wiebodzin, wiebodzina, wiebodzinie
[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Podró¿e Pekaesem
Podró¿e Pekaesem

Jednym z pierwszych rozdzia³ów otwieraj±cych najnowsze wydawnictwo Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie pt. "¦wiebodzin. Ludzie, budowle, anegdoty." autorstwa Pana Kazimierza Gancewskiego, s± wspominane przez autora z przymru¿eniem oka podró¿e "PeKaeSem". Ksi±¿ka pe³na jest anegdot, ciep³ych wspomnieñ o ludziach, których sylwetki nierozerwalnie zwi±za³y siê z naszym miastem, a wszystkie teksty Pana Kazimierza okraszone zosta³y najprzedniejszymi fotografiami wprost z obiektywu Pana Piotra Wêc³awskiego.

¦wiebodzin. Ludzie, budowle, anegdoty.

To ju¿ druga czê¶æ obrazków z ¿ycia codziennego miasta w II po³owie XX wieku. Pozycji tej nie nale¿y traktowaæ tylko jako cennego uzupe³nienia pó³ek domowej biblioteczki, lecz raczej nale¿y mieæ j± stale pod rêk±, ju¿ dzi¶ planuj±c pierwsze wiosenne spacery wytyczonymi przez autorów - tekstu i obrazów - ¶cie¿kami.

Zapraszam :) na próbkê do czytelni

schwiebu | 03.03.2013 wicej | komentarz[0] |
¦wiebodzin. Ludzie, budowle, anegdoty

¦wiebodzin. Ludzie, budowle, anegdoty. Kazimierz Gancewski

     Gdyby nie aura na zewn±trz, wci±¿ mog³oby mi siê wydawaæ, ¿e jeszcze nie przebrzmia³ czerwcowy, gor±cy gwar wznoszony przez uczestników spotkania promuj±cego "¦wiebodzin spod przymkniêtych powiek", a to ju¿  prawie dwa lata minê³y i mamy kolejn± okazjê do spotkania siê z okazji wydania kontynuacji wspomnieñ Pana Kazimierza Gancewskiego.
     Tym razem Pan Kazimierz zabiera nas na jesienny spacer uliczkami naszego miasta i nie tylko...
     Ju¿ wiem, ¿e autor gwarantuje nam spacer w doborowym towarzystwie, zabarwiony charakterystycznym humorem anegdot, ciep³em wspomnieñ o ludziach, których warto zachowaæ w sercach i pamiêci. To spacer w cieniu ratusza, kamieniczek, ko¶cio³ów, spacer cichymi alejkami ¶wiebodziñskiej nekropolii.
     Kolejna lektura obowi±zkowa dla ka¿dego Tutejszego jak i nietutejszego - jak ja :). Gor±co polecam i zapraszam w imieniu Pana Kazimierza na autorskie spotkanie w Galerii Inspiracje w pi±tek 1 marca.
schwiebu | 19.02.2013 wicej | komentarz[0] |
Wilim vs. Hindenburg

Kamol, g³az, kawa³ek ska³y ... ca³kiem nie ma³a rzecz, a jednak nie jest go tak ³atwo odnale¼æ.

W zesz³ym tygodniu otrzyma³em e-mail od Pana Arka z informacj± o prawdopodobnym po³o¿eniu poszukiwanego kamyka, jednak wstrzyma³em siê z og³aszaniem zwyciêzcy zabawy do czasu uzyskania stosownej dokumentacji.

Dzieñ, dwa temu, do akcji wkroczy³ kolejny poszukiwacz dostarczaj±c ciekawych informacji i kolejnych wskazówek. Jak siê okazuje, przes³ane fragmenty skanów przedwojennych map dostarczaj± nam informacji o dwóch kamykach: jednym po³o¿onym w lokalizacji o której pierwotnie pisa³em, czyli w ¶wiebodziñskim - "miejskim lesie" (Schwiebuser Stadtforst) - na planie oznaczonym nazw± Hindenburgstein i drugim, po³o¿onym w smardzewskim lesie (Schmarser Wald) o identycznie brzmi±cej - ale nieco inaczej pisanej nazwie: Hindenburg-Stein.

Schwiebuser Stadtforst - Hindenburgstein
¦wiebodziñski las miejski (Schwiebuser Stadtforst) z oznaczona pozycj± Hindenburgstein
(kliknij obrazek prawym przyciskiem myszy i wybierz "Poka¿ obrazek" aby go zobaczyæ w wiêkszej rozdzielczo¶ci)

Schmarser Wald - Hindenburg-Stein
Smardzewski las (Schmarser Wald) z oznaczona pozycj± Hindenburg-Stein

Od tego czasu przestali¶my szukaæ jednego, a zaczêli¶my poszukiwania dwóch kamoli.
Oczekiwania trwa³y raptem dzieñ.

