wiebodzin, wiebodzina, wiebodzinie
[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Dzieje ¦wiebodzina w zasiêgu rêki

Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie

POLECA

Dzieje ¦wiebodzina pod redakcj± profesora Wojciecha Strzy¿ewskiego
Pierwsza, pe³na historia miasta od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Zawiera ponad 100 ilustracji. Przygotowana przez zespó³ 25 autorów. W ksi±¿ce znalaz³y siê tak¿e skrócone dzieje wszystkich miejscowo¶ci z terenu Gminy ¦wiebodzin. Ju¿ do nabycia w ¶wiebodziñskich ksiêgarniach oraz w Muzeum Regionalnym!


DZIEJE ¦WIEBODZINA

pod redakcj± Wojciecha Strzy¿ewskiego

SPIS TRE¦CI

DARIUSZ BEKISZ - BURMISTRZ ¦WIEBODZINA
Wprowadzenie

WOJCIECH STRZY¯EWSKI
Wstêp

CZÊ¦Æ PIERWSZA: DZIEJE DO 1945 ROKU

DANUTA JERMACZEK
¦rodowisko przyrodnicze ¦wiebodzina

JAROS£AW LEWCZUK
¦wiebodzin i okolice w pradziejach i ¶redniowieczu

WOJCIECH STRZY¯EWSKI
Pieczêcie, herb i flaga - najwa¿niejsze symbole miasta

JOANNA KARCZEWSKA
Dzieje ¦wiebodzina w ¶redniowieczu

JAROS£AW KUCZER
¦wiebodzin w okresie panowania habsburskiego 1526-1740

MA£GORZATA KONOPNICKA
Dzieje miasta w czasach pruskich 1740-1806

TOMASZ KA£USKI
Dzieje rzemios³a cechowego w ¦wiebodzinie (XIV-XIX w.)

TADEUSZ DZWONKOWSKI, MIECZYS£AW SZYLKO
¦wiebodzin w latach 1806-1914

TADEUSZ DZWONKOWSKI, MIECZYS£AW SZYLKO
¦wiebodzin w latach 1914-1939

WALDEMAR WACHOWSKI
¦wiebodzin w latach II wojny ¶wiatowej

CZÊ¦Æ DRUGA: DZIEJE PO 1945 ROKU

HIERONIM SZCZEGÓ£A
Dzieje polityczne ¦wiebodzina w latach 1945-1980

TADEUSZ BOBOWSKI
Dzieje polityczne miasta po 1980 roku

KRZYSZTOF KOWERKO
¯ycie gospodarcze ¦wiebodzina

WIES£AW ZDANOWICZ
¯ycie spo³eczno-kulturalne ¦wiebodzina

IRENEUSZ GRZYBOWSKI
Ko¶ció³ i ¿ycie religijne

IRENEUSZ GRZYBOWSKI
¦wiebodziñskie lecznictwo

MIECZYS£AW BOHDAN
O¶wiata ¶wiebodziñska

JAROS£AW ALGIERSKI, KRZYSZTOF DZIUBA, ZBIGNIEW SZAREK, GRZEGORZ TRZEBNIAK
Sport w ¦wiebodzinie

ANDRZEJ GRUPA
Biblioteka Publiczna w ¦wiebodzinie w latach 1947-2005

ADAM GONCIARZ
Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie

KAZIMIERZ GANCEWSKI, WIES£AW ZDANOWICZ
¦wiebodziñski Dom Kultury

CZÊ¦Æ TRZECIA: MIEJSCOWO¦CI W GMINIE ¦WIEBODZIN

DANUTA MILISZEWSKA, MAREK NOWACKI
Zarys dziejów i wybrane zabytki miejscowo¶ci w gminie ¦wiebodzin

Bibliografia

Spis ilustracji

Zusammenfassung


Oficjalna prezentacja monografii ¦wiebodzina

www.okolicenajblizsze.pl
22 czerwca 2007 r.

Prof. Wojciech Strzy¿ewski Monografia naszego miasta – Dzieje ¦wiebodzina, która ukaza³a siê w pierwszym tygodniu czerwca doczeka³a siê oficjalnej prezentacji. Na spotkanie w ¶wiebodziñskim ratuszu przyby³a zdecydowana wiêkszo¶æ spo¶ród 25 autorów dzie³a. Sala ¦lubów w której odby³a siê prezentacja, zosta³a zape³niona niemal do ostatniego miejsca przez ludzi zainteresowanych nowym wydawnictwem, którego mecenasem jest miasto. W¶ród nich nie zabrak³o przedstawicieli w³adz samorz±dowych. Przez niemal dwie godziny autorzy opowiadali o tym jak ksi±¿ka powstawa³a, dzielono siê gor±cymi refleksjami i spostrze¿eniami. Burmistrz Dariusz Bekisz powiedzia³, i¿ bardzo siê cieszy ¿e monografia ujrza³a ¶wiat³o dzienne. Stwierdzi³, ¿e dzie³o jest dobrym wyj¶ciem do dalszych prac, które jeszcze bardziej pog³êbi± nasz± wiedzê o mie¶cie w którym ¿yjemy. Dlatego czê¶æ egzemplarzy trafi do osób, które pamiêtaj± pierwsze lata w powojennym ¦wiebodzinie. Niewykluczone, ¿e ich wspomnienia uka¿± szersze horyzonty dotycz±ce niektórych wydarzeñ.

Prof. Wojciech Strzy¿ewski, pod którego redakcj± ukaza³y siê Dzieje ¦wiebodzina opowiada³ jak powstawa³a ksi±¿ka, w jaki sposób dzielono pracê, jak ewoluowa³a jej koncepcja. Ostatecznie monografia zosta³a podzielona na trzy g³ówne czê¶ci: historia miasta do 1945, druga mówi o czasach od 1945, a trzecia po¶wiêcona jest miejscowo¶ciom wchodz±cym w sk³ad naszej gminy. Nie twierdzi³, ¿e wydawnictwo jest doskona³e i przyznawa³, ¿e ma pewne drobne braki, np. brakuje niektórych informacji dotycz±cych gospodarki naszego miasta. Z humorem zwraca³ uwagê na niecierpliwo¶æ niektórych autorów w trakcie prac. Prof. Strzy¿ewski mówi³, ¿e jest bardzo zadowolony z faktu, ¿e wielu autorów jest regionalistami, mieszkañcami ¦wiebodzina, bo w trakcie pracy uzewnêtrznia³ siê ich emocjonalny stosunek do tego co pisz± i jest to widoczne w ich tekstach, które napisane s± w sposób, który pozwoli na ich ³atwe przyswojenie przez przeciêtnego odbiorcê. Zapytany po prezentacji, w jaki sposób przekonaæ m³odego czytelnika do siêgniêcia po ksi±¿kê odpowiedzia³ ( kliknij ¿eby pos³uchaæ)

Autorzy, którzy siê wypowiadali, zwrócili uwagê na to, ¿e praca nad takim wydawnictwem jest ¿mudna i mozolna. To pe³na skupienia praca historyka nad dokumentami z dotarciem do których czêsto jest problem, bo w archiwach nie wszystko siê zachowa³o, choæ czasem uda siê w nich odnale¼æ prawdziwe skarby. Na problemy z dotarciem do materia³ów nie narzeka³ dyrektor ¶wiebodziñskiej biblioteki Andrzej Grupa, który pisa³ o funkcjonowaniu tej instytucji w latach 1947-2005. On wszystko mia³ na miejscu. Inni niestety nie mieli tyle szczê¶cia. Jednak poradzili sobie z zadaniami, które przed sob± postawili.

W sumie tre¶ci, które przelali na papier zajê³y grubo ponad piêæset stron. I to tylko dlatego, ¿e druk jest ma³± czcionk±. Gdyby by³a wiêksza, to ksi±¿ka uros³aby na pewno do oko³o tysi±ca stron, a kto wie, mo¿e i trzeba by by³o wydaæ j± w dwóch tomach.

Na koniec warto dodaæ, ¿e monografia Dzieje ¦wiebodzina, jest jedn± z nielicznych monografii miast w naszym województwie i regionie. Jak do tej pory podobnego wydawnictwa z prawdziwego zdarzenia nie doczeka³a siê nawet Zielona Góra. My j± mamy. Cieszmy siê z tego, a jeszcze lepiej kupmy j± w muzeum lub w naszych ksiêgarniach. Od¿a³ujmy te 40 z³ i zapoznajmy siê dok³adniej z histori± naszego miasta, która jest ciekawsza ni¿ nam siê wydaje.

AL
schwiebu | 22.06.2007 komentarz[1] |[archiwum newsw | dodaj news]
Kalendarz
Czerwiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Dzia³y artyku³ów
100 lat temu
50 lat temu
Archeologia okolic
Kartkowe sprawy
Katalog C&Co.
Biografie
Publikacje
Ulice wczoraj i dzi¶
Wokó³ Ratusza
Wydarzenia
Z historii miasta ...
Z ziemi polskiej ...
¦wiebodzin po 45r.
¦KF
Miejsca
Najczê¶ciej czytane
Ulice wczoraj i d...
130 lat linii kol...
Przesiedleñcy - ...
¦wiebodziñska \...
Wie¿a Bismarcka
Browary
Najstarsze dokume...
Liceum Ogólnoksz...
Archeologia okolic
Du¿a rola ma³eg...
¦wiebodzin - 700...
W muzealnych murach
Eberhard Hilscher
Spod przymkniêty...
Cmentarz miejski
Jan Kazimierz Sob...
Ko¶ció³ pw. Na...
Robert Balcke
Bibliografia
Gustaw £apszyñski
Koniec niemieckie...
Ko¶ció³ pw. ¶...
Sto lat temu w po...
Zamek
Swybuschin wed³u...
Historyczne pocz...
Sukiennictwo w dz...
Baszta pacho³kó...
Sto lat temu w po...
¦wiebodziñskie ...
Z ¿ycia mieszcza...
Odkrycie krypty g...
Dramatyczne wydar...
¦wiebodziñska l...
Schwiebüssen / S...
Lech Wierusz
Hubertus Gabriel
Maksymilian von K...
Strajk w Lubogór...
¦wiebodzin spod ...
Zenon Piszczyñski
Szpital
Unikalne Cmentarz...
Samorz±dno¶æ m...
Historia jednego ...
Minigaleria
Na forum...
Scena pierwsza -...
Realpolitik £uk...
witam wszystkich...
Per³a frankfurc...
Na cmentarzu bê...
List Pasterski n...
W centrum miasta...
17 Kwiecieñ
Nasze bunkry to ...
Wêz³y na autos...
Linkuj z nami
eNinety Gallery

Isakowicz.PL
fronda.pl
IV Festyn Micha³a
Student News
KARTA
Bibu³a
Pradzieje.pl
G A Z E T A
Jêzyki-Obce.pl
© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.031 | powered by jPORTAL 2