www.schwiebus.pl

:: Kamienice do remontu
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-08-19 21:59:00)

Kamienice do remontu

Dzie za Dniem
Wydanie 28 [291] z dnia 18 lipca 2007 r.
Dziesi obiektw skorzysta z rewitalizacyjnej dotacji gminy

Gmina ma w budecie 400 tysicy zotych na rewitalizacj zabytkw. Z pienidzy postanowio skorzysta zaledwie kilka wsplnot mieszkaniowych oraz parafia, do ktrej naley tzw. duy koci. Ponad 100 tys. z nadal czeka na chtnych.

- Jeeli jest maa wsplnota mieszkaniowa do siedmiu lokali, to na decyzje dotyczce remontw na czciach wsplnych musi by zgoda wszystkich mieszkacw - tumaczy urzdniczka magistratu. - W duej wsplnocie decyzje zapadaj wikszoci gosw.

Wysoko dotacji nie moe przekracza 90 procent wartoci prac przewidzianych do wykonania. Jednak nie moe by to wicej ni 40 tys. z.

Mimo tak wydawaoby si korzystnych warunkw, chtnych do remontowania kamienic jest jak na lekarstwo. Warto przypomnie, e dotacja gminy obejmuje nakady konieczne na: odnowienie, uzupenienie lub cakowite odtworzenie tynkw, rynien i rur spustowych oraz zakup materiaw konserwatorskich i budowlanych. Uchwaa rady, z grudnia 2005 roku, przewiduje rwnie pomoc w odnowieniu lub odtworzeniu wiby i pokrycia dachowego dla obiektw sakralnych i kocielnych.

Jednym z warunkw otrzymania dotacji jest, aby budynek figurowa w spisie zabytkw.

Po rozpatrzeniu wnioskw, na 2007 rok zaplanowano do wykorzystania 266 tys. z. Roboty zostan wykonane na siedmiu budynkach, ktrymi zarzdza TBS. S to kamienice przy ulicach 1 Maja 17, Studenckiej 5, Waowej 54, wierczewskiego 9, Gogowskiej 11, Pisudskiego 16 i na Placu Jana Pawa II nr 8. Budynek przy ulicy Studenckiej 4 ju przeszed rewitalizacj. Wypenione zostay ubytki, pknicia elewacji, zrekonstruowano ozdobne wieyczki. O dotacj postarali si rwnie proboszczowie. W Jordanowie gmina dooy do remontu wiey. Podobnie w wiebodzinie odnowione zostan wieyczki kocioa NMPKP.

W magistracie ley jeszcze jeden wniosek zoony po terminie. Po wprowadzeniu poprawek do uchway najpewniej blask odzyska jeszcze jedna kamieniczka przy ulicy Gogowskiej.

wruzadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=232