Otrzymane zdjêcia - moim zdaniem dobitnie ¶wiadcz± o tym, ¿e tropy wiod³y nas niestety w z³ym kierunku. Nades³ane zupe³nie niezale¿nie przez obu Panów - Arkadiusza i Bogus³awa - fotografie, ukazuj± zupe³nie inn± zgubê ni¿ ta, która prezentowana jest na przedwojennej pocztówce. Dlaczego uwa¿am, ¿e to nie jest ten sam obiekt westchnieñ kamieniarzy? Rozmiar - przede wszystkim, trudno by³oby na smardzewskim kamyku usi±¶æ w podobnej pozie, a co dopiero we dwoje :). Po drugie, dysponujemy w miarê dok³adnymi i aktualnymi mapami tych okolic, na których mo¿emy znale¼æ Kamieñ Wilim (ten ze smardzewskiego lasu), za to ani ¶ladu po "krzeczkowskim Hindenburgu".


Plan fragmentu smardzewskiego lasu z oznaczona pozycj± Kamienia Wilim
(kliknij obrazek prawym przyciskiem myszy i wybierz "Poka¿ obrazek" aby go zobaczyæ w wiêkszej rozdzielczo¶ci)
Fragment planu ¶wiebodziñskiego lasu z oznaczon± prawdopodobn± pozycj± Hindenburgstein
(kliknij obrazek prawym przyciskiem myszy i wybierz "Poka¿ obrazek" aby go zobaczyæ w wiêkszej rozdzielczo¶ci)

Relacja Pana Bogus³awa potwierdza prawdopodobny stan:

Tego "kamyka" szuka³em z dziesieæ lat temu na podstawie danych z naszych map - oznaczony jako Denkmal HindenburgStein w lesie, w odleg³o¶ci oko³o 1 km od Krzeczkowa (okolica opisana jako Stadfosterei Schwiebus). Niestety po kamieniu zosta³o tylko ma³e zag³êbienie w ziemi, z tego co siê dowiedzia³em, kamieñ zosta³ prawdopodobnie przetransportowany w latach 70-tych w okolice Sulechowa.

Interesuj±ce... Ciekawe komu i do czego przyda³ siê nasz "Hindenburg"? Czy doczekamy siê informacji o dalszych losach "kamola" z tyczyñskiego lasu?

Nie chcê powiedzieæ, ¿e dla potwierdzenia powy¿szych informacji szukamy dziury w lesie, ale gdyby siê komu¶ uda³o dotrzeæ do prawdopodobnego miejsca po kamieniu, wci±¿ proszê o geotagowane foto.

Chocia¿ ani w³a¶ciwy kamyk, ani nawet dziura po nim nie zosta³y jeszcze udokumentowane, to raczej nie mam nadziei, na aktualne, piêkne foto "kamola", ale chcê bardzo podziêkowaæ obu Panom za to, ¿e zrobili co¶ wiêcej od napisania e-mail - oni po prostu odwiedzili Wilim'iego w smardzewskim lesie. S³owo siê rzek³o, wiêc dla obu Panów z przyjemno¶ci± i z podziêkowaniem przeka¿ê po egzemplarzu "Wspomnieñ spod przymkniêtych powiek" Pana Kazimierza Gancewskiego.

Pozdrawiam,
Robert ZiachZ ostatniej chwili. Jeszcze "ciep³e" od majowego s³oñca, zdjêcia miejsca po "Hindenburgu" nades³ane przed chwil± przez Pana Bogus³awa. Historyjka dope³nia siê. Jedna siê koñczy, kolejna zaczyna. Gdzie skoñczy³ swój ¿ywot kamieñ z tyczyñskiego lasu?

schwiebu | 27.05.2012 wicej | komentarz[2] |
Poszukiwany

POSZUKIWANY

     S³usznego wzrostu, postawny, barczysty (dobrze napakowany). W jego przypadku, niewielu pozwoli³oby sobie na okre¶lenie wieku, choæ z pewno¶ci± mogê o nim rzec: sêdziwy z niego staruszek. W obyciu szorstki, rzek³bym nawet chropowaty, przypruszone lico onegdaj zadziorne, dzi¶ z pewno¶ci± ug³adzone. Zarost - gêsty - wpadaj±cy w kolor mchu, szczególnie po pó³nocy, przepraszam.. od pó³nocy. Karnacja, kaukaska, chocia¿ bardziej popielata, zreszt± kto go wie sk±d siê do nas przyturla³, mo¿e z pó³nocy, mo¿e z po³udnia. Obiekt niezbyt towarzyski - trudno mu siê dziwiæ - na co dzieñ obcuj±cy w zupe³nie odmiennym towarzystwie... Ostatnio widziany jakie¶ 100 lat temu. Lecz po co s³owa, skoro mo¿na go zobaczyæ (zdjêcie TUTAJ)

