Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0588

Schwiebus Markt mit Rathaus

Graph. Verl.-Anst. GmbH Breslau
9317
Postkarte...

(c) Autor: Graph. Verl.-Anst. GmbH Breslau
(R) Wydawca: Graph. Verl.-Anst. GmbH Breslau
No. 9317
Dostępne warianty i źródła:
             a - zbiór własny.
             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - wrzesień 2003 r.
             bh - wyszukane w internecie, opracowanie listopad 2005 r.
            
             Markt - Rynek - elewacja zachodnia Ratusza.
             Awers.
Kolorystyka karty: karta bardzo starannie kolorowana; orientacja: pozioma; powierzchnia: matowa; kartonik: jasny; krawędzie: proste; narożniki: proste; format: 87x137. Napisy na awersie ciemnobrązowe na tle obiektu.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: brązowy. Karta a z obiegu. 2 jednakowe odciski stempla pocztowego o treści: 'Schwiebus 23.7.24.5-6N **d'. Strona adresowa wypełniona ołówkiem po polsku: 'Pozdrowienia z podróży przesyła Janusz' na adres w Gnieźnie. Karta bh została opatrzona opisem aukcyjnym o treści: "Schwiebus ok.1910 - Markt mit Rathaus". Jeżeli data została odczytana prawidłowo, to w porównaniu z data stempla pocztowego karty a widzimy prawie 15 letni okresu w którym karta znajdowała się w ciągłej sprzedaży... Niezły wynik, ale sama karta jest pod względem wykonania doskonałym egzemplarzem, więc nie dziwi tak długi okres jej funkcjonowania w obiegu pocztowym. Karta ta doczekała się niedawno reprintu w wykoaniu MR w Świebodzinie.


Markt - Rynek - elewacja zachodnia Ratusza


Dostępne warianty i inne - podobne tematycznie karty

0042uk.jpg: Schwiebus Rathaus (erster Bau 1547, spater mehrmals verandert) No. 3
0042uk.jpg
0023mr.jpg
0023mr.jpg
0270mr.jpg
0270mr.jpg
0528mr.jpg
0528mr.jpg
0035a.jpg: Schwiebus - Markt mit Rathaus No. 45575 Verlag Schöning & Co., Lübeck
0035a.jpg
0488mr.jpg
0488mr.jpg
0337mr.jpg
0337mr.jpg
0509mr.jpg
0509mr.jpg
0165a.jpg
0165a.jpg
0397mr.jpg
0397mr.jpg
0102a.jpg
0102a.jpg
0630bg.jpg
0630bg.jpg
0627bg.jpg
0627bg.jpg
0631bg.jpg
0631bg.jpg
ob09.jpg: Schwiebus. Rathhaus
ob09.jpg

1011bg.jpg
0034a.jpg: Schwiebus - Rathaus 45562 Verlag Schöning & Co., Lübeck
0034a.jpg
0162a.jpg
0162a.jpg
0632a.jpg
0632a.jpg

1006bg.jpg

1007bg.jpg

1008bg.jpg
0589bg.jpg: Karta nadesłana przez Bartłomieja Gordzelewskiego 2002-03-23
0589bg.jpg

1010bg.jpg

1004bg.jpg

1005bg.jpg

1003bg.jpg
0404mr.jpg
0404mr.jpg
0170ps.jpg   Schwiebus - Rathaus, Westsite
0170ps.jpg

0003mr.jpg
0557mr.jpg
0557mr.jpg
0543a.jpg   Schwiebus - Rathaus, Westsite
0543a.jpg
0289mr.jpg
0289mr.jpg

1009bg.jpg
0599mr.jpg
0599mr.jpg
0470ps.jpg
0470ps.jpg

1012bg.jpg
0588a.jpg
0588a.jpg
0030mr.jpg
0030mr.jpg

1013bg.jpg
0652bg.jpg
0652bg.jpg
0243mr.jpg
0243mr.jpg

(c)2001-2007 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2003-2007 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl