zakochali siê w ¦wiebodzinie

SPIS TRE¦CI

I. ¦WIEBODZIN SPOD PRZYMKNIÊTYCH POWIEK

KILKA S£ÓW WSTÊPU

HANDEL

GASTRONOMIA

RZEMIOS£O I GOSPODARKA KOMUNALNA

O¦WIATA

SPORT DU¯Y I MA£Y

DZIECI, ZABAWY, S£ODYCZE

¦WIEBODZIÑSKI DOM KULTURY W LATACH 1980 - 1990

£AWECZKA NIEMENA - INACZEJ

II. PO¯EGNANIA

PO¯EGNALI¦MY DOKTORA. Pamiêci Czes³awa Gordzelewskiego

PROFESOR Z O£OBOKU. Pamiêci Januarego Golona

PROBOSZCZOWIE OD ¦W. MICHA£A 1945 - 2008

FOTOGRAF ¦WIEBODZINIAN. Pamiêci Wies³awa Kokociñskiego

SPOTKANIA Z INSPEKTOREM. Stanis³aw Kielich 1928 - 2011

LUDZKI CZ£OWIEK. Les³aw Iwanowski 1932 - 2011

III. NA ¦WIEBODZINIAKA SERCU

ZAMEK

KAMIENNE TABLICE

SIOSTRY BOROMEUSZKI ZE SCHWIEBUSA

TRZY KRZY¯E

PODWALE

FRIEDRICH AUGUST STULER - KRÓLEWSKI BUDOWNICZY

ZA MUREM PRZY PROPSTEISTRASSE

KRYPTY MICHA£A

NASYPALI PIASKU... GOTYCKI MOST W SERCU MIASTA

SANKTUARIUM MI£OSIERDZIA BO¯EGO I POMNIK CHRYSTUSA KRÓLA

MICHA£KI

TO BY£ ZJAZD W ZUPE£NIE STARYM STYLU

MICHA£KI SZKOLNE

OBY¦ UMAR£ PO WYBORACH! - SMRÓD NOCY LETNIEJ - 6 KIN I DKF

KILKA S£ÓW ZAKOÑCZENIA

CMENTARZE BLISKIE SERCU – LISTA

WYKAZ U¯YTYCH SKRÓTÓW

INDEKS ¦WIEBODZINIAN


INDEKS ¦WIEBODZINIAN
Adamski (foto) s. 100
Adamski Bernard s. 17
Adamski Zdzis³aw Mariusz s. 17
Algierski Jaros³aw s. 2, 23, 25, 27
Algierski Miros³aw s. 16, 39, 62, 107
Andrzejczak Felicjan art. s. 12, 35
Antkowiak Czes³aw s. 27
Antonowicz Gustaw s. 12, 22-23, 27, 60
Aszakiewicz Zdzis³aw s. 30, s.l 08
Augustyniak Anastazja s. 20, 102
Baczañski Jan lek. s. 47, 60
Balcke Robert art. s. 69
Balul s. 7
Bardelas Tadeusz s. 75
Bekisz Dariusz s. 42, 51, 57, 66
Bêbenek s. 17
Biliñska Zofia art. s. 75
Blondowska(foto)s. 100
Bobowski Tadeusz s. 60
Bodnar Zygmunt s. 20, 24, 102, 105
Borkowski s. 17
Börnstedt Ewa, von s. 83
Brzozowski Tadeusz (foto) s. 100
Brzózka Robert s. 41
Bu³ach Jan (foto) s. 101
Burba Jan s. 57, (foto) 100
Burnos Jan s. 14, 15
Burzyñska Henryka s. 18
Burzyñski Ryszard s. 27
Bulwi³owska Maria s. 37
Byczyñski Andrzej s. 66
Ceglarek (foto) s. 100
Celejewski s. 17
Chitruñ Zbigniew s. 12
Chor±¿yczewski W³adys³aw s. 17
Chowaniec Wanda s. 12
Compel s. 6, 17, 103
Cukier ps. Ciuciu s. 30
Czachor Jan s. 42
Czapliñski s. 17
Czarny Józef s. 37
Czeczemska Ewa s. 12, 36
Czeka³a Franciszek s. 11
Czepukowicz s. 17
Czerniawko Józef s. 8
Czestkowski Stanis³aw s. 60
Czeszyñski Czes³aw s. 20, 34, 38-41
Czuczko Stanis³aw s. 27
Æwielewicz Jerzy s. 12
Dajlidko s. 17
Daszkiewicz Jerzy s. 41
Daszkiewicz Mariola s. 36
Derlatka Tadeusz s. 38
Dêbski Kazimierz ps. Kaju s. 24
Diament Józef s. 6
Dobrianowicz Tadeusz s. 24
Dokowicz Andrzej s. 24
Dokowicz Ewa s. 24, 102
Dolata Antoni (foto) s. 100
Drabek Tadeusz s. 26
Dranczewski Ryszard s. 28
Drozdowski Zdzis³aw lek. s. 13
Drzazga Teresa s. 102
Dukiewicz Micha³ s. 7
Dydyñ Stanis³aw s. 24
Dynda W³adys³aw s. 17
Dziewa s. 17
Dziuba Krzysztof s. 26
Dziuba Leon s. 17
Dziuba Witold ps. Wojtek s. 37-38
Dziubiñski Jan s. 104
Falkowski Henryk s. 27, 29
Fiedziuszko Otton s. 17
Filipczak Henryk s. 17, 101
Fojna Stefan s. 17
Fr±ckowiakowie s. 31
Frycz (foto) s. 101
Gajowy s. 5
Galimowska Walentyna s. 75
Gancewscy Janina i Zenon s. 4
Gancewska Janina s. 6
Gancewska Zosia s. 71
Gancewski Kazimierz s. 1-3, 28, 39, 42, 64, 73, 75, 103, 111
Gancewski Maciej s. 27
Gand¿a Olga s. 108
Gaunow W³odzimierz mjr s. 72
Gawanowski Henryk art. s. 41, 70
Gielnik Janusz s. 23
Glombik Amanda ss. s. 72
G³odowski Pawe³ s. 12, 21, 104
Godziejewska Beata s. 41
Golik Danuta lek. s. 61
Golik Marek lek. s. 41
Golon January s. 43, 46-47
Go³ek Barbara s. 23
Gomu³a s. 24
Gomu³a Marian s. 15
Gordzelewska Melania s. 45
Gordzelewski Czes³aw dr, s. 16, 34-36, 43-45, 107
Go¼dziñski Henryk s. 21
Górna Jadwiga (foto) s. 101
Górny Olgierd s. 41
Grala Stanis³aw s. 13
Grochowy Jan s. 23
Grociak Andrzej s. 13, 40
Grynberg Jerzy s. 108
Grz±dzielewski W³adys³aw s. 1.7
Grzechulski (foto) s. 101
Grze¶kowiak Eugeniusz s. 27
Grze¶kowiak Mariola s. 41
Grze¶kowiak Teodor art. s. 34, 36, 41
Grzybowski s. 17
Grzybowski Ireneusz s. 49
Gwardziñski Lech s. 29
Gwardziñski Zenon s. 12
Haczkiewiczowie s. 17
Hanuszewski Jerzy s. 24, 38
Heine Walenty s. 69, 94
Hoffmann Stanis³aw s. 17
Hoffmann Zdzis³aw s. 25
Hoffmann Zenon s. 15
Horbatowicz Maria (foto) s. 100
Hordziej Wojciech s. 60
Hy¿orek Szczepan s. 108
Ikiert (foto) s. 101
Irek s.101
Iwanowski Les³aw s. 22, 60-63
Jackiewicz W³adys³aw s. 21, 103
Jagie³³o s. 36
Jagodziñski Henryk s. 102, 104
Jamroz W³adys³aw s. 30
Janczura Zdzis³aw s. 26
Janeczko Janusz s. 19, 39-40
Janik Piotr, ks. 43, 49-50, 72, 93, 95-97, 101
Jankowski Lech ps. Komar s. 11
Jankowski Stanis³aw s. 17
Jankowski Zbigniew s. 30
Janowicz s. 17
Januszkiewicz Izabela s. 97
Januszkiewicz Stanis³aw s. 20, 104
Jarecki Czes³aw (foto) s. 100
Jarecki Jakub s. 99
Jarkowski S³awomir ps. Harry s. 27
Jarmoliñski s. 17
Jarmu³ Andrzej s. 14
Jermaczek Danuta i Andrzej s. 39
Jarmuszyñski Stefan s. 108
Jarmuszyñski Aleksander s. 108
Jaworski Marian, s. 108
Jêdrasiak Wies³aw s. 37
Jokiel s. 17
Kaczmarczyk Jacek lek. s. 83
Kaczmarek (foto) s. 101
Ka³mucki Mieczys³aw s. 30
Ka³u¿ny Ryszard s. 17
Karhanek Pawe³ ks. (foto) s. 101
Karolak Zdzis³aw s. 30
Karpowicz Henryk ps. Heñka s. 28, 31
Karpowicz Ryszard ps. Dziuba s. 28, 31
Kasperowicz Henryk s. 5, 24
Kaszkowiak Wac³aw, s. 17
Kêdzierska Zofia hm PL s. 18, 20
Kêdzierski Jan hm PL s. 20
Kielich Danuta s. 21, 56
Kielich Stanis³aw s. 10, 14, 20-21, 43, 56-59
Kielich Zbigniew s. 58
Kielmañski Zbigniew s. 7, 27
Kierzkowski Stanis³aw s. 21, 24, 31, 34, 37, 57, 103-104, 106
Kilian Boles³aw s. 19
Kisiel Pawe³ s. 102
Kisiel Lucyna (siostry-foto) s. 101
Klimkowski Jan s. 27
Knispel S.G. s. 69, 83
Knobelsdorff Maksymilian kpt s. 65, 70, 79, 83-85, 91
Kocowski Zbigniew s. 33, 39, 41
Kokociñska Agnieszka s. 53
Kokociñska Ewa s. 31, 54
Kokociñski Bartosz s. 53
Kokociñski Wies³aw s. 43, 52-55, 103
Kokociñski W³adys³aw s. 52
Ko³tan Jan s. 17
Komischke Edmara ss. s. 72
Konopacka Leokadia s. 37
Koperkiewicz s. 108
Korbelak Jan s. 19, 20, 62, 98, 102-105
Korbut Stanis³aw s. 15
Korczak Czes³awa s. 39, 41
Korzeniewska Irena (foto) s. 98, 1.01
Korzeniewska Kazimiera s. 6
Korzeniewski Andrzej ps. Korzeñ s. 27, 30
Kosowska Bronis³awa s. 29
Kotwicka Jadwiga, II voto Simon s. 8
Kotwicki Józef s. 8, 97, 101
Kotwicki Kazimierz s. 27
Kowalewska Anna (foto) s. 101
Kowerko s. 5
Kozicz Andrzej s. 27
Koz³owska Wiera lek. (foto) s. 100
Koz³owski Sylwester art. s. 13, 36
Kozub s. 5, 31
Ko¼miñscy s. 56
Kramm Gustaw s. 65
Kramm (wdowa po Gustawie) s. 66
Krze¶lak Lucjan s. 39, 41
Krzy¿anowski Mieczys³aw s. 36, 57
Kucharczyk Kazimierz lek. s. 24
Kucharski Kazimierz s. 19
Kucy Stanis³aw s. 23
Kumanowski Kazimierz s. 37
Kuhnert Jerzy s. 19,20, 102, 104
Kuhnert Jolanta s. 19, 102, 105
Kujawski Jan s. 60
Kujawski Lech s. 5
Kujawski Zbigniew s. 24
Kulak s. 30
Künzer F.X., ks. s. 78
Kuroczycki Jerzy s. 12
Kurzawa Waldemar s. 13, 41
Lachowicz Krzysztof s. 30
Langer Alexis s. 78
Lasota (foto) s. 100
Legieæ Adam s. 24
Legieæ Ryszard s. 24
Lewandowska Barbara s. 41
Lewandowski Zbigniew s. 23
Ligiziñski (foto) s. 100
Lubecki Piotr s. 20, 24, 104
£apkowski s. 17
£apszyñski August ps. Gutek s. 66
£asiñski Tadeusz s. 40
£opatniuk Dobros³aw s. 35, 41, 68
£opuszañski Stanis³aw s. 39, 41
£otarewicz Anna s. 105
£otarewicz Ryszard s. 50, 72, 83-84, 92
Maciecki Lucjan ps. Maciek s. 23, 26
Maciszewska Irena s. 6
Maciszewski Andrzej s. 97
Maciszewski Ludwik art. s. 97, 99-100
Mackaniec Romuald s. 70
Magnowska Urszula s. 13
Makowski Bogdan s. 23, 24
Mularczyk Aleksander s. 21, 57, 90
Ma³ecki Piotr s. 39
May Olgierd s. 20, 57, 102, 105
MelnikJan s. 108
Miakisz Ada s. 99, 101
Michalewska Anna s. 19
Michalewski Ryszard s. 19, 26, 45
Micha³owska Ania s. 16
Miecznikowska Marta s. 39, 41
Miko³ajczak s. 17
Miko³ajczyk Józef s. 19,27
Milkowski Józef s. 44
Minccka Danuta s. 102-103
Misiewicz Józef s. 40
Mi³owscy Zofia i Mieczys³aw s. 41
Mitrêga Czes³aw s. 105
Mlonek Marian s. 14
Mlonek Zbigniew s. 31
Mosiejko Stanis³aw s. 35, 38-42, 57
Mo¿ejko Tomasz s. 78
Muller Otfricd ks. s. 49, 72, 93
Nawojczyk s. 17
Najborowski Julian s. 27
Naks Aleksandra s. 12
Nied¼wiedzki s. 17
Niekrasz (foto) s. 101
Niekrasz Witold s. 11
Niewêg³owski Kazimierz s. 81
Nosal Zbigniew, ks. s. 50-51
Nowacki Marek s. 80, 86-87
Nowak Hieronim i Wies³aw s. 29
Obacz Józef s. 20, 21, 36
Oborscy s. 30
Oczkowski Bogdan i Julian s. 27
Oczkowski Dariusz s. 26
Okuniewska Zuzanna s. 18
Okuniewski Krzysztof s. 23
Olejniczak Zbigniew s. 105
Olejnik Ludwik s. 5, 31
Olszewski Czes³aw s. 12
Or³owski s. 17
O¶wiêcimska Halina (foto) s. 101
Pacho³ek Euzebiusz s. 27
Pacuk Roman s. 19, 27
Pacyga Benedykt, ks. s. 43, 48-51, 62, 75, 83, 92, 95, 97
Panufnik Henryk s. 16, 20, 60-63, 107
Paszkier Edward s. 63
Pawlik (Kania) Maria s. 18
Pawlik Melisa ss. s. 72
Pawliszyn Jan s. 17
Pawliszyn W³odzimierz s. 28, 30
Pawluæ Irena s. 102
Paw³owicz Bogdan s. 38-39, 41
Paw³owicz Bronis³aw s. 66
Paw³owski Jan s. 108
Pichór Andrzej s. 41
Pietrzak Tadeusz s. 25
Pijecki Zygmunt s. 23
Pilipionek s. 13
Pinecki Leon Stanis³aw s. 25
Piotrowska Stefania (foto, p. Roj ) s.100
Piszczyñski Zenon s. 18, 41, 108
Pitak Irena s. 18
Plichta Józef s. 71
Podczaska (foto) s. 100
Podhorodcccy s. 27
Podlipska Maria i Stefan s. 16-17
Podlipska Teresa s. 46, 93, 98
Podlipski Karol s. 17, 19, 27, 40
Polanowski Jan (foto) s. 101
Primus El¿bieta i Rcnæ s. 77
Prochera Jan s. 21
Prokopowicz Jerzy s. 2
Prokopowicz Zygmunt s. 5-9, 17, 98
Prymelska (foto) s. 101
Prymelski (foto) s. 100
Prystupa Józef s. 24
Przew³ocki Janusz ps. Kosa s. 27, 29, 30
Puzyna s. 30
Pyrcz Szymon s. 20
Pyrtek s. 17
Pyrtek Bo¿ena s. 101
Rawski s. 17
Richter Petrussa ss. s. 72
Rodak Kazimierz Roman s. 39
Rodziewiczówna (foto) s. 100
Romanowski Piotr s. 97
Rondomañski Wincenty ps. Wicek s. 30
Roszak (Kokociñska) Ewa s. 32, 52
Ró¿anowski Janusz arch. s. 90
Ró¿anowski Ryszard s. 13, 24, 30-31, 105
Ró¿ycki Jerzy s. 108
Rudzka Kazimiera s. 6
Rutkowski Kazimierz ps. Diabe³ s. 24
Rybicki Zdzis³aw s. 36
Rymszewicz Halina s. 108
Rysiukiewicz Agnieszka s. 25
Rysiukicwicz Piotr s. 25
Rzepecki Edward s. 12
R¿ewscy - bracia s. 28
Sabisch Paul, ks. s. 71, 86
Sakowicz (foto) s. 101
Seidler (foto) s. 101
Sieciechowicz Bo¿ena s. 68
Sieciechowicz Maciej s. 62
Siedlecki Antoni (foto) s. 100
Siedlecki Micha³ s. 15
Sielicka El¿bieta s. 13, 21
Siemak Grzegorz s. 37-38, 41, 102, 105
Siepsiak S³awomir s. 12, 36, 38, 66
Sikorski Mieczys³aw s. 31
Sikorski W³adys³aw s. 31
Siwakowie s. 17
Skowron Robert s. 26
Skrzypek Barbara s. 57
Skuratowicz Danuta s. 24
Sobieszczakowie Halina i Edward s. 108
Sobkowiak Rozalia (foto) s. 100
Sobkowiak Stanis³aw s. 14, 100 (foto), 108
Sobociñska Danuta s. 39, 40
Sobociñski Jan Kazimierz s. 77
Soczewka s. 10
So³owiej s. 17
Spycha³a Antoni s. 17, 101
Spycha³a Piotr s. 53
Stadthagen s. 86
Stanek Ludwik (foto) s. 101
Stania Lautberga ss. s. 72
Stanulewicz s. 17
Stasiak Bronis³aw s. 27
Sterna Tadeusz s. 23
Strankowski s. 17
Striegan Orlandia s. 72
Strzy¿ewski Wojciech prof. s. 3, 27, 58
Stüler Friedrich August, arch. s. 78-81
Styczyñski Andrzej s. 38
Suchorowski Feliks s. 7
Sugak Sergiusz s. 24, 30
Suszyñska Waleria (foto) s. 101
Szamrej Henryk s. 21
Szamrcjowic s. 56
Szarek Zbigniew ps. Biniu s. 23-25, 27
Szar³owicz Wojciech s. 35
Szaszkiewicz Janusz s. 41, 104
Szubczyñski Tomasz s. 12
Szubert s. 17
Szulc s. 27
Szumski Wiktor s. 22, 62
Szumski Zbigniew s. 51
Szyd³owski s. 7, (foto) 101
Szymanderski (foto) s. 100
Szymañski Józef s. 23, 28
Szymañski Micha³ s. 24
Szymañski Stefan ps. Pepa s. 27
Szymkowiak s. 17
Szyszy³o s. 15
¦ron Waldemar s. 39
¦wirgicl s. 17
Talar Jan s. 17
Tomczak Stefan s. 17
Tomko s. 18
Torcha³a Zbigniew s. 17
Tracz Kazimierz (foto) s. 101
Trzebniak El¿bieta s. 103
Trzebniak Grzegorz s. 23, 34, 102-103
Trzebniak Roman s. 24
Turyñski Maciej s. 102
Tyliszczak Rozalia s. 17
Tyñska Krystyna s. 108
Unichowski Micha³ (foto) s. 101
Urbañczyk Speciosa ss. s. 72
Usakowski Stanis³aw s. 17
Walczak s. 17
Wagner Mieczys³aw s. 14, (foto) s. 101
Wagner Zbigniew s. 105
Warcholik Stanis³aw s. 27
Watral Józef ps. Ropniak s. 30
Watral Zdzis³aw ps. Dzinek s. 30
Wawrzeñczyk Ludwik s. 81
Wawrzyniak s. 15, 17
Wejman s. 17
Wendorff Dionizy s. 17
Weso³y Leszek s. 45
Wêc³awski Piotr s. 2, 39-41, 60, 68, 83, 92, 94
Wierusz Lech lek. s. 12, 34, 44-45, 66-68, 81, 88
Wieruszowie s. 88
Wilewski Stanis³aw s. 12, 44
Wisznarewski Adam s. 17, 18, 31
Wisznarewski Ryszard s. 30
Wi¶niewski s. 27
Wi¶niewski Andrzej s. 26
Wi¶niewski Tadeusz s. 25, 102
Wiszniewski Wies³aw s. 104
Wi¶ny s. 17
Witkowski Leszek ps. Frey s. 57
Witkowski Mieczys³aw s. 61
Wojtkiewicz s. 17
Wojtulcwicz s. 17
Wo³czedska-Korbelak Miros³awa s. 102-103
Wo³owicz Marek s. 40
Wo³yniec Romuald s. 17
Woroniecka Bo¿ena s. 39
Wo¿niak Wojciech s. 17, 30, (foto) 100
Wójcik Pawe³ s. 108
Wydrzycki Jerzy s. 42
Wydrzycki Józef s. 57
Wysocka Barbara s. 66
Zaj±czkowski Aleksander s. 105
Zakrzewski Henryk s. 108
Zakrzewscy s. 15
Zalewski Ludwik s. 71, 74, 112
Za³oga Izabella s. 101
Zaporowicz Lybia ss. s. 72
Zarzycki W³odzimierz s. 57, 77, 85-86
Zawadzki Sylwester ks. s. 91
Zdanowicz Czes³aw s. 15
Zdanowicz Hanna s. 11
Zdanowicz Józefa s. 5
Zdanowicz Wies³aw s. 10, 36, 39, 41, 77, 90
Zemski Admund s. 12
Zerndt Gustav s. 86, 89
Ziach Robert s. 71, 77, 83
Ziêta Jan s. 39
Zimnawoda Zygmunt ks. s. 91
Zydor Helena (foto) s. 101
Zydor Józef s. 9, 14-15
¯akiewicz Danuta (Minecka) s. 104
¯arnowski Witold s. 57
¯ebrowski Jerzy s. 23, 102
¯mijewski s. 30
¯o³nierczyk Stefan s. 44
Kilka s³ów na zakoñczenie


komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.038 | powered by jPORTAL 2