www.schwiebus.pl

:: List do szanownych
Wiadomo dodana przez: schwiebu (2009-01-25 19:59:22)

 

List do szanownych starszych i modszych mistrzw naszych braci umiowanego cechu w Szprotawie, naszym szanownym ssiadom do rk.
pisane w wiebodzinie

Tak zaadresowany jest list napisany w 1604 roku przez cech piekarzy ze wiebodzina do cechu piekarzy w Szprotawie.

Jest to odpowied na nieznany list ze Szprotawy wysany 13 maja, a dostarczony do wiebodzina 15 maja 1604 roku (ach, to wczesne tempo! bez opat priorytetowych list dotar w cigu 2 dni, rwnie szybko spisano odpowied).

Autor wskazuje, jak powinno by regulowane ycie cechu.

Jakie s obowizki czonkw? Co trzeba zrobi, jakie umiejtnoci posiada, aby zosta mistrzem piekarniczym? Jakie s zasady sporzdzania miar stosowanych do wypieku? Dlaczego nie wolno piec piernikw i ciast z zastosowaniem miodu? Jakie wymagania musi spenia mistrz, aby mc posiada wasn aw chlebow?

Wszystko to - i wiele innych rzeczy - znajdziemy w tym niewielkim objtociowo, ale bardzo konkretnym licie. To doskonale zachowana karta z czerpanego papieru o wymiarach ok. 33 x 43 cm, ozdobionego znakiem wodnym, zoonego na p. Umieszczono tam tekst odpowiadajcy niemal trzem stronom wspczesnego formatu A4. Pikne, staranne i wyrobione pismo krelone jest zapewne gsim pirem. Niestety, mocno nieczytelne dla wspczesnego czytelnika. Nawet niemieccy naukowcy z uniwersytetu w Poczdamie mieli nie lada kopot z odczytaniem. Arkusz papieru, dziki bardzo sprytnemu zoeniu stanowi jednoczenie kopert listu – dla postronnej osoby widoczny by jedynie zacytowany wyej adres.

wicej


List ten nie dokumentuje adnego z powszechnie znanych wydarze historii. W ocenie niemieckich historykw jest to natomiast wietne rdo z zakresu ycia gospodarczego. Jest to list, w ktrym starszy cech, pretendujcy do opieki nad innym, by moe wystpujcym ze szprotawskiej konfraterni kilku sabszych cechw, wysya odpowiednie instrukcje. wiebodziscy mistrzowie, piszc jak powinno by w Szprotawie, zdali najlepsz z moliwych relacj z tego, jak byo w wiebodzinie. Nie mona sobie wyobrazi bardziej rdowego dokumentu. Pismo to moe by rwnie interesujc podstaw analiz co statuty cechowe.

Ciekawostk wydaje si by nie odnotowana w innych dokumentach nazwa miasta. Brzmiaa ona Schwibsch.

Wysany do Szprotawy powierzajc opiece boskiej. Spisano w dniu 17 maja 1604 roku.
Starsi i modsi cechu braterskiego tutejszego.

Takimi wanie sowami koczy si dokument.

List zosta sprowadzony z Drezna do wiebodzina w poowie 2008 r. Kupi go mieszkaniec naszego miasta obserwujcy aukcje internetowe. Szkoda, e istniejce ograniczenia prawne nie pozwalaj Muzeum Regionalnemu na takie zakupy, przy ktrych konieczna jest szybka reakcja, podjcie niewielkiego ryzyka. Najwaniejsze jednak, e dokument jest tam, skd ponad 400 lat temu zosta wysany. Czy na zawsze? Wcale nie koniecznie. Listem mocno zainteresowani s prywatni kolekcjonerzy historycznych pamitek. A najbardziej zdeterminowany jest pewien piekarz ze Szprotawy. Dla odmiany uwaa on, e jego miejsce jest wanie tam, dokd niegdy by skierowany, czyli w Szprotawie. Miejmy nadziej, e list pozostanie jednak w wiebodzinie, e obecny waciciel wykae odpowiedni poziom odpornoci na „argumenty handlowe” stosowane przez potencjalnych kupcw. Czy o ewentualny zakup nie powinno si jednak postara Muzeum? W kocu obiektw sprzed 400 lat nie mamy w wiebodzinie zbyt wielu.
adres tej wiadomoci: www.schwiebus.pl/news.php?id=455