wiebodzin, wiebodzina, wiebodzinie
[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Aktualizacje i nowo¶ci w katalogu - ul. Wa³owa i G³ogowska

C&Co.™ 1092

C&Co.™ 1091

C&Co.™ 1090

C&Co.™ 1089

ulica Wa³owa

C&Co.™ 1088

C&Co.™ 1087

C&Co.™ 1086

C&Co.™ 1085

C&Co.™ 1053

C&Co.™ 0668

C&Co.™ 0552

C&Co.™ 0101
ulica G³ogowska


Wiêcej
aktualizacji ...
schwiebu | 17.02.2012 wicej | komentarz[0] |
Odkrywane tajemnice

Piêæ bazaltowych krzy¿y u³o¿onych na ziemi okrywa miejsce pochówku sze¶ciu Sióstr Boromeuszek zamordowanych przez czerwonoarmistów 3, 4 i 9 lutego 1945 r. Wspó³dzielona z Siostrami Pasterkami kwatera jest ju¿ prawie na ukoñczeniu. Wydaje siê, ¿e na wiosnê wystarczy w godny sposób upamiêtniæ zakoñczenie prac, postawiæ pami±tkow± p³ytê kamienn± i ... znowu zapomnieæ? „¦wiebodziñska legenda” nie pozwala o sobie zapomnieæ, nie pozwala przej¶æ obojêtnie obok tej  zapomnianej tragedii.

Projekt tablicy pami±tkowej
Jeden z projektów tablicy pami±tkowej.

Równolegle z remontem miejsca, odkrywane s± kolejne tajemnice tamtych krytycznych dni. Zebrana przez Siostrê Beatê Stellmach kwerenda, artyku³y w lokalnej prasie i mediach, publikacje Pana Kazimierza Gancewskiego, materia³y wyszukane i udostêpnione przez pracowników Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie, t³umaczenia powojennych raportów i listów – to wszystko dzieje siê w jakim¶ wy¿szym celu – aby¶my nie zapomnieli! I nie chodzi tu tylko o uczczenie pamiêci tych sze¶ciu mêczenniczek, które w obronie swojej godno¶ci i wiary w Chrystusa odda³y ¿ycie, ale o to, ¿eby¶my pamiêtali jak do tego dosz³o.

Zdjêcie pami±tkowe
Zdjêcie pami±tkowe z 25. sierpnia 1947 r. Któr±¶ z upamiêtnionych na zdjêciu osób jest Siostra Amanda, a w dolnym rzêdzie, drugi od prawej - Ksi±dz Proboszcz Piotr Janik. Przy okazji, wspominaj±c w Dzieñ Zaduszny wszystkich zmar³ych, warto polecaæ w swoich modlitwach w¶ród zmar³ych z naszej Parafii Ksiê¿y: Piotra Janika, Benedykta Pacygê, Bogus³awa Trochê i Krzysztofa Florczyka jeszcze jednego kap³ana zwi±zanego z powojenn± ¶wiebodziñsk± parafi±. Jak wspomina Ksi±dz Piotr Janik w Kronice Parafialnej: "30 pa¼dziernika 1960 r. umiera na plebanii Ksi±dz Zbigniew ¯ukowski (..) którego rodzina przewioz³a (..) do rodzinnego grobowca do Zielonki k/Warszawy."

Nie ³ud¼my siê, ¿e ¿yjemy w innych czasach, ¿e nie gro¿± nam okropieñstwa wojny. Uwa¿niej ws³uchajmy siê w wiadomo¶ci ze ¶wiata - wojna wci±¿ trwa. Mo¿e tylko gorsza jest obojêtno¶æ, ¶lepota i chciwo¶æ którymi karmi siê ludzka niegodziwo¶æ, i krótka pamiêæ. Dlatego chcemy pamiêtaæ i przypominaæ. „Chcemy ¿eby ludzie wiedzieli, ¿e co¶ tak okropnego zdarzy³o siê tutaj. Zale¿y nam na tym, aby wszyscy o tym pamiêtali” - mówi Ryszard £otarewicz, Prezes Oddzia³u Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. ¶w. Micha³a Archanio³a w ¦wiebodzinie, z którego inicjatywy prowadzone s± prace przy kwaterze sióstr. Bez jego osobistego zaanga¿owania i datków zebranych przez Akcjê Katolick± na listopadowych kwestach, pamiêæ o siostrach przedszkolankach Edgarze i Lybii, czy siostrach pielêgniarkach Speciosie, Lutbergis, Rolandzie i Melisie spoczywa³aby pod coraz grubsz± warstw± li¶ci z drzew ludzkiego zapominania. Gorzki to owoc we wspó³czesnym ¶wiecie lukrowanych przyjemno¶ci i gonitwy po wiêcej, szybciej i taniej. Bez opamiêtania. Bez refleksji. Wiêc je¿eli kto¶ zapyta, po co to wykopywanie i grzebanie w ludzkiej pamiêci - nie odpowiem, ale mam nadziejê, ¿e zanim zapyta jeszcze raz, nast±pi ta chwila refleksji.

R. Z.
67 lat pó¼niej, dnia 15. lutego 2012 r.


Czytaj wiêcej:
¦wiebodziñska legenda
Od legendy do faktów
Boromeuszki cd...
Odkrywane tajemnice
Los Sióstr cd...
inne:
Zabytkowy k³opot
schwiebu | 15.02.2012 wicej | komentarz[0] |
Aktualizacje i nowo¶ci w katalogu - ul. ¯ymierskiego

C&Co.™ 1084

C&Co.™ 1083

C&Co.™ 1082

C&Co.™ 0762

C&Co.™ 0501

C&Co.™ 0413

C&Co.™ 0188

C&Co.™ 0056
ulica ¯ymierskiego


Wiêcej
aktualizacji ...
schwiebu | 13.02.2012 wicej | komentarz[0] |
Aktualizacje i nowo¶ci w katalogu - ul. Pi³sudskiego

C&Co.™ 1081

C&Co.™ 1080

C&Co.™ 1079

C&Co.™ 1078

C&Co.™ 1077

C&Co.™ 1076

C&Co.™ 1075

C&Co.™ 1022

C&Co.™ 1020

C&Co.™ 0606

C&Co.™ 0598

C&Co.™ 0355

C&Co.™ 0339

C&Co.™ 0329

C&Co.™ 0290

C&Co.™ 0208

C&Co.™ 0051

C&Co.™ 0032

C&Co.™ 0606
ulica Pi³sudskiego
Wiêcej
aktualizacji ...
schwiebu | 12.02.2012 wicej | komentarz[0] |
Aktualizacje i nowo¶ci w katalogu - ul. Kolejowa

C&Co.™ 1074

C&Co.™ 1073

C&Co.™ 1072

C&Co.™ 0552
ulica Kolejowa
Wiêcej
aktualizacji ...
schwiebu | 12.02.2012 wicej | komentarz[0] |
Aktualizacje i nowo¶ci w katalogu - ul. Górna

C&Co.™ 1071

C&Co.™ 1070

C&Co.™ 1069

C&Co.™ 0635

C&Co.™ 0068

C&Co.™ 1019

C&Co.™ 0673

C&Co.™ 0701

C&Co.™ 0269

C&Co.™ 0068
ulica Górna
Wiêcej
aktualizacji ...
schwiebu | 11.02.2012 wicej | komentarz[0] |
Aktualizacje i nowo¶ci w katalogu - ul. Kawaleryjska

C&Co.™ 1068

C&Co.™ 1067

C&Co.™ 1066

C&Co.™ 1065

C&Co.™ 1064

C&Co.™ 1063

C&Co.™ 1062

C&Co.™ 1061

C&Co.™ 0911

C&Co.™ 0751

C&Co.™ 0681

C&Co.™ 0480

C&Co.™ 0262

C&Co.™ 0161

C&Co.™ 0054

C&Co.™ 0667
ulica Kawaleryjska
Wiêcej
aktualizacji ...
schwiebu | 10.02.2012 wicej | komentarz[0] |
Aktualizacje i nowo¶ci w katalogu

