[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > ¦wiebodzin od 1945 roku > ¦wiebodzin 1945. Pocz±tki o¶wiaty
Okolice Najbli¿sze Nr 12(106) - grudzieñ 2005

¦wiebodzin 1945 - Pocz±tki o¶wiaty

Ostatnim z elementów odbudowy pañstwa po okupacji niemieckiej by³o odtworzenie o¶wiaty. Zwracano przede wszystkim uwagê na reaktywowanie szkolnictwa wszystkich typów, jednorodno¶æ programu nauczania i organizacji szkó³ oraz zlikwidowanie analfabetyzmu.

Pierwszymi aktami prawa o¶wiatowego by³y wytyczne do organizowania publicznych szkó³ powszechnych w roku szkolnym 1944/45, dekret o organizacji szkolnictwa w okresie przej¶ciowym z dnia 23 listopada 1945 roku oraz zarz±dzenie Ministra O¶wiaty w sprawie organizacji roku szkolnego 1945/46.

Jednak swego rodzaju szkieletem dla nowo powstaj±cej o¶wiaty by³a ustawa z okresu miêdzywojennego „O ustroju szkolnictwa" z dnia 11 marca 1932 roku, któr± zmodyfikowano dla potrzeb i zgodnie z charakterem dokonuj±cych siê przemian spo³eczno-politycznych.

Na Ziemi Lubuskiej organizacja o¶wiaty mia³a charakter wyj±tkowy. Chodzi³o bowiem o to, aby obszar ten wobec postêpuj±cego osadnictwa zintegrowaæ, a ludzi asymilowaæ przez mo¿liwie szybk± polonizacjê i repolonizacjê. Ówczesne w³adze zdawa³y sobie sprawê z tego faktu. Dlatego w ¶lad za organizacj± w³adz administracyjnych, Ministerstwo O¶wiaty przyst±pi³o do odbudowy polskiej o¶wiaty. Do 7 grudnia 1945 roku sprawami o¶wiaty na Ziemi Lubuskiej zawiadywa³y 3 okrêgi: zachodniopomorski, dolno¶l±ski i poznañski. Pó¼niej zarz±d przypad³ Kuratorium Okrêgu Szkolnego w Poznaniu. Po przesuniêciu siê, w kwietniu 1945 roku, frontu za liniê Odry i Nysy £u¿yckiej do kraju zaczê³y wracaæ coraz liczniejsze grupy jeñców, wiê¼niów oraz robotników przymusowych. Czê¶æ z nich zostawa³a na Ziemi Lubuskiej zasiedlaj±c miasta i wsie, niektórych do pozostania sk³ania³y w³adze np. lekarzy, nauczycieli, rzemie¶lników czy in¿ynierów. Tak by³o w przypadku Antoniego i Anieli Bohmów. Wracali oni oko³o 12 maja z Magdeburga i zatrzymali siê w ¦wiebodzinie. Pe³nomocnik Rz±du RP, R. Tylkowski, dowiedzia³ siê, ¿e oboje s± nauczycielami i powierzy³ A. Bohmowi organizacjê szkolnictwa podstawowego w mie¶cie i powiecie. A Bohm zosta³ tymczasowym organizatorem szkó³ oraz Tymczasowym Inspektorem Szkolnym. Na swoj± siedzibê oraz na miejsce szko³y obra³ budynek poniemieckiej Knabenschule (obecnie Gimnazjum nr 1) przy ulicy Kro¶nieñskiej 44 (obecnie ulica Sikorskiego).


Tak wyglada³ budynek "jedynki" przed wojn±.

Pracê zainicjowa³ od rozwieszenia og³oszeñ dotycz±cych powstania nowej szko³y oraz obowi±zku zapisywania do niej dzieci i m³odzie¿y. Wkrótce do ma³¿eñstwa Bohmów do³±czy³a Janina Frydel. Przyby³a ona do miasta jednym z pierwszych transportów repatriantów, z województwa nowogrodzkiego w koñcu kwietnia.

Budynek o¶wiatowy w skutek dzia³añ wojennych by³ zaniedbany. Sale by³y puste i za¶miecone, brakowa³o sto³ów, ³awek i innych sprzêtów. Pañstwo Bohm wraz z miejscowymi dzieæmi i J. Frydel adaptowali budynek. Do 15 maja szko³ê przygotowywano do rozpoczêcia zajêæ. W dniu 18 maja z inicjatywy starosty, M. Sobczyñskiego, odby³o siê zebranie u burmistrza A. Cie¶laka. Na nim zapad³a decyzja uruchomienia Publicznej Szko³y Powszechnej. Na zebranie przybyli wy¿ej wymienieni oraz pañstwo Bohm, J. Frydel i Wanda Or³owicz. Jednocze¶nie zdecydowano, ¿e kierownikiem szko³y bêdzie A. Bohm. Odt±d pe³ni³ ju¿ trzy funkcje. Uczestnikom spotkania wrêczono legitymacje nauczycielskie. Przed rozpoczêciem skróconego roku szkolnego 1944/45 do szko³y zg³osi³o siê 120 dzieci, które mia³y uczêszczaæ do jedynej szko³y w powiecie „siedmioklasówki". Zajêcia rozpoczêto 21 maja w poniedzia³ek. Pocz±tkowo praca przebiega³a bardzo opornie. Brakowa³o polskojêzycznych pomocy naukowych. Szczególnie odczuwano deficyt materia³ów pi¶miennych. Pierwsze dzienniki lekcyjne by³y prowadzone w dziennikach niemieckich. Podobnie wszelk± korespondencjê spisywano na odwrotach niemieckich dokumentów i afiszy. Uczniowie znajdywali w domach niemieckie zeszyty z wolnymi kartkami, które musia³y im s³u¿yæ. Brakowa³o nawet kredy, na tablicach wiêc pisano kawa³kami gipsu, a o³ówki by³y niezwykle poszukiwanym przez uczniów towarem. W pierwszej szkole nie by³o te¿ wo¼nego ani sprz±taczki. Niestety naukê przerwano po 23 dniach, gdy¿ komendantura za³o¿y³a w niej szpital dla jednostek wycofywanych zza Odry. W tym niepe³nym roku szkolnym Publiczn± Szko³ê Powszechn± opu¶ci³o 10 absolwentów. Z tej liczby 3 podjê³o naukê w szkole ¶redniej, 3 w szkole zawodowej. Nawet jak na pocz±tki szko³y by³a to znikoma liczba absolwentów. W czasie wakacyjnej przerwy powiêkszy³o siê grono pedagogów i uczniów. Do pracy w szkole zg³osili siê Józef Gisler, Janina Mierecka, Stanis³aw i Eugenia Filipczykowie. Józef i Halina ¯agunowie. Liczba uczniów wzros³a do 300. Wobec stopniowego zwiêkszenia siê prac w inspektoracie A. Bohm powierzy³ 17 lipca stanowisko kierownika szko³y J. ¯agunowi. Pe³ni³ je tylko do 14 sierpnia, bowiem mianowano go kierownikiem organizuj±cej siê od podstaw, Publicznej Szko³y Powszechnej nr. 2 . Nastêpnie po rezygnacji w po³owie sierpnia z funkcji tymczasowego organizatora i Inspektora Szkó³ przez A. Bohma, na co uzyska³ zgodê Kuratorium w Poznaniu, urz±d ten obj±³ Bazyli Gierowski, a A. Bohm wróci³ na pe³nione poprzednio stanowisko kierownika szko³y. Rozpoczêcie roku szkolnego poprzedzi³ spis dzieci i m³odzie¿y, a nauczyciele odwiedzali rodziny mieszkañców. Dokonuj±c spisu zapoznawali siê z warunkami materialnymi przyby³ych, ich pochodzeniem oraz stopniem przygotowania dzieci do nauki.

Inauguracja pierwszego, pe³nego roku szkolnego w Publicznej Szkole Powszechnej nast±pi³a 3 wrze¶nia. Tego dnia odby³o siê posiedzenie Rady Pedagogicznej w sk³adzie: A. A. Boohm, Stanis³aw Filipczyk, J. Frydel, J. Gisler, J. Mirecka. Maciej i Helena To³¶ciukowie oraz H. ¯agun. Do koñca 1945 ze szko³y odeszli J. ¯agun, H. To³¶ciuk do Publicznej Szko³y Podstawowej nr 2 oraz F. Filipczyk do Miejskiego Gimnazjum i Liceum. Przybyli natomiast Józefa Brzozowska, Micha³ Buczak, Józefa Kletowska, Zofia Kêdzierska, Czes³aw Kunicki oraz Wanda Or³owicz. W szkole uczy³o 12 nauczycieli, lecz nadal by³a to ilo¶æ niedostateczna. Dlatego na wspomnianym posiedzeniu Rady Pedagogicznej podjêto decyzjê o czasowym skróceniu nauki do 2 godzin dziennie w klasach 2-3 i 3 godzin w klasach 4-8. Uczniowie byli podzieleni na 13 oddzia³ów w tym 3 z tzw. nauk± przy¶pieszon± dla m³odzie¿y przero¶niêtej. Tymczasem rosn±ca liczba mieszkañców, a tym samym uczniów, których by³o ju¿ 560, spowodowa³a, ¿e 17 wrze¶nia dzia³alno¶æ o¶wiatowo - wychowawcz± rozpoczê³a Publiczna Szko³a Powszechna nr 2. Ze wzglêdu na brak lokalu mie¶ci³a siê ona w tym samym budynku co Publiczna Szko³a Powszechna nr 1. Jednocze¶nie Rada Pedagogiczna, po konsultacji z ksiêdzem prefektem Piotrem Janikiem ustali³a, ¿e w ka¿d± niedzielê o godzinie 9 bêdzie odbywaæ siê msza szkolna. Dnia 7 pa¼dziernika zosta³y, na pro¶bê kierownika, podjête kroki zmierzaj±ce do stworzenia organizacji uczniowskiej. Dziêki temu powo³ano: - spó³dzielniê uczniowsk±, której opiekunem zosta³ S. Filipczyk, a od 3 listopada Cz. Kunicki; - dru¿yny harcerskie, mêsk± z opiekunem M. To³¶ciukiem oraz ¿eñsk± z opiekunk± J. Frydel; - samorz±d uczniowski, nad którym pieczê sprawowa³ J. Gisler; - szkolne ko³o PCK, którego opiekunk± zosta³a J. Marecka. Powo³ano tak¿e dzia³ o¶wiatowy z Z. Kêdziersk± w roli koordynatora pracy.

W tym czasie nast±pi³a zmiana na stanowisku kierownika szko³y. Aktualny zwierzchnik A. Bohm zosta³ zawieszony w s³u¿bie nauczycielskiej. Jego nastêpc± zosta³ S. Filipczyk.

Procesowi tworzenia ¿ycia o¶wiatowego w mie¶cie i powiecie towarzyszy³o wiele problemów. W pe³ni odzwierciedla to relacja Wies³awa Sautera, który jako wizytator odwiedzi³ ¦wiebodzin i bra³ udzia³ w powiatowym zje¼dzie nauczycieli. Oto co napisa³: „Na zje¼dzie powiatowym (...) wysuniêto wiele spraw i bol±czek (...) Jedn± z nich by³o sta³e zagro¿enie mienia, a nawet ¿ycia (...) drug± bol±czk± nauczycieli by³y trudno¶ci aprowizacyjne". Trzeba te¿ uwzglêdniæ to, ¿e w tym czasie szko³y nie mog³y liczyæ na powa¿niejsze dotacje bud¿etowe. Dlatego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 20 listopada uchwalono, ¿e od rodziców pobierana bêdzie op³ata w wysoko¶ci 10 z³otych na wydatki szko³y. Niewielk± pomoc szko³a otrzyma³a od Kuratorium w Poznaniu.

Mimo piêtrz±cych siê trudno¶ci postanowiono zorganizowaæ do¿ywianie uczniów oraz pomoc sierotom i pó³sierotom. Otworzono pe³n± 7 klasow± szko³ê wieczorow±. U³o¿ono projekt obchodu ¶wi±t Bo¿ego Narodzenia.

Ze wzglêdu na zbli¿aj±c± siê zimê kierownik szko³y z³o¿y³ dokumenty u Inspektora Szkolnego, aby dostarczono opa³. Gdy inspektor zg³osi³ siê z pro¶b± do Zarz±du Miasta, burmistrz Stanis³aw B³aszak za¿±da³ ropy, zap³aty i po³owy drewna dla miasta. Zanim obie strony dosz³y do porozumienia 15 stycznia 1946 r. zawieszono naukê w szko³ach powszechnych.

Podobnie Zarz±d Miasta podszed³ do wspomnianego zjazdu. Oto co napisa³ o nim W. Sauter: „Na pierwszy zjazd nauczycieli nie raczy³ przybyæ ¿aden przedstawiciel Starostwa czy Zarz±du Miejskiego (...) zamiast obiecanego obiadu podano czarny chleb z marmolad± i czarn± nies³odzona kawê". Jednak zdarza³y siê instytucje, które wspiera³y o¶wiatê: „Na przyk³ad komendant powiatowy MO kapitan F. Baran (...) troszczy³ siê o bezpieczeñstwo nauczycieli w powiecie, uczestniczy³ we wszystkich zebraniach i zjazdach nauczycieli w powiecie, nawet o maszynê do pisania dla inspektora wystara³ siê...".

24 listopada w Powszechnej Szkole Publicznej nr 1 mia³a miejsce konferencja okresowa na której klasyfikowano uczniów oraz zajêto siê opracowaniem regulaminu szko³y.

Jak ju¿ wspomniano jeszcze w roku szkolnym 1945/46 dzia³alno¶æ o¶wiatow± rozpoczê³a Powszechna Szko³a Publiczna nr 2. Pomys³ utworzenia drugiej szko³y powszechnej zrodzi³ siê pod wp³ywem sta³ego wzrostu demograficznego miasta.

Nowa szko³a ze wzglêdu na to, ¿e budynki szkolne w Parku Chopina by³y zajête przez radzieck± komendanturê, pocz±tkowo mie¶ci³a siê w budynku dydaktycznym Publicznej Szko³y Powszechnej nr 1. Kierownikiem nowej szko³y zosta³ 15 sierpnia J. ¯agun, wcze¶niej nauczyciel oraz kierownik Publicznej Szko³y Powszechnej nr 1.

Nowa placówka o¶wiatowa rozpoczê³a pracê 15 wrze¶nia, natomiast zajêcia dydaktyczno - wychowawcze zaczêto dwa dni pó¼niej. Grono pedagogiczne by³o liczne, a w jego sk³ad wchodzi³y nastêpuj±ce osoby: J. ¯agun, Mieczys³aw Aranowski, Marian Krzywicki, Maria Rodziewicz i Izabela Rogalska. We wrze¶niu do³±czy³a do niego, przeniesiona z Publicznej Szko³y Powszechnej nr 1 H. To³¶ciuk, a 1 pa¼dziernika, skierowany przez Inspektorat Szkolny Adam Gisler.

Po skoñczonych zajêciach nauczyciele i uczniowie adaptowali ma³y, drewniany budynek przy ul. M³yñskiej 11. ¦ci±gano tam meble i pomoce dydaktyczne. Porz±dkowano i odnawiano obiekt. Przenosiny do kolejnego, tymczasowego budynku szko³y odby³y siê 1 listopada. Jeszcze w tym samym miesi±cu uczniowie przygotowali dwa uroczyste apele, jeden z okazji sprowadzenia, do ko¶cio³a ¶w. Krzy¿a w Warszawie, serca Chopina. Uczniowie wys³uchali na nim prelekcji oraz jego utworów w wykonaniu jednego z uczniów. Drugi odby³ siê w rocznicê wybuchu Powstania Listopadowego. Na apelu zaprezentowa³ siê m.in. szkolny chór.

Pod koniec listopada komendantura opu¶ci³a obiekty w Parku Chopina. Nauczyciele wraz z uczniami ponownie przenie¶li siê do wiêkszego i bêd±cego w lepszym stanie budynku. Tym razem na sta³e. W szkole praca dydaktyczno -wychowawcza by³a realizowana coraz sprawniej.

Nadal gromadzono brakuj±ce ¶rodki naukowe, utworzono dru¿yny harcerskie, powo³ano samorz±d uczniowski, oraz otwarto bibliotekê. W celu poprawy trudnej sytuacji ¿ywno¶ciowej zorganizowano do¿ywianie polegaj±ce na tym, ¿e uczniowie zamo¿niejsi przynosili ¶niadanie swym ubogim kolegom. Rok 1945 Publiczna Szko³a Powszechna nr 2 po¿egna³a „szopk± polsk±" opart± na staropolskich tekstach i melodiach kolêd odtworzonych przez szkolny chór.

Waldemar Wachowski


komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.028 | powered by jPORTAL 2