[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Publikacje > Do widzenia, do zobaczeni

Do widzenia, do zobaczenia

Okolice Najbli¿sze
Wydanie 03-04 (120) marzec-kwieceiñ 2007 r.

"Po raz wtóry spotykamy siê z Wami, z czego siê naprawdê cieszê. Piêæ lat temu redagowa³em 'G³os Swiebodziñski', czasopismo, które z pewno¶ci± wielu z Was pamiêta do dzi¶. Tym razem chcê z Pañstwem spotkaæ siê na ³amach nowego czasopisma, nazwanego serdecznie OKOLICAMI NAJBLI¯SZYMI. Pragnê z zespo³em redakcyjnym, na sta³e zago¶ciæ w Pañstwa domach. Informowaæ o wszystkich wa¿niejszych wydarzeniach w regionie, gminie, w Waszym miejscu zamieszkania. Radziæ w niektórych sprawach, dostarczaæ rozrywki". Tymi s³owami we wrze¶niu 1996 roku ówczesny redaktor naczelny, ¶.p. Gustaw £apszyñski, przywita³ czytelników w pierwszym numerze „Okolic najbli¿szych".

Numer, który trzymacie Pañstwo w rêkach jest 120 i zarazem ostatnim numerem miesiêcznika „Okolice najbli¿sze". Spotykali¶my siê przez ponad dziesiêæ lat (we wrze¶niu minê³oby jedena¶cie). To szmat czasu w którym mia³o miejsce wiele wydarzeñ radosnych, smutnych, kontrowersyjnych, zarówno w ¦wiebodzinie, jak i w gminach o¶ciennych. Wszystkie opisywali¶my i przekazywali¶my Wam. Zawsze starali¶my siê to robiæ z regu³ami dziennikarskiego rzemios³a, rzetelnie i uczciwie.

W tych 120 numerach zamie¶cili¶my oko³o 5 tysiêcy tekstów, które pisali dla Was ró¿ni dziennikarze, ale tak¿e osoby dla których siêgniêcie po pióro, czy te¿ po³o¿enie d³oni na klawiaturze komputera i przelanie swoich spostrze¿eñ dotycz±cych otaczaj±cej nas rzeczywisto¶ci by³o rzecz± wa¿n±, a jednocze¶nie pasjonuj±c±. Takimi samymi pobudkami kierowali siê równie¿ dziennikarze pracuj±cy w „Okolicach" lub te¿ wspó³pracuj±cy z gazet±. W¶ród wielu autorów nale¿y na pierwszym miejscu wymieniæ za³o¿yciela „Okolic najbli¿szych", nie¿yj±cego ju¿, Gustawa £apszyñskiego, który swoj± wielk± przygodê z samodzielnym wydawaniem gazet ukazuj±cych siê w ¦wiebodzinie, ale i w ca³ej zachodniej Polsce, rozpocz±³ niemal natychmiast po prze³omie roku 1989. Na pocz±tku pojawi³ siê „G³os Swiebodziñski" pó¼niej „G³os z Regionów", „Zachód" i jego ukochane „Okolice". Oczywi¶cie Gustaw nie by³ w stanie w pojedynkê pisaæ wszystkich tekstów, byæ jednocze¶nie w wielu miejscach, gdzie dzia³o siê co¶, co mog³o go zainteresowaæ. Potrzebni byli ludzie. I byli. Przez te blisko jedena¶cie lat w „Okolicach" publikowa³o wielu autorów: Ewa Borecka, Robert Kolski, Robert R. Bobrowski, Arkadiusz Bro¿ek, Janusz Koniusz, Artur Karkocki, Jan Czachor, Jerzy Ch³odnicki, Tomasz Domañski, Edward Wojtu¶ciszyn, Lilianna Kowalczyk, Andrzej Grupa, Andrzej Lichuta i wielu innych. Niektórzy znikali tak szybko, jak siê pojawili. Inni swoje my¶li przelane na papier publikowali przez kilka lat. Inni pisz± po dzi¶ dzieñ. Tym wszystkim, wymienionym i nie wymienionym, chcemy w tym miejscu serdecznie podziêkowaæ za wspó³tworzenie „Okolic", bo przecie¿ ka¿dy tekst jest cz±stk± jego autora i w pewnym, choæ niewielkim, stopniu tworzy historiê naszego miasta i regionu.

W lutym 2000 roku po raz ostatni gazeta ukaza³ siê w starej szacie, na zwyk³ym papierze gazetowym w formacie A3. Od marca tego¿ roku „wygl±damy" tak jak w tej chwili i pewne jest, ¿e ¿adnych zmian ju¿ nie bêdzie.

Mamy jednak dobr± wiadomo¶æ. Tak naprawdê to wcale siê nie ¿egnamy, a jedynie, powiedzmy, zmieniamy miejsce naszych publikacji. Przenosimy siê bowiem w „wirtualn± przestrzeñ". Do Internetu. Dlaczego? Prowadzenie i wydawanie miesiêcznika, tak jak to by³o w przypadku „Okolic" (choæ przez pewien czas gazeta ukazywa³a siê jako dwutygodnik) jest specyficzne. Bardzo ciê¿ko uchwyciæ w czasopi¶mie ukazuj±cym siê raz w miesi±cu, aktualne wydarzenia. ¯eby informacja zamieszczona w miesiêczniku by³a „¶wie¿a" opisywane wydarzenie musia³o mieæ miejsce tu¿ przed oddaniem numeru do druku, o co czasami niemal siê modlili¶my. Jednak na cuda nie warto liczyæ, dlatego przyjêli¶my zasadê opisywania g³ównie wydarzeñ, których wyd¼wiêk by³ d³u¿szy i brzmia³ w uszach mieszkañców naszej gminy i powiatu d³u¿ej ni¿ kilka dni. Je¿eli tak siê dzia³o opisywali¶my je z perspektywy czasu gdy emocje ju¿ opad³y. By³ to niew±tpliwy atut, bowiem wiele spraw mogli¶my „rozebraæ na czynniki pierwsze" bez zbêdnego po¶piechu, bez obaw, ¿e umknie co¶ wa¿nego.

Jednak czasy siê zmieniaj±, przep³yw informacji jest coraz szybszy, a zapotrzebowanie na ni±coraz wiêksze. Dlatego wydawca uzna³, ¿e forma miesiêcznika jest niewystarczaj±ca, a zmiana cyklu wydawniczego na tygodniowy nie jest pewna pod wzglêdem ekonomicznym. St±d decyzja o przeprowadzce do przestrzeni wirtualnej, która daje zdecydowanie wiêksze mo¿liwo¶ci. Podstawow± jest oczywi¶cie szybko¶æ przekazu. Wydarzenia mog± byæ opisywane na bie¿±co, w ³atwy i wygodny dla czytelnika sposób bêdzie mo¿na do nich wracaæ i ¶ledziæ ich rozwój. Ale informacja to nie wszystko. Obecna technologia u¿ywana przy tworzeniu stron internetowych daje ogromne mo¿liwo¶ci interakcji pomiêdzy wydawc± witryny, a jej u¿ytkownikami. Na stronie www.okoIicenajblizsze.pl, która zostanie uruchomiona w po³owie kwietnia bêdzie mo¿na znale¼æ wiele dzia³ów, których w prasie drukowanej zamie¶ciæ siê najzwyczajniej nie da. Znajdziecie tam: oczywi¶cie aktualne informacje z regionu i sportowe wzbogacone niejednokrotnie o elementy audio i wideo. Bogate galerie dokumentuj±ce przeró¿ne wydarzenia. Pojawi siê równie¿ dzia³ z grami on-line (z których korzystaæ bêd± zapewne nie tylko dzieci) w którym bêd± do wygrania atrakcyjne nagrody. Ka¿dy odwiedzaj±cy stronê bêdzie móg³ skorzystaæ z interaktywnych map na których bêdzie móg³ wyszukaæ interesuj±ce go instytucje i obiekty. Je¿eli kto¶ bêdzie mia³ tylko ochotê bêdzie móg³ prowadziæ swój internetowych pamiêtnik, czyli b³oga, lub wys³aæ internetow± kartkê pocztow± do znajomych., a je¿eli zajdzie taka potrzeba samodzielnie napisze i opublikuje bezp³atnie og³oszenie drobne. Ponadto zamieszczony na stronie kalendarz u³atwi zapoznanie siê z planem imprez kulturalnych i repertuarem kina. Oczywi¶cie nie zabraknie miejsca w którym znajdziecie archiwalne wydania „Okolic najbli¿szych". Kolejne dzia³y ukazywaæ siê bêd± sukcesywnie.

Wymienione powy¿ej elementy witryny www.okolicenajblizsze.pl nie s± jedynymi. Znajdziecie tam du¿o wiêcej dzia³ów, które, jeste¶my o tym przekonani, przypadn± Wam do gustu.

Na zakoñczenie pragniemy podziêkowaæ Tobie Czytelniku za te wspólnie spêdzone lata, za te sto dwadzie¶cia numerów, za te tysi±ce artyku³ów, za listy, telefony i uwagi. Dziêkujemy!

Nie mówimy do widzenia. Mówimy do zobaczenia na www.okolicenajblizsze.pl.

Zespó³ redakcyjny


komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.01 | powered by jPORTAL 2