[Schwiebus.pl - Świebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta.pl  

2006-02-13 21:22
Temat postu: Przerwany sen nietoperzy
ciachu


forum admin
postów: 823

Przerwany sen nietoperzy

Władysław Wróblewski 13-02-2006

Międzyrzecki Rejon Umocniony (MRU) i zimujące tu nietoperze to skarb natury w skali Europy. Trzeba go chronić - mówią twardo ekolodzy - a teraz najbardziej przed Lubuskim Konserwatorem Przyrody

Co ma ochrona przyrody do fortyfikacji MRU? Otóż każdego roku zimuje w nich kilkadziesiąt tysięcy nietoperzy, należących do dwunastu gatunków. Wszystkie znajdują się na liście zwierząt chronionych. Przez wzgląd na nie w MRU został utworzony rezerwat "Nietoperek" i unijny obszar "Natura 2000- Nietoperek".

Bez rozgłosu, bo w końcu listopada ub. r. Wojewódzki Konserwator Przyrody Wincenty Piworun zgodził się, aby w części MRU wyznaczyć całoroczną trasę turystyczną. Ma ona przebiegać od obiektu 766 (wejście) przez dworzec kolejowy "Konrad" do obiektu 715 (wyjście). Planowana trasa leży na terenie gminy Lubrza.

Decyzja urzędnika oburzyła przyrodników. Ci, którzy liczyli nietoperze, twierdzą, że Konserwator Przyrody naruszył kilka aktów prawnych. Przede wszystkim Ustawę o Ochronie Przyrody i Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Bo skoro trasa będzie całoroczna, to i zimowa, a to oznacza konfrontację człowieka z nietoperzem.

Piworun jednak uspokaja. - Udostępnienie rezerwatu (...) nie jest sprzeczne z przepisami polskimi w odniesieniu do rezerwatów przyrody, jak również prawa międzynarodowego w odniesieniu do obszarów Natura 2000 - odpowiada na nasze pytania w liście.

- Doprawdy - dziwią się ekolodzy. Ministerialne zarządzenia o powstaniu rezerwatu zabraniają płoszenia zwierząt. I jak dotąd przepisu tego nie unieważniono. Dlatego liczenie nietoperzy odbywa się tylko raz do roku. Grupy chiropterologów szacują te ssaki na podstawie każdorazowego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Właśnie z obawy przed zakłócaniem spokoju nietoperzy. Teraz konserwator zgadza się by do sypialni nocków w bunkrach wchodziły grupy turystów. Nie ma przeszkód, by przewodnicy poprowadzili w podziemia wycieczki szkolne.

Zimą nietoperz hibernuje, czyli znajduje się w stanie zimowego snu. Temperatura jego ciała jest nieznacznie wyższa od temperatury otoczenia. Aby zwierzaka zbudzić, nie trzeba go dotykać. Wystarczy odgłos kroków lub rozmowa, a w betonowych korytarzach dźwięki płyną daleko. Wystarczy światło latarki luboddech osoby, która chce się przyjrzeć "latającej myszy".

- Nietoperz to nie kozica, która na widok człowieka ucieknie za skałę. Spłoszony trzęsie się jak w ataku febry. Aby odlecieć, podwyższa temperaturę ciała z kilku do 37 stopni. Zajmie mu to dłuższą chwilę, więc nikomu uciec nie zdoła. Ale przyjmijmy, że nic mu się nie stanie. Że tylko zużyje na obudzenie część tłuszczu, który w czasie zimy podtrzymuje jego procesy życiowe. Strat nie uzupełni, bo komara o tej porze nie złapie. Jedno spłoszenie za dużo i nim przyjdzie wiosna, zwierzak zginie z głodu - opowiada jeden z chiropterologów.

Wincenty Piworun nie obawia się zagrożeń. Pisze: "populacja nietoperzy w rezerwacie przyrody Nietoperek nie wykazuje tendencji malejącej, zatem można sądzić, że udostępnienie rezerwatu nie wpływa znacząco na stan populacji w sensie negatywnym".

Częśś MRU już wcześniej była zimą udostępniana turystom m.in. istnieje całoroczna trasa turystyczna z wejściem w Pniewie w gm. Międzyrzecz. Podobnie jest z"Pętlą Boryszyńską", która należy do gminy Lubrza. W tym roku przyrodnicy doliczyli się w "Pętli" 1731 nietoperzy.

Komentują

Dr Tomasz Kokurewicz, chiropterolog z Akademii Rolniczej we Wrocławiu, liczył nietoperze w MRU: - Jestem zaskoczony decyzją Lubuskiego Konserwatora Przyrody, zezwalającą na otwarcie nowej, całorocznej trasy turystycznej w rezerwacie "Nietoperek". Objęcie ochroną całych podziemi Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, miało zapewnić możliwie najskuteczniejszą ochronę zimujących tam nietoperzy. Decyzja podjęta przez Lubuskiego Konserwatora Przyrody jest więc, moim zdaniem, sprzeczna z celem, dla którego został utworzony rezerwat.

Badania naukowe wykazały, że niepokojenie zimujących nietoperzy jest dla nich szkodliwe. Prawo je chroni w zimie, tak w Polsce jak i w Unii Europejskiej. Dlatego decyzja Lubuskiego Konserwatora Przyrody jest, moim zdaniem, sprzeczna również z obowiązującym prawem, a w szczególności z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną oraz międzynarodowym porozumieniem EUROBATS, do którego Polska przystąpiła 10 lat temu.

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostaną automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo możesz używać kilku znaczników:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkreślenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokładny opis
imię
e-mail
tytuł
treść
wpisz imię nieżyjącego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login hasło Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.

0.012 | powered by jPORTAL 2