[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Ulice wczoraj i dzi¶ > Ulice wczoraj i dzi¶


Ulice wczoraj i dzi¶


Z ca³± pewno¶ci± pomoce naukowe nie przeszkodz± w zobywaniu informacji o nazwach ulic przedwojennego Schwiebus'a. A dalej to ju¿ linkowisko u³o¿onych w porz±dku alfabetycznym nazw ulic - przedwojennych w pierwszej kolejno¶ci, a nastêpnie polskich. Ulice posiadaj±ce swoj± prezentacjê na kartach pocztowych zaopatrzy³em w linki. Obowi±zuj± takie same zasady poruszania siê po poszczególnych stronach katalogu jak w starej wersji strony (przynajmniej na razie :). Na stronie Urzêdu Miejskiego znajduje siê bardzo dobrze opracowana mapka ¦wiebodzina wraz z aktualnym wykazem ulic miasta.

Am Bahnhof - Plac Dworcowy
Adolf Hitler Straße (Breitestraße) - ul. Józefa Pi³sudskiego
Am Damm - ul. Za Gobl±
Am Schießstand - ul. Strzelecka
Am Stadtrand - ul. Skrajna
An der evangelischen Kirche - ul. Parkowa
An der Reitbahn - ul. Kawaleryjska
An der Schwemme - ul. Grzybowa, B³onia i Aleja 700 lecia
An der Stadtmauer - ul. Okrê¿na
Angerstraße - ul. 3 Maja
Baderstraße (Gustav Zerndt Straße) - ul. Bartosza G³owackiego
Bahnhofstraße - ul. Kolejowa
Bergstraße - ul. Górna
Bismarckstraße - ul. Stanis³awa Konarskiego
Brätzerstraße - ul. Poznañska
Brauhausplatz - Plac Browarniany
Breitestraße (Adolf Hitlerstraße) - ul. Józefa Pi³sudskiego
Doktorstraße - ul. Juliusza S³owackiego
Feldstraße - ul. Stanis³awa Moniuszki
Frankfurter Straße - ul. Micha³a Roli ¯ymierskiego
Friedrich Ebert Straße (Gustav Seidlitz Straße) - ul. Tadeusza Ko¶ciuszki
Frotschers Gang - brak polskiego odpowiednika
Gartenstraße - ul. Ogrodowa
Genossenschaftestraße - ul. Zwi±zkowa
Gerberstraße - ul. Garbarska
Glogauerstraße - ul. G³ogowska
Goethe Straße - ul. Adama Mickiewicza
Gräditzer Damm - ul. M³yñska
Gräditzerstraße - ul. Partyzancka
Grüner Hain - ul. Zielona
Gustav Seidlitz Straße (Friedrich Ebert Straße) - ul. Tadeusza Ko¶ciuszki
Gustav Zerndt Straße (Baderstraße) - ul. Bartosza G³owackiego
Halbestadt - ul. Wa³owa
Herrenstraße - ul. Jana Kiliñskiego
Hindenburgstraße - ul. Kazimierza Pu³askiego
Hofestadt - ul. Dworska
Kanonenweg - ul. Wodoci±gowa
Kirchhofgasse - ul. Marynarska
Kirchstraße - ul. Ko¶cielna
Klein Angerstraße - ul. Ma³a
Klein Kirchgasse - ul. Parkowa
Klein Mühlenstraße - ul. Ma³om³yñska
Kreisgut Burglehn - ul. Kupiecka
Kreuzstraße - ul. 1 Maja
Krossener Straße - ul. W³adys³awa Sikorskiego
Krossener Vorstadt - ul. Jana III Sobieskiego
Krummestraße - ul. Krêta
Kurzestraße - ul. Krótka
Kutschlauer Sieldung - ul. £u¿ycka
Kutschlauer Straße - ul. £u¿ycka
Landhausstraße - ul. Wiejska
Leo Schlageter Straße (Poststraße) - ul. 30 Stycznia
Lessingstraße - ul. Zygmunta Krasiñskiego
Lindenplatz - Plac Wolno¶ci
Lugauer Straße - ul. £êgowska
Markt Osten - Plac im. Jana Paw³a II - strona wschodnia
Markt Westen - Plac im. Jana Paw³a II - strona zachodnia
Merzdorferstraße - ul. S³oneczna
Meseritzerstraße - ul. Wojska Polskiego
Mittelstraße - ul. ¦rednia
Mühlbocker Chaussee - ul. Jana III Sobieskiego
Mühlbocker Straße - ul. Jana III Sobieskiego
Mühlenstraße - ul. M³yñska
Mühlenweg - ul. ¯aków
Neue Straße - ul. 30 Stycznia
Ostmarkenstraße - ul. Ignacego Paderewskiego
Poststraße (Leo Schlageter Straße) - ul. 30 Stycznia
Probsteistraße - ul. Szpitalna
Ringstraße - ul. Poprzeczna
Rohrbachstraße - ul. Stanis³awa Konarskiego
Rohrbachstraße - ul. Topolowa
Salkauer Ausbau - Bismarckturm - Osiedle Widok i Wie¿a Bismarcka
Salkauer Ausbau - I Weinberg - Osiedle Widok i Winnica I
Salkauer Straße - ul. Karola ¦wierczewskiego
Schillerstraße - ul. Jana Matejki
Schloßstraße - ul. Zamkowa
Schloßwiesenstraße - ul. £±ki Zamkowe
Schulstraße - ul. Rynkowa
Schwemmeweg - B³onia ¦wiebodziñskie
Seestraße - ul. Jeziorowa
Stadtpark - Park Fryderyka Chopina
Stockhausgasse - brak polskiego odpowiednika
Studentenstraße - ul. Studencka
Torgasse - ul. Bramkowa
Tragsheimstraße - ul. Polna
Vollmarstraße - ul. Artura Grottgera
Wilkauer Chaussee - ul. Karola ¦wierczewskiego
Zerrwinkel - ul. Walki M³odych
Ziegeleiweg - ul. Cegielniana
Züllichauer Chaussee - ul. Sulechowska
Züllichauer Siedlung - ul. Sulechowska
Züllichauer Straße - ul. Sulechowska
II Weinberg - Winna Góra

