wiebodzin, wiebodzina, wiebodzinie
[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Zakoñczenie wystawy - Oblicza miasta
Zakoñczenie wystawy - Oblicza miasta
schwiebu | 18.10.2007 wicej | komentarz[0] |
Oblicza miasta
Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie - wystawa czasowa -
schwiebu | 02.08.2007 wicej | komentarz[2] |
Nudne obwieszczenie?

Jaki¶ czas temu, ca³kiem nie przypadkiem wpad³ mi w rêce numer 12 Poznañskiego Dziennika Wojewódzkiego z 1945 r. Znalaz³o siê w nim obwieszczenie Wojewody Poznañskiego, Pe³nomocnika Okrêgowego Rz±du Rzeczpospolitej Polskiej dla Ziem Odzyskanych z dnia 3 listopada 1945 r. dotycz±ce nazw miejscowo¶ci na terenach odzyskanych i administracyjnie przy³±czonych do Województwa Poznañskiego (tutaj dostêpne w ca³o¶ci).

By³ to spis wszystkich miejscowo¶ci (miast i gmin jednostkowych) powiatów Ziem Odzyskanych administracyjnie przy³±czonych do Województwa Poznañskiego, ustalaj±cy administracyjnie nazwy polskie tych miejscowo¶ci, którymi odt±d nale¿a³o siê pos³ugiwaæ.

Ze wzglêdów oczywistych obwieszczenie podpisane przez Wojewodê Poznañskiego, dr. Widy-Wirskiego najbardziej interesowa³o mnie w czê¶ci po¶wiêconej powiatom sulechowsko-¶wiebodziñskiemu i sulêciñskiemu. Kszta³t terytorialny obecnego powiatu ¶wiebodziñskiego dalece odbiega swymi granicami od ówczesnego tworu administracyjnego - tematem kszta³towania siê tych granic warto przyjrzeæ siê oddzielnie - jednak moj± uwagê przyku³o kilka zupe³nie obco brzmi±cych nazw miejscowo¶ci z najbli¿szego otoczenia naszego miasta.

schwiebu | 03.07.2007 wicej | komentarz[1] |
Meksyk
Meksyk kraj bajecznych krajobrazów i wspania³ych ludzi - fotografie Ryszarda Sobolewskiego - MR ¦wiebodzin - 10 maja 2007
schwiebu | 30.06.2007 wicej | komentarz[0] |
Prawie jak czwartkowy obiad ..

Niewielu autorów mo¿e powiedzieæ o swoim dziele jako doskona³ym i skoñczonym. A có¿ dopiero, kiedy autorów dzie³a jest dwudziestu piêciu? Bez w±tpienia mo¿na powtórzyæ za jednym z uczestników czwartkowego spotkania, ¿e wielu by³o ojców tego sukcesu, bo bez w±tpienia mo¿na uznaæ za sukces fakt ukazania siê monografii ¦wiebodzina. Od kilku tygodni mo¿emy cieszyæ siê istnieniem pacy która wi±¿e wczoraj i dzi¶ historii naszego miasta w jednym dziele.

Wysi³ek regionalistów, pasjonatów, archiwistów i historyków pod czujnym, redakcyjnym okiem profesora Wojciecha Strzy¿ewskiego z pewno¶ci± doceni ka¿dy mieszkaniec Gminy ¦wiebodzin. Byæ mo¿e 40z³ to nie drobny wydatek, ale ksi±¿kê mo¿na ju¿ wypo¿yczyæ w Bibliotece Miejskiej. Ksi±¿ka trafi równie¿ do wszystkich szkó³ naszej Gminy.

schwiebu | 22.06.2007 wicej | komentarz[1] |
Zb±szynek na starych pocztókach

Powsta³a ksi±¿ka o mie¶cie

Dzieñ za Dniem
Wydanie 7 [270] z dnia 14 lutego 2007 r.
Zb±szynek na starych widokówkach

Dwóch mieszkañców Zb±szynka, Zdzis³aw Nowak oraz S³awomir Nowak, zebrali materia³y i wydali ksi±¿kê, gdzie przedstawiono miasto takim, jakim by³o w dwudziestoleciu miêdzywojennym. Historia miasta zawarta w publikacji, to kilkadziesi±t pocztówek z tego okresu.

Dziesi±tego lutego w sobotê, w pubie "Bodo" odby³o siê spotkanie mieszkañców miasta z autorami "Zb±szynka na starych pocztówkach". Podczas spotkania nie rozmawiano wy³±cznie o ksi±¿ce. - Chcemy przedstawiæ jak wygl±da³o ¿ycie w ówczesnym mie¶cie, porozmawiaæ z mieszkañcami, którzy mieszkaj± w Zb±szynku od 1945 r. - mówi Zdzis³aw Nowak. - Ich wspomnienia to wspania³a lekcja historii naszego miasteczka.

W¶ród zgromadzonych go¶ci by³ burmistrz Jan Mazurek z ma³¿onk± oraz Franz Mania, Niemiec i by³y mieszkaniec, honorowy obywatel Zb±szynka.

 

pzw
schwiebu | 16.06.2007 wicej | komentarz[0] |
Dzieje ¦wiebodzina
Dzieje ¦wiebodzina pod redakcj± profesora Wojciecha Strzy¿ewskiego
Pierwsza, pe³na historia miasta od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Zawiera ponad 100 ilustracji. Przygotowana przez zespó³ 25 autorów. W ksi±¿ce znalaz³y siê tak¿e skrócone dzieje wszystkich miejscowo¶ci z terenu Gminy ¦wiebodzin. Ju¿ do nabycia w ¶wiebodziñskich ksiêgarniach oraz w Muzeum Regionalnym!
schwiebu | 14.06.2007 wicej | komentarz[0] |
Piotr Wêc³awski - Moja Fotografia
Piotr Wêc³awski - Moja Fotografia
schwiebu | 05.04.2007 wicej | komentarz[0] |
1000 po raz pierwszy ..!

C&Co.™ 1056

C&Co.™ 1053

C&Co.™ 1051

C&Co.™ 1048

C&Co.™ 1047

C&Co.™ 1046

C&Co.™ 1000

C&Co.™ 0992
Wiêcej
aktualizacji ...
schwiebu | 16.03.2007 wicej | komentarz[2] |
Kilka nowych pozycji w katalogu

C&Co.™ 0949

C&Co.™ 0948

C&Co.™ 0945

C&Co.™ 0941

C&Co.™ 0937

C&Co.™ 0933

C&Co.™ 0931

C&Co.™ 0929

C&Co.™ 0926

C&Co.™ 0925

C&Co.™ 0922
Wiêcej
aktualizacji ...
schwiebu | 21.02.2007 wicej | komentarz[0] |
Ratusz bez ruchu

Tej informacji nie potwierdzi³y jeszcze ¿adne media. Oficjalnego komunikatu te¿ nie ma siê co spodziewaæ, jednak jak wie¶æ gminna niesie Zarz±d Miasta ¦wiebodzin na wniosek Stowarzyszenia Praworz±dny ¦wiebodzin oraz Zarz±du Osiedla nr 1 "Osiedle ¦ródmie¶cie", podda³ powtórnej analizie problem wprowadzenia ruchu ko³owego po Placu Jana Paw³a II. Planowana nowa organizacja ruchu wokó³ placu wzbudzi³a wiele kontrowersji. W wiêkszo¶ci by³y to g³osy sprzeciwu. By³y te¿ g³osy popieraj±ce planowane zmiany. St±d, jakiekolwiek rozwi±zanie nie zadowoli³oby wszystkich mieszkañców naszego miasta.

Jednak istotne dla sprawy okaza³o siê zebranie ponad tysi±ca podpisów pod petycjami domagaj±cymi siê wprowadzenia zmian w projekcie modernizacji Placu JPII.

Urz±d Miejski po rozpatrzeniu ww. wniosków i powtórnym przeanalizowaniu problemu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru Budowlanego ustali³, ¿e ruch na Placu Jana Paw³a II zostanie przywrócony TYLKO DLA POJAZDÓW DOSTAWCZYCH zaopatruj±cych sklepy, lokale us³ugowe i gastronomiczne. Ruch pojazdów dostawczych po placu bêdzie odbywa³ siê tylko po wyznaczonych ci±gach i bêdzie monitorowany. Zlikwidowane zostan± równie¿ s³upki za zatokami postojowymi a krawê¿niki zostan± wbudowane w jednej p³aszczy¼nie z ca³± nawierzchni± placu.

Robert Ziach
schwiebu | 03.02.2007 wicej | komentarz[0] |
Zaproszenie na wystawê
Wiktor Jerzy Jêdrzejak
schwiebu | 24.01.2007 wicej | komentarz[0] |
Kolejne aktualizacje katalogu

C&Co.™ 0921

C&Co.™ 0920

C&Co.™ 0919

C&Co.™ 0918

C&Co.™ 0917

C&Co.™ 0576

C&Co.™ 0916

C&Co.™ 0915

C&Co.™ 0914

C&Co.™ 0913

C&Co.™ 0912

C&Co.™ 0911

C&Co.™ 0910

C&Co.™ 0909

C&Co.™ 0908

C&Co.™ 0907

C&Co.™ 0906

C&Co.™ 0905

C&Co.™ 0904

C&Co.™ 0903

C&Co.™ 0902

C&Co.™ 0901

C&Co.™ 0900

C&Co.™ 0899

C&Co.™ 0898

C&Co.™ 0897

C&Co.™ 0896

C&Co.™ 0895

C&Co.™ 0894

C&Co.™ 0893

C&Co.™ 0892

C&Co.™ 0891

C&Co.™ 0890
schwiebu | 18.12.2006 wicej | komentarz[0] |
Najazd na Ratusz

Nie przypadkiem temat modernizacji Placu Jana Paw³a II wci±¿ powraca w tocz±cej siê zbyt pó¼no dyskusji. Czy jednak nic nam nie zosta³o jak tylko przygl±daæ siê realizacji nie zrozumia³ych dla wielu pomys³ów wpuszczenia ruchu pojazdów pod Ratusz? Zawsze jest kilka mo¿liwo¶ci, potrzebne s± tylko chêci wys³uchania siê nawzajem.

O planach akcji informacyjnej Stowarzyszenia Praworz±dny ¦wiebodzin mogli¶my niestety tylko przeczytaæ na stronie (www.praworzadny.swiebodzin.pl), ale nie poddajemy siê. Bol±czk± ka¿dej lokalnej spo³eczno¶ci jest tak naprawdê brak jakiegokolwiek zainteresowania istotnymi problemami w³asnego otoczenia. Co wiêcej. Okazuje siê, ¿e pomimo licznie ukazuj±cym siê doniesieniom prasowym o spornej sprawie nowej organizacji ruchu wokó³ Ratusza wci±¿ wiêkszo¶æ mieszkañców wie niewiele a najczê¶ciej nie wie nic! Maj±c nadziejê na rozbudzenie wiêkszego zainteresowania spraw± wychodzimy 17 grudnia pod Ratusz z ulotkami informuj±cymi o planowanym kszta³cie modernizacji placu. Kiedy padaj± pytania „Jakie obecnie kroki podejmuj± obaj Radni wywodz±cy siê ze Stowarzyszenia Praworz±dny ¦wiebodzin aby zapobiec ruchowi samochodowemu wokó³ ratusza?” - nie mogê siê wypowiadaæ w ich imieniu – zapewne zrobi± to sami, ale mogê napisaæ co jest mi wiadomo na ten temat.

schwiebu | 16.12.2006 wicej | komentarz[0] |
Katalogujemy dalej ...

C&Co.™ 0890

C&Co.™ 0889

C&Co.™ 0888

C&Co.™ 0887

C&Co.™ 0886

C&Co.™ 0885

C&Co.™ 0884

C&Co.™ 0883

C&Co.™ 0882

C&Co.™ 0881

C&Co.™ 0880

C&Co.™ 0879

C&Co.™ 0878

C&Co.™ 0877

C&Co.™ 0876

C&Co.™ 0875

C&Co.™ 0874

C&Co.™ 0873

C&Co.™ 0872

C&Co.™ 0871

C&Co.™ 0870

C&Co.™ 0869


schwiebu | 03.12.2006 wicej | komentarz[0] |
Agricola po raz III

Agricola po raz III

Okolice Najbli¿sze
Wydanie 10(115) pa¼dziernik 2006 r.

Trzeci weekend wrze¶nia up³yn±³ w naszym mie¶cie koncertowo, bowiem od 14 do 17 wrze¶nia odby³ siê w ¦wiebodzinie III Miêdzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Agricoli.

Festiwal rozpocz±³ siê ju¿ w czwartek wieczorem koncertem w ko¶ciele ¶w. Micha³a. Zgromadzeni mieli okazjê wys³uchaæ m.in. Z³otych przebojów z operetki i filmu w wykonaniu Vocalensemble Berlin: Inna Wurel. Gunter Wurel. Drugi dzieñ Festiwalu rozpocz±³ siê w Galerii Inspiracje ¦wiebodziñskiego Domu Kultury, gdzie Dominik Dêbiñski opowiada³ i pokazywa³ instrumenty dawne. Dwie godziny pó¼niej, znów w ko¶ciele ¶w. Micha³a, rozpocz±³ siê koncert Zespo³u Rocal Fuza - O Maria dulcor florum ¦redniowieczne ¦piewy Maryjne. O godzinie dwudziestej w tym samym miejscu koneserzy muzyki powa¿nej, ale równie¿ i ci, którzy przyszli na koncert z ciekawo¶ci mogli zapoznaæ siê Niemieck± Muzyk± Chóraln± w wykonaniu Chóru Singakadetmie z Frankfurtu.

W sobotê równie¿ go¶cinnym ko¶ciele ¶w. Micha³a zaprezentowana zosta³a muzyka organowa i wiolonczela barokowa Bach i Pärt. Jednak najwiêksze wydarzenie tegorocznego Festiwalu mia³o miejsce w ko¶ciele pw. Naj¶wiêtszej Marii Panny. O godzinie 18.30 rozpoczê³a siê pierwsza czê¶æ koncertu z okazji 250 rocznicy urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta - Viva Mozart! Organizatorzy (SDK) wpadli na ¶wietny pomys³, aby koncert z okazji 250 rocznicy urodzin wielkiego kompozytora trwa³ 250 minut, jednak ma³o prawdopodobne by³o, aby ktokolwiek wysiedzia³ ponad cztery godziny na jednym koncercie, dlatego postanowiono podzieliæ go na dwie czê¶ci, ka¿da po równe 125 minut. Pierwsza odby³a siê w³a¶nie w sobotê wieczorem. Ostatni dzieñ festiwalu to w pierwszej kolejno¶ci koncert w Sali ¦lubów ¶wiebodziñskiego ratusza - Historia Tanga. A drugi tego dnia koncert, i zarazem ostatni III Miêdzynarodowego Festiwalu im. Agricoli. to druga czê¶æ koncertu Viva Mozart!

Andrzej Lichuta
schwiebu | 26.11.2006 wicej | komentarz[0] |
Stary Rynek jak nowy
W poniedzia³ek (27 listopada) w Ratuszu odbêdzie sie pierwsza, uroczysta sesja Radnych Miasta i Gminy ¦wiebodzin. To ju¿ V kadencja Rajców Miejskich w naszym piêknym mie¶cie i to przede wszystkim od nich bêdzie zale¿a³o, czy nasz ¦wiebodzin bêdzie rzeczywi¶cie piêknym i wygodnym miastem, czy te¿ czytaj±c takie artyku³y jak ten poni¿ej zamieszczony, bêdziemy popadali w stan coraz wiekszej beznadzieji...

Gazeta.pl
24 listopada 2006 r.

Stary Rynek jak nowy

Spod zielonogórskiego ratusza znikn± drewniane klomby i betonowe p³yty. W zamian pojawi± siê granitowy bruk i drzewka. Tak mo¿e ju¿ byæ za rok.

Jest ju¿ gotowy projekt przebudowy Starego Rynku. Przewiduje odnowê sieci ulic na starówce: ulic Pod Filarami, Sobieskiego, Adama Mickiewicza, Mariackiej, Stefana ¯eromskiego, Krawieckiej, Masarskiej, Ko¶cielnej oraz konkatedralnego placu ks. bp. Wilhelma Pluty...

schwiebu | 26.11.2006 wicej | komentarz[0] |
Kilka nowo¶ci

C&Co.™ 0868

C&Co.™ 0867

C&Co.™ 0866

C&Co.™ 0865

C&Co.™ 0864

C&Co.™ 0863

C&Co.™ 0862

C&Co.™ 0861

C&Co.™ 0860

C&Co.™ 0859

C&Co.™ 0295

C&Co.™ 0343

C&Co.™ 0521

C&Co.™ 0273

C&Co.™ 0480
schwiebu | 12.11.2006 wicej | komentarz[0] |
Dawna Zielona Góra na widokówkach

Dawna Zielona Góra na widokówkach

Radio Zachód
8 listopada 2006 r.

