[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Ulice wczoraj i dzi¶ > Ulice do poprawki

Ulice do poprawki


¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie Nr 07-08[115-116] 2001

Dnia 31.05.2001 r. w "Gazecie Lubuskiej" ukaza³ siê artyku³ "Witos za Chrobrego", który dotyczy³ problemu zmiany nazw ulic. Przypomnijmy, ¿e od kilku lat w ¦wiebodzinie trwa batalia o zmianê nazw ulic: ¦wierczewskiego, ¯ymierskiego, Walki M³odych i Obroñców Pokoju. ¯yjemy w niepodleg³ym pañstwie i symbole komunistycznej dyktatury powinny znikn±æ z naszego ¿ycia, jest to sprawa o której nie powinno siê w ogóle dyskutowaæ. Okazuje siê jednak, ¿e przeciwko zmianom nazw tych ulic s± w³adze miasta ¦wiebodzina. Zastanawiam siê jaki interes maj± w³adze ¦wiebodzina aby blokowaæ naprawienie tej oczywistej niesprawiedliwo¶ci dziejowej. Jak poda³a „Gazeta Lubuska" cyt.: „Zarz±d Miasta jak informuje burmistrz Dariusz Bekisz zaopiniowa³ negatywnie projekt uchwa³y dotycz±cy zmian nazw ulic".

Koszty z sufitu

Przewodnicz±cy rady p. Krzysztof Stêpieñ - jak podaje wspomniana gazeta - twierdzi, ¿e z wstêpnych szacunków wynika, ¿e na zmianê nazw ulic potrzeba 600 ty¶. z³ z bud¿etu miasta. Suma tak szokuj±ca, ¿e nawet zwolenników zmian przyprawia o zawrót g³owy. Niestety, ani gazeta, ani w³adze miasta, ani pan przewodnicz±cy nie podaj±, sk±d siê wziê³a taka kwota. Mieszkañcy ¦wiebodzina chêtnie zapoznaliby siê z tymi szacunkami, mo¿e w³adze miasta w koñcu ujawni³yby te „tajemnicze" koszty i podjê³y rzeczow± dyskusjê?

Nowe ulice za 5 ty¶. z³

Postanowi³em szacunkowo wyliczyæ jakie koszty poniesie gmina i sprawdziæ jakie koszty ponios³y inne gminy, które dokonywa³y podobnych zmian. Wed³ug moich obliczeñ koszty zmian nazw ulic bêd± nastêpuj±ce:

- wprowadzenie nowych nazw ulic do ewidencji ulic i placów - w ramach swoich obowi±zków wykonaj± pracownicy urzêdu,
- zawiadomienia o zmianie ulic w³a¶cicieli nieruchomo¶ci - w ramach swoich obowi±zków wykonaj± goñcy urzêdu,
- wykonanie tablic z nazwami ulic - po 4 na ka¿d± ulicê, razem 16 tablic (koszt tablicy emaliowanej wynosi od 25 - 30 z³) - w sumie od 400 do 560 z³,
- robocizna - instalacja tablic na budynkach - ok. 300 z³,
- za³o¿enie nowych tabliczek z numerami porz±dkowymi i nowymi nazwami ulic - koszt takiej tabliczki wynosi ok. 20 z³,
- wymiana dowodów - ustawowo zwolnione s± od op³at osoby dokonuj±ce wymiany dowodów w wyniku zmiany nazw ulic.

K³amstwem jest to, co sugeruje gazeta, ¿e urz±d bêdzie p³aci³ odszkodowania firmom, które ponios³y koszty w wyniku zmian ulic. Pomijaj±c wielko¶æ tych kosztów, które s± wyssane z palca (np. KIM i Sprick Rowery wed³ug Gazety Lubuskiej obliczy³y je na 50 ty¶. z³) nale¿y stwierdziæ, ¿e zgodnie z prawem koszty zmian piecz±tek zak³adów i firm prowadz±cych dzia³alno¶æ na danej ulicy oraz koszty okre¶lonych wpisów w ewidencji b±d¼ rejestrach ponosz± podmioty tam zamieszka³e lub dzia³aj±ce. Na marginesie warto dodaæ, ¿e koszt zrobienia nowej gumki do piecz±tki wynosi ok. 30 z³.

Ca³kowite koszty zmiany nazw tych 4 ulic powinny siê zamkn±æ w granicach 5 ty¶. z³.

Jak to robi± inni?

Jak siê okazuje, zmiany nazw ulic s± dokonywane bardzo czêsto i w ¿adnej z gmin z któr± siê kontaktowa³em nie by³o to jakim¶ znacz±cym obci±¿eniem dla bud¿etu. Ma³o tego, w wielu gminach nie uwzglêdnia siê nawet takiej pozycji w bud¿ecie, a ¶rodki na te zmiany co roku s± uwzglêdniane w ramach zwyk³ych prac komórek urzêdu. W Gliwicach w 1999 r. zmieniano nazwy ulic w centrum miasta gdzie siedzibê ma wiele firm, i nikt tam nawet nie pomy¶la³ o tym, aby firmy mog³y ro¶ciæ sobie jakie¶ pretensje do Urzêdu Gminy i ¿±daæ jaki¶ odszkodowañ. W ¯orach na ¦l±sku w kwietniu 2001 r. Rada Miejska podjê³a uchwa³ê w sprawie nadania nowych nazw i zmiany niektórych ulic w mie¶cie. Uchwa³± objêto 60 ulic.

Je¿eli nie mo¿na zmieniæ ulic trzeba bêdzie zmieniæ w³adze miasta, które nie s³u¿± polskim interesom. Mieszkañcy maj± tak± mo¿liwo¶æ poprzez referendum. Wielokrotnie uzasadniono potrzebê zmian tych ulic i przedstawiano ¿yciorysy tych komunistycznych „bohaterów", jest hañb±, ¿e przez tyle lat nie mo¿na tego zrobiæ, ¿e robi siê problem z czego¶, co dawno powinno byæ ju¿ za³atwione.

Gracjan Wrembel

Od Redakcji ¦GP:

Ciekawe, jakie zakoñczenie bêdzie mia³a ta batalia - wygl±da bowiem na to, ¿e kto¶ tu komu¶ robi na z³o¶æ. A jest ostatni dzwonek - bo jeszcze tylko 4 miesi±ce zosta³y do wyborów parlamentarnych i rok do samorz±dowych. Ponoæ rz±dzi u nas prawica?
A zarówno burmistrz, jak i przewodnicz±cy Rady Miasta - to przecie¿ nie tak dawno cz³onkowie "Solidarno¶ci" mo¿e siê mylimy? W koñcu Zbigniew Bujak, legenda "S" lat 80 powiedzia³: "Przepraszam za "Solidarno¶æ" i... odda³ swoj± legitymacjê zwi±zkow± "S" (na aukcjê - i jeszcze zarobi³). Nie wiadomo, dlaczego szczury uciekaj± - przecie¿ okrêt nie tonie!komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.018 | powered by jPORTAL 2