C&Co.™ 1060

C&Co.™ 1059

C&Co.™ 1058

C&Co.™ 0909

C&Co.™ 0449

C&Co.™ 0447

C&Co.™ 0129
Plac Dworcowy Wiêcej
aktualizacji ...
schwiebu | 07.02.2012 wicej | komentarz[0] |
Pomoc dla Ewy
Organizacja Pomocy Publicznej - Ewa Kozak
schwiebu | 16.01.2012 wicej | komentarz[0] |
Wieczór z histori±
Wieczór z histori±
schwiebu | 12.01.2012 wicej | komentarz[0] |
Koncert
Koncert BÓG - CZ£OWIEK - OJCZYZNA
schwiebu | 04.01.2012 wicej | komentarz[0] |
IV Festyn Micha³a
IV Festyn Micha³a
schwiebu | 08.09.2011 wicej | komentarz[0] |
31 Piesza Pielgrzymka ¦wiebodzin - Rokitno
XXXI Piesza Pielgrzymka ze ¦wiebodzina do Rokitna
schwiebu | 08.09.2011 wicej | komentarz[0] |
W oczekiwaniu na metaforê
Stefan Je¿d¿ewski- W oczekiwaniu na metaforê
eNinety | 14.06.2011 wicej | komentarz[0] |
¦wiebodzin spod przymkniêtych powiek
¦wiebodzin spod przymkniêtych powiek
ciachu | 07.06.2011 wicej | komentarz[0] |
¦w. Micha³ Archanio³ 360VR
eNinety | 05.06.2011 wicej | komentarz[1] |
Karpacz 2011 bis

eNinety | 17.05.2011 wicej | komentarz[0] |
¦wiebodzin w oczach dziecka - XV edycja konkursu
¦wiebodzin w oczach dziecka - XV edycja konkursu
eNinety | 17.05.2011 wicej | komentarz[0] |
Noc w Muzeum
Noc w Muzeum 2011
eNinety | 14.05.2011 wicej | komentarz[0] |
¦wiebodzin w oczach dziecka - XV edycja konkursu
¦wiebodzin w oczach dziecka - XV edycja konkursu
schwiebu | 11.04.2011 wicej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [aktualne newsy | dodaj news]
Kalendarz
Marzec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Dzia³y artyku³ów
100 lat temu
50 lat temu
Archeologia okolic
Kartkowe sprawy
Katalog C&Co.
Biografie
Publikacje
Ulice wczoraj i dzi¶
Wokó³ Ratusza
Wydarzenia
Z historii miasta ...
Z ziemi polskiej ...
¦wiebodzin po 45r.
¦KF
Miejsca
Najczê¶ciej czytane
Ulice wczoraj i d...
130 lat linii kol...
Przesiedleñcy - ...
¦wiebodziñska \...
Wie¿a Bismarcka
Browary
Najstarsze dokume...
Liceum Ogólnoksz...
Archeologia okolic
Du¿a rola ma³eg...
¦wiebodzin - 700...
W muzealnych murach
Eberhard Hilscher
Spod przymkniêty...
Cmentarz miejski
Jan Kazimierz Sob...
Ko¶ció³ pw. Na...
Robert Balcke
Bibliografia
Gustaw £apszyñski
Koniec niemieckie...
Ko¶ció³ pw. ¶...
Sto lat temu w po...
Zamek
Swybuschin wed³u...
Historyczne pocz...
Sukiennictwo w dz...
Baszta pacho³kó...
Sto lat temu w po...
¦wiebodziñskie ...
Z ¿ycia mieszcza...
Odkrycie krypty g...
Dramatyczne wydar...
¦wiebodziñska l...
Schwiebüssen / S...
Lech Wierusz
Hubertus Gabriel
Maksymilian von K...
Strajk w Lubogór...
¦wiebodzin spod ...
Zenon Piszczyñski
Szpital
Unikalne Cmentarz...
Samorz±dno¶æ m...
Historia jednego ...
Minigaleria
Na forum...
Scena pierwsza -...
Realpolitik £uk...
witam wszystkich...
Per³a frankfurc...
Na cmentarzu bê...
List Pasterski n...
W centrum miasta...
17 Kwiecieñ
Nasze bunkry to ...
Wêz³y na autos...
Linkuj z nami
eNinety Gallery

Isakowicz.PL
fronda.pl
IV Festyn Micha³a
Student News
KARTA
Bibu³a
Pradzieje.pl
G A Z E T A
Jêzyki-Obce.pl
© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.183 | powered by jPORTAL 2