www.schwiebus.pl

:: Bibliografia
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-02-03 21:56:49)

Nota bibliograficzna

Zak豉dam, 瞠 篡cia mi nie starczy na dotarcie do chocia瘺y 50% spo鈔鏚 wymienionych ksi捫ek, publikacji, opracowa, artyku堯w. Z premedytacj nie wspominam o ich przeczytaniu... Trzon noty stanowi bibliografie dw鏂h ksi捫ek: profesora Jerzego Piotra Majchrzaka - Suibusium felix, a w zdecydowanej wi瘯szo軼i z publikacji Dyrektora Muzeum Regionalnego w 安iebodzinie, Pana Marka Nowackiego - Powiat 安iebodzi雟ki. Szkice Historyczne.

Do tej wyszukanej listy dopisa貫m kilkana軼ie pozycji ze swojej skromnej biblioteczki.


750-lecie powstania Ksi瘰twa G這gowskiego, Referaty wyg這szone podczas sesji popularno–naukowej w Zamku Ksi捫徠 G這gowskich dnia 17 listopada 2001 r. pod redakcj Jerzego B. Sadowskiego, G這g闚 2002

Adamczewski L., Konw鎩 do Paradies, Pozna 1998

Adressbuch fr die St輐te Schwiebus und Liebenau mit Bercksichtigung der Stadt Zllichau und der D顤fer im Kreise Zllichau-Schwiebus, Schwiebus 1912

Akta miasta 安iebodzin (1597-1945) Archiwum Pa雟twowe w Zielonej G鏎ze, Oddzia w Wilkowie.

Allgemeines Handbuch der Freimaurerei, Bd. II, Leipzig 1901

Anna造 z這tego wieku II, Wydawnictwo 安iebodzi雟kiego Domu Kultury, 安iebodzin 2006

Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przek. R. Gr鏚ecki, wyd. 6, Wroc豉w 1989

Architektura gotycka w Polsce, pod red. T. Mroczko i M. Arszy雟kiego, t. I-III, Warszawa 1995

B帷zkowski K., Zjazd wiede雟ki 1515. Geneza, przebieg i znaczenie, Warszawa 1975

B帷zkowski K., Walka o W璕ry w latach 1490-1492. Z dziej闚 rywalizacji habsbursko-jagiello雟kiej w basenie 鈔odkowego Dunaju, Krak闚 1995

Bahr H., Quellen zur brandenburgisch-preussischen Geschichte, Bd. II, Leipzig 1920

Baszkiewicz J., Powstanie zjednoczonego pa雟twa polskiego na prze這mie XIII i XIV wieku, Warszawa 1954

Beckmann J. F., Beschreibung der Chur und Mark Brandenburg, Berlin 1751-1752.

Benyskiewicz K., Janusz z Widzimia. Udzia przedstawicieli rodu Jeleni w rywalizacji o tron wielkopolski w latach 1233-1241, (w:) Etos rycerski w Europie 字odkowej i Wschodniej od X do XV wieku, red. W. Peltz, J. Dudek, Zielona G鏎a 1997

Berghaus H., Landbuch der Mark Brandenburg und des Markgrafthums Nieder-Lausitz in der Mitte des 19. Jahrhunderts, Bd. III, Brandenburg 1856

Berthold H., Die Geschichte der Kirche zu Schwiebus, Barmen 1889

Beyer A. H., Starpel. Ein kleines Dorf mit einer langen Geschichte, Heimatgeschichtliche Bl酹ter fr den Kreis Zllichau-Schwiebus Nr. 20, 1987

Bieniak J., Wielkopolska, Kujawy, ziemie 喚czycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia pa雟twowego w latach 1300-1306, Toru 1969

Bobowski K., Fundacja i pocz徠ki klasztoru cysterek w Trzebnicy, (w:) Studia historyczne. Ustr鎩, Ko軼i馧, militaria, pod red. K. Bobowskiego, Wroc豉w 1993

Bohdan M., Kalendarium 安iebodzina - 40 lat (1944-1984), 安iebodzin 1985

Boras Z., Hohenzollernowie i ich d捫enia do opanowania 奸御ka w drodze um闚 o prze篡cie (w pocz徠kach XV w.), (w:) Studia z dziej闚 Polski, Niemiec i NRD (XVI-XX w.), red. E. Makowski, Pozna 1974(a)

Boras Z., Ksi捫皻a piastowscy 奸御ka, Katowice 1974(b)

Boras Z., Zygmunt Stary w G這gowie, Katowice 1983

Boras Z., Ksi捫皻a piastowscy Wielkopolski, wyd. II, Mi璠zych鏚 1993

Boras Z., Dworecki Z., Morzy J., Sulech闚 i okolice, Pozna 1985

Borkowski O., Powstanie i rozw鎩 opactwa cysterskiego w Parady簑-Go軼ikowie w XIII-XIV wieku, Rocznik Lubuski 14, 1986

Bufe S., Eisenbahnen in Ostbrandenburg und Posen, Egglham 1988

Callier E., 安iebodzin, (w:) S這wnik geograficzny Kr鏊estwa Polskiego i innych kraj闚 s這wia雟kich, t. 11, red. B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1890

Celichowski Z., Reces graniczny mi璠zy Wielkopolsk a ksi瘰twem G這gowskim z roku 1528-1531, Pozna 1900

Cetwi雟ki M., Rycerstwo 郵御kie do ko鎍a XIII w. Biogramy i rodowody, Wroc豉w 1982

Chmarzy雟ki G., Sczaniecki M., Zamek w ζgowie, Pami皻nik Zwi您ku Historyk闚 Sztuki i Kultury, t. I, pod red. A. Gieysztora, Warszawa 1948

Chutkowski J., Piastowscy w豉dcy G這gowa, G這g闚 1996

Codex diplomaticus Brandenburgensis, wyd. F.A. Riedel, Berlin 1857-1865.

Codex diplomaticus Silesiae, wyd. K. Grnhagen, Breslau 1880-1886.

Cramer H., Beitr輍e zur Geschichte des Bergbaues in der Provinz Brandenburg, H. 6: Die Kreise Schwiebus-Zlichau und Krossen, Halle 1882

Das 00j鄣rige Schwiebus 1335-1935. Fhrer durch die Ausstellung fr Landwirtschaft, Handel und Gewerbe, Schwiebus 1935

D帳rowski E., Zagadnienie pocz徠k闚 安iebodzina, Zielonog鏎skie Zeszyty Muzealne 5, 1975

D帳rowski S., Sukiennictwo w p馧nocnej cz窷ci 奸御ka w XVI-XVIII wieku (okr璕 zielonog鏎sko-鈍iebodzi雟ki), Zielona G鏎a 1976 (rozprawa doktorska)

Denkschrift fr die Anlage einer Eisenbahn von Posen ber Schwiebus, Krossen nach Guben, (b.m.w.),ok. 1863

Die Tuchfabrik Carl Heinrich Rimpler in Schwiebus, (w:) Kreis Zllichau-Schwiebus, hrsg. v. C. Schelenz, Nachdr. der 2. Aufl., Frankfurt am Main 1995

D逝gopolski E., W豉dys豉w υkietek na tle swoich czas闚, Wroc豉w 1951

Dobosz J, Dokumenty, (w:) Cystersi w 鈔edniowiecznej Polsce. Kultura i sztuka. Katalog wystawy, red. A. Kar這wska-Kamzowa, Warszawa-Pozna 1991

Dobrindt O., T酹igkeitsbericht des staatlichen Bezirkspflegers fr die kulturgeschichtlichen Bodenaltertmer im Kreise Zllichau-Schwiebus, Nachrichtenblatt fr Deutsche Vorzeit 17, 1941

Dogiel G., Parady. Opactwo pocysterskie i jego zabytkowy zesp馧 (Historia - rewaloryzacja), Krak闚 1988

Doma雟ki J., Sille K., Trzebnicka ksi璕a rachunkowa z lat 1523-1524, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 29, 1981, nr 2

Durniok E., Untergegangene Ortschaften, Heimatkalender des Kreises Zllichau-Schwiebus 1933

Dworzaczek W., Schlichtingowie w Polsce. Szkic genealogiczno-historyczny, Warszawa 1938

Dygda豉 J., Wierzchos豉wski Sz., Nawra Kruszy雟kich i Sczanieckich. Studium z dziej闚 szlachty i ziemia雟twa ziemi che軛i雟kiej, Toru 1990

Dyplomatyka wiek闚 鈔ednich, opr. K. Maleczy雟ki, M. Bieli雟ka, A. G御iorowski, Warszawa 1971

Ehrhardt S. J., Presbyterologie des evangelischen Schlesiens, Tl. 3, Liegnitz 1783

Eisenbach A., Emancypacja 砰d闚 na ziemiach polskich 1785-1870 na tle europejskim, Warszawa 1988

Encyklopedyja powszechna S. Orgelbranda, t. 23, Warszawa 1866

Flaga J., Dzia豉lno嗆 duszpasterska cysters闚 na ziemiach Rzeczypospolitej w trzeciej 獞ierci XVIII w. na tle dzia豉lno軼i innych zakon闚 mniszych, (w:) Historia i kultura cysters闚 w dawnej Polsce, red. J. Strzelczyk, Pozna 1987

Fontette F. de, Historia antysemityzmu, Wroc豉w 1992

Freier W., Urkundliche Geschichte des Landes Sternberg, Zielenzig 1892

Gawlas S., O kszta速 zjednoczonego Kr鏊estwa. Niemieckie w豉dztwo terytorialne a geneza spo貫cznoustrojowej odr瑿no軼i Polski, Warszawa 1996

Geneza miasta 安iebodzina, red. W. Posadzy, Przegl康 Zachodni 7, 1951, nr 9-10

Geneza miasta 安iebodzin (w:) Przegl康 Zachodni, nr 9-10, Pozna 1951, s. 233-261 (praca zbiorowa pod red. Zd Kaczmarczyka).

God這wski K., Pierwotne siedziby S這wian. Wyb鏎 pism, Krak闚 2000

Goli雟ki M., Uposa瞠nie i organizacja zakonu templariuszy w Polsce do 1241 roku, Kwartalnik Historyczny 98, 1991, nr 1

Gollasch K., Eisenbahnkatastrophe bei Schwiebus, Modelleisenbahner Nr. 4,1991

Gonciarz A., Dawny 安iebodzin na poczt闚kach firmy Dr. Trenkler Co., Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w 安iebodzinie, 安iebodzin 2004

Gonciarz A., Nowacki M., 安iebodzin i okolice na dawnych kartach pocztowych, 安iebodzin 2000, pod redakcj techniczn Piotra Tatarynowicza.

Gonciarz A., Nowacki M., 安iebodzin i okolice na dawnych kartach pocztowych, 安iebodzin 2004, pod redakcj techniczn Piotra Tatarynowicza.

Grodecki R., Zachorowski S., D帳rowski J., Dzieje Polski 鈔edniowiecznej, t. 1-2, Krak闚 1995 (reedycja)

Gruszecka K., Rewitalizacja starych miast wojew鏚ztwa zielonog鏎skiego. Ilustracje. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004

Guerquin B., Zamki w Polsce, Warszawa 1974

Gutsche H., Das Notgeld des Kreises Zllichau-Schwiebus. Es reicht von 1 Pfennig bis 25 Milliarden Mark, Heimatgeschichtliche Bl酹ter fr den Kreis Zllichau-Schwiebus Nr. 27,1994

Handbuch der historischen St酹ten Deutschlands, Bd.10: Berlin und Brandenburg, hrsg. v. G. Heinrich, Stuttgart 1985

Hass L., Wolnomularstwo w Europie 字odkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku, Wroc豉w 1982

Heck R., Tabor a kandydatura jagiello雟ka w Czechach (1438-1444), Wroc豉w 1964

Heck R., Piastowie 郵御cy a Kr鏊estwo Polskie w XIV-XV w., (w:) Piastowie w dziejach Polski. Zbi鏎 artyku堯w z okazji trzechsetnej rocznicy wyga郾i璚ia dynastii Piast闚 pod red. R. Hecka, Wroc豉w 1975

Heine H.-D. v., Eisenbahnen im Kreis Zllichau-Schwiebus, (Berlin) 2001

Herrenhauser in Brandenburg und der Niederlausitz. Kommentierte Neuausgabe des Ansichtenwerks von Alexander Duncker (1857-1883), hrsg. v. P.-M. Hahn, H. Lorenz, Bd. 1-2, Berlin 2000

Herzberg K., Sippenforschung und Wappenkunde, Heimatkalender des Kreises Zllichau-Schwiebus 1931

Hilgner A., Festschrift zur goldenen Jubelfeier der Stiftung des katholischen Gesellenvereins zu Schwiebus, Schwiebus 1914

Hilscher Eberhard, Moi 鈍iebodzi雟cy krewni i polska dziewczyna. Opowiadania i wiersze. Opracowanie pod redakcj Marka Nowackiego, wydane przez Muzeum Regionalne w 安iebodzinie w roku 2002 dla uczczenia 75 rocznicy urodzin Eberharda Hilschera. Publikacja dofinansowana ze 鈔odk闚 Urz璠u Miejskiego w ramach obchod闚 700-lecia 安iebodzina oraz Programu Wsp馧pracy Przygranicznej PHARE Euroregionu Nysa-Szprewa-B鏏r.

Hilscher M., Zum 80j鄣rigen Bestehen der jetzigen evgl. Stadtpfarrkirche zu Liebenau 1848/1928, Heimatkalender des Kreises Zllichau-Schwiebus 1928

Hilscher M., Aus den Innungsladen der Liebenauer Gewerke, Heimatkalender des Kreises Zllichau-Schwiebus 1930

Hilscher M., Braugerechtigkeit und Brauereien in Schwiebus, (w:) Das 600j鄣rige Schwiebus 1335-1935. Fhrer durch die Ausstellung fr Landwirtschaft, Handel und Gewerbe, Schwiebus 1935(a)

Hilscher M., Das Schloss (Die 鄟testen Baudenkm鄟er der Stadt), (w:) Das 600j鄣rige Schwiebus 1335-1935. Fhrer durch die Ausstellung fr Landwirtschaft, Handel und Gewerbe, Schwiebus 1935(b)

Hilscher M., Die Landeshauptleute sea alten Schwiebuser Kreises (w:) Heimatkalender des Kreises Zllichau-Schwiebus auf das Jahr 1929, Zllichau 1929, s. 39-44.

Hilscher M., Die Privilegien des St輐tleins Liebenau um 1700, Heimatkalender des Kreises Zllichau-Schwiebus 1931

Hinz B., Die Sch鞿penbcher der Mark Brandenburg besonders des Kreises Zllichau-Schwiebus, Berlin 1964

H豉dy這wicz K. J., Zmiany krajobrazu i rozw鎩 osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku, Lw闚 1932

100 Jahre Tuchfabrik C. H. Rimpler, Heimatkalender des Kreises Zllichau-Schwiebus 1931

IA - Informator Archeologiczny. Badania 1971-1978, Badania 1988-1990, Badania 1995, Warszawa 1972-1998

Janczak J., Rozmieszczenie produkcji ro郵innej i zwierz璚ej na 奸御ku na prze這mie XVIII i XIX wieku, Wroc豉w 1964

Janiszewska-Mincer B., Zygmunt Jagiello鎍zyk (1467-1548). Ksi捫 g這gowski i opawski, namiestnik 奸御ka i ㄆ篡c, od 1506 r. kr鏊 polski Zygmunt I, (w:) Ludzie 字odkowego Nadodrza. Wybrane szkice biograficzne (XII-XX wiek), pod red. K. Bartkiewicza, Zielona G鏎a 1998

Jarochowski K., Napad Brandenburgczyk闚 na klasztor Paradyski w roku 1740 (w:) ten瞠, Opowiadania i studya historyczne, Warszawa 1877, s. 183-190

Jarzewicz J., Gotycka architektura Nowej Marchii. Budownictwo sakralne w okresie Aska鎍zyk闚 i Wittelsbach闚, Pozna 2000

Jungnitz J. (Hrsg.), Visitationsberichte der Di驆ese Breslau. Archidiakonat Glogau, Tl. I, Breslau 1907 (Ver鐪fentlichungen aus dem frstbisch鐪lichen Di驆esan-Archive zu Breslau Bd. 3)

Jurek T., Kr瘰ko, (w:) S這wnik historyczno-geograficzny wojew鏚ztwa pozna雟kiego w 鈔edniowieczu, pod red. A. G御iorowskiego, cz. II, z. 3, Wroc豉w 1991

Jurek T., Slesie stirps nobilissima. Jele鎍zycy - r鏚 biskupa wroc豉wskiego Tomasza I, Roczniki Historyczne 58, 1992

Jurek T., Dziedzic Kr鏊estwa Polskiego. Ksi捫 g這gowski Henryk (1274-1309), Pozna 1993

Jurek T., Nies逝sz, (w:) S這wnik historyczno-geograficzny wojew鏚ztwa pozna雟kiego w 鈔edniowieczu, pod red. A. G御iorowskiego, cz. III, z. 2, Pozna 1995

Jurek T., Obce rycerstwo na 奸御ku do po這wy XIV wieku, Pozna 1996

Kaczmarczyk Z., Dzieje Ziemi Lubuskiej do roku 1793, Rocznik Lubuski 11, 1981

Kajzer L., Zamki i spo貫cze雟two. Przemiany architektury i budownictwa obronnego w Polsce w X-XVIII wieku, 鏚 1993

Kalckreuth L. v., Flling A., Historisch-genealogische Beitr輍e zur Geschichte der Herren, Freiherren und Grafen v. Kalckreuth, Bd. 2, K闤n und Gummersbach 1995/96

Kara M., Kr徙iec M., Mo磧iwo軼i datowania metod dendrochronologiczn oraz stan bada dendrochronologicznych wczesno鈔edniowiecznych grodzisk z terenu Wielkopolski, Dolnego 奸御ka i Ma這polski, (w:) Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kszta速owaniu si nowej mapy Europy, pod red. H. Samsonowicza, Krak闚 2000

Karwowski S., Dziembowscy herbu Pomian. Dzieje rodziny od XV do pocz徠ku XX wieku, Genealogia 9, 1997

KD - Kodeks dyplomatyczny 奸御ka, t. II, wyd. K. Maleczy雟ki, A. Skowro雟ka, t. III, wyd. K. Maleczy雟ki, Wroc豉w 1959-1964

KDW - Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I-III, [wyd. I. Zakrzewski], Pozna 1877-1879

Keyser E. (Hrsg.)., Deutsches St輐tebuch, Handbuch st輐tische Geschichte, Bd. I: Norddeutschland, Stuttgart 1939

K璠ryna A., Jurga R. M., Grupa warowna „Lundendorff”, Mi璠zyrzecki Rejon Umocniony Festungsfront Oder-Warthe-Bogen, Krak闚 1995

K璠ryna A., Jurga R. M., Grupa warowna „Scharnhorst”, Mi璠zyrzecki Rejon Umocniony Festungsfront Oder-Warthe-Bogen, Krak闚 1994

K璠ryna A., Jurga R. M., Grupa warowna „Schill” oraz stanowisko dla km-u za p造t pancern z gara瞠m dla dzia豉 przeciwpancernego, Mi璠zyrzecki Rejon Umocniony Festungsfront Oder-Warthe-Bogen, Krak闚 1994

Kiepert A., 700 Jahre Stentsch, Heimatkalender des Kreises Zllichau-Schwiebus 1936

Knispel S. G., Geschichte der Stadt Schwiebus von ihrem Ursprung an bis auf das Jahr 1763, Zllichau 1765

Koci璚ka W., Spacer z cieniami czyli historia bez zako鎍zenia, Pozna 2005

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. K. Go喚biewski, Pozna 1878.

Kola鎍zyk K., Rusi雟ki W., Polacy na Ziemi Lubuskiej i na ㄆ篡cach przed 1939. Tajny memoria niemiecki, Pozna 1946

Kolejarze wielkopolscy w okresie II wojny 鈍iatowej 1939-1945. Zarys historyczny, pr. zb. pod red. L. Zimowskiego, Pozna 1968

Ko這dziejski A., Sprawozdanie z dzia豉lno軼i z zakresu ochrony zabytk闚 archeologicznych w wojew鏚ztwie zielonog鏎skim w latach 1960-1966, Zielonog鏎skie Zeszyty Muzealne 1, 1969

Kopicki E., Katalog podstawowych typ闚 monet i banknot闚 Polski oraz ziem historycznie z Polsk zwi您anych, t. VIII, cz. 1: Monety 郵御kie okresu nowo篡tnego, Warszawa 1982

Korcz W., Procesy czarownic w Zielonej G鏎ze w XVII wieku, Rocznik Lubuski 1, 1959

Korcz W., Wsp鏊niczki diab豉 czyli o procesach czarownic na 奸御ku w XVII wieku, Katowice 1985

Korcz W., Pr鏏y odzyskania utraconych ziem nadodrza雟kich i niewyzyskanych mo磧iwo軼i dziejowych w XIV i XV wieku (w:) Nadodrza雟kie szkice historyczne, Zielona G鏎a 1960, s. 109-111.

Korcz W., Historyczne losy ziem pogranicza lubusko-wielkopolskiego na tle dziej闚 Ziemi Lubuskiej, Rocznik Lubuski 4, 1966

Korcz W., Studia z dziej闚 Ziemi Lubuskiej, Zielona G鏎a 1971

Korcz W., Szkice z dziej闚 miast 字odkowego Nadodrza, Zielona G鏎a 1985

Kostrzewski B., Nowe odkrycia prehistoryczne w wojew鏚ztwie pozna雟kim, Z Otch豉ni Wiek闚 15, 1946

