Najbardziej oficjalna strona Œwiebodzina na starych kartach pocztowych


Brätzerstraße - ulica Poznañska

0399mr.jpg
0399mr.jpg
0757bg.jpg
0757bg.jpg
0758bg.jpg
0758bg.jpg

0702ps.jpg

1190bg.jpg
0440mr.jpg  Tylko stempel: 'Schwiebus   13.8.18. 11-12N.'
0440mr.jpg

(c)2001-2012 by Robert Ziach & Co. A.G. (tm)

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl