[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Wokó³ Ratusza... > Pieni±dze na ratusz
Renowacja w strefie A /2001/02
Rynek kwitn±cej wi¶ni /2001/03
Gin±cy Ratusz /2001/05
Dziesiêæ kamienic na pocz±tek /2001/05
Kolorowe miasto /2002/02
Gabinet dla pisarza /2003/11
Ratusz siê sypie /2004/01
Cisza na starówce /2004/08
Teraz ratusz /2004/09
Kosmetyka po latach /2004/12
Niewidzialne cia³o /2005/03
Wspólnoty uradzi³y /2005/04
Przepisy dla naiwnych /2005/08
W Muzealnych murach /2000-2005/
Ratusz siê sypie /2005/11
¯ary inwestuj± w starówkê /2005/11
Granit w ¶ródmie¶ciu /2006/01
Pieni±dze na ratusz /2006/03

Pieni±dze na ratusz

Gazeta Lubuska
13 Marca 2006 r.

Jak bêdzie gotowa dokumentacja, rusz± starania o pieni±dze na remont ratusza.

Pierwszy krok jest ju¿ wykonany. Ministerstwo gospodarki przydzieli³o pieni±dze na przygotowanie dokumentacji.
- Robot± papierkow± zajmie siê poznañska firma - wyja¶nia Anna Wasiak, odpowiedzialna w magistracie za zdobywanie unijnych pieniêdzy. Dokumentacja bêdzie gotowa do wrze¶nia. Obejmie wszystkie potrzeby remontowe w ratuszu. Na jej podstawie powstanie równie¿ wyliczenie kosztów remontu zabytku.

Ile do³o¿y gmina

- Na razie koszt remontu nie jest dok³adnie wyliczony, ale podejrzewam, ¿e potrzeba na to przynajmniej 3 mln z³ - mówi burmistrz Dariusz Bekisz.
Za przygotowanie dokumentacji gmina nie zap³aci ani z³otówki. Ministerstwo przyjê³o wniosek z³o¿ony przez urzêdników i w ca³o¶ci pokryje koszty przygotowania tych dokumentów. A s± one bardzo potrzebne. - Na podstawie dokumentacji bêdziemy staraæ siê o pieni±dze na remont z Unii Europejskiej - podkre¶la A. Wasiak.
Plany rewitalizacji ratusza trafi³yby do sfinansowania z funduszu Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Nie wiadomo jeszcze, ile procent do inwestycji do³o¿y gmina. - Mo¿e to byæ albo 20, albo 25 procent warto¶ci, to oka¿e siê w chwili otrzymania dotacji - dodaje A. Wasiak.

Pilna sprawa

Remont zabytkowego obiektu jest niezbêdny. Najpilniejsz± spraw± jest skontrolowanie, czy budynek dalej osiada. Z dawnych dokumentów wiadomo, ¿e jest osadzony na g³azach. One w³a¶nie kilkana¶cie lat temu poruszy³y siê i ratusz zacz±³ siadaæ.
- Specjalne szybki zamontowane na obiekcie na razie nie pêkaj± i na tej podstawie mo¿na wnioskowaæ, ¿e budynek siê nie porusza - zaznacza burmistrz.
Wymienione musz± zostaæ wszystkie okna. Konieczne jest odnowienie pod³óg. Pilna jest równie¿ sprawa starej elewacji. Ta obecna jest szara, brzydka, zniszczona.
O potrzebach remontu mówi± równie¿ urzêdnicy pracuj±cy w ratuszu. - Przychodz± do nas mieszkañcy na przyk³ad po odbiór dowodów osobistych, konieczne jest, aby weszli do estetycznego biura - podkre¶la jeden z nich.
Z powodu planów remontowych na razie nie bêdzie ¿adnych zmian w ratuszu. Nie ma sensu cz±stkowo odnawiaæ pomieszczeñ, skoro w najbli¿szym czasie zabytek ma zostaæ wyremontowany.

Piotr JêdzuraSeminarium o mieszkaniach

Radio Zachód
6 Kwietnia 2006 r.

W Keszycy Le¶nej ko³o Miêdzyrzecza rozpoczê³o sie dwudniowe seminarium po¶wiecone rewitalizacji zasobów mieszkaniowych i obiektów powojskowych oraz nowoczesnym metodom zarz±dzania wspólnotami mieszkaniowymi.

Kazimierz Korpowski, prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Zarz±dcow Nieruchomosci, twierdzi, ¿e takie seminarium (siódme juz z kolei) pozwala lepiej poznaæ przepisy prawne i wymieniæ siê do¶wiadczeniami.

- O rewitalizacji zasobów komunalnych mówi± wszyscy, pocz±wszy od samorz±dów i w³adz miast do samych mieszkañców. Problemem sa jak zwykle pieni±dze, bowiem rewitalizacja kosztuje bardzo du¿o - dodaje profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego Tadeusz Biliñski.

Samorz±dy nie s± jednak w stanie samodzielnie przeprowadziæ rewitalizacji. Dlatego tak wa¿ne jest, by samorz±dowcy potrafili korzystaæ z funduszy unijnych oraz z krajowych ¶rodkow przeznaczonych np. na renowacjê zabytkow architektonicznych.

Zbigniew BodnarDla chc±cego nic trudnego - Rewitalizacja Starówki

¦wiebodzin.com
4 kwietnia 2006 r.

Dziêki staraniom Urzêdu Miejskiego i pozyskanym ¶rodkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odrestaurowana zostanie Starówka, czê¶æ murów obronnych oraz Zamek. I choæ brzmi to jak bajka i ¿art na pierwszego kwietnia, to jest to prawda. Wymieniona zostanie nawierzchnia Rynku oraz przyleg³ych ulic. Odnawiane bêd± pierzeje kamienic, których remont musi byæ wykonany pod ¶cis³ym nadzorem Konserwatora Zabytków i ma doprowadziæ do odtworzenia historycznego charakteru elewacji. Zakoñczenie prac przewidziano na wrzesieñ tego roku.

Kto jednak liczy na to, ¿e do takich inwestycji zdolni s± w³odarze ¦wiebodzina, ten grubo siê myli. To co przerasta wyobra¿enia naszych burmistrzów i radnych jest dzie³em urzêdników zasiadaj±cych w magistracie Go³ubia – Dobrzynia. Piszemy o tym by pokazaæ co mo¿na zrobiæ nawet nie maj±c wielu ¶rodków finansowych. Artyku³ dedykujemy ‘naszym’ Panom Burmistrzom i Radzie Miejskiej.

Golub - Dobrzyñ to piêkne, powiatowe miasteczko malowniczo po³o¿one w pradolinie rzeki Drwêcy, w pó³nocnej czê¶ci województwa kujawsko-pomorskiego, w odleg³o¶ci 42 km od Torunia. Powsta³o z fuzji dwóch autonomicznych organizmów miejskich - Golubia, po³o¿onego w dawnej ziemi che³miñskiej w zakolu po prawej stronie rzeki i Dobrzynia - niegdy¶ przedmie¶cia Golubia, znajduj±cego siê na przeciwleg³ym brzegu w ziemi dobrzyñskiej.

Dlaczego akurat Golub – Dobrzyñ? Choæ jest o blisko po³owê mniejszy to pod wieloma wzglêdami przypomina nasz kochany ¦wiebodzin.
Miasto liczy 13.327 mieszkañców (¦wiebodzin oko³o 25 tysiêcy). G³ówne ¼ród³a utrzymania ludno¶ci to produkcja i budownictwo (20%), transport (8%), us³ugi (72%). Bezrobocie siêga 13 procent (¦wiebodzin ok. 16%). Miejscowo¶æ zajmuje powierzchniê dwukrotnie mniejsz± od ¦wiebodzina. Blisko po³owa terenów gminy to u¿ytki rolne. Ponad sto hektarów to tereny le¶ne. Golub-Dobrzyñ zaliczany jest do miejscowo¶ci o du¿ym znaczeniu turystycznym. Niestety ró¿ni siê zasadniczo od ¦wiebodzina tym, ¿e w tamtejszym magistracie zasiadaj± ludzie, którym le¿y na sercu rozwój miasta i jego mieszkañcy.

Rejon objêty rewitalizacj± to obszar staromiejski – Starówka znajduj±ca siê w pó³nocnej czê¶ci miasta, malowniczo po³o¿ona w pradolinie rzeki Drwêcy.
Projekt wspó³finansowany jest przez Uniê Europejsk± z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud¿etu pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ca³kowita warto¶æ inwestycji wynosi 6.999.130,77 PLN.
I tak z funduszu europejskiego pozyskano ponad piêæ milionów z³otych, z bud¿etu pañstwa zdobyto oko³o 700 tysiêcy a sama gmina wyasygnowa³a nieco ponad milion z³otych.
Projekt rozpoczêto realizowaæ w lipcu ubieg³ego roku a zakoñczy siê we wrze¶niu bie¿±cego roku.

Celem projektu jest aktywizacja spo³eczna i gospodarcza obszaru rewitalizowanego, który zagro¿ony jest marginalizacj± i w³±czenie go w procesy rozwojowe kraju i Europy. W za³o¿eniach miasto pragnie wykorzystaæ potencja³ turystyczny, kulturowy, historyczny i przyrodniczy, zwiêkszyæ atrakcyjno¶æ obszaru dla inwestorów lokalnych i zewnêtrznych a przede wszystkim zwiêkszyæ mo¿liwo¶ci zatrudnienia dla mieszkañców poprzez poprawê stanu infrastruktury (mo¿e tutaj le¿y klucz do zagadki dlaczego w Golubiu – Dobrzyniu jest ni¿sze bezrobocie).
Przewidziano nastêpuj±ce inwestycje: poprawê funkcjonalno¶ci ruchu ko³owego, pieszego, poprzez wymianê nawierzchni rynku i ulic przyleg³ych, prace konserwatorskie przy obiektach o warto¶ciach architektonicznych i znaczeniu historycznym, tworzenie stref bezpieczeñstwa i zapobiegania przestêpczo¶ci poprzez budowê o¶wietlenia ulicznego, przebudowê infrastruktury technicznej z zakresu ochrony ¶rodowiska w tym: przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodoci±gowych, regeneracjê pustych przestrzeni publicznych poprzez przebudowê rynku i ma³ej architektury.

Ca³a dzielnica Starego Miasta wpisana jest do Rejestru Zabytków. Na terenie miasta znajduje siê 6 obiektów wpisanych do rejestru zabytków: mury obronne, dom mieszkalny „Pod Kapturem”, Stare Miasto, Zamek, Ko¶ció³ p.w. ¦wiêtej Katarzyny w Golubiu z XIV w., Ko¶ció³ p.w. ¦wiêtej Katarzyny w Dobrzyniu z XIX w.
Odrestaurowana zostanie czê¶æ murów obronnych, które zosta³y wzniesione w I po³. XIV wieku. Na Starówce Golubskiej znajduje siê osobliwy drewniany domek podcieniowy, ostatni z kilku do niedawna zachowanych, jakie niegdy¶ otacza³y ca³y Rynek. ¦rodki z Unii Europejskiej stworzy³y mo¿liwo¶æ odrestaurowania tego niezwykle ciekawego obiektu. Na Golubskiej Starówce istnieje wiele zabytków przedstawiaj±cych du¿± warto¶æ architektoniczn±. W ramach projektu pt. „Rewitalizacja Golubskiej Starówki”, odnawiane bêd± pierzeje kamienic, których remont musi byæ wykonany pod ¶cis³ym nadzorem Konserwatora Zabytków i ma doprowadziæ do odtworzenia historycznego charakteru elewacji.

Projekt przewiduje przebudowê infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie ochrony ¶rodowiska na terenie rewitalizowanym, w tym budowa kanalizacji deszczowej.
Zaprojektowano odprowadzenie wód deszczowych z dachów wszystkich budynków usytuowanych w Rynku do kolektorów deszczowych. Modernizowana bêdzie równie¿ sieæ kanalizacji sanitarnej. Przebudowa o¶wietlenia ulicznego i zamontowanie dodatkowych punktów ¶wietlnych spowoduje stworzenie strefy bezpieczeñstwa i zapobiegania przestêpczo¶ci w rewitalizowanej czê¶ci miasta.
Poprawiona zostanie estetyka przestrzeni publicznej poprzez nasadzenie drzew li¶ciastych oraz wykonanie ma³ej architektury, m.in. zamontowanie stylowych ³awek, koszy na ¶mieci oraz odrestaurowanie dawnej pompy zlokalizowanej na Rynku Golubskim.

Inwestycja powi±zana jest z innymi projektami bêd±cymi w fazie opracowywania, a zwi±zanymi z podniesieniem atrakcyjno¶ci turystycznej miasta Golubia-Dobrzynia oraz województwa kujawsko-pomorskiego, co ¶wiadczy o ponad lokalnym znaczeniu tego projektu.
Warto w tym miejscu wspomnieæ o pomy¶le dotycz±cym odrestaurowania Zamku, przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze. Zamek zlokalizowany na wzgórzu jest jednym z najwa¿niejszych i najbardziej znanych zabytków. Do dzi¶ stare mury prawdopodobnie nie odkry³y jeszcze wszystkich swych tajemnic.

