www.schwiebus.pl

:: V Sesja Rady Miejskiej - Komentarz Przewodniczcego Rady Miejskiej
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-02-12 00:20:19)

V Sesja Rady Miejskiej - Komentarz Przewodniczcego Rady Miejskiej

UM wiebodzin
04 lutego 2006 r.

V Sesja Rady Miejskiej.

12 stycznia 2007 Radni obradowali na V sesji Rady Miejskiej w wiebodzinie. Gwnym tematem posiedzenia byo przyjcie uchway budetowej na rok 2007. Po przedstawieniu opinii komisji Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej jak te autopoprawek Radni przyjli uchwa jednogonie. Oprcz uchway budetowej, przedmiotem obrad byy jeszcze

uchway o zmianach osobowych w komisjach, jak te uchwaa w sprawie przyjcia programu wsppracy Gminy wiebodzin z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego na 2007 rok. Przyjcie tej uchway umoliwio rozpoczcie procedury konkursowej na wykonanie zada przez wspomniane organizacje w roku 2007. Radni przyjli uchwa jednogonie.

Ciekawa dyskusja wywizaa si w czci wnioski i interpelacje a dotyczya sytuacji szpitala powiatowego. Radny Stanisaw Kubiak postawi wniosek o dofinansowanie zakupu aparatu do wykonywania echo serca. Obecny na Sesji ordynator oddziau chorb wewntrznych dr Jacek Rytkowski przedstawi problemy oddziau i zaapelowa do Radnych o pomoc. Radny Marian Frckiewicz przypomnia, e tematem posiedzenia komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw Socjalnych w najbliszym czasie bdzie wanie sytuacja szpitala powiatowego. W sprawie szpitala zabraa gos rwnie Pani Krystyna Walkowska przewodniczca zarzdu osiedla „Sobieskiego”, zwracajc uwag Radnych na problem jaki stwarza brak oddziau dziecicego. Gos w dyskusji zabraa rwnie obecna na sesji wiceprzewodniczca Rady Powiatu Pani Urszula Miara. Poinformowaa Radnych o dziaaniach jakie podja w celu pozyskania dodatkowych rodkw dla szpitala.
Radny Marian Frckiewicz wnioskowa o napraw czci chodnika ul. Sulechowskiej w okolicach piekarni. Radny Zbigniew Koodziej wnioskowa o powiadomienie Policji o planowanych zebraniach wyborczych w soectwach i zarzdach osiedli, oraz o wycicie topoli wzdu drogi na orodku wypoczynkowym w Wilkowie. Rady Artur Kubacki przedstawi pismo stowarzyszenia Praworzdny wiebodzin w sprawie ruchu na Placu Jana Pawa II. Radna Joanna Bagiska wnioskowaa o uporzdkowanie terenu przy ul. Gowackiego.
Obrady zakoczono ok. godziny 14.

Przewodniczcy Rady Miejskiej
Tomasz OlesiakRenowacja w strefie A /2001/02
Rynek kwitncej wini /2001/03
Gincy Ratusz /2001/05
Dziesi kamienic na pocztek /2001/05
Kolorowe miasto /2002/02
Gabinet dla pisarza /2003/11
Ratusz si sypie /2004/01
Cisza na starwce /2004/08
Teraz ratusz /2004/09
Kosmetyka po latach /2004/12
Niewidzialne ciao /2005/03
Wsplnoty uradziy /2005/04
Przepisy dla naiwnych /2005/08
W Muzealnych murach /2000-2005/
Ratusz si sypie /2005/11
ary inwestuj w starwk /2005/11
Granit w rdmieciu /2006/01
Granit pod ratuszem /2006/04
Wstp do rewitalizacji /2006/05
Co dalej ze starwk? /2006/08
Spr wok ratusza /2006/08
wiebodziska Starwka - Co robicie z tym placem? /2006/08
Ruch wok ratusza /2006/09
Konsultacje spoeczne lokalnego programu rewitalizacji wiebodzina /2006/09
Odnwmy kamienice! /2006/09
Na bruk nie wjedziesz /2006/09
Nowa twarz rynku /2006/10
A miao by tak piknie /2006/12
Auta pojad po rynku /2006/12
A jednak! Auta pojad po Rynku /2006/12
Ulice pod Ratuszem?! /2006/12
Najazd na Ratusz /2006/12
Plac w przebudowie /2006/12
Czas pokae /2006/12
Kontrowersyjne kolory /2006/12
Kamienice wypikniej /2007/01
Rewitalizacja kamienic /2007/01
Nowe elewacje /2007/01
Komu droga ta droga /2007/01
V Sesja Rady Miejskiej /2007/02
Ratusz bez ruchu /2007/02adres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=204