[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Menu g³ówne
strona g³ówna
strona artyku³ów
strona newsów
forum
ksiêga go¶ci
katalog stron
family tree
schwiebus.2002
schwiebus.2004
Ostatnio dodane
Zamkniêty o³tarz
Sukiennik ¶wieb...
Portret miasta ...
Podró¿e Pekaesem ...
Spod przymkniêtych ...
Los Sióstr ze Schwiebus
Tajemnice ...
Boromeuszki cd.
Historia zmian..
Sala Gotycka
Wernhera ¶cie¿kami
Kreatywni inaczej ..
Od legendy do ..
¦wiebodziñska legenda
Inskrypcja z 1735
Jakub Schickfus
Obrazki z przesz³o¶ci
Publikacje..
¦wiebodziñskie lecznictwo
Szpital
Wokó³ Ratusza
Odkrycie krypty
Bibliografia
Plac w przebudowie
Najazd na Ratusz
Dekret mianowania
Nowa twarz rynku
Na bruk nie wjedziesz
Odnówmy kamienice
Konsultacje
Hubertus Gabriel
Robert Balcke
Ruch wokó³ ratusza
Czasowy zarz±d
Przesiedleñcy 1945
Izba pami±tek
Wiekowe znaleziska
Spór wokó³ ratusza
Co dalej ze starówk±?
Granit pod ratuszem
Kronika Schickfusa
Pocz±tki - podsumowanie
Pocz±tki o¶wiaty
Najazd Zb±skiego
Maciej Kolbe
¦wiebodziñska "Solidarno¶æ"
Szcz±tki ¶w. Jerzego
Pieni±dze na ratusz
Pocz±tki o¶wiaty
Granit w ¶ródm..
Sulechów retro
Nowy Rok
¯ycie religijne
Odpolitycznianie ...
Ulice do poprawki
Wie¿a Bismarcka
Ko¶ció³ pw. ¶w. M.A.
Ko¶ció³ pw. N.M.P. K.P.
Zamek ...
Eberhard Hilscher
Baron J.H. v. Knigge
Z ¿ycia mieszczan
¦wiadectwo urodzenia
Sukiennictwo w dziejach
¯ary inwestuj± w starówkê
Strajk w Lubogórze w 1981 r.
Pocz±tki edukacji szkolnej
Pierwsze, szkolne lata
Kresy
Koniec niemieckiego panowania
Dramatyczne wydarzenia
Historyczne pocz±tki
Ratusz siê sypie
Schwiebüssen Schwibus
Dialog a badania arche
Unikalne Cmentarzyska
100 lat temu - 1904 r.
100 lat temu - 1902 r.
Aktualizacje
Ogólniak
Cmentarz miejski
Dekomunizacja ulic
PKP chce likwidowaæ..
Przesiedleñcy 1945
100 lat temu - 1906 r.
Spu¶cizna po Hilscherze
Dworzec z horroru
Piszczyñski Zenon
M. v. Knobelsdorff
Archeologia okolic
J.K. Sobociñski
Katalog C&Co.™
A.D. 2012
zbiór w³asny
katalog ulic
ostatnio dodane

2012-04-15
C&Co.™ 1208
C&Co.™ 1207
C&Co.™ 1206
C&Co.™ 1205
C&Co.™ 1204
C&Co.™ 1203
C&Co.™ 1202
C&Co.™ 1201
2012-04-05
C&Co.™ 1200
C&Co.™ 1199
C&Co.™ 1198
C&Co.™ 1197
C&Co.™ 1196
C&Co.™ 1195
C&Co.™ 1194
C&Co.™ 1193
C&Co.™ 1192
C&Co.™ 1191
C&Co.™ 1190
2012-03-30
C&Co.™ 1189
C&Co.™ 1188
C&Co.™ 1187
C&Co.™ 1186
C&Co.™ 1185
C&Co.™ 1184
C&Co.™ 1183
C&Co.™ 1182
C&Co.™ 1181
C&Co.™ 1180
C&Co.™ 1179
C&Co.™ 1178
C&Co.™ 1177
C&Co.™ 1176
C&Co.™ 1175
C&Co.™ 1174
C&Co.™ 1173
C&Co.™ 1172
C&Co.™ 1171
C&Co.™ 1170
C&Co.™ 1169
C&Co.™ 1168
C&Co.™ 1167
2012-03-22
C&Co.™ 1166
C&Co.™ 1165
C&Co.™ 1164
C&Co.™ 1163
C&Co.™ 1162
C&Co.™ 1161
C&Co.™ 1160
C&Co.™ 1159
C&Co.™ 1158
C&Co.™ 1157
C&Co.™ 1156
C&Co.™ 1155
C&Co.™ 1154
C&Co.™ 1153
C&Co.™ 1152
C&Co.™ 1151
C&Co.™ 1150
2012-03-12
C&Co.™ 1149
C&Co.™ 1148
C&Co.™ 1147
C&Co.™ 1146
C&Co.™ 1145
C&Co.™ 1144
C&Co.™ 1143
C&Co.™ 1142
C&Co.™ 1141
C&Co.™ 1140
C&Co.™ 1139
C&Co.™ 1138
C&Co.™ 1137
C&Co.™ 1136
C&Co.™ 1135
C&Co.™ 1134
C&Co.™ 1133
C&Co.™ 1132
C&Co.™ 1131
C&Co.™ 1130
C&Co.™ 1129
C&Co.™ 1128
C&Co.™ 1127
C&Co.™ 1126
C&Co.™ 1125
2012-03-03
C&Co.™ 1124
C&Co.™ 1123
C&Co.™ 1122
C&Co.™ 1121
C&Co.™ 1120
C&Co.™ 1119
2012-02-27
C&Co.™ 1118
C&Co.™ 1117
C&Co.™ 1116
2012-02-26
C&Co.™ 1115
C&Co.™ 1114
C&Co.™ 1113
C&Co.™ 1112
C&Co.™ 1111
C&Co.™ 1110
2012-02-25
C&Co.™ 1109
C&Co.™ 1108
C&Co.™ 1107
C&Co.™ 1106
C&Co.™ 1105
C&Co.™ 1104
C&Co.™ 1103
C&Co.™ 1102
C&Co.™ 1101
C&Co.™ 1100
2012-02-19
C&Co.™ 1099
C&Co.™ 1098
C&Co.™ 1097
C&Co.™ 1096
C&Co.™ 1095
2012-02-17
C&Co.™ 1094
C&Co.™ 1093
C&Co.™ 1092
C&Co.™ 1091
C&Co.™ 1090
C&Co.™ 1089
C&Co.™ 1088
C&Co.™ 1087
C&Co.™ 1086
C&Co.™ 1085
2012-02-13
C&Co.™ 1084
C&Co.™ 1083
C&Co.™ 1082
2012-02-12
C&Co.™ 1081
C&Co.™ 1080
C&Co.™ 1079
C&Co.™ 1078
C&Co.™ 1077
C&Co.™ 1076
C&Co.™ 1075
C&Co.™ 1074
C&Co.™ 1073
C&Co.™ 1072
2012-02-11
C&Co.™ 1071
C&Co.™ 1070
C&Co.™ 1069
C&Co.™ 1068
C&Co.™ 1067
C&Co.™ 1066
C&Co.™ 1065
C&Co.™ 1064
C&Co.™ 1063
C&Co.™ 1062
C&Co.™ 1061
Katalog C&Co.™
A.D. 2007
2007-03-12
C&Co.™ 1057
C&Co.™ 1056
C&Co.™ 1055
C&Co.™ 1054
C&Co.™ 1053
C&Co.™ 1052
C&Co.™ 1051
2007-03-11
C&Co.™ 1050
C&Co.™ 1049
C&Co.™ 1048
C&Co.™ 1047
C&Co.™ 1046
C&Co.™ 1045
C&Co.™ 1044
C&Co.™ 1043
C&Co.™ 1042
C&Co.™ 1041
C&Co.™ 1040
C&Co.™ 1039
C&Co.™ 1038
C&Co.™ 1037
C&Co.™ 1036
C&Co.™ 1035
C&Co.™ 1034
C&Co.™ 1033
C&Co.™ 1032
C&Co.™ 1031
C&Co.™ 1030
C&Co.™ 1029
C&Co.™ 1028
C&Co.™ 1027
C&Co.™ 1026
C&Co.™ 1025
C&Co.™ 1024
C&Co.™ 1023
C&Co.™ 1022
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1021
C&Co.™ 1020
C&Co.™ 1019
C&Co.™ 1018
2007-03-08
C&Co.™ 1017
C&Co.™ 1016
C&Co.™ 1015
C&Co.™ 1014
C&Co.™ 1013
C&Co.™ 1012
C&Co.™ 1011
C&Co.™ 1010
C&Co.™ 1009
C&Co.™ 1008
C&Co.™ 1007
C&Co.™ 1006
C&Co.™ 1005
C&Co.™ 1004
C&Co.™ 1003
2007-03-06
C&Co.™ 1002
C&Co.™ 1001
C&Co.™ 1000
C&Co.™ 0999
C&Co.™ 0998
C&Co.™ 0997
C&Co.™ 0996
C&Co.™ 0995
C&Co.™ 0994
C&Co.™ 0993
C&Co.™ 0992
C&Co.™ 0991
C&Co.™ 0990
C&Co.™ 0989
C&Co.™ 0988
C&Co.™ 0987
C&Co.™ 0986
C&Co.™ 0985
C&Co.™ 0984
C&Co.™ 0983
C&Co.™ 0982
C&Co.™ 0981
C&Co.™ 0980
C&Co.™ 0979
C&Co.™ 0978
C&Co.™ 0977
C&Co.™ 0976
2007-03-02
C&Co.™ 0975
C&Co.™ 0974
C&Co.™ 0973
C&Co.™ 0972
C&Co.™ 0971
C&Co.™ 0970
C&Co.™ 0969
C&Co.™ 0968
C&Co.™ 0967
C&Co.™ 0966
C&Co.™ 0965
C&Co.™ 0964
C&Co.™ 0963
C&Co.™ 0962
C&Co.™ 0961
C&Co.™ 0960
C&Co.™ 0959
C&Co.™ 0958
C&Co.™ 0957
Inne
forum
kontakt
bannery
download
logowanie
rekomenduj nas
Menu u¿ytkownika
Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!
subskrypcja
informacje o zmianach na twój mail!
Artykuy > Wokó³ Ratusza... > Rewitalizacja kamienic

Rewitalizacja kamienic

Okolice Najbli¿sze
Wydanie nr 01 [118] styczeñ 2007 r.

O renowacji kamienic w zabytkowej czê¶ci ¦wiebodzina informowali¶my niejednokrotnie. Rok bie¿±cy bêdzie okresem w którym planowane inwestycje w tym zakresie zostan± zrealizowane, a tym samym bêd± widoczne go³ym okiem. Wszystko to dlatego, ¿e zakoñczy³ siê pewien etap fazy planowania, a rozpoczyna realizacji.

Przypomnijmy, ¿e w ubieg³ym roku wesz³a w ¿ycie uchwa³a Rady Miejskiej, która przewiduje przekazanie znacznych sum na odnowienie kamienic. Zasada jest prosta. Mieszkañcy kamienicy, którym zale¿y na tym, aby ich budynek zosta³ odnowiony musz± z³o¿yæ odpowiedni wniosek. Je¿eli zostanie on zaakceptowany, to wszystko powinno potoczyæ siê ju¿ z górki. Oczywi¶cie potrzebne bêd± na to pieni±dze. Jednak stosunkowo niewielkie, bowiem a¿ 90% (!) warto¶ci wykonanych prac pochodziæ bêdzie z dotacji udzielonej przez miasto. Pozosta³e 10% musz± wy³o¿yæ mieszkañcy. Zak³adaj±c, ¿e koszt odnowienia kamienicy wyniesie 40 tys. z³, wnioskodawca wie z góry, ¿e bêdzie musia³ do³o¿yæ do tego jedynie 4 tys. Resztê do³o¿y miasto, i nie bêdzie to ¿adna po¿yczka, po prostu bêd± to pieni±dze „za darmo”.

Oczywi¶cie trzeba spe³niæ odpowiednie kryteria: kamienica musi byæ wpisana do rejestru zabytków (takich budynków w ¦wiebodzinie jest ok. 100); dotacje mo¿na wykorzystaæ na: odnowienie lub uzupe³nienie tynków i ok³adzin architektonicznych albo ich ca³kowite odtworzenie z uwzglêdnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, odnowienie lub ca³kowite odtworzenie wiê¼by dachowej i pokrycia dachowego dla obiektów sakralnych lub ko¶cielnych, odnowienie lub ca³kowite odtworzenie rynien i rur spustowych. Ka¿dy wniosek powinien zawieraæ m.in. wskazanie tytu³u prawnego wnioskodawcy do zabytku, okre¶lenie prac, na które ma byæ udzielona dotacja i termin ich wykonania, okre¶lenie wysoko¶ci dotacji, wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysoko¶ci wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie. Ponadto do wniosku o udzielenie dotacji do³±czyæ nale¿y m.in. decyzjê o wpisie budynku do rejestru zabytków, pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które maj± byæ przedmiotem dotacji, kosztorys ofertowy prac z uwzglêdnieniem cen zakupu materia³ów niezbêdnych do ich przeprowadzenia.

W minionym roku z tych ¶rodków wykonano remont elewacji prywatnej kamienicy przy ulicy G³ogowskiej 12. Przekazano równie¿ fundusze na remont dachu ko¶cio³a w Lubinicku. W bie¿±cym roku wykonanych zostanie ju¿ kilkana¶cie remontów zabytkowych obiektów, w tym kilka prze³o¿onych z 2006 roku. Z puli ubieg³orocznej wykonany zostanie remont elewacji kamienicy przy ul. Studenckiej 4, który poch³onie kilkana¶cie tysiêcy z³. 40 tysiêcy otrzyma parafia pw. NMP w ¦wiebodzinie na remont dwóch bocznych wie¿ ko¶cio³a. Równie¿ zabytkowy ko¶ció³ w Jordanowie dziêki pieni±dzom z gminy bêdzie mia³ odnowion± drewniana wie¿ê. Ale obiekty sakralne to nie wszystko. W samym mie¶cie zostanie wyremontowanych jedena¶cie kamienic. Bêd± to kamienice, których mieszkañcy tworz± wspólnoty mieszkaniowe zarz±dzane przez ¦wiebodziñskie Towarzystwo Budownictwo Spo³ecznego i które z³o¿y³y odpowiednie wnioski. Wyremontowane zostan± nastêpuj±ce kamienice: 1 Maja 17, Wa³owa 28, 54, 56, Studencka 5, G³ogowska 19, 11, 4, Plac Jana Paw³a II 8, Pi³sudskiego 16 oraz ¦wierczewskiego 9. Zakres wykonywanych prac jest mocno zró¿nicowany, bo oprócz odnowienia elewacji wymieniane bêd± w niektórych budynkach rynny i opierzenie, wykonane zostan± równie¿ obróbki blacharskie. Kwoty dotacji na poszczególne kamienice s± ró¿ne, jednak w sumie na ich rewitalizacjê zostanie przeznaczonych grubo ponad 300 tysiêcy z³otych.

W sumie z bud¿etu gminy na rok 2007 wydatkowanych na rewitalizacjê zostanie ok. pó³ miliona z³otych. To du¿a i jednocze¶nie ma³a suma, bo wiadomo, ¿e potrzeby s± wiêksze. Jednak w tegorocznym bud¿ecie zapisano tak± w³a¶nie kwotê, bo o tak± wyst±pili wnioskodawcy. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e w przysz³ym roku pieni±dze bêd± wiêksze, bo bardzo prawdopodobne jest, i¿ w³a¶ciciele kamienic, którzy nie zdecydowali siê jeszcze na pozyskanie ¶rodków z gminnego funduszu rewitalizacji, zrobi± to, gdy zobacz± efekty. Zreszt± jak zapewnia wiceburmistrz Krzysztof Tomalak, nawet gdyby w tym roku pojawi³y siê wnioski o kolejne ¶rodki na rewitalizacjê, to niewykluczone jest, ¿e w³adze miejskie wyasygnuj± odpowiednie fundusze. Przecie¿ w³adzom naszego miasta, jak i nam samym zale¿y przecie¿ na tym ¿eby nasze miasto, a w szczególno¶ci zabytkowe ¶ródmie¶cie wygl±da³o coraz ³adniej. Tym bardziej, ¿e ca³± par± id± prace przy remoncie placu wokó³ ratusza, którym sprzyja nadzwyczaj ciep³a zima.

ALRenowacja w strefie A /2001/02
Rynek kwitn±cej wi¶ni /2001/03
Gin±cy Ratusz /2001/05
Dziesiêæ kamienic na pocz±tek /2001/05
Kolorowe miasto /2002/02
Gabinet dla pisarza /2003/11
Ratusz siê sypie /2004/01
Cisza na starówce /2004/08
Teraz ratusz /2004/09
Kosmetyka po latach /2004/12
Niewidzialne cia³o /2005/03
Wspólnoty uradzi³y /2005/04
Przepisy dla naiwnych /2005/08
W Muzealnych murach /2000-2005/
Ratusz siê sypie /2005/11
¯ary inwestuj± w starówkê /2005/11
Granit w ¶ródmie¶ciu /2006/01
Granit pod ratuszem /2006/04
Wstêp do rewitalizacji /2006/05
Co dalej ze starówk±? /2006/08
Spór wokó³ ratusza /2006/08
¦wiebodziñska Starówka - Co robicie z tym placem? /2006/08
Ruch wokó³ ratusza /2006/09
Konsultacje spo³eczne lokalnego programu rewitalizacji ¦wiebodzina /2006/09
Odnówmy kamienice! /2006/09
Na bruk nie wjedziesz /2006/09
Nowa twarz rynku /2006/10
A mia³o byæ tak piêknie /2006/12
Auta pojad± po rynku /2006/12
A jednak! Auta pojad± po Rynku /2006/12
Ulice pod Ratuszem?! /2006/12
Najazd na Ratusz /2006/12
Plac w przebudowie /2006/12
Czas poka¿e /2006/12
Kontrowersyjne kolory /2006/12
Kamienice wypiêkniej± /2007/01
Rewitalizacja kamienic /2007/01
Nowe elewacje /2007/01
Komu droga ta droga /2007/01
V Sesja Rady Miejskiej /2007/02
Ratusz bez ruchu /2007/02


komentarz[0] |

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.046 | powered by jPORTAL 2