www.schwiebus.pl

:: Nowe elewacje
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-02-12 00:08:29)

Nowe elewacje

Dzie za Dniem
Wydanie 4 [267] z dnia 24 stycznia 2007 r.
S pienidze na rewitalizacj kamieniczek

Ten rok bdzie okresem, kiedy plany przejd w czyny, a mieszkacy na wasne oczy zobacz zmiany w swoim miecie. Miejmy nadziej, e czas burych elewacji i odpadajcych tynkw szybko si skoczy, a mieszkacy miasta zauwa, e w adniejszym miecie i ycie jest lepsze, i wezm sprawy w swoje rce przy pomocy miejskich funduszy.

W minionym roku wesza w ycie uchwaa rady miejskiej, w myl ktrej mieszkacy zabytkowych kamienic mog ubiega si o pienidze, ktre bd wykorzystane na odnow kamienic.

Generalnie zasady dotyczce ubiegania si o fundusze s proste, a kryteria jasno wyoone w uchwale. Kamienica musi by przede wszystkim wpisana do rejestru zabytkw. Dotacje mona wykorzysta w celu: odnowienia lub uzupenienia tynkw, lub okadzin architektonicznych, albo na ich cakowite odtworzenie z uwzgldnieniem odpowiedniej i waciwej kolorystyki, odnowienie, bd odtworzenie rynien i rur spustowych.

Wnioskodawca w skadanych dokumentach musi zawrze wskazanie tytuu prawnego wnioskodawcy do zabytku, okreli plan prac, na ktre maj by przekazane rodki oraz termin realizacji. Wymagane jest rwnie przedstawienie wykazu prac jakie miay miejsce w budynku w cigu ostatnich piciu lat wraz z list kosztw poniesionych za ich przeprowadzenie. Nie mona zapomnie o decyzji mwicej, e dany obiekt jest wpisany do rejestru zabytkw oraz pozwolenia konserwatora zabytkw na przeprowadzenie prac.

Mieszkacy domu, starajcy si o rodki na odnow budynku oprcz odpowiedniego wniosku musz wnie 10-procentowy udzia w wykonywanych pracach. Tylko 10 procent. Reszta wartoci wykonywanych prac ma pochodzi wanie z dotacji udzielonej przez miasto. Dotacja bdzie jednorazowa lub wypacana na zasadzie "p na p". Poowa kwoty wpynie przed rozpoczciem robt, drugie p po ich zakoczeniu

Obecnie na terenie wiebodzina znajduje si sto budynkw wpisanych do rejestru zabytkw. Miasto ma ju firm, ktra bdzie odnawiaa domy. Moliwa bdzie rwnie wymiana okien. Ekipy remontowe w razie potrzeby zajm si zniszczonymi dachami kamienic.

W zeszym roku z tych rodkw wykonano projekt remontu elewacji kamienicy przy ulicy Gogowskiej. Z ubiegorocznego przydziau zostanie take wyremontowana kamienica przy ulicy Studenckiej.

W tym roku w miecie zostanie odnowionych jedenacie zabytkowych domw. Bd to obiekty, ktrymi zarzdzaj wsplnoty mieszkaniowe bdce pod opiek wiebodziskiego Towarzystwa Budownictwa Spoecznego. Remonty i modernizacje obejm niedugo domy przy ulicy 1 Maja, Gogowskiej, Pisudskiego i wierczewskiego oraz Placu Jana Pawa II.

Zakres prac, ktre bd przeprowadzane jest zrnicowany. Nie tylko odmalowane zostan tynki. Modernizacja obejmie te wymian niektrych opierze czy rynien. W sumie kwota, jaka zostanie rozdysponowana midzy mieszkacw wyniesie ponad 300 tys. z.

Z kasy miasta na ten rok zostanie wyasygnowanych na rewitalizacj prawie p miliona zotych. To nie przesdza faktu, e mieszkacy, ktrzy zo wnioski w pniejszym terminie nie mog liczy na dotacje. By moe miastu uda si wygospodarowa odpowiednie kwoty. Niemniej w przyszym roku kwota ta znacznie wzronie. Pojawi si ci, ktrzy czekaj na efekty prac przeprowadzanych w tym roku.

pzwRenowacja w strefie A /2001/02
Rynek kwitncej wini /2001/03
Gincy Ratusz /2001/05
Dziesi kamienic na pocztek /2001/05
Kolorowe miasto /2002/02
Gabinet dla pisarza /2003/11
Ratusz si sypie /2004/01
Cisza na starwce /2004/08
Teraz ratusz /2004/09
Kosmetyka po latach /2004/12
Niewidzialne ciao /2005/03
Wsplnoty uradziy /2005/04
Przepisy dla naiwnych /2005/08
W Muzealnych murach /2000-2005/
Ratusz si sypie /2005/11
ary inwestuj w starwk /2005/11
Granit w rdmieciu /2006/01
Granit pod ratuszem /2006/04
Wstp do rewitalizacji /2006/05
Co dalej ze starwk? /2006/08
Spr wok ratusza /2006/08
wiebodziska Starwka - Co robicie z tym placem? /2006/08
Ruch wok ratusza /2006/09
Konsultacje spoeczne lokalnego programu rewitalizacji wiebodzina /2006/09
Odnwmy kamienice! /2006/09
Na bruk nie wjedziesz /2006/09
Nowa twarz rynku /2006/10
A miao by tak piknie /2006/12
Auta pojad po rynku /2006/12
A jednak! Auta pojad po Rynku /2006/12
Ulice pod Ratuszem?! /2006/12
Najazd na Ratusz /2006/12
Plac w przebudowie /2006/12
Czas pokae /2006/12
Kontrowersyjne kolory /2006/12
Kamienice wypikniej /2007/01
Rewitalizacja kamienic /2007/01
Nowe elewacje /2007/01
Komu droga ta droga /2007/01
V Sesja Rady Miejskiej /2007/02
Ratusz bez ruchu /2007/02adres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=202