Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0235

Schwiebus - Markt mit den Lauben


(c) Autor: nieznany
(R) Wydawca:
No.

Dostępne warianty i źródła:
             ks - kserokopia.
             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2007 r.
             bh - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2012 r.
             bi - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2012 r.
            
             Markt - Rynek - lewa strona ściany północnej.
             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna, sepia; orientacja: pozioma; powierzchnia: matowa; kartonik: jasny; krawędzie: proste; narożniki: proste; format: nieznany. Napisy na awersie: current, ciemnoszare na jasnym tle obiektu.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: nieznany.

Bardzo podobne ujęcie jak na karcie C&Co.0349, ale.. inne litery "M" i "L".
2007-03-04 - Opis aukcyjny karty bg podawał informację o bardzo dobrym stanie karty i jej obiegu. W informacji znalazł się fragment treści stempla pocztowego: 'SCHWIEBUS 11.12.1923'.
2012-03-21 Wiosna, wiosna... Wiosna ach.. Tyle tytułem nawiązania do dnia dzisiejszego :). Tym razem w obiegu aukcyjnym znalazła się karta ks, której kserokopię posiadałem do tej pory. W jej opisie aukcyjnym znalazła się informacja o obiegu pocztowym karty w roku 1900 - raczej byłbym ostrożny w przyjmowaniu tej daty jako faktycznej, być może była to sugestia co do stanu architektonicznego w roku 1900. W opisie aukcyjnym karty bh znalazła się informacja o dacie z odcisku kasownika pocztowego: '8.4.26'. Przy karcie bi znalazłem tylko informację o jej obiegu pocztowym w roku 1923.


Markt - Rynek - lewa strona ściany północnej


Dostępne warianty i inne - podobne tematycznie karty

ob06fx.jpg: Targ na świebodzińskim rynku. Obraz Roberta Balckiego. Zbiory MRwŚ
ob06fx.jpg
0248mr.jpg
0248mr.jpg

1000bg.jpg

1161bg.jpg

0182bh.jpg

0997bg.jpg

1160bg.jpg

0999bg.jpg

0994ps.jpg

1159bg.jpg

1158bg.jpg

1157bg.jpg
0513mr.jpg
0513mr.jpg
0489mr.jpg
0489mr.jpg

ob29bg.jpg
0473mr.jpg
0473mr.jpg
0510mr.jpg
0510mr.jpg
0389mr.jpg
0389mr.jpg
0327mr.jpg
0327mr.jpg

ob28bg.jpg
0078mr.jpg
0078mr.jpg

1162bg.jpg
0271mr.jpg
0271mr.jpg
0349mr.jpg
0349mr.jpg
0235.jpg: Schwiebus - Markt mit Lauben; *1900; bdb, sepia;
0235.jpg

0998bg.jpg
0072mr.jpg
0072mr.jpg
0421mr.jpg
0421mr.jpg

0995ps.jpg
0609bgr.jpg
0609bg.jpg
0670bg.jpg
0670bg.jpg
0280mr.jpg
0280mr.jpg
0629bg.jpg
0629bg.jpg

0996bg.jpg
0660bg.jpg
0660bg.jpg
0443mr.jpg
0443mr.jpg
0320a.jpg
0320a.jpg
0301mr.jpg
0301mr.jpg
0160ps.jpg
0160ps.jpg
0424mr.jpg
0424mr.jpg
0463mr.jpg
0463mr.jpg

(c)2001-2012 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2003, 2007, 2012 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl