[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Miejsca > Baszta pacho³ków miejskich

Baszta pacho³ków miejskich - Szukanie historiiGazeta Lubuska
19 pa¼dziernika 2002 r.
Szukanie historii

Obchody 700-lecia miasta rozbudzi³y w mieszkañcach zainteresowanie histori±. Niektórzy szukaj± w antykwariacie dawnych pocztówek i bibelotów z napisem ,,Schwiebus’’.

W¶ród klientów jedynego w mie¶cie antykwariatu przewa¿aj± miejscowi kolekcjonerzy i mi³o¶nicy antyków, jednak nie brakuje turystów i obcokrajowców – w tym Niemców, którzy przed 1945 r. mieszkali w ¦wiebodzinie. Jak twierdzi w³a¶ciciel Janusz Krêczyñski, coraz wiêkszym zainteresowaniem ciesz± siê lokalne pami±tki. - Wielu klientów szuka dawnych pocztówek, które od niemieckiego napisu ,,Gruss aus Schwiebus’’, czyli pozdrowienia z ¦wiebodzina, nazywane s± popularnie grussówkami – t³umaczy antykwariusz. – Te z lat 30. mo¿na kupiæ nawet za 10 z³, wcze¶niejsze s± znacznie dro¿sze. Za rêcznie malowane kartki z prze³omu XIX i XX w. trzeba zap³aciæ nawet 150 z³.

Lubuska to¿samo¶æ

Zainteresowaniem ciesz± siê tak¿e butelki z nazwami nie istniej±cych ju¿ browarów i reklamowe bibeloty, np. popielniczki i wieszaki ze znakami miejscowych sklepów. Szkopu³ w tym, ¿e coraz trudniej o takie pami±tki, a najcenniejsze z nich trafiaj± do muzeum. Amatorzy takich drobiazgów regularnie wiêc zagl±daj± do antykwariatu, szukaj± ich równie¿ u znajomych i s±siadów.

W¶ród mieszkañców ¦wiebodzina przewa¿aj± potomkowie by³ych kresowian i Wielkopolan. Urodzeni i wychowani na Ziemi Lubuskiej wnukowie pionierów uto¿samiaj± siê jednak z rodzinnym miastem i regionem, a nie Lwowem, Wilnem czy Poznaniem, sk±d przyjechali ich dziadkowie. Mo¿na ju¿ nawet mówiæ o pewnej modzie lub snobowaniu siê na osiad³ych od lat w tym mie¶cie ¶wiebodzinian. - Jeste¶my ¶wiadkami bardzo ciekawego procesu – mówi dyrektor miejscowego muzeum i znawca historii regionu Marek Nowacki. – W¶ród m³odego pokolenia wytwarza siê to¿samo¶æ regionalna. Mam nadziejê, ¿e przyczynili¶my siê do tego jako wspó³organizatorzy obchodzonego w bie¿±cym roku 700-lecia naszego miasta.

Pami±tek coraz mniej

J. Krêczyñski podkre¶la, ¿e chocia¿ pami±tki z lokalnym rodowodem s± coraz rzadsze, mo¿na jeszcze trafiæ na niebanalny drobiazg w czasie remontu piwnicy, strychu, lub porz±dkowania domowego archiwum. – Numizmatycy pytaj± o tzw. notgeldy, czyli monety zastêpcze, emitowane przez w³adze miejskie tu¿ po zakoñczeniu pierwszej wojny ¶wiatowej – informuje. – Wiêkszo¶æ moich klientów szuka oryginalnych, lecz niedrogich bibelotów, którymi mo¿na ozdobiæ rega³, jak±¶ szafê. Niekoniecznie musz± mieæ jaki¶ zwi±zek z Ziemi± ¦wiebodziñsk±. Wystarczy niebanalna fili¿anka lub lampa naftowa, choæ nie brakuje amatorów dro¿szych antyków.

Dariusz Bro¿ek
Baszta pacho³ków miejskich - antykwariatwww.swiebodzin.com
20 pa¼dziernika 2005 r.
Gdyby nie dziadek...

Janusz Krêczyñski jest antykwariuszem koncesjonowanym przez ministra kultury. Na sta³e mieszka w Poznaniu, jednak zape³niaj±c sobie czas na emeryturze, od 1992 r. prowadzi antykwariat w ¦wiebodzinie. Tu kupiæ mo¿na sporo ró¿no¶ci, ponadto jest trochê mebli, porcelany, lampy naftowe, zegary, obrazy i szk³o. Najcenniejsza - zdaniem w³a¶ciciela – jest francuska szabla kawaleryjska szeregowego (wzór z 1822 roku), jedna z 50 sztuk bia³ej broni z kolekcji, od lat powiêkszanej.

Bia³± broni± J. Krêczyñski zacz±³ siê interesowaæ jako uczeñ szko³y ¶redniej. Pierwsz± szablê kupi³ w 1967 roku.

Zasta³ pó³ metra ¶mieci...

Miejsce na swój antykwariat, realizacje hobby znalaz³ w piwnicy jednej ze ¶wiebodziñskich baszt, w której mie¶ci³a siê harcówka. – Zasta³em wilgoæ, odpadaj±cy tynk ze ¶cian, a teraz klienci chwal± klimat i atmosferê – podkre¶la z dum± J. Krêczyñski. A i owszem ma³y metra¿ jest nadal, nie ka¿dy kupuj±cy ma wyobra¼niê przestrzenn±. - Na Zachodzie s± ju¿ salony, w których codziennie zmienia siê ustawienie mebli – dodaje.

Konsekwencja tradycji rodzinnej

Jeden dziadek Janusza Krêciñskiego by³ powstañcem wielkopolskim. Drugi walczy³ u boku genera³a Hallera. Ojciec by³ oficerem LWP. Sam J. Krêczyñski by³ zawodowym ¿o³nierzem. Dlatego trudno oderwaæ siê od korzeni i nie zainteresowaæ militari±, skoro codziennie od niepamiêtnych czasów w rodzinie Krêczyñskich królowa³ mundur.

Od momentu, kiedy kupi³ pierwsza szablê, a by³a to podoficerska szabla austriacka, zaczê³a siê przygoda kolekcjonerska. Chocia¿ w³a¶ciwie, to od najm³odszych lat ulega³ modzie na rycerzy, to pod wp³ywem hitu ówczesnego „Krzy¿acy”. Podwórkowe turnieje, walki na drewniane miecze zapad³y w pamiêæ i...

...i doros³y ju¿ J. Krêczyñski w 1987 r. stal siê cz³onkiem elitarnego towarzystwa

Stowarzyszenie Mi³o¶ników Dawnej Broni i Barwy, dzia³aj±ce przy Muzeum Narodowym w Krakowie, skupia kolekcjonerów wszelkiej broni. Warunkiem przynale¿no¶ci nie jest li tylko posiadanie odpowiedniej liczby eksponatów. Kandydat musi wykazaæ siê ogromn± wiedz± na temat starej broni. Antykwariusz spe³ni³ wszelkie wymagania i raz w miesi±cu uczestniczy w spotkaniach z innymi hobbystami. Wymienia siê do¶wiadczeniami, których sam ma du¿o. - Zbieram wiadomo¶ci o producentach polskiej bia³ej broni. Materia³y te potrzebne bêd± w przysz³o¶ci do opublikowania ksi±¿ki – zdradza J. Krêczyñski. St±d kolejna kolekcja w zbiorach – tym razem starych fotografii ¿o³nierzy uczestnicz±cych w walkach z bia³± broni± – To jest niepodwa¿alny dowód, ¿e taka broñ istnia³a.

Janusz Krêczynski specjalizuje siê w kolekcjonowaniu broni bia³ej i wszelkich informacji, szczególnie chodzi tu o szable i bagnety u¿ywane w wojsku polskim od jego pocz±tków, a¿ do wspó³czesnych czasów. Do najciekawszych egzemplarzy nale¿y jedna z nielicznych na ¶wiecie szabla oficera Marynarki wojennej – wzór z 1927 r. Jest to broñ wchodz±ca w stan oporz±dzenia oficera marynarki z trawionym god³em – or³em wprowadzonym po odzyskaniu niepodleg³o¶ci w 1919 r. – Posiadam te¿ kordzik oficerski. Stanowi± one komplet. Nie ustali³em jednak dot±d, do kogo nale¿a³ ten ekwipunek – przyznaje kolekcjoner.

Swoje okazy zdobywa w ró¿ny sposób. Albo kupuje, b±d¼ wymienia na inne, równie cenne przedmioty. Je¼dzi na gie³dy staroci, które odbywaj± siê w ro¿nych miejscach w Polsce i w Czechach. Dowiaduje siê o nich z ró¿nych publikacji i od kolegów pasjonatów.

Nale¿y dodaæ, ¿e J. Krêczyñski dodatkowo zbiera odznaki zwi±zane z Powstaniem Wielkopolskim. To na cze¶æ dziadka z zamiarem opublikowania katalogu tematycznego.

Klient hobbysta poszukiwany

W antykwariacie mo¿na kupiæ lub wymieniæ broñ bia³±. Jak twierdzi w³a¶ciciel nie zawsze ten co ma gruby portfel kupuje, dlatego ceni tê wiêkszo¶æ – hobbystów. – Mo¿emy pogadaæ na ró¿ne tematy – przyznaje. – Dla mnie prowadzenie antykwariatu, to bardziej satysfakcja ni¿ zysk, ale je¶li co¶ siê zarobi, to jeszcze lepiej. Najwa¿niejsze, ¿e robiê to, co lubiê.

A i rodzina jest zadowolona z tego pasjonactwa, podziela je. Zawsze to wspólne wyjazdy, spotkania z ciekawymi lud¼mi. W domu po³±czone s± ró¿ne style - nowoczesne ze starymi. – Najbardziej dumny jestem z mojego gabinetu. Urz±dzony w barokowym stylu, tu chêtnie przebywaj± znajomi. Jest to miejsce, które nastraja mnie do zadumy i my¶lenia o przemijaniu – zamy¶la siê i Janusz Krêczyñski. Przedmioty wiej±ce przesz³o¶ci±, najwiêcej wiedz± o czasie minionym. Milcz± jednak jak zaklête, by wygl±daæ z zakamarków domów amatorów staroci.

Osoby zainteresowane tematyk± kolekcjonerstwa bia³ej broni oraz rodziny by³ych powstañców proszê o kontakt pod numerem: 0606288056

Kamilla Bourguois


komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.032 | powered by jPORTAL 2