UWAGA!
S± pierwsze (24. maja 2012 r.) doniesienia i wskazówki, dziêki którym bêdzie mo¿na odnale¼æ i udokumentowaæ po³o¿enie "zguby". Pan Arkadiusz w swoim e-mail wskazuje na po³o¿enie kamyka w lesie przy drodze ze Smardzewa do Bukowa. Podaje równie¿ link do skanu poniemieckiej mapy, na którym ów zaginiony kamyk zosta³ odnaleziony: http://amzpbig.com/maps/3860_Bomst_1938.jpg .
Wed³ug moich przybli¿onych oglêdzin stawiam, ¿e prawdopodobnym miejscem po³o¿enia "Hindenburga" jest trójk±t o wspó³rzêdnych wierzcho³ków:

A: 52.177300, 15.677462
B: 52.174774, 15.674372
C: 52.174774, 15.680208

Je¿eli wskazówki siê potwierdz±, to mamy zagadkê rozwi±zan±! Teraz czekamy tylko na przysz³ego w³a¶ciciela nagrody ksi±¿kowej, który dostarczy geotagowane zdjêcie poszukiwanego obiektu. Ze swojej strony bardzo dziêkujê Panu Arkowi za podpowied¼.
schwiebu | 12.05.2012 wicej | komentarz[0] |
Turbina w ¦wiebodzinie...

Kontynuuj±c w±tek boiska przesy³am fotkê sprzed 90 lat.

Turbine 1922

Ta dru¿yna przyjecha³a z drugiej strony Odry do Schwiebus na turniej.

Turbine 2005

Budynek z ty³u to ten sam, o którym pisa³em przy okazji rozszyfrowywania ostatniego zdjêcia.
Ciekawe, ¿e tzw. sztanga bramki jest tak samo wygiêta!
Z ty³u, z lewej strony budynek (obecnie do kupienia) by³ej dyrekcji Rejonu Energetycznego – pó¼niej warsztatów LORO (ul. Poznañska)

 

Pozdrawiam!
KG

 

schwiebu | 12.05.2012 wicej | komentarz[0] |

strony: [1] [aktualne dziau | dodaj news]
Kalendarz
Lipiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Dzia³y artyku³ów
100 lat temu
50 lat temu
Archeologia okolic
Kartkowe sprawy
Katalog C&Co.
Biografie
Publikacje
Ulice wczoraj i dzi¶
Wokó³ Ratusza
Wydarzenia
Z historii miasta ...
Z ziemi polskiej ...
¦wiebodzin po 45r.
¦KF
Miejsca
Najczê¶ciej czytane
Ulice wczoraj i d...
130 lat linii kol...
Przesiedleñcy - ...
¦wiebodziñska \...
Wie¿a Bismarcka
Browary
Najstarsze dokume...
Liceum Ogólnoksz...
Archeologia okolic
Du¿a rola ma³eg...
¦wiebodzin - 700...
W muzealnych murach
Eberhard Hilscher
Spod przymkniêty...
Cmentarz miejski
Jan Kazimierz Sob...
Ko¶ció³ pw. Na...
Robert Balcke
Bibliografia
Gustaw £apszyñski
Koniec niemieckie...
Ko¶ció³ pw. ¶...
Sto lat temu w po...
Zamek
Swybuschin wed³u...
Historyczne pocz...
Sukiennictwo w dz...
Baszta pacho³kó...
Sto lat temu w po...
¦wiebodziñskie ...
Z ¿ycia mieszcza...
Odkrycie krypty g...
Dramatyczne wydar...
¦wiebodziñska l...
Schwiebüssen / S...
Lech Wierusz
Hubertus Gabriel
Maksymilian von K...
Strajk w Lubogór...
¦wiebodzin spod ...
Zenon Piszczyñski
Szpital
Unikalne Cmentarz...
Samorz±dno¶æ m...
Historia jednego ...
Minigaleria
Na forum...
Scena pierwsza -...
Realpolitik £uk...
witam wszystkich...
Per³a frankfurc...
Na cmentarzu bê...
List Pasterski n...
W centrum miasta...
17 Kwiecieñ
Nasze bunkry to ...
Wêz³y na autos...
Linkuj z nami
eNinety Gallery

Isakowicz.PL
fronda.pl
IV Festyn Micha³a
Student News
KARTA
Bibu³a
Pradzieje.pl
G A Z E T A
Jêzyki-Obce.pl
© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.025 | powered by jPORTAL 2