Johannisthal - kiedy¶ tam by³ Zajazd Europa przed Rzeczyc±
Nieschlitz See und Stadtforst - Jezioro Nies³ysz i okolice
Rohrbach See - Jezioro Trzcinno
Sandvilla - dzi¶ okolice zjazdu z Poznañskiej na Lubinicko
Schloß See - Jezioro Zamecko
Sk³adanki
Nierozpoznane miejsca
Luftbild - Zdjêcia lotnicze
Karty korespondencyjne

Kolejno¶æ alfabetyczna polskich nazw ulic (ulice tylko z pocztówkami).

B³onia ¦wiebodziñskie - Schwemmeweg
Osiedle Widok i Wie¿a Bismarcka - Salkauer Ausbau - Bismarckturm
Osiedle Widok i Winnica I - Salkauer Ausbau - I Weinberg
Plac Browarniany - Brauhausplatz
Plac Dworcowy - Am Bahnhof
Park Fryderyka Chopina - Stadtpark
Plac im. Jana Paw³a II - strona wschodnia - Markt Osten
Plac im. Jana Paw³a II - strona zachodnia - Markt Westen
Plac Wolno¶ci - Lindenplatz
ul. 1 Maja - Kreuzstraße
ul. 30 Stycznia od Poczty - Poststraße
ul. 30 Stycznia - Neue Straße
ul. Artura Grottgera - Vollmarstraße
ul. Cegielniana - Ziegeleiweg
ul. Garbarska - Gerberstraße
ul. G³ogowska - Glogauerstraße
ul. Grzybowa, B³onia i Aleja 700 lecia - An der Schwemme
ul. Górna - Bergstraße
ul. Jana Kiliñskiego - Herrenstraße
ul. Jeziorowa - Seestraße
ul. Józefa Pi³sudskiego - Adolf Hitler Straße (Breitestraße)
ul. Karola ¦wierczewskiego - Salkauer Straße
ul. Kawaleryjska - An der Reitbahn
ul. Kazimierza Pu³askiego - Hindenburgstraße
ul. Kolejowa - Bahnhofstraße
ul. Ko¶cielna - Kirchstraße
ul. £±ki Zamkowe - Schloßwiesenstraße
ul. £êgowska - Lugauer Straße
ul. £u¿ycka - Kutschlauer Straße
ul. Micha³a Roli ¯ymierskiego - Frankfurter Straße
ul. M³yñska - Mühlenstraße
ul. Okrê¿na - An der Stadtmauer
ul. Poznañska - Brätzerstraße
ul. Stanis³awa Konarskiego - Rohrbachstraße
ul. Stanis³awa Moniuszki - Feldstraße
ul. Studencka - Studentenstraße
ul. Sulechowska - Züllichauer Straße
ul. Szpitalna - Probsteistraße
ul. Topolowa - Rohrbachstraße
ul. Wa³owa - Halbestadt
ul. Wiejska - Landhausstraße
ul. W³adys³awa Sikorskiego - Krossener Straße
ul. Wodoci±gowa - Kanonenweg
ul. Zamkowa - Schloßstraße
Winna Góra - II Weinberg


Nazwy ¶wiebodziñskich ulic

Powstanie i historyczny rozwój miasta spowodowa³ zastosowanie nazewnictwa ulic i placów. Pocz±tkowo by³y to nazwy rzeczowe, najczê¶ciej topograficzne lub zawodowe: na starym sztychu miasta z 1618 roku autorstwa J. Brauna odnajdujemy uliczki – Czarny Zau³ek, Zamkow±, Ko¶cieln±, Krzy¿ow±, £aziebn±, Okrê¿n± i Wa³ow±.

Rozwój miasta wykraczaj±cy poza mury obronne mno¿y nazwy wskazuj±ce na specjalno¶æ rzemie¶lnicz± mieszkañców, typu: uliczka Szewska, Garbarska, M³yñska, Cegielniana, Dworska, S³odowa; pojawiaj± siê tak¿e nazwy topograficzne zwi±zane z kierunkami szlaków handlowych, maj±ce te¿ zwi±zek z bramami wyjazdowymi z miasta. St±d wystêpowanie takich nazw, jak uliczka Kro¶nieñska, G³ogowska, Frankfurcka, Nowa (niemieckie Zum newen Thor), Rynkowa, Strzelecka, Kawaleryjska, ¯ó³kowska, Do Ostrowia (niemieckie Zum Werder - odcinek dzisiejszej ulicy ¯ymierskiego w kierunku Ratusza).

Uk³ad przestrzenny grodu ¶redniowiecznego
Uk³ad przestrzenny grodu ¶redniowiecznego na podstawie : "Przegl±du Zachodniego" nr 9/10, 1951 r. - "Geneza miasta ¦wiebodzina", stan po wybiciu Bramy Nowej, zwanej versus occidentium (rok 1586)

Pó¼niejsza rozbudowa osad pracuj±cych na rzecz grodu (w przypadku ¦wiebodzina trzech wsi: Malutkiej, Mehrena i ¯ó³kowa), sytuowanie nowych uliczek w okolicznym terenie sprzyja³o nadawaniu im nazw kojarz±cych siê z ich wygl±dem lub po³o¿eniem: uliczki i place – B³onie (niemieckie Angerplatz), Jeziorowa i £±ki Zamkowe, Plac Lipowy (niemieckie Am Lindenplatz), Górna, Grzybowa, Krêta, Krótka, £±kowa, Ogrodowa, Ostrów Jab³kowy (niemieckie Apfelweder przy obecnej ulicy M³yñskiej), Pó³nocna, Polna, Poprzeczna, S³oneczna, Topolowa, ¦rednia, Parkowa, Szpitalna, Wodoci±gowa, za Grobl±, Zacisze – otrzyma³y swoje nazwy w wyniku typowych zabiegów nazewniczych. Te najstarsze nazwy s± jednocze¶nie najbardziej trwa³e!

Zmianom podlega³y najczê¶ciej nazwy osobowe i historyczne. W ka¿dej epoce inne osoby b±d¼ fakty stawa³y siê godne upamiêtnienia. Pocz±tkowo by³y to imiona ¶wiêtych chrze¶cijañskich, mia³y jednak charakter topograficzny wskazuj±c na po³o¿enie uliczki przy ko¶ciele lub innym obiekcie kultu. Dopiero w po³owie ubieg³ego stulecia ulice i obiekty otrzymuj± nazwy osób szczególnie zas³u¿onych. W ten sposób dawna ulica £aziebna otrzyma³a przed wojn± imiê Gustawa Zerndta, zas³u¿onego historyka miasta, a po wojnie Bartosza G³owackiego, kosyniera w powstaniu 1794 roku. Analogicznie ulica szeroka, g³ówna arteria miasta, w przy¶pieszonym jednak tempie zmienia³a co kilkana¶cie lat swoich patronów. Nazywa³a siê kolejno ulic± Adolfa Hitlera, Józefa Stalina, 22-go Lipca, Józefa Pi³sudskiego.

Zakoñczenie wojny stworzy³o potrzebê ustalenia na tym terenie oficjalnego polskiego nazewnictwa. Ze zrozumia³ych wzglêdów Komisja Ustalania Nazw Miejscowo¶ci i Obiektów Fizjograficznych zajê³a siê reslawizacj± nazw miejscowo¶ci, pozostawiaj±c problem nazewnictwa ulic, placów i parków miejscowym w³adzom. Dokonano wówczas prostego zabiegu – wiêkszo¶æ nazw topograficznych przet³umaczono dos³ownie (niemieckie Feldstrasse – ulica Polna), natomiast w nazwach odimiennych wymieniono nazwiska. Patronami ¶wiebodziñskich parków, ulic i osiedli stali siê Bierut i Chopin, Kopernik i Dzier¿yñski, G³owacki i ¦wierczewski, Grottger i Paderewski, S³owacki i ¯ymierski. Dla nowych pokoleñ, które wrastaj± w te ziemie, owi patroni staj± siê coraz bardziej nieznani i obcy, podobnie jak nazwy historyczne typu: Armii Czerwonej, 22-go Lipca, Kawaleryjska, Marynarska, Partyzancka, Walki M³odych. Wiele z nich uleg³o zmianie. W nowych nazwach nie uwzglêdniono jednak zwi±zku z przesz³o¶ci± miasta i tradycj±, nie wykorzystano tak¿e nazwisk wielkich ¦wiebodzinian, znanych poza granicami kraju a zapomnianych w rodzinnym mie¶cie.

 

¦wiebodzin na mapach 1302-1992
Wydano nak³adem ¦wiebodziñskiego Domu Kultury, ¦wiebodzin 1992
Redakcja i tekst: Wies³aw Zdanowicz

 

Gazeta Lubuska
17 listopada 1993
Ulica - Dra¿liwy temat

Zmiany nazewnictwa ulic budz± w¶ród mieszkañców miast wiele kontrowersji. Jeste¶my wygodni i konserwatywni, a to sprawia, i¿ na ka¿d± zmianê patrzymy z niechêci±. W ¦wiebodzinie w ostatnich latach dokonano piêciu zmian: ul. Armii Czerwonej - na ul. Wojska Polskiego, ul. 22-go Lipca - na ul. Pi³sudskiego, ul. Dzier¿yñskiego - na ul. ¯ymierskiego, Park Bieruta - na Park Dworcowy, ul. Obroñców Stalingradu - na ul. Wa³ow±. To tylko wstêp do zmian jakie w ostatnim czasie o¶mioosobowa komisja ds. nazewnictwa ulic dzia³aj±ca przy Radzie Miejskiej wypracowa³a i zaproponowa³a do realizacji.

Komisja ds. nazewnictwa ulic powo³ana zosta³a w styczniu bie¿±cego roku. Jej powstanie wynika³o z coraz czêstszych g³osów podczas posiedzeñ Rady nawo³uj±cych do dokonania zmian. Komisji przewodniczy Jerzy Szczepaniak, a jej ostatnie - czwarte posiedzenie, odbyte kilkana¶cie dni temu zakoñczy³o siê wypracowaniem 27 propozycji. Czy i kiedy wejd± one w ¿ycie zale¿y od akceptacji mieszkañców ¦wiebodzina oraz uchwa³y Rady Miejskiej. Ju¿ teraz do komisji wp³ynê³o wiele protestów. Co bêdzie, gdy wszyscy mieszkañcy oficjalnie dowiedz± siê, ¿e od pewnego dnia mieszkaæ bêd± na innej ulicy? Autorem wiêkszo¶ci proponowanych zmian jest dyrektor Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie Marek Nowacki.

- Wiele dotychczasowych nazw ulic jest przypadkowe, niezgodne z histori± miasta oraz jego topografi± - mówi M. Nowacki - S±dzê, ¿e najrozs±dniej by³oby przeprowadziæ zmiany stopniowo, pewnymi etapami. Wi±¿e siê to z kosztami, dlatego te¿ nie nale¿y tego robiæ pochopnie, ka¿da zmiana powinna byæ przemy¶lana, rozwa¿ona, poddana publicznej dyskusji. Chodzi o to, aby za kilka czy kilkana¶cie lat nieokaza³o siê, ¿e nazwa znowu straci³a na aktualno¶ci, jest nieadekwatna do nowych czasów. Ka¿da zmiana proponowana przeze mnie ma swoje uzasadnienie - zwi±zek z histori± miasta lub jego topografi±. Nazwy ulic ¦wiebodzina, w dzisiejszym swym kszta³cie, s± wypadkow± kilkakrotnych zmian i przypadkowych trendów w ich nadawaniu, i zmienianiu. Wiele nazw jest podwójnych np. osiedle S³oneczne - ul. S³oneczna, osiedle £u¿yckie - ul. £u¿ycka, osiedle ¯aków - ul. ¯aków. Sporo nazw jest b³êdnych np. ul. Bramkowa, a powinno byæ ul. Bramna.