Kowalski S., Zabytki wojew鏚ztwa zielonog鏎skiego, wyd. II, Zielona G鏎a 1987

Kowalski S., Miasta 字odkowego Nadodrza dawniej. Historia zapisana w zabytkach, Zielona G鏎a 1994

Kozierowski S., Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego. VI. R鏚 Szaszor闚-Opal闚-Orl闚, Rocznik Pozna雟kiego Towarzystwa Przyjaci馧 Nauk 45, 1918

Kozierowski S., Studja nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego. VIII. R鏚 Samson闚-Wat闚, Rocznik Towarzystwa Heraldycznego 5, 1920

Kozierowski S., Pierwotne osiedlenie pogranicza wielkopolsko-sl御kiego mi璠zy Obr i Odr a Wart i Bobrem w 鈍ietle nazw geograficznych, Slavia Occidentalis 7-8, 1928/29

Kozierowski S., Obce rycerstwo w Wielkopolsce w XIII-XVI wieku, Pozna 1929

Krajniak J., Pojezierze Lubuskie. Mi璠zyrzecz – 安iebodzin – Sul璚in – S逝bice. Przewodnik, Pozna 1976

Kraso J., Zb御zy, Zb御zy 1935

Kraso J., Uposa瞠nie klasztoru cysters闚 w Obrze w wiekach 鈔ednich, Pozna 1950

Kronika wielkopolska, przek. K. Abgarowicz, Warszawa 1965

Kronthal B., Wendt H. (Hrsg.), Scriptores rerum Silesiacarum, Bd. XIV, Abt. 2: Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter des K霵igs Matthias Corvinus (1479-1490), Breslau 1894

Kubach H. E., Die Kunstdenkm鄟er des Kreises Oststernberg, Stuttgart 1960

Kubiak S., Znaleziska monet z lat 1146-1500 z terenu Polski. Inwentarz, Pozna 1998

Kuhn W., Die deutschrechtlichen St輐te in Schlesien und Polen in der ersten H鄟fte des 13. Jahrhunderts, Marburg 1968

Kurnatowska Z., Pr鏏a odtworzenia organizacji zarz康u terytorialnego pa雟twa pierwszych Piast闚 w Wielkopolsce, (w:) Obronno嗆 polskiej granicy zachodniej w dobie pierwszych Piast闚, red. L. Leciejewicz, Wroc豉w 1984

Kurnatowska Z., Wielkopolska w X wieku i formowanie si pa雟twa polskiego, (w:) Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kszta速owaniu si nowej mapy Europy, pod red. H. Samsonowicza, Krak闚 2000

Kurnatowska Z., υsi雟ka A., Perspektywy bada nad wczesnym 鈔edniowieczem Ziemi Lubuskiej, (w:) Cz這wiek a 鈔odowisko w 字odkowym i Dolnym Nadodrzu. Badania nad osadnictwem pra- i wczesnodziejowym (Spotkania bytomskie 2), red. L. Leciejewicz, E. Gringmuth-Dallmer, Wroc豉w 1996

Kurnatowski S., Badania Zak豉du Historii Kultury Materialnej Wielkopolski i Woj. Zielonog鏎skiego nad okresem wp造w闚 rzymskich i wczesnego 鈔edniowiecza na Ziemi Lubuskiej, Archeologia Polski 13, 1968, z. 2

Kurnatowski S., Nalepa J., Z przesz這軼i Mi璠zyrzecza, Pozna 1961

Kwa郾y Z., Wosch J. (oprac), Tabele podatku gruntowego i ludno軼i wsi 郵御kich z oko這 1765 roku (毒鏚豉 do atlasu historycznego 奸御ka I), Wroc豉w 1975

Labuda G., Ziemia Lubuska w dziejach Polski (w:) Ziemia Lubuska, Pozna 1950, s. 93-110 (pod red. St. Zajchowskiej).

Lange T. W., Szpitalnicy. Joannici. Kawalerowie malta雟cy, Pozna 1994

Lec Z., Z dziej闚 i dzia豉lno軼i cysters闚 w Parady簑 w latach 1230/36-1834, (w:) Diecezjalne Wy窺ze Seminarium Duchowne Gorz闚 Wlkp. - Parady 1947-1997. Ksi璕a jubileuszowa, red. R. Tomczak, Parady 1997

Leciejewicz L., S這wianie zachodni. Z dziej闚 tworzenia si 鈔edniowiecznej Europy, Wroc豉w 1989

Levack B. P., Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowo篡tnej, Wroc豉w 1991

Lewandowski J., Pieni康z zast瘼czy Gorzowa Wielkopolskiego i wojew鏚ztwa, Pozna 1999

