www.schwiebus.pl

:: Pod czujnym okiem
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-06-28 21:01:40)

Pod czujnym okiem

Gazeta Lubuska
13 marca 2007 r.

W maju kilku ulic powinny zacz strzec kamery miejskiego monitoringu. Mieszkacy ju si niecierpliwi.

Oczekiwanie na pozwolenie od konserwatora zabytkw w sprawie zawieszenie kamery na ratuszu opnio start miejskiego monitoringu.

Tym razem sprzt ma zacz pracowa. Tak zapewniaj w magistracie. Mieszkacy krc gowami z niedowierzaniem. - Miay by ju niemal rok temu, a do dzi ich nie wida - mwi.

Zgoda ju jest

Najpierw powodem opnienia byy sprawy techniczne i brak niezbdnych pozwole. To stano na drodze do ich uruchomiania w lipcu ubiegego roku. Pienidze na zakup i monta sprztu byy i s w gminnej kasie.

Pierwsz barier byy sprawy techniczne. eby kamery podczy w jeden system musz one by ze sob spite. Do tego potrzebne byy miejsca, w ktrych poprowadzone zostan kable. I ta sprawa zostaa ju zaatwiona. Firma telekomunikacyjna wyrazia zgod na wpuszczenie przewodw do swoich studzienek.

Kolejn barier okaza si konserwator zabytkw. - Nie mielimy zgody na monta kamery na ratuszu - mwi inspektor z urzdu miasta Piotr Nowik.

Magistrat wysa pismo przypominajce o potrzebnym pozwoleniu i czeka na odpowiedz. Teraz ju wiadomo, e konserwator wyda zgod. Kamera pojawi si na ratuszu. walczono o to z powodu bardzo dobrego widoku na ul. 1 Maja. Oko kamery obejmie swym zasigiem niemal cay jej cig w kierunku starego miasta.

Start w maju

Wiceburmistrz Krzysztof Tomalak informuje, e kamery powinny zacz dziaa pod koniec maja. Jeeli oczywicie nic wicej nie stanie na przeszkodzie.

W pierwszym etapie w miecie pojawi si piciu elektronicznych strw porzdku i bezpieczestwa.

Kamera bdzie wisie na ratuszu. Inna pojawi si na budynku starostwa przy ul. Pisudskiego. Zasigiem obejmie skrzyowanie i okolic. Kolejne kamery zawisn na ulicach Kiliskiego i Gogowskiej oraz w okolicy os. uyckiego.

Obraz obserwowa bd policjanci w komendzie. Dziki temu w razie potrzeby patrol zareaguje byskawicznie.

Obraz z kamer bdzie oczywicie nagrywany i archiwizowany. Dziki temu w kadej chwili bdzie mona odtworzy to co dziao si w ich zasigu. Nagranie bdzie dowodem na przykad popenionego wykroczenia.

W kadej chwili system bdzie mg zosta rozbudowany o kolejne kamery. To bdzie uzalenione midzy innymi od potrzeb. Na pewno z chwila uruchomienia nowej policyjnej komendy, tu obok obiektw stray poarnej, do monitorowanej sieci wczone zostanie os. uyckie.

Policjanci chwal pomys. - Kamery stwarzaj miejsca bezpieczne, wtedy policjantw moemy wysya tam gdzie kamer nie ma - mwi zastpca komendanta policji m. insp. Sawomir Tomal.

Piotr Jdzura

Rzut oka na miasto

Gazeta Lubuska
25 maja 2007 r.

- Gdzie ten monitoring? - pytaj mieszkacy. Magistrat zapewnia, e trwa ju monta sprztu. Oko kamery bdzie z gry obserwowa ulice, m.in. na starym miecie.

Ludzie s przekonani, e instalacja miejskiego monitoringu to nic innego jak tylko kiebasa wyborcza. Ju dawno przemierda. Bo system mia przecie pracowa ju w lipcu ubiegego roku. Tymczasem po kamerach nie ma nawet ladu.

