www.schwiebus.pl

:: Transformatorek i W.C.
Wiadomo dodana przez: schwiebu (2012-02-28 22:06:56)"Patrz±c na panoramê z dachu Knabenvolksschule (GM1) na Kawaleryjsk± i plac Wolno¶ci przy prawej krawêdzi kartki widaæ budyneczek mniejszy od innych, z wie¿yczk± na zachodnim krañcu placu. To budka transformatorowa (w po³owie) a drugiej czê¶ci szalet miejski.Budkê rozebrano ok. 1960 r. a transformator umieszczono w klocku na skraju placu."
KG


adres tej wiadomoci: www.schwiebus.pl/news.php?id=645