Lichacz P., R鏚 Dryj闚 wielkopolskich do po這wy XV wieku, Toru 1990 (praca magisterska)

Lienau M. M., Neue Bodenfunde aus dem Lebuser und Sternberger Lande, Nachrichtenblatt fr Deutsche Vorzeit 4, 1928

Lienau M. M., Fundberichte aus dem Lebuser und Sternberger Lande, Mannus 22, 1930

Linke H. W., Paschke H., Das Sternberger Land im Wandel der Zeiten (Ostbrandenburger Heimatbuch I), Iserlohn 1988

Litak S., Ko軼i馧 豉ci雟ki w Rzeczypospolitej oko這 1772 roku. Struktury administracyjne (Wsp鏊noty religijne i narodowe w Rzeczypospolitej w drugiej po這wie XVIII wieku, t. I), Lublin 1996

Loechel K., Zur Geschichte des alten Kreises Zllichau bis zum 16. September 1482. Kurzer Abriss, Heimatkalender des Kreises Zllichau-Schwiebus 1932

Lotter P., Aus der Geschichte der Stadt Schwiebus, (w:) Kreis Zllichau-Schwiebus, hrsg. v. C. Schelenz, Nachdr. der 2 Aufl., Frankfurt am Main 1995

ζdog鏎ski T. (wyd.), Generalne tabele statystyczne 奸御ka 1787 roku, Wroc豉w 1954

ζpszy雟ki G. A., O zb鎩cach, kacie i strasznych mieszczanach. Z ba郾i i poda 字odkowego Nadodrza, Zielona G鏎a 1997

Majchrzak J. P., Brama, [t. 1]: Krosno Odrza雟kie ongi, Krosno Odrza雟kie 1985

Majchrzak J. P., Suibusium felix. Epizody z 700 lat dziej闚 miasta 安iebodzina i okolic, 安iebodzin 2001

Majchrzak J. P., Szale雟twa wiary albo procesy czarownic w Zielonej G鏎ze, Zielona G鏎a 1999

Malinowska M., Wczesno鈔edniowieczne skarby srebrne z Wielkopolski, Pozna 1970

M帷zak A., Sukiennictwo wielkopolskie XIV-XVII wieku, Warszawa 1955

M帷zy雟ka M., W璠r闚ki lud闚. Historia niespokojnej epoki IV i V wieku, Warszawa-Krak闚 1996

Meier H., Aus der Schwiebuser Schul-Chronik (w:) Bl酹ter fr Heimatkunde von Schwiebus und Umgegend, Nr 8, 1906, Beilage zum „Schwiebuser Intelligenzblatt".

Meissner L. (Hrsg.), Unvergessener Kreis Zllichau-Schwiebus in alten und neuen Bildern, 2. Aufl., Frankfurt am Main 1992

Meitzen A. (Hrsg.), Urkunden schlesicher D顤fer (Codex diplomaticus Silesiae IV), Breslau 1863

Melville M., Dzieje templariuszy, Warszawa 1991

Merian M. (M. Zeileri), Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, Franckfurt 1650

Meyer L., Die Frankfurter Eisenbahnbrcke ber die Oder, Verkehrsgeschichtliche Bl酹ter Nr. 6, 1995

Miliszewska D., Zabytki powiatu 鈍iebodzi雟kiego w fotografii Piotra W璚豉wskiego, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w 安iebodzinie, 安iebodzin 2005

M造narska-Kaletynowa M., Rozw鎩 maj皻no軼i klasztoru cysterek trzebnickich w XIII w., Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 38, 1990, nr 3-4

Mnichowski P., 安iebodzin – Br鎩ce 1942-1945, Miejsca pami璚i narodowej wojew鏚ztwa zielonog鏎skiego, Zielona G鏎a, brak roku wydania

Modzelewski K., Ch這pi w monarchii wczesnopiastowskiej, Wroc豉w 1987

Monasticon Cisterciense Poloniae, red. A. M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, t. I-II, Pozna 1999

Mo瞠jko T., 100-lecie Ko軼io豉 p.w. N.M.P. Kr鏊owej Polski w 安iebodzinie, 安iebodzin 2001

Mularczyk J., Od Boles豉wa Chrobrego do Boles豉wa Rogatki (studia polemiczne), Wroc豉w 1994

Mller-Wille M., Zwei wikingerzeitliche Prachtschwerter aus der Umgebung von Haithabu, Offa 29, 1972

Mnch H., Geneza rozplanowania miast wielkopolskich w XIII i XIV wieku, Krak闚 1946.

