Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0374

Salkau bei Schwiebus I. Weinberg

3024
Postkarte...

(c) Autor: nieznany
(R) Wydawca:
No. 3024

Dostępne warianty i źródła:

             mr - Zbiory Muzeum Regionalnego w Świebodzinie.
             bg - Wyszukane w internecie, opracowanie - kwiecień 2012 r.
             bh - Wyszukane w internecie, opracowanie - kwiecień 2012 r.
            
             Salkauer Ausbau I Weinberg - ulica Karola Świerczewskiego i okolice osiedla Widok
             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna, odcienie szrości; powierzchnia: matowa; kartonik: jasny; krawędzie: proste; narożniki: proste; format: nieznany. Napisy na awersie: jasnobrązowe, umieszczone na jasnym tle pod obiektem.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: jasnobrązowy.

2002-03-23 - Karta mr z obiegu. Stempel pocztowy o treści: 'Schwiebus 28.4.04. 10-11N. c'.
2012-04-15 - Opis aukcyjny karty bg podawał informację o jej obiegu pocztowym w roku 1903, co potwierdza odręczny zapis daty dziennej na awersie karty, o treści: '7.11.03'. Opis aukcyjny karty podawał informację o dacie obiegu karty: '27.04.1904' co znajduje potwierdzenie w odręcznym zapisie daty dziennej na awersie: '27 April 04'. Kolejna ze zdumiewających ciekawostek, na jakie natrafiam przeglądając te kartki... Sądząc po charakterze pisma z dużym prawdopodobieństwem mogę założyć, że nadwcą kart: bh i mr był ten sam Albert - jeżeli dobrze odczytuję jego imię. Obie karty zostały nadane prawdopodobnie jedna po drugiej, wiosną 1904 roku, tj. 28. kwietnia (o karcie bh wiemy na pewno, że została wypełniona 27. kwietnia).
            Salkauer Ausbau I Weinberg - ulica Karola Świerczewskiego i okolice osiedla Widok


Dostępne warianty i inne - podobne tematycznie karty

0566bg.jpg bardzo podobna do 0321 - namiary od Bartka Gordzelewskiego
0566bg.jpg
0321mr.jpg
0321mr.jpg
0323mr.jpg
0323mr.jpg
0613bg.jpg
0613bg.jpg
0572mr.jpg
0572mr.jpg
0085bg.jpg
0085bg.jpg
0085mr.jpg
0085mr.jpg
0240mr.jpg
0240mr.jpg
0892bg.jpg
0892bg.jpg
0891bg.jpg
0891bg.jpg
0111uk.jpg: Schwiebus. I Weinberg (Tanzlokal).
0111uk.jpg
0374mr.jpg
0374mr.jpg
0324mr.jpg
0324mr.jpg
0479mr.jpg
0479mr.jpg
0445mr.jpg
0445mr.jpg

1208ps.jpg
0318mr.jpg
0318mr.jpg
0625bg.jpg: SALKAU B SCHWIEBUS-podcięta trochę pocztówka Obieg pocztowy-12.07.1899r  zerwny znaczek  Wydawca Luis Ratzer Świebodzin
0625bg.jpg

(c)2001-2012 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2003, 2012 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl