www.schwiebus.pl

:: Historii Sistr Boromeuszek cig dalszy
Wiadomo dodana przez: schwiebu (2012-05-12 16:24:09)

Historii Sistr Boromeuszek zamordowanych w wiebodzinie w 1945 roku cig dalszy

Dwa lata temu, wiosn 2010 roku zaproponowaem moim koleankom i kolegom z Akcji Katolickiej, by kwot ponad 1000 z pozosta po postawieniu nagrobkw ksiy: Bogusawa Trochy i Benedykta Pacygi przeznaczy na odnowienie miejsca pochwku sistr zakonnych. Akceptacja bya oczywista, bo miejsce to wymagao pilnie zagospodarowania i remontu, a fakt, i siostry tam spoczywajce naleay do wsplnoty parafii w. Michaa Archanioa obligowa nas parafian do podjcia trudu renowacji.

Zdjcie pochodzi z serwisu internetowego www.dzienzadniem.pl

Gmina wiebodzin, jako waciciel cmentarza, zgodzia si na zaproponowany przez nas zakres prac remontowych ofiarowujc kostk granitow.

Zdjcie pochodzi z serwisu internetowego www.okolicenajblizsze.pl

Aby, groby niemieckich sistr nie pozostaway nadal bezimienne, postanowilimy odnale ich dane osobowe tj., imiona, nazwiska oraz daty urodzin i mierci.
Z opowiada wiedzielimy, e naleay do zgromadzenia Sistr Boromeuszek i zostay zamordowane po wkroczeniu wojsk radzieckich do wiebodzina w 1945 roku. Proboszcz Benedykt Pacyga sugerowa przed laty, i mogy zgin mczesko.

O pomoc w odnalezieniu danych osobowych niezbdnych do umieszczenia na projektowanej tablicy pamitkowej zwrcilimy si do zakonu Sistr Boromeuszek w Trzebnicy oraz do Muzeum Regionalnego w wiebodzinie.
W efekcie, par miesicy pniej, otrzymalimy krtkie, lecz wymowne, informacje z Trzebnicy. Potwierdziy one przypuszczenia o mczeskiej mierci szeciu Sistr Boromeuszek w dniach 3.02. – 9.02.1945 roku. Nazwiska niektrych sistr wskazyway na polskie korzenie. Liczba sistr, ktre zginy nie odpowiadaa liczbie krzyy w miejscu pochwku, ale wkrtce okazao si, e jedna z sistr spoczywa wsplnie z pochowan w roku 1990 Siostr Dominik Cybulsk.
Po niedugim czasie, Muzeum w wiebodzinie odnalazo we Wrocawiu i przekazao nam kopi spisanych po niemiecku, zebranych i opublikowanych w roku 1955 przez dr. Kapsa relacji pt. „Martyrologia Kobiet na Dolnym lsku podczas II W..”. Po przetumaczeniu i zapoznaniu si z rozdziaami opisujcymi szeroko losy sistr zakonnych w wiebodzinie, zdalimy sobie spraw, i odkrywamy skrywan w archiwach i cmentarnej ziemi tajemnic wielkiej wiary i bohaterstwa, tajemnic zwycistwa nad mierci szeciu Sistr Boromeuszek.
Skrywan dugie lata, bo niewygodn dla oprawcw, naszych sojusznikw i niebezpieczn do 1989 roku dla nas Polakw.

Czujc niedosyt i poszukujc odpowiedzi na rodzce si pytania wysaem list do Kongregacji Sistr Boromeuszek wyjaniajc intencje, z prob o udostpnienie wszystkich materiaw dotyczcych zamordowanych Sistr tj. zdj, listw, relacji wiadkw oraz yciorysw.
Ch poznania caej prawdy, potgowa fakt kanonizacji 24 wrzenia 2011 r., piciu sistr zakonnych, ktre zginy w podobnych okolicznociach w Serbii 15 grudnia 1941 r.
W midzyczasie uwaajc, e nie mona czegokolwiek zaniedba przeszukaem cay zasb archiwalny Ksidza Janika. adnej informacji, oprcz daty mierci Sistr Edmary i Lybii 03-09.02.1945 r.) zapisanych w notesie ze zgonami nie znalazem.
Na odpowied z Trzebnicy nie musiaem dugo czeka. Otrzymaem krtkie yciorysy, zdjcie z 1947 roku, spis Sistr w wiebodzinie z 1941, oraz listy i relacje naocznych wiadkw tragicznych wydarze.

 

Opisane w nich bestialstwa, tragedie i wszechobecne zo, oraz szlachetno, heroizm bezgraniczne umiowanie Boga i w kocu mczeska mier Sistr nie pozwalaj przej obok tych wydarze i obok Ich grobw obojtnie. Zmuszaj do zastanowienia; kto zwyciy? Kto jest naszym bratem i siostr? Jak do tego doszo? Czy, aby wiat nie zmierza do ponownego panowania szatana na ziemi?
Majc ju wszystkie informacje i znajc prawd o yciu i mierci szlachetnych Sistr postanowilimy ustawi okaza pyt kamienn. Niech ta pyta, nasza troska o miejsce pochwku i modlitwy bd wyrazem naszej pamici, szacunku i czci dla Sistr Mczenniczek.
Kto wie czy to nie Ich wstawiennictwu u Boga nie zawdziczamy, i wiebodzin omijaj powane klski.
W kadym bd razie zasuguj, by by naszymi, wiebodziskimi patronkami – jednymi z najszlachetniejszych wrd nieyjcych, spoczywajcych na wiebodziskim cmentarzu.
Zapraszam do zapoznania si z histori ostatnich dni ycia i mierci, zamordowanych w wiebodzinie w lutym 1945 roku przez onierzy armii czerwonej, Sistr Boromeuszek.

Prezes Parafialnego Oddziau Akcji Katolickiej
przy parafii p.w. w. Michaa Archanioa w wiebodzinie
Ryszard otarewicz

 
Wszystkie osoby majce wiedz odnonie wydarze z roku 1945 oraz zamordowanych w wiebodzinie Sistr Boromeuszek prosimy o kontakt:
Siostry Miosierdzia w. Karola Boromeusza
ul. Ks. Dziekana Bochenka 30
55-100 Trzebnica
tel.: 506 766 280 lub 507 679 946
e-mail: smcb@boromeuszki.pl


Czytaj wicej:
wiebodziska legenda
Od legendy do faktw
Boromeuszki cd...
Odkrywane tajemnice
Los Sistr cd... (ostatnio dodana relacja s. Petrussy Richter)
inne:
Zabytkowy kopot


adres tej wiadomoci: www.schwiebus.pl/news.php?id=657