Mieszkañcy Zielonej Góry maj± wyj±tkow± okazjê zobaczyæ, jak wygl±da³o ich miasto na pocz±tku ubieg³ego wieku.

W Muzeum Ziemi Lubuskiej otwarta zosta³a wystawa starych pocztówek z niemieckiego Grünbergu, czyli z miêdzywojennej Zielonej Góry. - Wszystkie widokówki pochodz± z kolekcji Grzegorza Biszczanika, który od sze¶ciu lat kolekcjonuje historyczne kartki pocztowe - mówi kurator wystawy Izabela Korniluk.

Na wystawie jest oko³o 300 unikatowych prac, m.in.: pocztówki u¶wietniaj±ce przelot niemieckiego zeppelina nad miastem, obchody Winobrania, a tak¿e widokówki z nieistniej±cymi ju¿ pomnikami, parkami i budynkami. Zdaniem Izabeli Korniluk, ogl±daj±c pocztówki z przedwojennej Zielonej Góry mo¿na zobaczyæ np.: jak rozwija³a siê starówka, gdzie bawili siê zielonogórzanie, a przede wszystkim, jak ³adne by³o to miasto.

Kolekcjê Grzegorza Biszczanika mo¿na ogl±daæ w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze do po³owy stycznia.

A. Steci±g - Radio Zachód
schwiebu | 12.11.2006 wicej | komentarz[0] |
O aktualizacjach rówie¿...
Trudno jest Pañstwu jednoznacznie okre¶liæ które zapisy w katalogu by³y aktualizowane, w zwi±zku z tym poni¿ej wymieniam linki do zaktualizowanych pozycji katalogu
schwiebu | 15.10.2006 wicej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [aktualne newsy | dodaj news]
Kalendarz
Marzec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Dzia³y artyku³ów
100 lat temu
50 lat temu
Archeologia okolic
Kartkowe sprawy
Katalog C&Co.
Biografie
Publikacje
Ulice wczoraj i dzi¶
Wokó³ Ratusza
Wydarzenia
Z historii miasta ...
Z ziemi polskiej ...
¦wiebodzin po 45r.
¦KF
Miejsca
Najczê¶ciej czytane
Ulice wczoraj i d...
130 lat linii kol...
Przesiedleñcy - ...
¦wiebodziñska \...
Wie¿a Bismarcka
Browary
Najstarsze dokume...
Liceum Ogólnoksz...
Archeologia okolic
Du¿a rola ma³eg...
¦wiebodzin - 700...
W muzealnych murach
Eberhard Hilscher
Spod przymkniêty...
Cmentarz miejski
Jan Kazimierz Sob...
Ko¶ció³ pw. Na...
Robert Balcke
Bibliografia
Gustaw £apszyñski
Koniec niemieckie...
Ko¶ció³ pw. ¶...
Sto lat temu w po...
Zamek
Swybuschin wed³u...
Historyczne pocz...
Sukiennictwo w dz...
Baszta pacho³kó...
Sto lat temu w po...
¦wiebodziñskie ...
Z ¿ycia mieszcza...
Odkrycie krypty g...
Dramatyczne wydar...
¦wiebodziñska l...
Schwiebüssen / S...
Lech Wierusz
Hubertus Gabriel
Maksymilian von K...
Strajk w Lubogór...
¦wiebodzin spod ...
Zenon Piszczyñski
Szpital
Unikalne Cmentarz...
Samorz±dno¶æ m...
Historia jednego ...
Minigaleria
Na forum...
Scena pierwsza -...
Realpolitik £uk...
witam wszystkich...
Per³a frankfurc...
Na cmentarzu bê...
List Pasterski n...
W centrum miasta...
17 Kwiecieñ
Nasze bunkry to ...
Wêz³y na autos...
Linkuj z nami
eNinety Gallery

Isakowicz.PL
fronda.pl
IV Festyn Micha³a
Student News
KARTA
Bibu³a
Pradzieje.pl
G A Z E T A
Jêzyki-Obce.pl
© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.061 | powered by jPORTAL 2