www.schwiebus.pl

:: Auta poza placem
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-06-28 19:59:13)

Auta poza placem

Dzie za Dniem
Wydanie 10 [273] z dnia 07 marca 2007 r.
Nie bdzie ruchu samochodowego na Placu Jana Pawa II

Wyglda na to, e zwyciyli przeciwnicy ruchu samochodowego na placu wok ratusza. Na plac bd mogy wjeda tylko auta dostawcze.

Batalia o wpuszczenie samochodw na Pl. Jana Pawa II trwaa kilka miesicy. Przez ten czas urzdnicy miejscy wystpowali z rnymi propozycjami usprawnienia ruchu w miecie. Zmiany te miay obj przede wszystkim plac. Plany zostay jednak oprotestowane przez mieszkacw kamienic wok ratusza. Zawizao si nawet kilka komitetw zakadanych przez przeciwnikw rozwiza proponowanych przez urzd.

Wyjaniania nie przemawiay do mieszkacw. Lokatorzy domw obawiali si wzrostu haasu, spalin, zagroenia bezpieczestwa swojego i dzieci.

Take spotkanie wiceburmistrza Krzysztofa Tomalaka i radnych, w styczniu tego roku, z mieszkacami nie przynioso ugody i kompromisu.

W ostatnich dniach mieszkacy dogadali si z wadzami miasta i wyjanili sporne kwestie. Na rynek wjad tylko auta dostawcze niezbdne do funkcjonowania tamtejszych sklepw. Ulice zostan oddzielone od placu przy ratuszu innym kolorem kostki brukowej.

Plac Jana Pawa II zmienia si na naszych oczach. Na razie rodek placu szpeci dziura po wyjtych starych pytach chodnikowych. Kilkanacie tygodni wczeniej pracujce na placu ekipy wymieniy instalacj gazow i elektryczn.

Do koca lipca tego roku nawierzchnia placu, jak i on sam, bdzie zupenie inny. Pracownicy urzdu miejskiego ciesz si, e ciepa zima przyczynia si do przyspieszenia prac modernizacyjnych.

Powszechnie ju wiadomo jak bdzie wyglda plac po przebudowie. Ma wtedy szanse sta si prawdziwym centrum.

Pojawi si jednak problem. Pod obszarem placu znajduj si cieki wodne, ktre mog utrudni przebudow terenu wok ratusza. Do czasu wykonania niezbdnych bada prace zostay wstrzymane.

Optymizmu nie kryje burmistrz Dariusz Bekisz: - Na pewno nie bdzie adnych opnie z pracami na Placu Jana Pawa II. Wystpiy co prawda problemy techniczne z gruntem nonym, ale biuro projektowe ju nad tym pracuje i niedugo przedstawi rozwizania - zapewnia.

pzwadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=212