Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0627

Schwiebus,
Rathaus.
3.


(c) Autor: nieznany
(R) Wydawca:
No. 3

bg
bh
bh

Dostępne warianty i źródła:
             bg - wyszukane w internecie, opracowanie - październik 2003 r.
             bh - wyszukane w internecie, opracowanie - czerwiec 2004 r.
             bi - wyszukane w internecie, opracowanie - marzec 2007 r.
            
             Markt - Rynek - elewacja zachodnia Ratusza.
             Awers.
Kolorystyka karty: monochromatyczna, odcienie szarości; orientacja: pozioma; powierzchnia: prawdopodobnie błyszcząca; kartonik: nieznany; krawędzie: proste; narożniki: proste; format: nieznany. Napisy na awersie: jasne na tle obiektu. Cienka, prostokątna ramka otacza obiekt. Pomimo bardzo dużego podobieństwa do pozycji C&Co.™ 0102 i C&Co.™ 0397, to jest to inne wydanie karty zrobionej prawdopodobnie z tego samego materiału. Inne kadrowanie, szczególnie widoczne po lewej stronie i najbardziej zauważalna różnica to inny układ chmur na niebie. Są to różnice łatwe do wychwycenia pomino fatalnego stanu skanu karty.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: nieznany. Obieg kart bg, bh nieznany. Karta bi bez obiegu.
            Markt - Rynek - elewacja zachodnia Ratusza


Dostępne warianty i inne - podobne tematycznie karty

0042uk.jpg: Schwiebus Rathaus (erster Bau 1547, spater mehrmals verandert) No. 3
0042uk.jpg
0023mr.jpg
0023mr.jpg
0270mr.jpg
0270mr.jpg
0528mr.jpg
0528mr.jpg
0035a.jpg: Schwiebus - Markt mit Rathaus No. 45575 Verlag Schöning & Co., Lübeck
0035a.jpg
0488mr.jpg
0488mr.jpg
0337mr.jpg
0337mr.jpg
0509mr.jpg
0509mr.jpg
0165a.jpg
0165a.jpg
0397mr.jpg
0397mr.jpg
0102a.jpg
0102a.jpg
0630bg.jpg
0630bg.jpg
0627bg.jpg
0627bg.jpg
0631bg.jpg
0631bg.jpg

1014bg.jpg

1017bg.jpg

1016bg.jpg
ob09.jpg: Schwiebus. Rathhaus
ob09.jpg

1011bg.jpg
0034a.jpg: Schwiebus - Rathaus 45562 Verlag Schöning & Co., Lübeck
0034a.jpg
0162a.jpg
0162a.jpg
0632a.jpg
0632a.jpg

1006bg.jpg

1007bg.jpg

1008bg.jpg
0589bg.jpg: Karta nadesłana przez Bartłomieja Gordzelewskiego 2002-03-23
0589bg.jpg

1010bg.jpg

1004bg.jpg

1005bg.jpg

1003bg.jpg
0404mr.jpg
0404mr.jpg
0170ps.jpg   Schwiebus - Rathaus, Westsite
0170ps.jpg

0003mr.jpg
0557mr.jpg
0557mr.jpg
0543a.jpg   Schwiebus - Rathaus, Westsite
0543a.jpg
0289mr.jpg
0289mr.jpg

1009bg.jpg
0599mr.jpg
0599mr.jpg
0470ps.jpg
0470ps.jpg

1012bg.jpg
0588a.jpg
0588a.jpg
0030mr.jpg
0030mr.jpg

1013bg.jpg
0652bg.jpg
0652bg.jpg
0243mr.jpg
0243mr.jpg

1015bg.jpg

(c)2001-2007 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2003-2007 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl