wiebodzin, wiebodzina, wiebodzinie
[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Trochê nowo¶ci
Straszne zamieszanie robi siê w tak ogromnej ilo¶ci kart pocztowych po¶wiêconych przedwojennemu ¦wiebodzinowi które wci±¿ pojawiaj± siê w internecie. Oczekiwanie na os³abniêcie fali nap³ywu nowych kart chyba nie ma sensu. Zaleg³o¶ci z opracowywaniem namierzonych pocztówek siegaj± oko³o 440 pozycji. Wiele spo¶ród nich - oko³o 60-70% to oczywi¶cie powtórki wymagaj±ce tylko odnotowania, ale pozosta³e to nowe pozycje w katalogu wymagaj±ce indywidualnego opracowania ka¿dej z nich. Ca³a przyjemno¶æ po mojej stronie :) ...

Jest tego du¿o, wiêc uwagê po¶wiêcê jedynie zupe³nie nowym pozycjom. Aktualizacji musicie poszukaæ sobie sami, ja podpowiem Wam jedynie gdzie ich szukaæ. Dzi¶ s± to karty z ulic: 1 Maja, ¯ymierskiego, Pi³sudskiego, Poznañskiej, Górnej i Kawaleryjskiej.
schwiebu | 12.10.2006 wicej | komentarz[0] |
Szable polskie ubieg³ego stulecia


Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie

zaprasza na wystawê czasow±

SZABLE POLSKIE UBIEG£EGO STULECIA

wernisa¿ i wyk³ad

dra W³odzimierza Kwa¶niewicza

"SZABLA W NARODOWYCH DZIEJACH"


dnia 18 pa¼dziernika 2006 r., godz.1700, Ratusz
pa¼dziernik-grudzieñ 2006

muzeum czynne: wt.-pt. 9.00-16.00, sob. 10.00.-16.00, niedz.-pon. nieczynne
schwiebu | 05.10.2006 wicej | komentarz[0] |
Jubileusz

35 lat Muzeum Regionalnego
w ¦wiebodzinie

 

Dyrektor Muzeum zaprasza na spotkanie
jubileuszowe

w programie:

uroczyste zakoñczeñie wystawy
Robert Balcke - malarz ze ¦wiebodzina

oraz

wyk³ad prof. dra hab. J. P. Majchrzaka
Z dziejów muzealnictwa ¶wiebodziñskiego

28.09.2006 r., godzina 17.00, ratusz
schwiebu | 25.09.2006 wicej | komentarz[0] |
Pozazdro¶cimy...?

Tyle s³ów, tyle obietnic, tyle niecierpliwo¶ci - wypowiedzianych i zapisanych - pad³o ju¿ w sprawie rewitalizacji naszej starówki, ¿e kiedy widzi siê i s³yszy jak radz± sobie w Zielonej Górze, Sulechowie, ¯arach a teraz w Bytomiu Odrzañskim, to cz³owiekowi robi siê po prostu przykro. Przykro, ¿e jako mieszkañcy tego miasta nie potrafimy nic temu zaradziæ.
A przecie¿ to my, sami sobie wybrali¶my takich w³odarzy.
Zostaje nam tylko zazdro¶ciæ. Dzi¶ zazdro¶cimy Bytomiowi Odrzañskiemu...

Bytomski rynek w szampanie


Rynek w Bytomiu Odrzañskim
Fot. prywatne archiwum
Gazeta.pl
1 wrze¶nia 2006 r.

W pi±tek po prawie rocznym remoncie otwarto renesansowy rynek w Bytomiu Odrzañskim, jeden z najcenniejszych w Lubuskiem. Odrestaurowano zabytkowe uliczki, wymieniono 20 tys. m kw. nawierzchni, w wiêkszo¶ci na granitow±. - Nastêpne pokolenia mieszkañców nie musz± siê ju¿ martwiæ o rynek, remont wystarczy na tysi±c lat - zapewnia Jacek Sauter, burmistrz Bytomia. - Jest nasz± najwiêksz± dum±. Wiemy, ¿e nie bêdziemy ¿yli z turystyki dwu-, trzydniowej, ale zale¿y nam w³a¶nie na turystach, którzy przyjad± do nas na dwie, trzy godziny, na kawê czy piwo.

Jako pierwszy wszed³ na rynek najstarszy mieszkaniec miasta, który rozbi³ butelkê szampana o granitow± p³ytê. Inwestycja kosztowa³a 4 mln z³, z czego 3 mln z³ da³a Unia Europejska.

krist

Ryneczek jak bombonierka


fot. Katarzyna Koz³owska
Gazeta Lubuska
5 wrze¶nia 2006 r.

Rewitalizacja starego miasta w Bytomiu Odrz. rozpoczê³a siê w 1995 r. Najpierw pochowano kable energetyczne. W latach 1996 - 2000 remontowano wszystkie kamienice. Ich kolorystykê ustala³ konserwator zabytków - ustalano, w jakim kolorze by³y wcze¶niej. Potem przyszed³ czas na wymianê nawierzchni rynku.

- Ca³y wy³o¿ony jest kostk± granitow±, która przetrwa nawet tysi±c lat - mówi burmistrz Jacek Sauter. Pierwotnie kostka mia³a byæ na ca³ym placu. W trakcie robót zdecydowano, ¿e na chodnikach zamiast niej bêd± granitowe p³yty. Zrobiono to z my¶l± o naszych paniach i o ich butach na szpilkach.

Dzi¶ rynek to jeden wielki plac. jak z duma mówi± mieszkañcy prawdziwa kolorowa bombonierka, a¿ przyjemnie patrzeæ. Wokó³ kilkadziesi±t stylowych ³awek, osiem latarni. Poza tym pod¶wietlane noc± kamienice. Poniewa¿ zieleni jest teraz niezbyt wiele na koszt miasta w oknach kamienic s± zawieszono donice z kwiatami. Odrestaurowana zosta³a tak¿e fontanna która stoi na rynku od pocz±tku ubieg³ego wieku.

- Wykona³ j± przedwojenny mieszkaniec Bytomia na cze¶æ syna, który siê utopi³. Gdy potem wyjecha³ do Brukseli identyczn± wzniós³ w stolicy Belgii - opowiada burmistrz. W przysz³ym roku na starówce stanie tak¿e odtworzony przedwojenny kiosk meteorologiczny. - Jeste¶my w trakcie szukania projektanta, który by to wykona³. Poza tym w przysz³o¶ci chcemy tak¿e odtworzyæ kru¿ganek do ratusza. Zosta³ on zniszczony podczas po¿aru, jaki mia³ miejsce prawdopodobnie w XVI wieku - dodaje Sauter.

(kas)
schwiebu | 06.09.2006 wicej | komentarz[2] |
Pamiêæ o ludziach - dr. Genowefa Ab³a¿ej

Anna³y Z³otego Wieku II

Anna³y Z³otego Wieku II

W pi±tkowe popo³udnie (28 kwietnia b.r.) w sali widowiskowej ¦wiebodziñskiego Domu Kultury odby³ siê pierwszy wyk³ad z serii trzech zaplanowanych wyk³adów z cyklu Anna³y Z³otego Wieku II. Wyk³ad przygotowany i zaprezentowany przez Pani± Walê Galimowsk± po¶wiecony zosta³ wielkiej postaci naszego miasta, Pani doktor Genowefie Ab³a¿ej.

Jakie s³owa oddadz± piêkno tej postaci? (czytaj wiêcej)

schwiebu | 30.04.2006 wicej | komentarz[2] |
Malarstwo Stanis³awa £opuszañskiego.
Stanis³aw £opuszañski - Malarstwo - 30-lecie pracy twórczej

Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie

zaprasza na wystawê

Stanis³aw £opuszañski
Malarstwo

jubileusz
30-lecia pracy twórczej


kwiecieñ - maj 2006
muzeum czynne: wt.- pt. 9.00-16.00, sob. 10.00-16.00, niedz.-pon. nieczynne
schwiebu | 23.04.2006 wicej | komentarz[0] |
Wojewódzkie obchody ¦wiêta Konstytucji 3 maja w ¦wiebodzinie

¦wiebodzin - Wojewódzkie obchody ¦wiêta Konstytucji 3 maja 16 lat temu Sejm przywróci³ ¦wiêto Konstytucji 3 Maja. W okresie PRL ¶wiêtowano rocznicê podpisania Manifestu PKWN (Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego), dokumentu sygnowanego przez komunistów i osób od nich zale¿nych, którzy informowali o nowych porz±dkach w Polsce. Komuni¶ci nie byliby przy tym sob±, gdyby nie sk³amali i w tym momencie. Manifest nie zosta³ podpisany – jak g³oszono – 22 lipca w Lublinie, ale dzieñ wcze¶niej w Moskwie przez Stalina, a potem zosta³ parafowany w Che³mie… Kres tej hipokryzji po³o¿ono dopiero w 1989 roku, przywracaj±c ¶wiêto uchwalenia Konstytucji 3 Maja. ...

schwiebu | 20.04.2006 wicej | komentarz[0] |
Malarstwo Stanis³awa £opuszañskiego
Stanis³aw £opuszañski - Malarstwo - 30-lecie pracy twórczej

Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie

zaprasza na wernisa¿ wystawy

Stanis³aw £opuszañski
Malarstwo

jubileusz
30-lecia pracy twórczej

21 kwietnia 2006 r., godz.1700, Ratusz
kwiecieñ-maj 2006
muzeum czynne: wt. 8.00-16.00, ¶r.-sob. 9.30.-16.00, niedz.-pon. nieczynne
schwiebu | 13.04.2006 wicej | komentarz[0] |
Turystyka sprzed 43 lat..

Jaki¶ czas temu na jednej z internetowych aukcji natkn±³em siê na informator turystyczny "¦wiebodzina i £agowa Lubuskiego" wydany w 1963 r. przez Prezydium WRN, WKKFiT w Zielonej Górze. I nie by³oby w tym niczego ciekawego gdyby nie zdumienie jakie mnie ogarnê³o, kiedy na jego drugiej stronie zobaczy³em tê fotografiê

¦wiebodzin i £agów Lubuski

opatrzon± opisem: "¦wiebodzin. Fragment miasta". Od wydania ulotki minê³y 43 lata, wiêc wy¶miewaæ siê z leciwych wydawców nie wypada, ale za to mo¿na siê po¶miaæ ze mnie. Nie wiem co to za miasto zosta³o utrwalone w folderze. Gdyby siê komu¶ uda³o ustaliæ co to za mie¶cina, bardzo proszê o podpowied¼.

Jest jeszcze kilka innych ¶miesznych "baboli". Jednym z ciekawszych jest opis pod fotografi±: "Na jeziorze w Krzecikowie".. LoL - ubaw po pachy. Literówka, ale bardzo zabawna. Dziewczêta jak na ¦wiebodzin te¿ tak jako¶ orientalnie wygl±daj±.

Kolejna pro¶ba dotyczy rozszyfrowania skrótu wydawcy. Czy WKKFiT to Wojewódzki Komitet Krzewienia Kultury Fizycznej i Turystyki? A WRN to Wojewódzka Rada Narodowa? Odpisz tutaj, nie musisz siê logowaæ.

schwiebu | 09.04.2006 wicej | komentarz[1] |
Ksi±¿ka z muzeum

Ksi±¿ka z muzeum

Gazeta Dzieñ za Dniem
Numer 9 [222] z dnia 1 marca 2006 r.
Zabytki powiatu w fotografii Piotra Wêc³awskiego

Muzeum Regionalne z pomoc± sponsorów i Starostwa Powiatowego wyda³o now± publikacjê. Ksi±¿ka jest form± katalogu najcenniejszych zabytków architektury powiatu ¶wiebodziñskiego, u³o¿onego w porz±dku alfabetycznym, z krótkimi notami na temat historii poszczególnych obiektów. Powsta³a w oparciu o bogaty materia³ fotograficzny autorstwa Piotra Wêc³awskiego, tworzony w celach dokumentacyjnych na zlecenie Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie. Opracowania merytorycznego dokona³a Danuta Miliszewska. Cena publikacji wynosi 15 z³.

- Ró¿norodna przesz³o¶æ historyczna spowodowa³a, ¿e zabytki powiatu ¶wiebodziñskiego nie maj± jednolitego charakteru, a przygraniczna specyfika obszaru zaowocowa³a wieloma budowlami ¶wiadcz±cymi o zjawisku przenikania siê kultur - informuje Adam Gonciarz z muzeum.

Pomys³ na wydawnictwo zrodzi³ siê podczas wystawy w muzeum fotografii P. Wêc³awskiego. Za pomys³em posz³y informacje na p³ytach CD do ewentualnych sponsorów. Do wydania ksi±¿ki przyczyni³y siê ¶wiebodziñskie firmy: Intermarche, Elterma, Seco Warwick, Computec, GROWO ¦wiebodzin oraz SWEDWOOD w Chlastawie. - Cieszymy siê, ¿e po raz pierwszy by³ taki odzew na nasz apel - przyznaje D. Miliszewska.

Mo¿e ¶wiadomo¶æ warto¶ci zabytkowych budowli dla krajobrazu kulturowego powiatu pozwoli, miejmy nadziejê, zachowaæ te walory dla przysz³ych pokoleñ.

Muzeum nadal dokumentuje miejscowe zabytki. Dodajmy, ¿e ostatni, pe³ny spis zabytków z naszego terenu by³ wykonany w 1987 roku.

Muzealnicy podziêkowali sponsorom. Dodatkow± form± bêdzie koncert, w ¶rodê 1 marca, w wykonaniu Ingi Lewandowskiej i Kuby Stankiewicza.

wuz
schwiebu | 01.04.2006 wicej | komentarz[0] |
Zaproszenie do konkursu

Zaproszenie do konkursu

Trzynasty konkurs plastyczny, z pewno¶ci± bêdzie szczê¶liwy dla zwyciêzcy. Tak, to zapowied¼ trzeciego, bardzo wa¿nego konkursu który odbywa siê w naszym mie¶cie. Informacjê podajê za lokalnym tygodnikiem "Dzieñ za Dniem".

Przyroda moich okolic
Publiczna Szko³a Podstawowa nr 7 i Muzeum Regionalne, wzorem lat ubieg³ych, organizuj± ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i m³odzie¿y szkó³ podstawowych i gimnazjów "Przyroda moich okolic". Termin sk³adania prac up³ywa 28 kwietnia 2006 roku. Nale¿y je nadsy³aæ na adres: Publiczna Szko³a Podstawowa nr 7 ul. Gen. K. ¦wierczewskiego 74 a, 66-200 ¦wiebodzin, z dopiskiem "Konkurs". Nagrodzone i wyró¿nione prace eksponowane bêd± w Muzeum Regionalnym w ¦wiebodzinie, w ramach organizowanej corocznie wystawy pokonkursowej. Komisarzem konkursu jest Leszek Frey - Witkowski. Kontakt: tel./fax 0684750981.


schwiebu | 01.04.2006 wicej | komentarz[0] |
Nadszed³ czas

Nadszed³ czas

Gazeta Dzieñ za Dniem
Numer 6 [219] z dnia 8 lutego 2006 r.

Historycy i regionali¶ci stworz± monografiê Miasta i Gminy ¦wiebodzin

Na zlecenie burmistrza Dariusza Bekisza powstanie wreszcie monografia miasta i okolic z prawdziwego zdarzenia. Zadania tego podj±³ siê prof. Wojciech Strzy¿ewski ze wspó³pracownikami z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Postawi³ jednak warunek, ¿e w¶ród autorów musz± byæ miejscowi regionali¶ci.

W czwartek 2 lutego w spotkaniu inauguracyjnym autorów monografii wziêli udzia³: prof. Wojciech Strzy¿ewski, Ma³gorzata Konopnicka-Szatalska i Jaros³aw Kuczer z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Danuta Miliszewska, Adam Gonciarz i Marek Nowacki z Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie oraz Tadeusz Bobowski, Krzysztof Kowerko, Mieczys³aw Bohdan i Wies³aw Zdanowicz - regionali¶ci ze ¦wiebodzina.

wuz


Bêdê pilnie ¶ledzi³, kibicowa³ i "mediowa³" temu wyzwaniu, jakiego podjêli siê historycy i regionali¶ci. To bêdzie wielkie wydarzenie wydawnicze dla naszego regionu. Czekam z niecierpliwo¶ci± na pierwsze doniesienia o stanie zaawansowania prac.


schwiebu | 01.04.2006 wicej | komentarz[0] |
¦wiebodziñskie konkursy

Zaproszenia do konkursów

Po raz kolejny rozpêdzaj± siê ko³a zamachowe dwóch ¶wietnych ¶wiebodziñskich konkursów. Konkursów, które na sta³e wpisa³y siê w kulturalny pejza¿ naszego miasta. Pomimo ich historycznego znaczenia nale¿y wci±¿ o nich przypominaæ, aby idea której przy¶wiecaj± odradza³a siê ka¿dego roku conajmniej z t± sam± si³±. Informacje podajê za lokalnym tygodnikiem "Dzieñ za Dniem".

¦wiebodzin w oczach dziecka
Organizatorzy zapraszaj± do wziêcia udzia³u w 10 Konkursie Plastycznym "¦wiebodzin w oczach dziecka". Prace, których tematyka obejmuje wszelkie inspiracje z pejza¿u, zabytków, zespo³ów budowlanych miasta ¦wiebodzin nale¿y sk³adaæ do 10 lutego.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów. Jego organizatorami s±: Publiczna Szko³a Podstawowa nr 7, Muzeum Regionalne i Samorz±d Szkolny "Siódemki".
Spo¶ród osób, które zg³osz± swoje prace, kilkuosobowe jury wybierze 10 autorów, którzy zostan± nagrodzeni. Prace nagrodzone i wyró¿nione bêd± eksponowane w PSP nr 7 i Muzeum Regionalnym w ¦wiebodzinie.
Kontakt telefoniczny z komisarzem plastycznym konkursu - Leszkiem Frey-Witkowskim, tel. nr 0684750981.

¦wiebodzin - moje miasto
10 marca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 nast±pi rozstrzygniêcie 47 konkursu "¦wiebodzin - moje miasto". Niestrudzony organizator - Zbigniew Szarek, zaprasza do udzia³u w konkursie uczniów szkó³ podstawowych. Po wewnêtrznych eliminacjach, szko³y proszone s± o przes³anie imiennego wykazu startuj±cych do wydzia³u o¶wiaty Urzêdu Miejskiego, w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymaj± upominki, a finali¶ci nagrody rzeczowe.
Kontakt z organizatorem: tel. 0507082411.

schwiebu | 22.01.2006 wicej | komentarz[0] |
Nowe pozycje z Placu Wolno¶ci

C&Co.™ 0745

C&Co.™ 0746

schwiebu | 16.01.2006 wicej | komentarz[0] |
Wernisa¿ wystawy prac Anny Jelak-Bogusz

Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie

zaprasza na wernisa¿ wystawy

Na skrzyd³ach pegaza

NA SKRZYD£ACH PEGAZA

prace Anny Jelak-Bogusz
20 stycznia 2006 r., godz.1700
styczeñ-luty 2006
muzeum czynne: wt. 8.00-16.00, ¶r.-sob. 9.30.-16.00, niedz.-pon. nieczynne
schwiebu | 15.01.2006 wicej | komentarz[0] |
Spacer z cieniami

"Spacer z cieniami, czyli historia bez zakoñczenia" to ksi±¿ka ¶wietnie napisana, bardzo osobista i rzeczywi¶cie "bez koñca", bo ten "koniec" dokona siê wraz z koñcem ziemskiej wêdrówki Autorki i jej podobnym rodakom, którzy z Kresów Wschodnich wyszli, pod±¿aj±c za Polsk±, za jej poja³tañskimi granicami.

Wanda Kociêcka odbywa istotnie spacer z cieniami bliskich nieobecnych. Posuwa siê niespiesznie, niczym uczniowie w s³ynnej arystotelesowskiej szkole perypatetyków. Wêdruje realnymi drogami powojennej rzeczywisto¶ci, ale za jej plecami krok w krok pod±¿a ziemia serdecznie znajoma, minione krajobrazy, zdarzenia i ludzie. Narratorka jest tu i tam jednocze¶nie. Przenikaj± siê zdarzenia, splataj± w±tki, pamiêæ podsuwa obrazy z przesz³o¶ci osadzone w realiach dnia dzisiejszego. Czytaj±c tê ksi±¿kê u¶wiadamiamy sobie, i¿ jak poucza³ ¶wiêty Augustyn, przesz³o¶æ, tera¼niejszo¶æ i przysz³o¶æ nie istniej± osobno, ale pozostaj± splecione w jeden wêze³.


Z okazji Tygodnia Bibliotek i Dni ¦wiebodzina przypadaj±cych w maju br. Biblioteka Publiczna w ¦wiebodzinie organizuje spotkanie autorskie z Wand± Kociêck±.

Wanda Kociêcka urodzi³a siê na Kresach Wschodnich, w pobli¿u Naroczy. Prze¿y³a tam czas II wojny ¶wiatowej. Po jej zakoñczeniu przesiedlona wraz z rodzin± na Ziemie Odzyskane mieszka³a w ¦wiebodzinie, a nastêpnie w Poznaniu. Tam ukoñczy³a medycynê, jest profesorem zw. dr hab chorób zaka¼nych. Obecnie przebywa na emeryturze. Wyda³a ostatnio ksi±¿kê zatytu³owan¿ "Spacer z cieniami, czyli historia bez zakoñczenia", w której opisuje dzieje przesiedlenia.

Spotkanie odbêdzie siê w ¶rodê 10-go maja 2006 roku, o godzinie 17.00 w filii bibliotecznej na osiedlu £u¿yckim 39 (pawilon ¦wiebodziñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej).
Zapraszamy wszystkich, zw³aszcza interesuj±cych siê tematyk± Kresów Wschodnich.Spotkanie autorskie poprowadzi Hanna Serewa.

schwiebu | 09.01.2006 wicej | komentarz[0] |
Wiejska po raz pierwszy .. na Nowy Rok!

C&Co.™ 0744C&Co.™ 0743

C&Co.™ 0742

C&Co.™ 0741

C&Co.™ 0740


schwiebu | 08.01.2006 wicej | komentarz[0] |
Anna³y Z³otego Wieku 2

Na prze³omie 2005 i 2006 r. ¦wiebodziñski Dom Kultury w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizowaæ bêdzie projekt pod nazw± "Anna³y Z³otego Wieku 2". Finansowany on bêdzie w 75% ze ¶rodków Fundacji dla Uniwersytetu Jagielloñskiego i Polsko - Amerykañsk± Fundacjê Wolno¶ci. Wy³oniony zosta³ do realizacji poprzez odbywaj±cy siê wiosn± 2005 r. konkurs projektów.

Projekt ma na celu:

ocalenie od zapomnienia najwybitniejszych postaci ¦wiebodzina;
poszerzenie oferty programowej UTW;
propagowanie idei aktywnego ¿ycia w trzecim wieku w¶ród seniorów;
w³±czenie seniorów w dzia³ania na ¶rodowiska lokalnego.

 

schwiebu | 05.01.2006 wicej | komentarz[3] |
Trochê nowo¶ci ...


C&Co.™ 0735
C&Co.™ 0736

C&Co.™ 0737

C&Co.™ 0738

C&Co.™ 0739

C&Co.™ 0104

schwiebu | 11.12.2005 wicej | komentarz[0] |
Moja ma³a Ojczyzna

Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie

 

wystawa czasowa

Robert Marek Jurga

 

Moja ma³a Ojczyzna

akwarele Roberta Marka Jurgi

listopad-grudzieñ 2005
muzeum czynne: wt. 8.00-16.00, ¶r.-sob. 9.30.-16.00, niedz.-pon. nieczynne

 

schwiebu | 22.11.2005 wicej | komentarz[4] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [aktualne newsy | dodaj news]
Kalendarz
Marzec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Dzia³y artyku³ów
100 lat temu
50 lat temu
Archeologia okolic
Kartkowe sprawy
Katalog C&Co.
Biografie
Publikacje
Ulice wczoraj i dzi¶
Wokó³ Ratusza
Wydarzenia
Z historii miasta ...
Z ziemi polskiej ...
¦wiebodzin po 45r.
¦KF
Miejsca
Najczê¶ciej czytane
Ulice wczoraj i d...
130 lat linii kol...
Przesiedleñcy - ...
¦wiebodziñska \...
Wie¿a Bismarcka
Browary
Najstarsze dokume...
Liceum Ogólnoksz...
Archeologia okolic
Du¿a rola ma³eg...
¦wiebodzin - 700...
W muzealnych murach
Eberhard Hilscher
Spod przymkniêty...
Cmentarz miejski
Jan Kazimierz Sob...
Ko¶ció³ pw. Na...
Robert Balcke
Bibliografia
Gustaw £apszyñski
Koniec niemieckie...
Ko¶ció³ pw. ¶...
Sto lat temu w po...
Zamek
Swybuschin wed³u...
Historyczne pocz...
Sukiennictwo w dz...
Baszta pacho³kó...
Sto lat temu w po...
¦wiebodziñskie ...
Z ¿ycia mieszcza...
Odkrycie krypty g...
Dramatyczne wydar...
¦wiebodziñska l...
Schwiebüssen / S...
Lech Wierusz
Hubertus Gabriel
Maksymilian von K...
Strajk w Lubogór...
¦wiebodzin spod ...
Zenon Piszczyñski
Szpital
Unikalne Cmentarz...
Samorz±dno¶æ m...
Historia jednego ...
Minigaleria
Na forum...
Scena pierwsza -...
Realpolitik £uk...
witam wszystkich...
Per³a frankfurc...
Na cmentarzu bê...
List Pasterski n...
W centrum miasta...
17 Kwiecieñ
Nasze bunkry to ...
Wêz³y na autos...
Linkuj z nami
eNinety Gallery

Isakowicz.PL
fronda.pl
IV Festyn Micha³a
Student News
KARTA
Bibu³a
Pradzieje.pl
G A Z E T A
Jêzyki-Obce.pl
© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.037 | powered by jPORTAL 2