Magistrat ju kilka miesicy temu nie ukrywa, e uruchomienie systemu napotykao na wiele powanych trudnoci. Pierwsze to bariera techniczna. eby kamery podczy w jeden system, musz by ze sob spite.

Do tego potrzebne byy miejsca, w ktrych poprowadzone zostayby kable. Miasto takich nie miao. Konieczne byo wykorzystanie studzienek telekomunikacyjnych nalecych do prywatnej firmy. A negocjacje w tej sprawie si przeduay.

- Sprawa wykorzystania kanaw telekomunikacyjnych zostaa ju pozytywnie zaatwiona - zapewnia wiceburmistrz Krzysztof Tomalak. Firma telekomunikacyjna zgodzia si wpuci przewody do swoich studzienek.

Konieczne okazay si te niezbdne zezwolenia od konserwatora zabytkw. Ale wszystko zakoczyo si po myli magistratu. Jak informuje wiceburmistrz, trwa ju monta systemu monitoringu. - Prace powinny zakoczy si pod koniec wakacji - mwi Tomalak.

(fot. Mariusz Kapaa)
(fot. Mariusz Kapaa)

Na pocztek pojawi si pi kamer. Bd strzec porzdku na ulicach uyckiej, Kiliskiego, Gogowskiej, w rejonie Pisudskiego oraz na starym miecie.

Miejsca do montau kamer wybrano celowo i po obserwacjach zagroe. S to najbardziej uczszczane szlaki w miecie. Nocami wraca z nich modzie z dyskotek i barw. Zdarzay si tam akty wandalizmu.

Obraz z urzdze bdzie dociera do monitora ustawionego w komendzie policji. Dziki temu w razie potrzeby patrol byskawicznie zareaguje. Obraz bdzie nagrywany oraz archiwizowany. Dlatego w kadej chwili bdzie mona odtworzy to, co dziao si w zasigu kamery. Nagranie bdzie te dowodem w razie popenionego wykroczenia czy przestpstwa.

W kadej chwili system moe by rozbudowany o kolejne kamery. Bdzie to uzalenione m.in. od potrzeb i tego jak sprawdz si pierwsi elektroniczni stre.

Policjanci s przekonani, e z chwil uruchomienia kamer w miecie bdzie jeszcze bezpieczniej. - To nie tylko doskonay straszak, monitoring doskonale sprawdza si take prewencyjnie - mwi zastpca komendanta m. insp. Sawomir Tomal.

Piotr Jdzura

Monitoring w centrum wiebodzina

www.okolicenajblizsze.pl
26 czerwca 2007 r.

Kamera na ratuszu

Ju niedugo kada osoba przemieszczajca si w centrum wiebodzina bdzie ledzona przez obiektywy kamer. W cigu najbliszych tygodni zostanie uruchomiony monitoring, ktry planowany by od duszego czasu. Czy zwikszy to poczucie bezpieczestwa? Bez wtpienia. Czy ograniczy on liczb incydentw zwizanych np. z niszczeniem mienia? Tutaj odpowied te jest twierdzca, bowiem we wszystkich miastach w ktrych monitoring zosta zainstalowany przestpczo (w tych miejscach) spada na eb na szyj i ciko przypuszcza, e w naszym miecie bdzie inaczej.

