wiebodzin, wiebodzina, wiebodzinie
[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Karpacz 2011

schwiebu | 14.02.2011 wicej | komentarz[0] |
30 Piesza Pielgrzymka ze ¦wiebodzina do Rokitna
30 Piesza Pielgrzymka ze ¦wiebodzina do Rokitna
Wczesnym rankiem, w sobotê 25 wrze¶nia ju¿ po raz trzydziesty ¶wiebodziñscy p±tnicy wyruszyli na pielgrzymi szlak. Ponad 170 braci i sióstr pod duchowym przewodnictwem ksiê¿y Mieczys³awa i Marcina ponie¶li swój trud, intencje i podziêkowania aby z³o¿yæ je u tronu Rokitniañskiej Pani, Matki Bo¿ej Cierpliwie S³uchaj±cej. Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z tego ciep³ego i radosnego dnia pielgrzymowania (galeria).
schwiebu | 26.09.2010 wicej | komentarz[0] |
II Festyn Micha³a
II Festyn Micha³a
eNinety | 22.08.2010 wicej | komentarz[0] |
Pomoc dla Ewy
Organizacja Pomocy Publicznej - Ewa Kozak
schwiebu | 13.01.2010 wicej | komentarz[0] |
Historyczne inskrypcje z terenu powiatu ¶wiebodziñskiego
 
 
Historyczne inskrypcje z terenu powiatu ¶wiebodziñskiego
Historyczne inskrypcje z terenu powiatu ¶wiebodziñskiego
schwiebu | 12.10.2009 wicej | komentarz[0] |
XXIX Piesza Pielgrzymka ¦wiebodzin-Rokitno
XXIX Piesza Pielgrzymka ze ¦wiebodzina do Rokitna
schwiebu | 20.09.2009 wicej | komentarz[0] |
Wystawa ku pamiêci

 
Wystawa po¶wiêcona pamiêci ks. kan. Benedykta Pacygi
schwiebu | 08.09.2009 wicej | komentarz[0] |
Sankt Michaelis
Ko¶ció³ pod wezwaniem ¶w. Micha³a Archanio³a

W  niedziele 5 i 12 lipca cz³onkowie parafialnego oddzia³u Akcji Katolickiej przy parafii pod wezwaniem ¶w. Micha³a Archanio³a w ¦wiebodzinie rozpoczn± sprzeda¿ albumu ukazuj±cego magiê i piêkno naszej najstarszej w mie¶cie ¶wi±tyni - ko¶cio³a parafialnego p.w. ¶w. Micha³a Archanio³a.

Dobór piêknych zdjêæ i wywa¿onego tekstu, ich oprawa czyni± z tego wydania wyj±tkow± pami±tkê dla ka¿dego mieszkañca naszego miasta, dla ka¿dego turysty urzeczonego piêknem tego miejsca.

Opracowanie to stanowi jednocze¶nie ¼ród³o podstawowych informacji na temat historii tego najcenniejszego w ¦wiebodzinie zabytku w którego cieniu wychowuje siê ju¿ trzecie pokolenie ¦wiebodzinian. Wydanie albumu zadedykowane zosta³o pamiêci zmar³ego 2 sierpnia 2008 r. Ksiêdza Kanonika Benedykta Pacygi, drugiego po ks. Piotrze Janiku proboszczowi tej parafii w powojennej historii ko¶cio³a.

Wspania³e fotografie autorstwa Piotra Wêc³awskiego pozwalaj± nam dostrzec piêkno i detale których dostrzec nie sposób, które ka¿demu z nas ka¿± spojrzeæ na nasz± ¶wi±tynie z zupe³nie nowej perspektywy, a po zamkniêciu albumu zadaæ sobie w skryto¶ci pytanie: "Czy to naprawdê nasz ko¶ció³?".

Wybór tekstów, redakcja i projekt graficzny Kazimierza Gancewskiego w wyj±tkowy sposób montuj± ca³o¶æ w gustown± i przemy¶lan± kompozycjê obrazu i s³owa.

Album wydano staraniem Akcji Katolickiej przy parafii pod wezwaniem ¶w. Micha³a Archanio³a przy szczególnym zaanga¿owaniu i opiece prezesa parafialnego oddzia³u AK Ryszarda £otarewicza.

 

Gor±co polecam,
Robert Ziach

schwiebu | 30.06.2009 wicej | komentarz[0] |
Pomoc dla Ewy
Organizacja Pomocy Publicznej - Ewa Kozak
schwiebu | 26.01.2009 wicej | komentarz[0] |
Fantazj± malowane
Fantazj± Malowane - Anna Jelak-Bogusz
schwiebu | 26.01.2009 wicej | komentarz[0] |
Ziemia ¶wiebodziñska na powojennych fotografiach

Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie

wystawa
pod patronatem Starosty Powiatu ¦wiebodziñskiego

Ziemia ¶wiebodziñska
na powojennych fotografiach Instytutu Zachodniego


lipiec-wrzesieñ 2008


muzeum czynne: pn.-pt. 900-1600
sobota 1000-1600, niedziela 1000-1400

W lipcu 1947 r. na obszar Ziemi Lubuskiej wyruszy³a ekspedycja naukowa, której celem by³o sporz±dzenie opisu oraz dokumentacji fotograficznej zabytków architektury miast i wsi oraz krajobrazu geograficznego. Z jednej strony mia³a to byæ inwentaryzacja terenów, które po wojnie znalaz³y siê w obrêbie pañstwa polskiego, z drugiej istnia³a potrzeba znalezienia i pokazania ¶ladów polsko¶ci na tych ziemiach. Inicjatorem przedsiêwziêcia by³ ówczesny dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu, prof. Zygmunt Wojciechowski. (...)

schwiebu | 10.07.2008 wicej | komentarz[0] |
Noc w Muzeum

MUZEUM REGIONALNE W ¦WIEBODZINIE

ZAPRASZA NA

NOC W MUZEUM

16 maja 2008, godz. 1700-2200

w programie:

1700 – otwarcie wystawy "Indyjskie inspiracje"

1800 – "Moje podró¿e" - spotkanie z Jerzym Wydrzyckim ze ¦wiebodzina (kraje Azji, Afryki, Ameryki P³d.)

1900-2000 – "Kolacja Kresowa" – degustacja potraw przygotowanych przez ¦wiebodziñski Zwi±zek Kresowian

2030 – koncert jazzowy "Noc z wibrafonem" - Irek G³yk – wibrafon, Robert Szyd³o – kontrabas

Bezp³atne zwiedzanie muzeum
Bezp³atny wstêp na wie¿ê ratusza
Zwiedzanie Biblioteki Eberharda Hilschera
Promocyjna sprzeda¿ wydawnictw
schwiebu | 10.05.2008 wicej | komentarz[0] |
Nareszcie w Polsce


„Widzia³am motyla, jak buja³ w¶ród drzew
Ze skrzyde³ zranionych s±czy³a siê krew
Tak walczy³, a¿ nie móg³, a¿ zbrak³o mu si³
I promyk s³oneczny za góry siê skry³.”

Có¿ napisaæ?
Wci±¿ emocje.. nieprzebrzmia³e.

To bardzo warto¶ciowa opowie¶æ o ludzkich losach, prawdziwie ludzkich – siêgaj±cych nieskrywanej nêdzy, upokorzenia i wiecznego pragnienia mi³o¶ci.

M³ody czytelniku i Ty czterdziestolatku zapêdzony wy¶cigiem szczurów w miejsca w których zapominasz co znacz± wiara, nadzieja, mi³o¶æ - nie przechod¼ obojêtnie obok tej ksi±¿ki. Nie warto po raz kolejny zmarnowaæ szansy na poznanie drugiego cz³owieka i jego historii. To wyj±tkowe a zarazem tak zwyczajne losy które zgotowa³ wiek XX tak¿e Twoim rodzicom, dziadkom.

Nie wiem jak bardzo to ziarno zasiane w sercu Pani Izabeli jest ró¿ne od tego noszonego w moim, ale owoce tego pierwszego krzepi±, wzruszaj± i daj± nadziejê, ¿e pamiêæ tamtych okropnych czasów zniewolenia Ojczyzny czego¶ nas uczy, wci±¿.. bo g³upim narodem siê okazujemy.

Dziêkujê za to, ¿e mog³em przeczytaæ tê opowie¶æ.
schwiebu | 01.05.2008 wicej | komentarz[1] |
Izabela Januszkiewicz - Nareszcie w Polsce


„Widzia³am motyla, jak buja³ w¶ród drzew
Ze skrzyde³ zranionych s±czy³a siê krew
Tak walczy³, a¿ nie móg³, a¿ zbrak³o mu si³
I promyk s³oneczny za góry siê skry³.”

Có¿ napisaæ?
Wci±¿ emocje.. nieprzebrzmia³e.

To bardzo warto¶ciowa opowie¶æ o ludzkich losach, prawdziwie ludzkich – siêgaj±cych nieskrywanej nêdzy, upokorzenia i wiecznego pragnienia mi³o¶ci.

