wiebodzin, wiebodzina, wiebodzinie
[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Noc Muzeów 2014
Noc Muzeów 2014
schwiebu | 11.05.2014 wicej | komentarz[0] |
Zamkniêty o³tarz - Scena I. Narodziny Jezusa.

V Niedziela Wielkiego Postu. W ko¶cio³ach katolickich zakrywane s± krzy¿e i obrazy. Krzy¿e pozostaj± zas³oniête a¿ do koñca liturgii Mêki Pañskiej w Wielki Pi±tek, obrazy a¿ do pocz±tku Wigilii Wielkanocnej. Zas³ona ta „jest symbolem ¿alu i pokuty, jakim grzesznik oddaæ siê powinien, aby mu wolno by³o znowu podnie¶æ oczy na majestat Boski, którego oblicze nieprawo¶ciami swymi niejako sobie przys³oni³; wyobra¿a tak¿e poni¿enie Chrystusa, zakrywaj±ce chwa³ê Jego bóstwa i czyni±ce Go ¯ydom zgorszeniem a poganom g³upstwem, aby w zmartwychwstaniu na kszta³t zas³ony przedartej, objawi³y ukryt± za nimi jasno¶æ i moc Boga Wcielonego” – jak wyja¶nia Arcybiskup Nowowiejski. Znak hañby i ¶mierci, która po ludzku jest pora¿k±, sta³ siê dla chrze¶cijan najwiêkszym wyró¿nieniem i drzewem zwyciêstwa. Chrystus umieraj±c na nim otworzy³ nam bramy Królestwa Niebieskiego, dlatego w Wielki Pi±tek ze czci± i pobo¿no¶ci bêdziemy adorowaæ Drzewo Krzy¿a, na którym zawis³o zbawienie.

W ¶wiebodziñskiej farze pod wezwaniem ¶w. Micha³a Archanio³a oprócz zas³oniêcia krzy¿a przy o³tarzu g³ównym, szczególnego znaczenia nabiera zakrycie obrazów.

Zamkniety o³tarz

Niew±tpliw± ozdob± ¶wi±tyni jest pó¼nogotycki tryptyk w o³tarzu g³ównym, który jest o³tarzem szafiastym z dwoma skrzyd³ami nieruchomymi i dwoma ruchomymi, i to w³a¶nie ta czê¶æ o³tarza zostaje zas³oniêta a¿ do pocz±tku Wigilii Wielkanocnej. Z naszych oczu znikaj± z³ocone i polichromowane p³askorze¼by przedstawiaj±ce rodzinê Naj¶wiêtszej Maryi Panny z centrum o³tarza oraz wizerunki ¶wiêtych Marcina i Augustyna z lewego skrzyd³a, oraz Andrzeja i Rocha z prawego skrzyd³a. W zamian, otrzymujemy mo¿liwo¶æ podziwiania manierystycznych scen malarskich. Ukazuj±cy siê naszym oczom widok – przepraszam za to okre¶lenie – dla przeciêtnego parafianina pojawia siê na 14 dni w roku, co przy tzw. „przeciêtno¶ci” oznacza mo¿liwo¶æ podziwiania go po zamkniêciu obu skrzyde³ o³tarza góra 2 do 4 razy w ca³ym roku (V Niedziela Wielkiego Postu, Niedziela Palmowa, Wielki Czwartek, Wielki Pi±tek).

I tutaj pojawia siê pytanie – co przedstawia osiem scen widocznych na zamkniêtych skrzyd³ach o³tarza? Od lat przygl±dam siê im z du¿ym zainteresowaniem, które ro¶nie wraz z tym jak siê do nich zbli¿am, a one wci±¿ odkrywaj± przede mn± nowe tajemnice.

ca³y artyku³

schwiebu | 07.04.2014 wicej | komentarz[0] |
Portret miasta


¦wiebodziñscy ksiêgarze - Pañstwo Korn – przez lata handluj±cy w ma³ej ksiêgarence „U Edwarda” (tu¿ za bankiem BZ WBK przy ul. G³ogowskiej) - z ¿alem rozk³adali rêce przed szukaj±cymi pami±tek ze ¦wiebodzina. Latem ¿al by³ dotkliwszy bo odprawiali z kwitkiem turystów pytaj±cych o album miasta.

 

Portret miasta

W najbli¿sz± sobotê (22.III) trafi do r±k czytelników nowa ksi±¿ka o ¦wiebodzinie. Tym razem bêdzie to zbiór prac artysty fotografa - Piotra Wêc³awskiego, który byæ mo¿e wype³ni dotkliw± lukê. Ksi±¿ka - pierwszy polski foto album miasta zawiera 125 kolorowych obrazów. Wszystkie spod jednej rêki artysty - ¶wiebodzianina od urodzenia (1958). Warto¶æ albumu podnosz± t³umaczenia Gra¿yny Hata³a (j. niemiecki) i Piotra Ratajczaka (j. angielski). Ksi±¿kê zredagowa³ i opracowa³ graficznie Kazimierz Gancewski.

Zaproszenie

W tym miejscu uk³on w stronê miejskich radnych, którzy jednog³o¶nie zdecydowali, ¿e ta pozycja w ci±gu najbli¿szych lat stanowiæ bêdzie pami±tkê ze ¦wiebodzina (st±d te¿ lwia czê¶æ nak³adu trafi³a do Urzêdu Miejskiego). Mo¿na bêdzie zatem obdarowaæ ni± drogich go¶ci - uczestników wymian sportowych, kulturalnych, regionalnych, zawodowych etc. Wyje¿d¿aj±cy np. za granicê bêd± mieli kolorowy prezent – fotograficzny portret miasta.

Co zobaczymy? ¦wietne fotografie a na nich miêdzy innymi mury obronne, najstarsze budynki, interesuj±ce fasady kamienic, ko¶cio³y, widoki miasta z balonu, pomniki, nowe obiekty drogowe i rozwi±zania komunikacyjne (S3). Na ok³adce prócz notki o arty¶cie umieszczono widok miasta od wschodu, zza jeziora Zamkowego. Na koñcu, obok spisu ilustracji, znajdziemy ma³y przegl±d wydawnictw regionalnych dostêpnych (do wyczerpania nak³adu) w tutejszym Muzeum.

Kliknij po wiêcej informacji

schwiebu | 16.03.2014 wicej | komentarz[0] |
Podró¿e Pekaesem
Podró¿e Pekaesem

Jednym z pierwszych rozdzia³ów otwieraj±cych najnowsze wydawnictwo Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie pt. "¦wiebodzin. Ludzie, budowle, anegdoty." autorstwa Pana Kazimierza Gancewskiego, s± wspominane przez autora z przymru¿eniem oka podró¿e "PeKaeSem". Ksi±¿ka pe³na jest anegdot, ciep³ych wspomnieñ o ludziach, których sylwetki nierozerwalnie zwi±za³y siê z naszym miastem, a wszystkie teksty Pana Kazimierza okraszone zosta³y najprzedniejszymi fotografiami wprost z obiektywu Pana Piotra Wêc³awskiego.

¦wiebodzin. Ludzie, budowle, anegdoty.

To ju¿ druga czê¶æ obrazków z ¿ycia codziennego miasta w II po³owie XX wieku. Pozycji tej nie nale¿y traktowaæ tylko jako cennego uzupe³nienia pó³ek domowej biblioteczki, lecz raczej nale¿y mieæ j± stale pod rêk±, ju¿ dzi¶ planuj±c pierwsze wiosenne spacery wytyczonymi przez autorów - tekstu i obrazów - ¶cie¿kami.

Zapraszam :) na próbkê do czytelni

schwiebu | 03.03.2013 wicej | komentarz[0] |
¦wiebodzin. Ludzie, budowle, anegdoty

¦wiebodzin. Ludzie, budowle, anegdoty. Kazimierz Gancewski

     Gdyby nie aura na zewn±trz, wci±¿ mog³oby mi siê wydawaæ, ¿e jeszcze nie przebrzmia³ czerwcowy, gor±cy gwar wznoszony przez uczestników spotkania promuj±cego "¦wiebodzin spod przymkniêtych powiek", a to ju¿  prawie dwa lata minê³y i mamy kolejn± okazjê do spotkania siê z okazji wydania kontynuacji wspomnieñ Pana Kazimierza Gancewskiego.
     Tym razem Pan Kazimierz zabiera nas na jesienny spacer uliczkami naszego miasta i nie tylko...
     Ju¿ wiem, ¿e autor gwarantuje nam spacer w doborowym towarzystwie, zabarwiony charakterystycznym humorem anegdot, ciep³em wspomnieñ o ludziach, których warto zachowaæ w sercach i pamiêci. To spacer w cieniu ratusza, kamieniczek, ko¶cio³ów, spacer cichymi alejkami ¶wiebodziñskiej nekropolii.
     Kolejna lektura obowi±zkowa dla ka¿dego Tutejszego jak i nietutejszego - jak ja :). Gor±co polecam i zapraszam w imieniu Pana Kazimierza na autorskie spotkanie w Galerii Inspiracje w pi±tek 1 marca.
schwiebu | 19.02.2013 wicej | komentarz[0] |
Wilim vs. Hindenburg

Kamol, g³az, kawa³ek ska³y ... ca³kiem nie ma³a rzecz, a jednak nie jest go tak ³atwo odnale¼æ.

W zesz³ym tygodniu otrzyma³em e-mail od Pana Arka z informacj± o prawdopodobnym po³o¿eniu poszukiwanego kamyka, jednak wstrzyma³em siê z og³aszaniem zwyciêzcy zabawy do czasu uzyskania stosownej dokumentacji.

Dzieñ, dwa temu, do akcji wkroczy³ kolejny poszukiwacz dostarczaj±c ciekawych informacji i kolejnych wskazówek. Jak siê okazuje, przes³ane fragmenty skanów przedwojennych map dostarczaj± nam informacji o dwóch kamykach: jednym po³o¿onym w lokalizacji o której pierwotnie pisa³em, czyli w ¶wiebodziñskim - "miejskim lesie" (Schwiebuser Stadtforst) - na planie oznaczonym nazw± Hindenburgstein i drugim, po³o¿onym w smardzewskim lesie (Schmarser Wald) o identycznie brzmi±cej - ale nieco inaczej pisanej nazwie: Hindenburg-Stein.

Schwiebuser Stadtforst - Hindenburgstein
¦wiebodziñski las miejski (Schwiebuser Stadtforst) z oznaczona pozycj± Hindenburgstein
(kliknij obrazek prawym przyciskiem myszy i wybierz "Poka¿ obrazek" aby go zobaczyæ w wiêkszej rozdzielczo¶ci)

Schmarser Wald - Hindenburg-Stein
Smardzewski las (Schmarser Wald) z oznaczona pozycj± Hindenburg-Stein

Od tego czasu przestali¶my szukaæ jednego, a zaczêli¶my poszukiwania dwóch kamoli.
Oczekiwania trwa³y raptem dzieñ.

Otrzymane zdjêcia - moim zdaniem dobitnie ¶wiadcz± o tym, ¿e tropy wiod³y nas niestety w z³ym kierunku. Nades³ane zupe³nie niezale¿nie przez obu Panów - Arkadiusza i Bogus³awa - fotografie, ukazuj± zupe³nie inn± zgubê ni¿ ta, która prezentowana jest na przedwojennej pocztówce. Dlaczego uwa¿am, ¿e to nie jest ten sam obiekt westchnieñ kamieniarzy? Rozmiar - przede wszystkim, trudno by³oby na smardzewskim kamyku usi±¶æ w podobnej pozie, a co dopiero we dwoje :). Po drugie, dysponujemy w miarê dok³adnymi i aktualnymi mapami tych okolic, na których mo¿emy znale¼æ Kamieñ Wilim (ten ze smardzewskiego lasu), za to ani ¶ladu po "krzeczkowskim Hindenburgu".


Plan fragmentu smardzewskiego lasu z oznaczona pozycj± Kamienia Wilim
(kliknij obrazek prawym przyciskiem myszy i wybierz "Poka¿ obrazek" aby go zobaczyæ w wiêkszej rozdzielczo¶ci)
Fragment planu ¶wiebodziñskiego lasu z oznaczon± prawdopodobn± pozycj± Hindenburgstein
(kliknij obrazek prawym przyciskiem myszy i wybierz "Poka¿ obrazek" aby go zobaczyæ w wiêkszej rozdzielczo¶ci)

Relacja Pana Bogus³awa potwierdza prawdopodobny stan:

Tego "kamyka" szuka³em z dziesieæ lat temu na podstawie danych z naszych map - oznaczony jako Denkmal HindenburgStein w lesie, w odleg³o¶ci oko³o 1 km od Krzeczkowa (okolica opisana jako Stadfosterei Schwiebus). Niestety po kamieniu zosta³o tylko ma³e zag³êbienie w ziemi, z tego co siê dowiedzia³em, kamieñ zosta³ prawdopodobnie przetransportowany w latach 70-tych w okolice Sulechowa.

Interesuj±ce... Ciekawe komu i do czego przyda³ siê nasz "Hindenburg"? Czy doczekamy siê informacji o dalszych losach "kamola" z tyczyñskiego lasu?

Nie chcê powiedzieæ, ¿e dla potwierdzenia powy¿szych informacji szukamy dziury w lesie, ale gdyby siê komu¶ uda³o dotrzeæ do prawdopodobnego miejsca po kamieniu, wci±¿ proszê o geotagowane foto.

Chocia¿ ani w³a¶ciwy kamyk, ani nawet dziura po nim nie zosta³y jeszcze udokumentowane, to raczej nie mam nadziei, na aktualne, piêkne foto "kamola", ale chcê bardzo podziêkowaæ obu Panom za to, ¿e zrobili co¶ wiêcej od napisania e-mail - oni po prostu odwiedzili Wilim'iego w smardzewskim lesie. S³owo siê rzek³o, wiêc dla obu Panów z przyjemno¶ci± i z podziêkowaniem przeka¿ê po egzemplarzu "Wspomnieñ spod przymkniêtych powiek" Pana Kazimierza Gancewskiego.

Pozdrawiam,
Robert ZiachZ ostatniej chwili. Jeszcze "ciep³e" od majowego s³oñca, zdjêcia miejsca po "Hindenburgu" nades³ane przed chwil± przez Pana Bogus³awa. Historyjka dope³nia siê. Jedna siê koñczy, kolejna zaczyna. Gdzie skoñczy³ swój ¿ywot kamieñ z tyczyñskiego lasu?

schwiebu | 27.05.2012 wicej | komentarz[2] |
Czas katedr
Czas katedr

WOKALNO-TEATRALNY

przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w ¦wiebodzinie

ZAPRASZA

na uroczyst± premierê spektaklu muzycznego "Czas katedr",
która odbêdzie siê 16. maja 2012 r. o godz. 17.00
w sali widowiskowej ¦wiebodziñskiego Domu Kultury

"Strzelistych katedr ¶wiat istnieje dalej
Od wieków co dnia cz³owiek gwiazd dosiêgn±æ chce"

schwiebu | 15.05.2012 wicej | komentarz[0] |
Poszukiwany

POSZUKIWANY

     S³usznego wzrostu, postawny, barczysty (dobrze napakowany). W jego przypadku, niewielu pozwoli³oby sobie na okre¶lenie wieku, choæ z pewno¶ci± mogê o nim rzec: sêdziwy z niego staruszek. W obyciu szorstki, rzek³bym nawet chropowaty, przypruszone lico onegdaj zadziorne, dzi¶ z pewno¶ci± ug³adzone. Zarost - gêsty - wpadaj±cy w kolor mchu, szczególnie po pó³nocy, przepraszam.. od pó³nocy. Karnacja, kaukaska, chocia¿ bardziej popielata, zreszt± kto go wie sk±d siê do nas przyturla³, mo¿e z pó³nocy, mo¿e z po³udnia. Obiekt niezbyt towarzyski - trudno mu siê dziwiæ - na co dzieñ obcuj±cy w zupe³nie odmiennym towarzystwie... Ostatnio widziany jakie¶ 100 lat temu. Lecz po co s³owa, skoro mo¿na go zobaczyæ (zdjêcie TUTAJ)

UWAGA!
S± pierwsze (24. maja 2012 r.) doniesienia i wskazówki, dziêki którym bêdzie mo¿na odnale¼æ i udokumentowaæ po³o¿enie "zguby". Pan Arkadiusz w swoim e-mail wskazuje na po³o¿enie kamyka w lesie przy drodze ze Smardzewa do Bukowa. Podaje równie¿ link do skanu poniemieckiej mapy, na którym ów zaginiony kamyk zosta³ odnaleziony: http://amzpbig.com/maps/3860_Bomst_1938.jpg .
Wed³ug moich przybli¿onych oglêdzin stawiam, ¿e prawdopodobnym miejscem po³o¿enia "Hindenburga" jest trójk±t o wspó³rzêdnych wierzcho³ków:

A: 52.177300, 15.677462
B: 52.174774, 15.674372
C: 52.174774, 15.680208

Je¿eli wskazówki siê potwierdz±, to mamy zagadkê rozwi±zan±! Teraz czekamy tylko na przysz³ego w³a¶ciciela nagrody ksi±¿kowej, który dostarczy geotagowane zdjêcie poszukiwanego obiektu. Ze swojej strony bardzo dziêkujê Panu Arkowi za podpowied¼.
schwiebu | 12.05.2012 wicej | komentarz[0] |
Turbina w ¦wiebodzinie...

Kontynuuj±c w±tek boiska przesy³am fotkê sprzed 90 lat.

Turbine 1922

Ta dru¿yna przyjecha³a z drugiej strony Odry do Schwiebus na turniej.

Turbine 2005

Budynek z ty³u to ten sam, o którym pisa³em przy okazji rozszyfrowywania ostatniego zdjêcia.
Ciekawe, ¿e tzw. sztanga bramki jest tak samo wygiêta!
Z ty³u, z lewej strony budynek (obecnie do kupienia) by³ej dyrekcji Rejonu Energetycznego – pó¼niej warsztatów LORO (ul. Poznañska)

 

Pozdrawiam!
KG

 

schwiebu | 12.05.2012 wicej | komentarz[0] |
Noc w Muzeum - 2012
Noc w Muzeum 2012 - Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie zaprasza
Noc w Muzeum 2012 - Probram - Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie zaprasza
schwiebu | 12.05.2012 wicej | komentarz[0] |
Aktualizacje i nowo¶ci w katalogu - ró¿ne miejsca

C&Co.™ 1200

C&Co.™ 1199

C&Co.™ 1198

C&Co.™ 1197

C&Co.™ 1196

C&Co.™ 1195

C&Co.™ 1194

C&Co.™ 1193

C&Co.™ 1192

C&Co.™ 1191

C&Co.™ 1171

C&Co.™ 1167

C&Co.™ 1113

C&Co.™ 1048

C&Co.™ 0996

C&Co.™ 0934

C&Co.™ 0906

C&Co.™ 0455

C&Co.™ 0358

C&Co.™ 0284

C&Co.™ 0226

C&Co.™ 0189

C&Co.™ 0146

C&Co.™ 0048
Jezioro Nies³ysz
Jezioro Trzcinno
Nierozpoznane miejsca

ul. M³yñska
Rynek Zachodni
ul. £êgowska
ul. Sikorskiego
Wiêcej
aktualizacji ...
schwiebu | 05.04.2012 wicej | komentarz[0] |
Aktualizacje i nowo¶ci w katalogu - Jezioro Nies³ysz

C&Co.™ 1189

C&Co.™ 1188

C&Co.™ 1187

C&Co.™ 1186

C&Co.™ 1185

C&Co.™ 1184

C&Co.™ 1183

C&Co.™ 1182

C&Co.™ 1181

C&Co.™ 1180

C&Co.™ 1179

C&Co.™ 1178

C&Co.™ 1177

C&Co.™ 1176

C&Co.™ 1175

C&Co.™ 1043

C&Co.™ 0941

C&Co.™ 0937

C&Co.™ 0684

C&Co.™ 0651

C&Co.™ 0604

C&Co.™ 0546

C&Co.™ 0504

C&Co.™ 0383

C&Co.™ 0365

C&Co.™ 0260

C&Co.™ 0259

C&Co.™ 0151

C&Co.™ 0124

C&Co.™ 0013

C&Co.™ 0012
Jezioro Nies³ysz
Wiêcej
aktualizacji ...
schwiebu | 30.03.2012 wicej | komentarz[0] |
Aktualizacje i nowo¶ci w katalogu - ró¿no¶ci w miêdzyczasie

C&Co.™ 1174

C&Co.™ 1173

C&Co.™ 1172

C&Co.™ 1171

C&Co.™ 1170

C&Co.™ 1169

C&Co.™ 1168

C&Co.™ 1167

C&Co.™ 1037

C&Co.™ 1132

C&Co.™ 0985

C&Co.™ 0740

C&Co.™ 0595

C&Co.™ 0428

C&Co.™ 0339

C&Co.™ 0b32

C&Co.™ 0168

C&Co.™ 0152
schwiebu | 30.03.2012 wicej | komentarz[0] |
Aktualizacje i nowo¶ci w katalogu - Rynek Zachodni

C&Co.™ 1164

C&Co.™ 1165

C&Co.™ 1164

C&Co.™ 1163

C&Co.™ 1162

C&Co.™ 1161

C&Co.™ 1160

C&Co.™ 1159

C&Co.™ 1158

C&Co.™ 1157

C&Co.™ 1156

C&Co.™ 1155

C&Co.™ 1154

C&Co.™ 1153

C&Co.™ 1152

C&Co.™ 1151

C&Co.™ 1150

C&Co.™ 1013

C&Co.™ 1012

C&Co.™ 1009

C&Co.™ 1005

C&Co.™ 1002

C&Co.™ 0997

C&Co.™ 0994

C&Co.™ 0993

C&Co.™ 0660

C&Co.™ 0631

C&Co.™ 0599

C&Co.™ 0596

C&Co.™ 0509

C&Co.™ 0423

C&Co.™ 0397

C&Co.™ 0337

C&Co.™ 0301

C&Co.™ 0271

C&Co.™ 0270

C&Co.™ 0235

C&Co.™ 0182

C&Co.™ 0179

C&Co.™ 0035
Rynek Zachodni
Wiêcej
aktualizacji ...
schwiebu | 22.03.2012 wicej | komentarz[0] |
Aktualizacje i nowo¶ci w katalogu - Rynek Wschodni

C&Co.™ 1149

C&Co.™ 1148

C&Co.™ 1147

C&Co.™ 1146

C&Co.™ 1145

C&Co.™ 1144

C&Co.™ 1143

C&Co.™ 1142

C&Co.™ 1141

C&Co.™ 1140

C&Co.™ 1139

C&Co.™ 1138

C&Co.™ 1137

C&Co.™ 1136

C&Co.™ 1135

C&Co.™ 1134

C&Co.™ 1133

C&Co.™ 1132

C&Co.™ 1131

C&Co.™ 1130

C&Co.™ 1129

C&Co.™ 1128

C&Co.™ 1127

C&Co.™ 1126

C&Co.™ 1125

C&Co.™ ob31

C&Co.™ 1055

C&Co.™ 0991

C&Co.™ 0979

C&Co.™ 0970

C&Co.™ 0968

C&Co.™ 0965

C&Co.™ 0964

C&Co.™ 0963

C&Co.™ 0951

C&Co.™ 0683

C&Co.™ 0682

C&Co.™ 0661

C&Co.™ 0608

C&Co.™ 0569

C&Co.™ 0560

C&Co.™ 0544

C&Co.™ 0542

C&Co.™ 0529

C&Co.™ 0391

C&Co.™ 0387

C&Co.™ 0357

C&Co.™ 0272

C&Co.™ 0247

C&Co.™ 0246

C&Co.™ 0181

C&Co.™ 0172

C&Co.™ 0113

C&Co.™ 0100

C&Co.™ 0092

C&Co.™ 0060

C&Co.™ 0024

C&Co.™ 0018
Rynek Wschodni
Wiêcej
aktualizacji ...
schwiebu | 12.03.2012 wicej | komentarz[0] |
Aktualizacje i nowo¶ci w katalogu - Plac Wolno¶ci, Wiejska i £u¿ycka

C&Co.™ 1124

C&Co.™ 1123

C&Co.™ 1122

C&Co.™ 1121

C&Co.™ 1120

C&Co.™ 0858

C&Co.™ 0783

C&Co.™ 0782

C&Co.™ 0650

C&Co.™ 0618

C&Co.™ 0597

C&Co.™ 0315

C&Co.™ 0149
Plac Wolno¶ci
Wiêcej
aktualizacji ...

