[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > 100 lat temu ... > Sto lat temu w powiecie - rok 1902

Sto lat temu w powiecie - rok 1902
¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie nr 03 (123) marzec 2002
Wydanie nr 04 (124) kwiecieñ 2002
Z archiwum "W"

1 stycznia
- nadzwyczaj ciep³y i ³agodny Nowy Rok, deszcze i wiatry z pó³nocy
- pope³ni³ samobójstwo u³an Matz z 3 szwadronu X Poznañskiego Regimentu

2 stycznia
- katolicki organista z niedalekiego Miêdzychodu zosta³ skazany na karê 30 Mk w z³ocie za ¶piewanie z dzieæmi w Bo¿e Narodzenie polskich pie¶ni - kolêd

3 stycznia
- nowy cennik na us³ugi medyczne
- nowe karty rowerowe
- deliberacje mieszkañców, prasy i lokalnych w³adz samorz±dowych nad projektem rz±dowym nowej linii kolejowej „Warta - Odra" od Gorzowa do Cigacic i dalej do Krosna

4 stycznia
- niepokoj±ce wie¶ci o brutalnych walkach w Afryce Po³udniowej

5 stycznia
- ukaza³a siê 300 stronicowa ksi±¿ka adresowa ze wszystkimi miejscowo¶ciami powiatu oraz wykazem mieszkañców, za jedyne 4 Mk w wydawnictwie Hempla

6 stycznia
- w niedzielê po po³udniu obradowa³ Zwi±zek Kombatantów w sali restauracji Peschela

7 stycznia
- okazyjnie tania wyprzeda¿ drewna opa³owego w Pa³cku w firmie Quaschninga
- niepokoj±ce wie¶ci o konflikcie argentyñsko-chilijskim oraz rewolucji w Wenezueli

8 stycznia
- we wtorek obradowa³ Zwi±zek Pomocy Niemieckiego My¶lenia pod przewodnictwem nauczyciela Langheinricha

10 stycznia
- 1 sesja miejska w nowym roku; pan burmistrz Stadthagen z³o¿y³ sprawozdanie za ubieg³y rok, w tym: z rozbudowy gazowni, budowy sali gimnastycznej, prac brukarskich na Placu Browarnianym, zakoñczenie prac przy ko¶ciele Friedrichkirche, obrania nowych w³adz miejskich oraz stanu finansów Miejskiej Kasy Komunalnej

11 stycznia
- w nocy wichury i zamiecie ¶nie¿ne, uszkodzone dachy

13 stycznia
- mniej pieniêdzy w kasie pañstwowej i samorz±dowej
- pokaza³ siê balon lec±cy z zachodu w stronê Wielkopolski
- otwarto now± szkolê w Cigaciach za 14 000 Mk z 3 nauczycielami dla 100 uczniów

14 stycznia
- koncert Rosy Sucker z Berlina, ¿ony dyrektora konserwatorium berliñskiego; recital z utworami Wagnera, Schumanna, Schuberta odby³ siê w sali Markiches Hof
- wielki doroczny jarmark w Sulechowie

15 stycznia
- w poniedzia³ek po po³udniu Zwi±zek M³odych Kupców i Subiektów odby³ walne zebranie w sali Bauera
- na walnym zebraniu Zwi±zku Sportowego Pan H. Altmann zosta³ wybrany po raz 4 przewodnicz±cym
- posiedzenia Zwi±zku Kombatantów licz±cego 38 cz³onków

17 stycznia
- uroczysto¶ci X-lecia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kalsku

22 stycznia
- nowe przepisy dotycz±ce pracy i wynagradzania dzieci

23 stycznia
- zebranie Stowarzyszenia Drobnych Przedsiêbiorców licz±cego ponad 100 cz³onków
- Kasa Oszczêdno¶ciowo-Po¿yczkowa w O³oboku z³o¿y³a sprawozdanie ze swoich obrotów i kont

25 stycznia
- s±siednie miasto Zb±szyñ zosta³o zelektryfikowane

27 stycznia
- 43 urodziny Cesarza, patriotyczne manifestacje, parady, iluminacje, uroczyste koncerty i fety z udzia³em w³adz w hotelu Matzke i Radunskiego, nabo¿eñstwa w ko¶cio³ach, w Domu strzeleckim uroczysta akademia z przedstawieniem teatralnym i balem

30 stycznia
- odczyt proboszcza Jordana z Cigacic: „Ksi±¿êta Hohenzollern - od Wielkiego Elektora do czasów Naszego Cesarza"

31 stycznia
- w miesi±cu styczniu rze¼nia miejska ubi³a: 21 bukatów, 6 wo³ów, 30 krów, 231 cielaków, 79 owiec. 272 ¶winie i 9 koni

1 lutego
- w czwartek, zimne porywiste wiatry
- ¶wiebodziñska Ochotnicza Stra¿ Po¿arna zebra³a siê w sali FLORA

2 lutego
- sesja miejska z udzia³em 18 radnych; poruszono sprawê ukoñczenia robót w gazowni, kosztów gazyfikacji ul. ¦wierczewskiego i jej o¶wietlenia, brukowania ul. Kiliñskiego, G³owackiego i M³yñskiej i po³o¿enie trotuarów, dzier¿awy ³a¼ni miejskiej, podwy¿ek dla nauczycieli, organizacji szko³y ¿eñskiej oraz legatu dla miasta w wysoko¶ci 600 Mk od mistrza ku¶nierskiego Hoppego

3 lutego
- w sobotê, bal charytatywny OSP z udzia³em Pana Burmistrza Stadthagena i Nadkomendanta Prüfera
- wiadomo¶æ o wielkim po¿arze w Zielonej Córze w zak³adach Beuchelt

4 lutego
- wizyta Prezydenta Rejencji v. Puttkammera w powiecie i naszym mie¶cie, spotkanie z przedstawicielami miejscowego rzemios³a, wizyty w szko³ach ludowych i zawodowych

5 lutego
- Pan Prezydent i Starosta von dem Beck odwiedzili nowy szpital, rze¼niê miejsk±, pogotowie ratunkowe, browar Lottera, Velvet-Fabrik i Fabrykê drzewn± L. Scholz Söhne

6 lutego
- wizyta w³adz w szko³ach ¶rednich i zimowej szkole rolniczej

7 lutego
- Pan Burmistrz Stadthagen i dr Woge otrzymali po wielkim srebrnym medalu za doskona³e przygotowanie w ubieg³ym roku wystawy ogrodniczej w ¦wiebodzinie
- epidemia odry w szkole katolickiej i ewangelickiej w Jordanowie

8 lutego
- wiadomo¶æ o skazuj±cych wyrokach za nacjonalistycznie nastawionych rodziców z Wrze¶ni
- gosposia ze Szczañca pracuj±ca w maj±tku w Ojerzycach skazana na 2 lata ciê¿kich robót za dzieciobójstwo

9 lutego
- syn gospodarza z Brójec zagin±³ w lesie
- Stowarzyszenie Cyklistów zorganizowa³o bal dobroczynny i zbiórkê na pomoc zimow± dla biednych

10 lutego
- cukiernia Nippesche Conditorei sprzedana za 50 000 Mk
- Panna Müller, siostra Czerwonego Krzy¿a na spotkaniu mówi³a o cierpieniach Burów w angielskich obozach koncentracyjnych

11 lutego
- Stowarzyszenie Uprawy Winoro¶li w liczbie 236 cz³onków zaplanowa³o na 12 maja wystawê i Walny Zjazd w ¦wiebodzinie, skierowano równie¿ petycjê do w³adz powiatowych o u³atwienia nowych zasadzeñ; organizacji uroczysto¶ci podj±³ siê Pan Kurdewan i w³adze miejskie

12 lutego
- minister gospodarki Podbielski wprowadzi³ nowe przepisy przeciwpowodziowe oraz melioracyjne

13 lutego
- wiadomo¶æ o nieszczê¶liwym wypadku wirtuoza Paderewskiego na parowcu „Oceanic", przygoda z fatalnym fortepianem mia³a miejsce podczas sztormu w drodze do Nowego Jorku
- Bractwo Kurkowe wybra³o na Starszego mistrza z³otniczego Pana Dietricha

14 lutego
- rozpoczê³y siê manewry wojskowe
- Zwi±zek Drobnych Rolników wybra³ na przewodnicz±cego dra Thiele
- koncert panny Vierling i Dult ze Stowarzyszenia Cyklistów w Domu strzeleckim

17 lutego
- napad na willê Fechnera

18 lutego
- obradowa³ Zwi±zek Mieszczan pod przewodnictwem Kieperta

19 lutego
- granuloza w¶ród dzieci wiejskich

20 lutego
- w sali Markisches Hofes Zwi±zek Nauczycieli zorganizowa³ spotkanie i potañcówkê
- Zwi±zek Kobiet i Panien obradowa³ w domu strzeleckim z pastorem Koppem, odby³a siê prelekcja na temat ¿ycia rodzinnego J. S. Bacha
- nowe opady ¶niegu

24 lutego
- Partia Konserwatywna obradowa³a w hotelu Markische Hof pod przewodnictwem pana dr von Sydowa z Kalska, Beera z Wilkowa i Studenta z £agowa

27 lutego
- stara spedycyjna firma Engmanna zosta³a kupiona przez Pana Hermanna Woytschatzkiego z Cigacic za 36 000 Mk

Mieczys³aw Szylko


komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.034 | powered by jPORTAL 2