www.schwiebus.pl

:: Zostaje po staremu
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-06-28 19:19:07)

Zostaje po staremu

Gazeta Lubuska
26 lutego 2007 r.

Pod ratuszem na pewno nie bd jedzi samochody osobowe

Remont placu przed ratuszem trwa, na szczcie zima nie utrudnia robt budowlanych (fot. Ryszard Poprawski)

Na rynek wjad tylko auta dostawcze, a ulice zostan oddzielone od placu przy ratuszu innym kolorem kostki. To efekt uzgodnie mieszkacw z burmistrzem.

Od kilku miesicy mieszkacy rynku starali si wyperswadowa wadzom miasta ch zmian w okolicy ratusza. I nie ma si im co dziwi. Chodzio o wpuszczenie na rynek samochodw. Dokadnie w dwie jego czci. To wywoao oburzenie ludzi.

Blokada niemoliwa

Zdaniem burmistrza Dariusza Bekisza zmiana wprowadziaby ad w ruchu na rynku. - Teraz jest tam wolna amerykanka, auta jed jak chc - tumaczy powody zmian szef gminy.

Takie wyjanienie nie trafiao do mieszkacw. Byli przekonani, e haas i spaliny bd utrudnia im ycie i wypoczynek po caodziennych zajciach.

Drug podnoszon spraw byo bezpieczestwo. Mieszkacy rynku byli przekonani, e auta pod ich oknami zwiksz ryzyko potrce. Tego samego zdania byli policjanci. Wydali negatywn opini na temat zmian ruchu pod ratuszem. Decyzj tumaczyli wanie wzgldami bezpieczestwa.

Mieszkacy nie rozumieli, dlaczego wadza chce zmian pod ich domami. Podkrelali, e wiele miast dy do zamknicia starwek dla ruchu samochodw, chcc aby stay si miejscem spacerw.

Poprzedni starosta Ryszard Szafiski nie wyda pozwolenia na wprowadzenie ruchu w rynek. Ku radoci mieszkacw na jaki czas zablokowa plany. Magistrat odwoa si od decyzji do wojewody, a ten stwierdzi, e starosta nie moe zakaza zmian w ruchu samochodw.

Obecny szef powiatu Zbigniew Szumski zapewni, e nie ma podstaw do blokowania zmian. Wtedy bomba wybucha jeszcze raz. D. Bekisz podkrela, e zmiany na rynku bd takie jak zapowiada wczeniej. Oburzonych ludzi uspokajano, e decyzja nie zostanie podjta bez ich gosu. Dopiero po roku mieli si wypowiedzie, co sdz na temat zmian. Ju wiadomo, e bdzie inaczej.

Bez zmian

Na spotkaniu burmistrza Bekisza z mieszkacami pl. Jana Pawa II nie udao si przekona ludzi do zmian. - Wszystko zostaje po staremu - mwi szef gminy.

Oznacza to, e auta osobowe nie bd tu mogy jedzi. Dwie drogi jednak powstan. Burmistrz uspokaja, e nie bd to jezdnie wylewane z asfaltu. - Zostan wyznaczone kostk brukow w innym kolorze, czym oddzielimy je od reszty placu - dodaje D. Bekisz. Tym samym utrzymana zostanie zaoona wczeniej estetyka w okolicy ratusza.

Na rynek wjad auta dostawcze dowoce towar do sklepw. Ale tak jest i dzi. W tej sprawie mieszkacy nie maj zastrzee. Tumacz, e rozumiej potrzeby handlowcw.

Remont placu trwa. Po jego zakoczeniu, mniej wicej latem, rynek zyska nowy wygld. Stare i spkane betonowe pyty zastpi elegancka, ale jednoczenie skromna kostka granitowa. Pojawi si nowe latarnie i aweczki w stylu retro. Przed wejciem do ratusza na deptaku pojawi si miejski herb. Zostanie te wykonana nowa kanalizacja deszczowa.

Piotr Jdzuraadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=210