Projekt „Rewitalizacja Golubskiej Starówki” powi±zany jest z przygotowywanym przez parafiê rzymsko-katolick± w Golubiu projektem odnowienia i prac konserwatorskich dla Ko¶cio³a p.w. ¦wiêtej Katarzyny. Ko¶ció³ ten wpisany do rejestru zabytków, jest jednym z najwa¿niejszych zabytków zlokalizowanych w mie¶cie.

W zakresie podniesienia atrakcyjno¶ci turystycznej miasta Golubia-Dobrzynia projekt powi±zany jest z utworzeniem stanic wodnych dla sp³ywów kajakowych rzek± Drwêc±. Utworzenie systemu stanic wodnych nad rzek± Drwêc± na ca³ym jej biegu ma w efekcie spowodowaæ wzrost liczby turystów odwiedzaj±cych miejscowo¶æ.
Obszar doliny Drwêcy, w tym ca³e miasto, objête jest ochron± prawn±, jako obszar chronionego krajobrazu. Rzeka jest najwiêkszym ichtiologicznym rezerwatem przyrody maj±cym na celu ochronê ryb ³ososiowatych tj., ³ososia, troci, pstr±ga, certy oraz minoga rzecznego. Zachêca swym urokiem mi³o¶ników sp³ywów kajakowych, jak równie¿ wêdkarzy do czynnego korzystania z jej uroków.
Jak te wszystkie plany t³umacz± w³odarze? Starówka Golubska ma ogromny potencja³ kulturowy, historyczny i przyrodniczy, który dziêki projektowi wspó³finansowanemu ze ¶rodków Unii Europejskiej mo¿e byæ w koñcu wykorzystany. Celem bezpo¶rednim jest wpisanie Starówki, obok Zamku Golubskiego do turystycznych atrakcji miasta, regionu, kraju, wykorzystanie strumienia turystów dla o¿ywienia i uruchomienia potencja³u tego obszaru. Projekt przyczyni siê do powstania nowych inwestycji i dzia³alno¶ci gospodarczych (restauracji, kafejek, polepszenia oferty rozrywkowej i kulturalnej), pozwoli na stworzenie z Golubskiej Starówki lokalnego centrum, w którym wypoczywa i spêdza wieczory turysta zwiedzaj±cy ciekawe okolice. Miasto Golub-Dobrzyñ wraz z okolicami stanowi niezwykle ciekaw± trasê turystyczn±.

Projekt wygeneruje nowe miejsca pracy oraz przyczyni siê do ochrony ju¿ istniej±cych. Rewitalizacja bêdzie przeciwdzia³aæ zjawisku bezrobocia, zachêcaæ do tworzenia nowych miejsc pracy, pobudzaæ aktywno¶æ ¶rodowisk lokalnych i przeciwdzia³aæ zjawisku wykluczenia spo³ecznego w zagro¿onych patologiami spo³ecznymi obszarach miasta. Poprawi± siê warunki ¿ycia osób zamieszkuj±cych teren rewitalizowany poprzez uregulowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Nap³yw turystów spowoduje zwiêkszenie siê liczby przedsiêbiorców i inwestorów, co z kolei zwiêkszy zatrudnienie, wzrosn± ceny nieruchomo¶ci i wp³ywy z wynajmu powierzchni gospodarczych.

To tyle. Wiêcej mo¿ecie zobaczyæ i przeczytaæ na stronie:

Z naszej strony wyrazy szacunku i uznania dla burmistrza Romana Tasarza, zastêpcy Wojciecha Kwiatkowskiego oraz wszystkich pracowników Urzêdu Miejskiego Go³ubia – Dobrzynia. Szczególne podziêkowania dla Izabeli Lewandowskiej z Zespo³u ds. Pozyskiwania Funduszy i Promocji za udostêpnienie materia³ów.
Chylimy przed Pañstwem g³owy.

P.S. Wkrótce gmina ¦wiebodzin otrzyma poka¼ny zastrzyk za grunty przy Sulechowskiej. Ciekawe na co zostan± one zmarnotrawione? Tymczasem naszym Panom i Paniom z ulicy Rynkowej cicho przypominamy, ¿e wybory tu¿, tu¿...

Wyborca


komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.031 | powered by jPORTAL 2