W pierwszym etapie propozycja M. Nowackiego skierowana do Komisji obejmuje zmianê nazw nieadekwatnych, nieaktualnych np. ul. ¦wierczewskiego, ul. 1-go Maja, ul. 30-go Stycznia (data wyzwolenia przez Annie Radzieck±). W drugiej kolejno¶ci zmieniono by nazwy podwójne, natomiast w trzecim etapie - nazwy b³êdne lub bez uzasadnienia historycznego.

Kiedy i w jaki sposób bêdzie przebiega³a zmiana nazewnictwa, dzi¶ jeszcze nie mo¿na nic powiedzieæ. Najprawdopodobniej nast±pi to po majowych wyborach do lokalnych samorz±dów. Proponuje siê, aby w pierwszym okresie obok przekre¶lonej tablicy wisia³ szyld z now± nazw±. Jaki bêdzie koszt zmian - dzi¶ te¿ nikt nie jest w stanie mniej lub bardziej konkretnie odpowiedzieæ.

 

Pawe³ Schreitner

Oto lista proponowanych zmian wypracowanych przez komisjê ds. nazewnictwa ulic (t³ustym drukiem dotychczasowa nazwa):

1. ul. Bramowa - na ul. Bramn± (nazwa historyczna),
2. ul. G³owackiego - uzupe³niæ: ul. Bartosza G³owackiego,
3. ul. Grzybowa - na ul. Nad Strug± (nazwa historyczna),
4. ul. Kiliñskiego (a¿ do Placu Browarnianego) - na ul. Pañsk± (nazwa historyczna),
5. ul. Kolejowa (od ul. Pi³sudskiego) - na ul. Sulechowsk± (odcinek przy mo¶cie pozostawiaj±c jako ul. Kolejowa), przy butikach zmiana na ul. Kupieck±,
6. ul. Konarskiego - uzupe³niæ: ul. Stanis³awa Konarskiego (uzupe³nienie imienia),
7. ul. £u¿ycka - na ul. Kro¶nieñsk± (nazwa historyczna),
8. ul. 1-go Maja - na ul. Krzy¿ow± (nazwa historyczna),
9. ul. Marynarska - na ul. Podgórn±,
10. ul. Partyzancka - na ul. Wschodni±,
11. ul. Parkowa - pozostawiæ tylko na odcinku od kiosku "Ruchu" przy ul. G³ogowskiej do ko¶cio³a,
12. Plac Obroñców Pokoju - na Rynek (nazwa historyczna),
13. ul. Sikorskiego - skrócenie ulicy do krzy¿ówki,
14. ul. S³oneczna - na ul. Po³udniow±,
15. ul. 30-go Stycznia - na ul. Pocztow± (nazwa historyczna),
16. ul. Sobieskiego - przed³u¿yæ do krzy¿ówki (torów),
17. ul. ¦wierczewskiego - na ul. ¯ó³kowsk± (od wsi ¯ó³ków),
18. ul. Topolowa - cze¶æ asfaltow± zmieniæ na ul. Zachodni±,
19. ul. Walki M³odych - na Zau³ek,
20. ul. Wiejska - na ul. dr Lecha Wierusza,
21. ul. ¯aków - na ul. £ugowsk± lub ul. Prost±.
22. ul. ¯ymierskiego - na ul. Miêdzyrzeck±, D³ug± lub Armii Krajowej,
23. ul. Sulechowska - odcinek do ul. £u¿yckiej przy SP-3 nazwaæ ul. Osiedlow±,
24. uporz±dkowaæ numeracje budynków przy ul. ¦wierczewskiego (ko³o "Eltermy"),
25. odcinek drogi od ul. Ceglanej do ul. Sobieskiego (przy torach) nazwaæ ul. Przy Torach,
26. zmiana granic administracyjnych miasta, a co za tym idzie w³±czenie oczyszczalni ¶cieków do ¦wiebodzina, dwa budynki przy ul. M³yñskiej - przy³±czenie do Gordziszcza, budynek na Osiedlu £u¿yckim - przy³±czenie do Chociul,
27. uzupe³niæ istniej±ce nazwy ulic o pe³n± nazwê.


komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.023 | powered by jPORTAL 2