Najbardziej oficjalna strona Świebodzina na starych kartach pocztowych
 C&Co.™ 0160

Gruss aus Schwiebus
Eck. - Markthäuser vor ihrem Abbruch i. J. 1896
Laubenhäuser u. St. Michaelskirchturm
Dieselben Eck-Markthäuser n. d. J. 1900

Verlag: C. Wagner'sche Buchhdlg., Schwiebus.
09 8270

(c) Autor: C. Wagner, Schwiebus
(R) Wydawca: C. Wagner'sche Buchhandlung, Schwiebus
No. 09 8270Dostępne warianty i źródła:
             ps - zbiór prywatny - Piotr S., opracowanie - kwiecień 2004, poprawki marzec 2007 r.
            
             Markt - Rynek - lewa strona ściany północnej.
             Awers.
Kolorystyka karty: odcienie szarości, karta dwuobiektowa; orientacja: pionowa; powierzchnia: matowa; kartonik: zółty; krawędzie: proste; narożniki: proste; format: nieznany. Napisy na awersie ciemnoszare. Karta przedstawia dwa tematy opisane odzielnie. Inaczej pozycjonowany napis "Gruss .." niż na kartach C&Co.™0301 i C&Co.™0424.
             Rewers.
Nadruk strony adresowej: brązowy. Karta ps bez obiegu.
            Markt - Rynek - lewa strona ściany północnej


Dostępne warianty i inne - podobne tematycznie karty

ob06fx.jpg: Targ na świebodzińskim rynku. Obraz Roberta Balckiego. Zbiory MRwŚ
ob06fx.jpg
0513mr.jpg
0513mr.jpg
0489mr.jpg
0489mr.jpg
0248mr.jpg
0248mr.jpg
0182vg.jpg: Schwiebus  Marktseite (Marktplatze Nordseite)
0182vg.jpg

0994ps.jpg
0473mr.jpg
0473mr.jpg
0510mr.jpg
0510mr.jpg
0389mr.jpg
0389mr.jpg
0327mr.jpg
0327mr.jpg
0078mr.jpg
0078mr.jpg
0271mr.jpg
0271mr.jpg
0349mr.jpg
0349mr.jpg
0235.jpg: Schwiebus - Markt mit Lauben; *1900; bdb, sepia;
0235.jpg
0421mr.jpg
0421mr.jpg

0995ps.jpg
0609bgr.jpg
0609bg.jpg
0072mr.jpg
0072mr.jpg
0443mr.jpg
0443mr.jpg
0670bg.jpg
0670bg.jpg
0280mr.jpg
0280mr.jpg
0629bg.jpg
0629bg.jpg
0660bg.jpg
0660bg.jpg
0320a.jpg
0320a.jpg
0301mr.jpg
0301mr.jpg
0160ps.jpg
0160ps.jpg
0424mr.jpg
0424mr.jpg
0463mr.jpg
0463mr.jpg

(c)2001-2007 by Robert Ziach & Co. A.G. ™       (R) 2003-2007 by Schwiebus.PL

Strona postawiona na serwerze www.schwiebus.pl