M³ody czytelniku i Ty czterdziestolatku zapêdzony wy¶cigiem szczurów w miejsca w których zapominasz co znacz± wiara, nadzieja, mi³o¶æ - nie przechod¼ obojêtnie obok tej ksi±¿ki. Nie warto po raz kolejny zmarnowaæ szansy na poznanie drugiego cz³owieka i jego historii. To wyj±tkowe a zarazem tak zwyczajne losy które zgotowa³ wiek XX tak¿e Twoim rodzicom, dziadkom.

Nie wiem jak bardzo to ziarno zasiane w sercu Pani Izabeli jest ró¿ne od tego noszonego w moim, ale owoce tego pierwszego krzepi±, wzruszaj± i daj± nadziejê, ¿e pamiêæ tamtych okropnych czasów zniewolenia Ojczyzny czego¶ nas uczy, wci±¿.. bo g³upim narodem siê okazujemy.

Dziêkujê za to, ¿e mog³em przeczytaæ tê opowie¶æ.
schwiebu | 17.04.2008 wicej | komentarz[1] |
Miêdzyrzecki Rejon Umocniony w fotografii
schwiebu | 11.04.2008 wicej | komentarz[0] |
¦wiebodzin w oczach dziecka - XII
schwiebu | 12.03.2008 wicej | komentarz[0] |
Spacerem po ¦wiebodzinie
schwiebu | 24.01.2008 wicej | komentarz[0] |
Germanistka.pl
Ma³gorzata Phillips poleca:
"Je¶li szukasz lektora lub t³umacza jêzyka niemieckiego, zapraszam www.germanistka.pl"
Elwood Bernard | 18.12.2007 wicej | komentarz[0] |
Drzewopisanie - Malarstwo El¿biety Szymañczuk
DRZEWOPISANIE Malarstwo El¿biety Szymañczuk
schwiebu | 20.11.2007 wicej | komentarz[0] |
Drzewopisanie - Malarstwo El¿biety Szymañczuk
DRZEWOPISANIE Malarstwo El¿biety Szymañczuk
schwiebu | 10.11.2007 wicej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [aktualne newsy | dodaj news]
Kalendarz
Luty
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829 
Dzia³y artyku³ów
100 lat temu
50 lat temu
Archeologia okolic
Kartkowe sprawy
Katalog C&Co.
Biografie
Publikacje
Ulice wczoraj i dzi¶
Wokó³ Ratusza
Wydarzenia
Z historii miasta ...
Z ziemi polskiej ...
¦wiebodzin po 45r.
¦KF
Miejsca
Najczê¶ciej czytane
Ulice wczoraj i d...
130 lat linii kol...
Przesiedleñcy - ...
¦wiebodziñska \...
Wie¿a Bismarcka
Browary
Najstarsze dokume...
Liceum Ogólnoksz...
Archeologia okolic
Du¿a rola ma³eg...
¦wiebodzin - 700...
W muzealnych murach
Eberhard Hilscher
Spod przymkniêty...
Cmentarz miejski
Jan Kazimierz Sob...
Ko¶ció³ pw. Na...
Robert Balcke
Bibliografia
Gustaw £apszyñski
Koniec niemieckie...
Ko¶ció³ pw. ¶...
Sto lat temu w po...
Zamek
Swybuschin wed³u...
Historyczne pocz...
Sukiennictwo w dz...
Baszta pacho³kó...
Sto lat temu w po...
¦wiebodziñskie ...
Z ¿ycia mieszcza...
Odkrycie krypty g...
Dramatyczne wydar...
¦wiebodziñska l...
Schwiebüssen / S...
Lech Wierusz
Hubertus Gabriel
Maksymilian von K...
Strajk w Lubogór...
¦wiebodzin spod ...
Zenon Piszczyñski
Szpital
Samorz±dno¶æ m...
Unikalne Cmentarz...
Historia jednego ...
Minigaleria
Na forum...
Scena pierwsza -...
Realpolitik £uk...
witam wszystkich...
Per³a frankfurc...
Na cmentarzu bê...
List Pasterski n...
W centrum miasta...
17 Kwiecieñ
Nasze bunkry to ...
Wêz³y na autos...
Linkuj z nami
eNinety Gallery

Isakowicz.PL
fronda.pl
IV Festyn Micha³a
Student News
KARTA
Bibu³a
Pradzieje.pl
G A Z E T A
Jêzyki-Obce.pl
© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.037 | powered by jPORTAL 2