C&Co.™ 1119

C&Co.™ 1031

C&Co.™ 0744


ul. Wiejska

C&Co.™ 1030

C&Co.™ 0371
ul. £u¿ycka
schwiebu | 03.03.2012 wicej | komentarz[0] |
Aktualizacje i nowo¶ci w katalogu - ul. Sikorskiego

C&Co.™ 1118

C&Co.™ 1117

C&Co.™ 1116

C&Co.™ 0918

C&Co.™ 0741

C&Co.™ 0368

C&Co.™ 0309
ulica Sikorskiego
Wiêcej
aktualizacji ...
schwiebu | 27.02.2012 wicej | komentarz[0] |
Aktualizacje i nowo¶ci w katalogu - ul. 1 Maja

C&Co.™ 1115

C&Co.™ 1114

C&Co.™ 1113

C&Co.™ 1112

C&Co.™ 1111

C&Co.™ 1110

C&Co.™ 1027

C&Co.™ 0819

C&Co.™ 0676

C&Co.™ 0547

C&Co.™ 0234

C&Co.™ 0104

C&Co.™ 0043
ulica 1 Maja
Wiêcej
aktualizacji ...
schwiebu | 26.02.2012 wicej | komentarz[0] |
Aktualizacje i nowo¶ci w katalogu - ul. Ko¶cielna, Wodoci±gowa i okolice

C&Co.™ 1109

C&Co.™ 1108

C&Co.™ 1107

C&Co.™ 1106

C&Co.™ 1105

C&Co.™ 1104

C&Co.™ 1103

C&Co.™ 1102

C&Co.™ 1101

C&Co.™ 1100

C&Co.™ 0770

C&Co.™ 0456

C&Co.™ 0406

C&Co.™ 0220

C&Co.™ 0168

C&Co.™ 0157

ulica Ko¶cielna
ulica Wodoci±gowa
Jezioro Poznañskie
Wiêcej
aktualizacji ...
schwiebu | 25.02.2012 wicej | komentarz[0] |
Aktualizacje i nowo¶ci w katalogu - ul. Kiliñskiego i Pu³askiego

C&Co.™ 1099

C&Co.™ 1098

C&Co.™ 1025


ulica Pu³askiego

C&Co.™ 1097

C&Co.™ 1096

C&Co.™ 1095

C&Co.™ 1094

C&Co.™ 1093

C&Co.™ 0767

C&Co.™ 0575

C&Co.™ 0464

C&Co.™ 0369

C&Co.™ 0190

C&Co.™ 0093


ulica Kiliñskiego
Wiêcej
aktualizacji ...
schwiebu | 19.02.2012 wicej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [aktualne newsy | dodaj news]
Kalendarz
Maj
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Dzia³y artyku³ów
100 lat temu
50 lat temu
Archeologia okolic
Kartkowe sprawy
Katalog C&Co.
Biografie
Publikacje
Ulice wczoraj i dzi¶
Wokó³ Ratusza
Wydarzenia
Z historii miasta ...
Z ziemi polskiej ...
¦wiebodzin po 45r.
¦KF
Miejsca
Najczê¶ciej czytane
Ulice wczoraj i d...
130 lat linii kol...
Przesiedleñcy - ...
¦wiebodziñska \...
Wie¿a Bismarcka
Browary
Najstarsze dokume...
Liceum Ogólnoksz...
Archeologia okolic
Du¿a rola ma³eg...
¦wiebodzin - 700...
W muzealnych murach
Eberhard Hilscher
Spod przymkniêty...
Cmentarz miejski
Jan Kazimierz Sob...
Ko¶ció³ pw. Na...
Robert Balcke
Bibliografia
Gustaw £apszyñski
Koniec niemieckie...
Ko¶ció³ pw. ¶...
Sto lat temu w po...
Zamek
Swybuschin wed³u...
Historyczne pocz...
Sukiennictwo w dz...
Baszta pacho³kó...
Sto lat temu w po...
¦wiebodziñskie ...
Z ¿ycia mieszcza...
Odkrycie krypty g...
Dramatyczne wydar...
¦wiebodziñska l...
Schwiebüssen / S...
Lech Wierusz
Hubertus Gabriel
Maksymilian von K...
Strajk w Lubogór...
¦wiebodzin spod ...
Zenon Piszczyñski
Szpital
Unikalne Cmentarz...
Samorz±dno¶æ m...
Historia jednego ...
Minigaleria
Na forum...
Scena pierwsza -...
Realpolitik £uk...
witam wszystkich...
Per³a frankfurc...
Na cmentarzu bê...
List Pasterski n...
W centrum miasta...
17 Kwiecieñ
Nasze bunkry to ...
Wêz³y na autos...
Linkuj z nami
eNinety Gallery

Isakowicz.PL
fronda.pl
IV Festyn Micha³a
Student News
KARTA
Bibu³a
Pradzieje.pl
G A Z E T A
Jêzyki-Obce.pl
© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.045 | powered by jPORTAL 2