wiebodzin, wiebodzina, wiebodzinie
[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Historii Sióstr Boromeuszek ci±g dalszy

Historii Sióstr Boromeuszek zamordowanych w ¦wiebodzinie w 1945 roku ci±g dalszy

Dwa lata temu, wiosn± 2010 roku zaproponowa³em moim kole¿ankom i kolegom z Akcji Katolickiej, by kwotê ponad 1000 z³ pozosta³± po postawieniu nagrobków ksiê¿y: Bogus³awa Trochy i Benedykta Pacygi przeznaczyæ na odnowienie miejsca pochówku sióstr zakonnych. Akceptacja by³a oczywista, bo miejsce to wymaga³o pilnie zagospodarowania i remontu, a fakt, i¿ siostry tam spoczywaj±ce nale¿a³y do wspólnoty parafii ¶w. Micha³a Archanio³a obligowa³ nas parafian do podjêcia trudu renowacji.

Zdjêcie pochodzi z serwisu internetowego www.dzienzadniem.pl

Gmina ¦wiebodzin, jako w³a¶ciciel cmentarza, zgodzi³a siê na zaproponowany przez nas zakres prac remontowych ofiarowuj±c kostkê granitow±.

Zdjêcie pochodzi z serwisu internetowego www.okolicenajblizsze.pl

Aby, groby niemieckich sióstr nie pozostawa³y nadal bezimienne, postanowili¶my odnale¼æ ich dane osobowe tj., imiona, nazwiska oraz daty urodzin i ¶mierci.
Z opowiadañ wiedzieli¶my, ¿e nale¿a³y do zgromadzenia Sióstr Boromeuszek i zosta³y zamordowane po wkroczeniu wojsk radzieckich do ¦wiebodzina w 1945 roku. Proboszcz Benedykt Pacyga sugerowa³ przed laty, i¿ mog³y zgin±æ mêczeñsko.

O pomoc w odnalezieniu danych osobowych niezbêdnych do umieszczenia na projektowanej tablicy pami±tkowej zwrócili¶my siê do zakonu Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy oraz do Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie.
W efekcie, parê miesiêcy pó¼niej, otrzymali¶my krótkie, lecz wymowne, informacje z Trzebnicy. Potwierdzi³y one przypuszczenia o mêczeñskiej ¶mierci sze¶ciu Sióstr Boromeuszek w dniach 3.02. – 9.02.1945 roku. Nazwiska niektórych sióstr wskazywa³y na polskie korzenie. Liczba sióstr, które zginê³y nie odpowiada³a liczbie krzy¿y w miejscu pochówku, ale wkrótce okaza³o siê, ¿e jedna z sióstr spoczywa wspólnie z pochowan± w roku 1990 Siostr± Dominik± Cybulsk±.
Po nied³ugim czasie, Muzeum w ¦wiebodzinie odnalaz³o we Wroc³awiu i przekaza³o nam kopiê spisanych po niemiecku, zebranych i opublikowanych w roku 1955 przez dr. Kapsa relacji pt. „Martyrologia Kobiet na Dolnym ¦l±sku podczas II W.¦.”. Po przet³umaczeniu i zapoznaniu siê z rozdzia³ami opisuj±cymi szeroko losy sióstr zakonnych w ¦wiebodzinie, zdali¶my sobie sprawê, i¿ odkrywamy skrywan± w archiwach i cmentarnej ziemi tajemnicê wielkiej wiary i bohaterstwa, tajemnicê zwyciêstwa nad ¶mierci± sze¶ciu Sióstr Boromeuszek.
Skrywan± d³ugie lata, bo niewygodn± dla oprawców, naszych sojuszników i niebezpieczn± do 1989 roku dla nas Polaków.

Czuj±c niedosyt i poszukuj±c odpowiedzi na rodz±ce siê pytania wys³a³em list do Kongregacji Sióstr Boromeuszek wyja¶niaj±c intencje, z pro¶b± o udostêpnienie wszystkich materia³ów dotycz±cych zamordowanych Sióstr tj. zdjêæ, listów, relacji ¶wiadków oraz ¿yciorysów.
Chêæ poznania ca³ej prawdy, potêgowa³ fakt kanonizacji 24 wrze¶nia 2011 r., piêciu sióstr zakonnych, które zginê³y w podobnych okoliczno¶ciach w Serbii 15 grudnia 1941 r.
W miêdzyczasie uwa¿aj±c, ¿e nie mo¿na czegokolwiek zaniedbaæ przeszuka³em ca³y zasób archiwalny Ksiêdza Janika. ¯adnej informacji, oprócz daty ¶mierci Sióstr Edmary i Lybii 03-09.02.1945 r.) zapisanych w notesie ze zgonami nie znalaz³em.
Na odpowied¼ z Trzebnicy nie musia³em d³ugo czekaæ. Otrzyma³em krótkie ¿yciorysy, zdjêcie z 1947 roku, spis Sióstr w ¦wiebodzinie z 1941, oraz listy i relacje naocznych ¶wiadków tragicznych wydarzeñ.

 

Opisane w nich bestialstwa, tragedie i wszechobecne z³o, oraz szlachetno¶æ, heroizm bezgraniczne umi³owanie Boga i w koñcu mêczeñska ¶mieræ Sióstr nie pozwalaj± przej¶æ obok tych wydarzeñ i obok Ich grobów obojêtnie. Zmuszaj± do zastanowienia; kto zwyciê¿y³? Kto jest naszym bratem i siostr±? Jak do tego dosz³o? Czy, aby ¶wiat nie zmierza do ponownego panowania szatana na ziemi?
Maj±c ju¿ wszystkie informacje i znaj±c prawdê o ¿yciu i ¶mierci szlachetnych Sióstr postanowili¶my ustawiæ okaza³± p³ytê kamienn±. Niech ta p³yta, nasza troska o miejsce pochówku i modlitwy bêd± wyrazem naszej pamiêci, szacunku i czci dla Sióstr Mêczenniczek.
Kto wie czy to nie Ich wstawiennictwu u Boga nie zawdziêczamy, i¿ ¦wiebodzin omijaj± powa¿ne klêski.
W ka¿dym b±d¼ razie zas³uguj±, by byæ naszymi, ¶wiebodziñskimi patronkami – jednymi z najszlachetniejszych w¶ród nie¿yj±cych, spoczywaj±cych na ¶wiebodziñskim cmentarzu.
Zapraszam do zapoznania siê z histori± ostatnich dni ¿ycia i ¶mierci, zamordowanych w ¦wiebodzinie w lutym 1945 roku przez ¿o³nierzy armii czerwonej, Sióstr Boromeuszek.

Prezes Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej
przy parafii p.w. ¦w. Micha³a Archanio³a w ¦wiebodzinie
Ryszard £otarewicz

 
Wszystkie osoby maj±ce wiedzê odno¶nie wydarzeñ z roku 1945 oraz zamordowanych w ¦wiebodzinie Sióstr Boromeuszek prosimy o kontakt:
Siostry Mi³osierdzia ¶w. Karola Boromeusza
ul. Ks. Dziekana Bochenka 30
55-100 Trzebnica
tel.: 506 766 280 lub 507 679 946
e-mail: smcb@boromeuszki.pl


Czytaj wiêcej:
¦wiebodziñska legenda
Od legendy do faktów
Boromeuszki cd...
Odkrywane tajemnice
Los Sióstr cd... (ostatnio dodana relacja s. Petrussy Richter)
inne:
Zabytkowy k³opotschwiebu | 12.05.2012 komentarz[1] |[archiwum newsw | dodaj news]
Kalendarz
Czerwiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Dzia³y artyku³ów
100 lat temu
50 lat temu
Archeologia okolic
Kartkowe sprawy
Katalog C&Co.
Biografie
Publikacje
Ulice wczoraj i dzi¶
Wokó³ Ratusza
Wydarzenia
Z historii miasta ...
Z ziemi polskiej ...
¦wiebodzin po 45r.
¦KF
Miejsca
Najczê¶ciej czytane
Ulice wczoraj i d...
130 lat linii kol...
Przesiedleñcy - ...
¦wiebodziñska \...
Wie¿a Bismarcka
Browary
Najstarsze dokume...
Liceum Ogólnoksz...
Archeologia okolic
Du¿a rola ma³eg...
¦wiebodzin - 700...
W muzealnych murach
Eberhard Hilscher
Spod przymkniêty...
Cmentarz miejski
Jan Kazimierz Sob...
Ko¶ció³ pw. Na...
Robert Balcke
Bibliografia
Gustaw £apszyñski
Koniec niemieckie...
Ko¶ció³ pw. ¶...
Sto lat temu w po...
Zamek
Swybuschin wed³u...
Historyczne pocz...
Sukiennictwo w dz...
Baszta pacho³kó...
Sto lat temu w po...
¦wiebodziñskie ...
Z ¿ycia mieszcza...
Odkrycie krypty g...
Dramatyczne wydar...
¦wiebodziñska l...
Schwiebüssen / S...
Lech Wierusz
Hubertus Gabriel
Maksymilian von K...
Strajk w Lubogór...
¦wiebodzin spod ...
Zenon Piszczyñski
Szpital
Unikalne Cmentarz...
Samorz±dno¶æ m...
Historia jednego ...
Minigaleria
Na forum...
Scena pierwsza -...
Realpolitik £uk...
witam wszystkich...
Per³a frankfurc...
Na cmentarzu bê...
List Pasterski n...
W centrum miasta...
17 Kwiecieñ
Nasze bunkry to ...
Wêz³y na autos...
Linkuj z nami
eNinety Gallery

Isakowicz.PL
fronda.pl
IV Festyn Micha³a
Student News
KARTA
Bibu³a
Pradzieje.pl
G A Z E T A
Jêzyki-Obce.pl
© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.029 | powered by jPORTAL 2