www.schwiebus.pl

:: Maj ju do remontu w centrum miasta
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-08-19 22:10:25)

Maj ju do remontu w centrum miasta

Gazeta Lubuska
20 lipca 2007 r.

- W sobot miaem lub cywilny, dobrze e nie padao, bo inaczej szlibymy po bocie - mwi mieszkaniec wiebodzina.

Mieszkacy patrzc na zaawansowanie prac boj si, e termin znowu si wyduy. Ale wiceburmistrz Krzysztof Tomalak zapewnia, e wykonawca zdy zakoczy remont do wrzenia.

Mieszkacy maj do dugiego remontu placu Jana Pawa II. Najpierw zamknito im przejcie pod ratuszem. Teraz musz chodzi w mikkim piachu, albo wybiera dusz drog naokoo placu.

Najbardziej na remontowe uciliwoci narzekaj nowoecy. Idc na jedn z najwaniejszych w yciu ceremonii ton w mikkim piachu. - lub to dla mnie i ju mojej ony wana chwila, a tutaj dojcie na ceremoni w urzdzie stanu cywilnego to droga przez piach i tym samym mk - ali si nowoeniec. wiebodzinianin dodaje, e to nie tylko wstyd dla niego, ale rwnie przed gomi. - Przecie caa grupa zaproszonych osb sza po mikkim piachu - wspomina.

Pod ratuszem trwa ukadanie kostki granitowej. Na wyduajcy si remont placu narzekaj wszyscy w miecie.

(fot. Tomasz Gawakiewicz)
(fot. Tomasz Gawakiewicz)

- Mam ju do, wszdzie tylko piach i piach - mwi z oburzeniem mieszkaniec jednej z kamienic naprzeciw wejcia do ratusza. Ludziom przeszkadza ju uciliwy remont. - Ile czasu mona przebudowywa tak may plac - dziwi si ludzie w miecie.

Dzwonice do nas osoby proponuj wyjcie z trudnej sytuacji. - Na trasie do urzdu stanu cywilnego wystarczy pooy kadk i ju po kopocie - mwi nowoeniec.

O kadk zapytalimy w magistracie. To inwestor, wic moe mie wpyw na pojawienie si drewnianych desek na drodze do urzdnika.

- Rozmawiaem w tej sprawie z kierownikiem budowy, niestety z kadk jest problem - przyznaje wiceburmistrz Krzysztof Tomalak. Budowlacy wyjaniaj, e ukadanie i cigania kadki utrudni im prace. - Tak samo bdzie w chwili tymczasowego uoenia pyt, to te zdezorganizuje roboty na rynku - mwi Krzysztof Tomalak.

Jakby tego byo mao, to zapowiada si, e bdzie jeszcze gorzej. Z powodu robt zostaa zamknita ul. Wiejska. - Urzd stanu cywilnego ma na bieco informowa nowoecw o dostpnych dojazdach do ratusza - mwi wiceburmistrz.
wiebodzinianie z niepokojem spogldaj rwnie na posuwajce si roboty na placu Jana Pawa II. S przekonani, e prace znw opni si.

Ale wiceburmistrz uspokaja: - Termin zakoczenia ustalono na wrzesie, wykonawca zapewnia, e zdy.

Piotr Jdzuraadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=233