W trakcie rozmw pomidzy policj a wadzami miejskimi wytypowano pi miejsc w ktrych zainstalowane zostan kamery. Jedna znajdzie si na budynku starostwa, vis a vis ulicy Gogowskiej. Obrotowa kamera swoim zasigiem obejmie wanie ul. Gogowsk oraz Pisudskiego w obydwu kierunkach. Druga zostanie umieszczona na maszcie ustawionym naprzeciwko banku BZWBK, oko kamery bdzie mogo zobaczy co si dzieje na ulicach Gogowskiej, Waowej oraz w wejciu do Parku Chopina. Trzecia kamera zainstalowana zostanie rwnie na maszcie przy przejciu dla pieszych na ul. Kiliskiego. Umoliwi ona obserwacj ulic Kiliskiego, Kocielnej oraz Parkowej. Czwarta zawinie (a waciwie ju wisi) w pnocno-zachodnim naroniku ratusza. Jej obiektyw bdzie ledzi to co si dzieje w tej czci Placu Jana Pawa II oraz na ul. 1 Maja. Ostatnia kamera zawinie na supie naprzeciw wejcia do Komendy Powiatowej Policji w wiebodzinie na ul. uyckiej. Za jej porednictwem osoba nadzorujca prac kamer bdzie miaa widok na ul. uyck oraz Matejki. Kamery bd przekazyway kolorowy obraz i wyposaone zostan rwnie w system noktowizyjny umoliwiajcy obserwacj w nocy. Caa sie oparta zostanie na przewodowej telewizji przemysowej z wykorzystaniem wiatowodowych linii telekomunikacyjnych, ktre zostay wcignite do istniejcych ju kanaw telekomunikacyjnych. Sie zostaa zaprojektowana w sposb, ktry pozwoli na podczenie kolejnych kamer. Gdzie mogyby si one znale? Zastpca Komendanta Powiatowego Policji m. inspektor Sawomir Tomal podchodzi do sprawy w ten sposb – Zobaczymy w jaki rejon miasta przeniesie si sfera przestpczoci, czy wykrocze. Wwczas bdziemy to analizowa i jeeli znajd si odpowiednie rodki finansowe bdziemy starali si o zainstalowanie dodatkowych kamer. Dodaje ponadto – Trzeba mie wiadomo, e monitoring nie jest panaceum na cae zo. Jest to jedynie jeden z wielu elementw, ktry ma wpyn na popraw bezpieczestwa w miecie. Jednak, jeeli zdarzy si tak, e policja nie zdy

zareagowa na jak sytuacj, ktr pokae kamera, to zawsze bdzie nagranie na podstawie ktrego bdzie mona zatrzyma winnych.

Centrum sterowania umiejscowione zostanie, co oczywiste, w siedzibie wiebodziskiej policji, cho ju wiadomo, e bdzie to jedynie czasowe miejsce, bowiem niedugo policja przeprowadzi si do budowanego obecnie gmachu i wanie tam zostanie przeniesione cae centrum sterowania monitoringiem. Piotr Nowik, ktry z ramienia gminy nadzoruje projekt, zapewnia, e czasowe umiejscowienie centrum w obecnej siedzibie policji, a nie od razu w nowej, nie wygeneruje dodatkowych kosztw, bowiem sie wiatowodowa i tak biegaby w kanaach w pobliu obecnej komendy.

Cay system bdzie nadzorowany przez ju przeszkolonych funkcjonariuszy, ktrzy bd mogli sterowa kamerami i kierowa ich obiektywy w wybrane przez siebie miejsca. Moliwoci systemu jest mnstwo i nie sposb ich wszystkich wymienia, ale moliwe na przykad bdzie (dziki funkcji zoom) odczytywanie tablic rejestracyjnych pojazdw, sygnalizowanie dwikiem alarmowym po wykryciu ruchu itp. Wszystko oczywicie bdzie rejestrowane na twardych dyskach, a kady plik bdzie posiada znak wodny, co potwierdza bdzie jego autentyczno, a tym samym nagranie, czy zdjcie wydrukowane ze stopklatki, moe suy jako dowd w sdzie. Wszystkie kamery zainstalowane zostan w kapsuach, ktrych zniszczenie bdzie praktycznie niemoliwe.

System monitoringu zostanie uruchomiony do koca lipca, cho wiele wskazuje na to, e stanie si to wczeniej.

Koszt inwestycji, ktry w caoci pokryo miasto, wyniesie ponad 150 tys. z.

ALadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=214