wiebodzin, wiebodzina, wiebodzinie
[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Aktualizacja katalogu
C&Co.™ 0672 C&Co.™ 0369 C&Co.™ 0464 C&Co.™ 0288
C&Co.™ 0052 C&Co.™ 0675 C&Co.™ 0201 C&Co.™ 0355
C&Co.™ 0402 C&Co.™ 0414 C&Co.™ 0598 C&Co.™ 0612
C&Co.™ 0493 C&Co.™ 0394 C&Co.™ 0687 C&Co.™ 0432
C&Co.™ 0676 C&Co.™ 0047 C&Co.™ 0082 C&Co.™ 0563
C&Co.™ 0592 C&Co.™ 0328 C&Co.™ 0454 C&Co.™ 0560
C&Co.™ 0412 C&Co.™ 0322 C&Co.™ 0362 C&Co.™ 0694
C&Co.™ 0550 C&Co.™ 0597 C&Co.™ 0654 C&Co.™ 0017
C&Co.™ 0036 C&Co.™ 0139 C&Co.™ 0148 C&Co.™ 0214
C&Co.™ 0059 C&Co.™ 0112 C&Co.™ 0197 C&Co.™ 0381
C&Co.™ 0384 C&Co.™ 0267 C&Co.™ 0367 C&Co.™ 0436
C&Co.™ 0593 C&Co.™ 0607 C&Co.™ 0131 C&Co.™ 0408
C&Co.™ 0637 C&Co.™ 0688 C&Co.™ 0479 C&Co.™ 0516
C&Co.™ 0299 C&Co.™ 0380 C&Co.™ 0684 C&Co.™ 0110
C&Co.™ 0547 C&Co.™ 0529 C&Co.™ 0098 C&Co.™ 0170
C&Co.™ 0178 C&Co.™ 0349 C&Co.™ 0473 C&Co.™ 0588
C&Co.™ 0387 C&Co.™ 0596 C&Co.™ 0631 C&Co.™ 0001
C&Co.™ 0103 C&Co.™ 0303 C&Co.™ 0335 C&Co.™ 0344
C&Co.™ 0386 C&Co.™ 0452 C&Co.™ 0187 C&Co.™ 0469
schwiebu | 20.11.2005 wicej | komentarz[0] |
Co¶ na czasie

Co wydarzy³o siê w ¦wiebodzinie 100 lat temu w pa¼dzierniku?


schwiebu | 08.10.2005 wicej | komentarz[0] |
Co z tym "wa³em"?

Wielki ruch nam siê zrobi³ w lokalnym ¶wiecie wydawniczo - prasowym. Nie uwa¿am tego zjawiska za co¶ z³ego, ale ¿a³ujê, ¿e wszystkim wydawcom tak bardzo jest ze sob± nie po drodze. ¯al to oczywi¶cie czysto praktyczny, bo zamiast za trzema, czterema gazetami teraz bêdê musia³ biegaæ a¿ za piêcioma tytu³ami lokalnej prasy. Do szacownego grona lokalnych tytu³ów: "Dzieñ za Dniem", "¦wiebodziñskiej Gazety Powiatowej" i "Okolic Najbli¿szych" próbuj± do³±czyæ nowe (na razie bezp³atne) czasopisma: "¦wiebodziñski Kurier Lokalny" i najm³odsze z nich wszystkich "Fakty ¦wiebodziñskie". Czego nale¿a³oby ¿yczyæ tym najm³odszym? A choæby mo¿liwo¶ci obchodzenia takiego jubileuszu, jaki obchodzi nasz tygodnik "Dzieñ za Dniem" - dzi¶ (21/09/2005) ukaza³o siê wydanie o numerze 200!! Gratulujê i bêdê Wam kibicowa³ do numeru tysiêcznego.

Czytaj wiêcej
schwiebu | 21.09.2005 wicej | komentarz[0] |
"Posierpniowe" klimaty

Przyznam siê szczerze, ¿e dwa miesi±ce to wystarczaj±co d³ugo aby zatêskniæ do lektury lokalnych miesiêczników. Chocia¿ mijaj±ce letnie miesi±ce by³y pe³ne wydarzeñ i raczej nie pozwala³y o sobie mówiæ jak o okresie ogórkowym, to brakowa³o mi redaktorskich komentarzy ¦wiebodziñskiej Gazety Powiatowej.
Wiêc kiedy zobaczy³em (1.IX) wy³o¿ony na sklepowej ladzie wrze¶niowy numer ¦GP co¶ „zaskrzypia³o” w mojej zgonionej duszy... Pierwsza my¶l jak± urodzi³ mój umys³ to pytanie: „To ju¿? Ju¿ koniec sierpnia?”. Zaraz bêdziemy ¿a³o¶nie ¿egnali siê z latem, niechêtni wizyty nowego rezydenta, Pani Jesieni.
Wiêc kiedy ju¿ mog³em za¿yæ tre¶ci nakre¶lonych rêk± Pani Bo¿eny nie zaskoczy³y mnie przes±czone „polskimi sierpniami” my¶li. Okre¶lenie „wspania³y” w moim wydaniu brzmi beznadziejnie. A za bardzo nie znajdujê innego s³owa którym móg³bym oddaæ „jako¶æ” tego wydania. Raczej nieczêsto przytrafia mi siê sposobno¶æ poch³oniêcia ca³ego czasopisma od ok³adki do ok³adki – no mo¿e bez kilku uchwa³ pod koniec numeru, a w zwi±zku z tym postanowi³em podzieliæ siê tym ulotnym wra¿eniem, ¿e tym razem wyj±tkowo warto siêgn±æ po jego lekturê. Rzecz o polskich sierpniach Powstania Warszawskiego, „Cudu nad Wis³±” i ¦wiebodziñskiej „Solidarno¶ci”, s³owo o „P³ycie Katyñskiej” i modlitwach Józefa Skrzeka; o Polsce w której nawet pszczelarze potrafi± siê bezsensownie k³óciæ i o mo¿liwym upadku naszego szpitala...
Panie Stanis³awie! Uda³o siê rozpocz±æ publikowanie Pana wspomnieñ! Bywalcy tej strony ju¿ znaj± Pana dzieje. Teraz tak± mo¿liwo¶æ bêd± mieli równie¿ czytelnicy ¦wiebodziñskiej Gazety Powiatowej. W tym numerze czê¶ci I i II Pana wspomnieñ.

Pozdrawiam i gor±co polecam Waszej uwadze najnowszy, wrze¶niowy numer ¦GP.

schwiebu | 01.09.2005 wicej | komentarz[0] |
Agricola po raz II

Drugi weekend wrze¶nia ubieg³ego roku up³yn±³ w naszym mie¶cie pod znakiem muzyki powa¿nej. Wtedy bowiem odby³ siê I Miêdzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Agricoli. W ci±gu trzech dni mieszkañcy ¦wiebodzina mogli wys³uchaæ szeregu koncertów, w tym jednego niezwykle atrakcyjnego, bo w plenerze. Przed rozstawion± pod ratuszem scen± ustawiono ³awki, a licznie przybyli ¶wiebodzinianie w ciep³y wieczór wys³uchali m.in. koncertu "Muzyka z 5-ciu Kontynentów".


schwiebu | 30.08.2005 wicej | komentarz[0] |
25 lat NSZZ "Solidarno¶æ"
Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie
Instytut Pamiêci Narodowej o/Poznañ
PKK NSZZ „Solidarno¶æ” Ziemi ¦wiebodziñskiej
zapraszaj± do koñca listopada na ekspozycjêschwiebu | 23.08.2005 wicej | komentarz[0] |
Agricola po raz drugi

Drugi weekend wrze¶nia ubieg³ego roku up³yn±³ w naszym mie¶cie pod znakiem muzyki powa¿nej. Wtedy bowiem odby³ siê. I Miêdzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Agricoli. W ci±gu trzech dni mieszkañcy ¦wiebodzina mogli wys³uchaæ szeregu koncertów, w tym jednego niezwykle atrakcyjnego, bo w plenerze. Przed rozstawion± pod ratuszem scen± ustawiono ³awki, a licznie przybyli ¶wiebodzinianie w ciep³y wieczór wys³uchali m.in. koncertu "Muzyka z 5-ciu Kontynentów".

schwiebu | 30.07.2005 wicej | komentarz[0] |
Polacy na Ziemi Lubuskiej i na £u¿ycach
Jaki¶ czas temu wpad³a mi w rêce publikacja z 1946 roku Panów Kolañczyka i Rusiñskiego: Polacy na Ziemi Lubuskiej i na £u¿ycach przed rokiem 1939 - tajny memoria³ niemiecki.
Tytu³ wyda³ mi siê conajmniej intryguj±cy, a lektura - chocia¿ trzeba j± by³o mocno "odbarwiæ" - okaza³a siê conajmniej ciekawa. Praca omawia dokument, który
               "... zosta³ znaleziony w lipcu
1945 roku w archiwum policji niemieckiej,pozostawiony przez
uciekaj±cych w pop³ochu Niemców w Babimo¶cie. Na znaczenie
jego zwróci³ uwagê p. Berliñski Wojciech, kierownik szko³y
w Babimo¶cie. Przy okazji pobytu delegacji Ministerstwa
Informacji i Propagandy w Babimo¶cie na pocz±tku roku 1946
dokument zosta³ przekazany WojewódzkiemuUrzêdowi Informacji
i Propagandy w Poznaniu. Naczelnik tego Urzêdu, p.Kulczycki
odda³ go z kolei w po³owie lutego 1946 r. Instytutowi
Zachodniemu w Poznaniu celem publikacji.
..."

Zapraszam do lektury...

schwiebu | 29.07.2005 wicej | komentarz[0] |
Leszek Frey-Witkowski - Ekslibris

Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie
zaprasza 11 lipca 2005 r. o godz. 1100
na wernisa¿ wystawy

Leszek Frey-Witkowski - Ekslibris
Leszek Frey-Witkowski
Ekslibris

lipiec - sierpieñ 2005
muzeum czynne: pon.-sob. 930 - 1600, niedziela 1000 - 1600

Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie zaprasza na wystawê prac ¶wiebodziñskiego artysty – rysownika. Stworzy³ kilkaset ekslibrisów prezentowanych na przegl±dach i konkursach na ca³ym ¶wiecie. Swoje prace pokazywa³ na ponad 200 wystawach indywidualnych. Wydawa³ tomiki poezji – teki poetycko – ekslibrisowe prezentuj±ce wspó³czesn± poezjê z ró¿nych zak±tków Polski. Jego ekslibrisy znajduj± siê w wielu presti¿owych kolekcjach. Wystawa bêdzie czynna do koñca sierpnia b.r.

schwiebu | 28.06.2005 wicej | komentarz[0] |
Polscy robotnicy przymusowi
W dziale artyku³ów umie¶ci³em nades³ane przez Pana Bart³omieja Gordzelewskiego opracowanie zatytu³owane "Polscy robotnicy przymusowi" przygotowane na podstawie publikacji Przemys³awa Mnichowskiego z cyklu Miejsca Pamiêci Narodowej Województwa Zielonogórskiego - "¦wiebodzin. Hitlerowski obóz pracy wychowawczej w Brójcach w latach 1942 - 1945". Opracowanie jest du¿ym skrótem ca³ej pracy, w zwi±zku z czym postanowi³em - bêd±c w posiadaniu tego wydawnictwa - udostêpniæ równie¿ ¼ród³o. Zachêcam do lektury opracowania Pana Bart³omieja, a je¿eli zechcecie dowiedzieæ siê czego¶ wiêcej na opisywany temat zapraszam równie¿ do zapoznania siê z pe³nym tekstem pracy.

schwiebu | 26.06.2005 wicej | komentarz[1] |
Przyroda moich okolic

Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie

zaprasza na wystawê

Przyroda moich okolic - Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie 2005
Ewa ¦mieszek, lat 13
Przyroda moich okolic
XII edycja konkursu

czerwiec 2005
muzeum czynne: wt. 8.00-16.00, ¶r.-sob. 9.30-16.00, niedz.-pon. nieczynne

Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie zaprasza w dniu 1 czerwca 2005 r. o godzinie 12:00 na pokonkursowy wernisa¿ wystawy "Przyroda moich okolic". Wystawa bêdzie czynna do koñca czerwca b.r.
schwiebu | 31.05.2005 wicej | komentarz[0] |
Dlaczego jestem za?

Plac Obroñców Pokoju nied³ugo mo¿e zmieniæ nazwê.

Byæ mo¿e na "Plac Jana Paw³a II", ale mog± pojawiæ siê inne propozycje jak "Rynek Jana Paw³a II" czy "Plac Ratuszowy Jana Paw³a II". Jeste¶my Polakami i nigdy nam razem po drodze, zawsze dziel± nas rzeczy nieistotne. Mamy niepowtarzaln± szansê mówiæ jednym g³osem w tej sprawie. O tym czy tak siê stanie, czy podjêty zostanie trud z³o¿enia ho³du wielkiemu Polakowi, papie¿owi Janowi Paw³owi II - zadecyduj± radni na sesji Rady Miejskiej pod koniec maja.

schwiebu | 22.05.2005 wicej | komentarz[4] |
3 Maja

Program uroczystych obchodów ¦wiêta Konstytucji
3 Maja
w ¦wiebodzinie

02.05.2005 r.
godz.1900 Koncert symfoniczny Filharmonii Zielonogórskiej w ko¶ciele pod wezwaniem Matki Bo¿ej Królowej Polski w ¦wiebodzinie.

03.05.2005 r.
godz.1230 Zbiórka uczestników na placu ratuszowym.
godz.1300 Msza ¦wiêta w ko¶ciele pod wezwaniem Matki Bo¿ej Królowej Polski w ¦wiebodzinie.
godz.1430 Uroczysto¶ci pod Pomnikiem Niepodleg³o¶ci.
godz.1500 Wystêp Orkiestry Dêtej z Grodziska Wielkopolskiego pod Pomnikiem Niepodleg³o¶ci.
godz.1600 Wystêp Lubuskiego Zespo³u Pie¶ni i Tañca z Zielonej Góry w ¦wiebodziñskim Domu Kultury.

schwiebu | 25.04.2005 wicej | komentarz[0] |
100-lecie samochodu

100-lecie samochodu Od 25 kwietnia do koñca maja bie¿±cego roku w Muzeum Regionalnym w ¦wiebodzinie ogl±daæ bêdzie mo¿na modele samochodów z kolekcji Arkadiusz Koz³owskiego na wystawie "100-lecie samochodu" zorganizowanej w cyklu prezentacji „Nasze Pasje”. Wszystkich zainteresowanych MR zaprasza na oficjalne otwarcie wystawy, które odbêdzie siê w Ratuszu w pi±tek 22 kwietnia 2005 r. o godzinie 17:00.

Pierwsze samochody by³y pojazdami, które ró¿ni³y siê od powozów i bryczek w zasadzie tylko napêdem – si³ê koñskich miê¶ni zast±piono silnikami mechanicznymi – parowymi, elektrycznymi, gazowymi, benzynowymi. Oficjalnie 100-lecie samochodu obchodzono w 1986 roku. Wystawa nie mam charakteru ¶ci¶le rocznicowego, lecz ukazuje historiê samochodu od powstania do dnia dzisiejszego. Poniewa¿ historia ta dotyczy w zasadzie wieku XX, okre¶lenie „100-lecie” odnosi siê w³a¶nie do tego okresu. Ciekawie dzieje samochodu ujmuje Marko Ruiz w swojej encyklopedii samochodów: ...

schwiebu | 21.04.2005 wicej | komentarz[0] |
Legenda do planu Brauna & Hogenberga

To nie przypadek, ¿e tak du¿o miejsca po¶wiêcam temu miedziorytowi. U¿yjê banalnego okre¶lenia, ale jest on po prostu ³adny, przyjemny dla oka, trochê tajemniczy, legendarny i za ka¿dym razem kiedy na niego patrzê znajdujê na nim co¶ nowego. Tym razem moj± uwagê przyku³y zamieszczone na planie miasta opisy i legenda. Postanowi³em, pomimo swej „impotencji jêzykowej” (w tym jêzyka niemieckiego w szczególno¶ci) zebraæ dostêpne t³umaczenia oznaczeñ i legendy do planu miasta ¦wiebodzin z roku 1595.
Zapraszam do przeczytania artyku³u: l i n k

schwiebu | 12.04.2005 wicej | komentarz[0] |
Uwaga, nowy numer

Chcia³bym poleciæ Waszej uwadze kwietniowy numer ¦wiebodziñskiej Gazety Powiatowej.

Z góry zak³adam, ¿e moje "polecenia" s± indywidualnym sposobem na znajdowanie tre¶ci mnie interesuj±cych. Odcinaj±c siê od jakichkolwiek polemik na temat wy¿szo¶ci jednego czasopisma na drugim, traktujê je wszystkie jako doskona³e ¼ród³a przekazu wiedzy o wydarzeniach tak bie¿±cych jak i z historii naszego miasta. I ten w³a¶nie ton historyczny bêdzie absorbowa³ najwiêcej mojej uwagi.
W takim w³asnie tonie napisanych zosta³o do bie¿±cego wydania kilka bardzo ciekawych artyku³ów.

Pierwszy z nich przezentuje sylwetkê dr Genowefy Ab³a¿ej - obok dr Lecha Wierusza i profesora Jana Sobociñskiego - jedn± z najbardziej zas³u¿onych ¶wiebodzinian - lekarkê, za³o¿ycielkê Poradni Rodzinnej, odznaczon± orderem "Pro ecclesia et pontifice".

Kolejna notka z cyklu "Z dawnych kronik i dokumentów" przedstawia opracowanie Panów Adama Gonciarza i Marka Nowackiego (Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie) dokumentu z roku 1395 potwierdzaj±cego uzyskanie przez ¶wiebodziñskich sukienników przywileju zapewniaj±cego im wy³±czno¶æ w produkcji i handlu suknem oraz przy zakupie surowca w najbli¿szej okolicy - no normalnie monopol :).

Jest te¿ opis pa³acu w Niekarzynie nakre¶lony rêka Pani Danusi Miliszewskiej i nota biograficzna biskupa Eliasza Daniela von Sommerfeld rodem ze ¦wiebodzina pióra dyrektora Muzeum Regionalnego, Pana Marka Nowackiego.

I na koniec wspomnê jeszcze o bardzo fajnym artykule Mi³osza Telesiñskiego traktuj±cym o historii "zaje¿d¿onej" linii kolejowej ³±cz±cej Toporów z Miêdzyrzeczem.

Polecam
Robert Ziach
schwiebu | 11.04.2005 wicej | komentarz[0] |
Po¿egnanie
Staraniem Urzêdu Miejskiego w ¦wiebodzinie, na pierwszym piêtrze Ratusza zosta³a wy³o¿ona ksiêga kondolencyjna w której mo¿emy zapisaæ s³owa naszego po¿egnania ze ¦.P. Ojcem ¦wiêtym, Janem Paw³em II.

Infomacja o wy³o¿eniu ksiêgi zosta³a opublikowana w Gazecie Lubuskiej oraz w witrynie internetowej Urzêdu Miejskiego w ¦wiebodzinie.

Tytu³em uzupe³nienia dodam, ¿e wpisywaæ siê do ksiêgi kondolencyjnej bêdzie mo¿na conajmniej do 15 kwietnia b.r. w godzinach pracy Urzêdu Miejskiego - w poniedzia³ek od 8:00 do 16:00, a w pozosta³e dni tygodnia (od wtorku do pi±tku) w godzinach od 7:20 do 15:20.

Dodatkowo w dniu jutrzejszym, w dniu pogrzebu Jana Paw³a II, w Ratuszu pe³niony bêdzie przez pracownika Urzêdu Miejskiego ca³odzienny dy¿u, a tym samym mieszkañcy ¦wiebodzina bêd± mogli w tym dodatkowo wolnym od pracy dniu wyraziæ swój ¿al po ¶mierci Jana Pawa³ II i przelaæ go chocia¿ w drobnej czê¶ci na papier ksiêgi.

Natomiast w pi±tek wieczorem - 8 kwietnia 2005 r. - wszyscy wierni Ko¶cio³a Katolickiego, ludzie dobrej woli po¿egnaj± ukochanego Papie¿a, Naszego Ojca ¦wiêtego Wielkiego Jana Paw³a II uczestnictwem we Mszy ¶wiêtej w Jego intencji o godz. 19.00 na placu Obroñców Pokoju przy Ratuszu w ¦wiebodzinie.

schwiebu | 07.04.2005 wicej | komentarz[1] |
Ulice wczoraj i dzi¶

Mam spore problemy ze stworzeniem nowego porz±dku na tej stronie. Wci±¿ nie mam pomys³u na rozwi±zanie nawigacji po niej i podkre¶lenie jej najistotniejszych walorów (je¿eli takowe posuada). Postanowi³em rozpocz±æ od "dogadania siê" z katalogiem nazw ulic naszego miasta ... a do³o¿y³em do tego jeszcze kilka gazetowych artyku³ów dotykaj±cych swoj± tematyk± problemu nazw ulic.
Link do artyku³u zawieraj±cego cytaty z lokalnych gazet.

schwiebu | 20.03.2005 wicej | komentarz[2] |
Schwiebus.pl - którêdy do Was

Kiedy w po³owie pa¼dziernika 2001 r. pojawi³a siê w internecie witryna Schwiebus.pl, zastanawia³em siê co w³a¶ciwie chcê w ten sposób osi±gn±æ. Pytanie to znacz±co nie zmieni³o siê w ci±gu tych (czterech) lat i nadal zastanawiam siê co osi±gn±³em a czego nie...

schwiebu | 18.03.2005 wicej | komentarz[0] |
Koncert urodzinowy

Dobre towarzystwo, nobliwi go¶cie, przyjemny nastrój (uwielbiam klimat naszego Ratusza) i muzyka w najlepszym wykonaniu. Po prostu czas spêdzony na s³uchaniu muzyki klasycznej.
Skrót do artyku³u

admin | 11.03.2005 wicej | komentarz[2] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [aktualne newsy | dodaj news]
Kalendarz
Marzec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Dzia³y artyku³ów
100 lat temu
50 lat temu
Archeologia okolic
Kartkowe sprawy
Katalog C&Co.
Biografie
Publikacje
Ulice wczoraj i dzi¶
Wokó³ Ratusza
Wydarzenia
Z historii miasta ...
Z ziemi polskiej ...
¦wiebodzin po 45r.
¦KF
Miejsca
Najczê¶ciej czytane
Ulice wczoraj i d...
130 lat linii kol...
Przesiedleñcy - ...
¦wiebodziñska \...
Wie¿a Bismarcka
Browary
Najstarsze dokume...
Liceum Ogólnoksz...
Archeologia okolic
Du¿a rola ma³eg...
¦wiebodzin - 700...
W muzealnych murach
Eberhard Hilscher
Spod przymkniêty...
Cmentarz miejski
Jan Kazimierz Sob...
Ko¶ció³ pw. Na...
Robert Balcke
Bibliografia
Gustaw £apszyñski
Koniec niemieckie...
Ko¶ció³ pw. ¶...
Sto lat temu w po...
Zamek
Swybuschin wed³u...
Historyczne pocz...
Sukiennictwo w dz...
Baszta pacho³kó...
Sto lat temu w po...
¦wiebodziñskie ...
Z ¿ycia mieszcza...
Odkrycie krypty g...
Dramatyczne wydar...
¦wiebodziñska l...
Schwiebüssen / S...
Lech Wierusz
Hubertus Gabriel
Maksymilian von K...
Strajk w Lubogór...
¦wiebodzin spod ...
Zenon Piszczyñski
Szpital
Unikalne Cmentarz...
Samorz±dno¶æ m...
Historia jednego ...
Minigaleria
Na forum...
Scena pierwsza -...
Realpolitik £uk...
witam wszystkich...
Per³a frankfurc...
Na cmentarzu bê...
List Pasterski n...
W centrum miasta...
17 Kwiecieñ
Nasze bunkry to ...
Wêz³y na autos...
Linkuj z nami
eNinety Gallery

Isakowicz.PL
fronda.pl
IV Festyn Micha³a
Student News
KARTA
Bibu³a
Pradzieje.pl
G A Z E T A
Jêzyki-Obce.pl
© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.03 | powered by jPORTAL 2