Mnch H., Pochodzenie i rozw鎩 miast w Polsce Zachodniej w wiekach 鈔ednich, Krak闚 1946.

Muszy雟ki J., Krosno Odrza雟kie. Przesz這嗆 i tera幡iejszo嗆, Warszawa-Pozna 1972

M-V FA/O - Mitglieder-Verzeichniss der unter Constitution der grossen National-Mutter-Loge der Preussichen Staaten, genannt zu den Drei Weltkugeln... zu Frankfurt A/O 1839/40-1931/32

M-V Schw - Mitglieder-Verzeichniss der St. Johannisloge Martin zur hohen Brcke... [in] Schwiebus 1923/24-1932/33

Narodowy Atlas Polski, red. S. Leszczycki, Wroc豉w 1973-78

Nowacki J. (wyd.), Ksi璕a uposa瞠nia diecezji pozna雟kiej z roku 1510, Pozna 1950

Nowacki J., Dzieje archidiecezji pozna雟kiej, t. II: Archidiecezja pozna雟ka w granicach historycznych i jej ustr鎩, Pozna 1964

Nowacki M., Gonciarz A., Materia造 pomocnicze do nauczania historii regionalnej w powiecie 鈍iebodzi雟kim, Cz. 1 Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w 安iebodzinie, 安iebodzin 2002

Nowacki M., Gonciarz A., Materia造 pomocnicze do nauczania historii regionalnej w powiecie 鈍iebodzi雟kim, Cz. 2 Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w 安iebodzinie, 安iebodzin 2003

Nowacki M., Miliszewska D., Muzeum Regionalne w 安iebodzinie (w:) Rocznik lubuski t. XXXI cz. 1, Muzea i ochrona dziedzictwa kulturowego na 字odkowym Nadodrzu, pod redakcj Andrzeja Toczewskiego, Zielona G鏎a 2005

Nowacki M., Badania archeologiczne w 安iebodzinie i okolicy, 安iebodzi雟ka Gazeta Powiatowa 4-5, 1996

Nowacki M., Powiat 鈍iebodzi雟ki. Szkice historyczne. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w 安iebodzinie, 安iebodzin

Nowacki M, Rodzina von Knobelsdorff na obszarze 鈍iebodzi雟kim. Przyk豉d postaw szlachty miejscowej wobec spraw 郵御kich w okresie wczesnonowo篡tnym, Rocznik Lubuski 26, 2000, cz. 2

Nowacki M., 安iebodzin, st. 11, gm. loco, woj. zielonog鏎skie, Informator Archeologiczny, Badania 1988 (1992), s. 114-115; Badania 1990 (1994), s. 86-87; Badania 1995 (1998), s. 107-108

Nowacki M., Ziemia 鈍iebodzi雟ka na dawnych mapach (XVI-XIX w.) Zbiory kartograficzne Muzeum Regionalnego w 安iebodzinie, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w 安iebodzinie, 安iebodzin 2001

Nowakowa J, Rozmieszczenie kom鏎 celnych i przebieg dr鏬 handlowych na 奸御ku do ko鎍a XIV wieku, Wroc豉w 1951

Nowogrodzki S., Rz康y Zygmunta Jagiello鎍zyka na 奸御ku i w ㄆ篡cach (1499-1506), Krak闚 1937

Obernitz W. v., Lagow. Ein Buch der Heimat. Festschrift zum 700-j鄣rigen Bestehen und zur 200-J鄣rfeier als Stadt am 10. Juli 1927, Frankfurt/Oder 1927

Obernitz W. v., Fhrer durch Lagow und Umgebung, 2. Aufl., Frankfurt/Oder 1928

Olejnik K., Obrona polskiej granicy zachodniej. Okres rozbicia dzielnicowego i monarchii stanowej (1138-1385), Pozna 1970

Olejnik K., Obrona polskiej granicy zachodniej od ko鎍a XIV do schy趾u XVIII wieku, Pozna 1985

Orzechowski K., Lenna zale積o嗆 ksi捫徠 郵御kich od Czech w 鈍ietle akt闚 z lat 1327, 1329 i 1336, 奸御ki Kwartalnik Historyczny Sob鏒ka 20, 1965, nr 1

Pakulski J., Si造 polityczno-spo貫czne w Wielkopolsce w pierwszej po這wie XIV wieku, Toru 1979

Papee F., Jan Olbracht, Krak闚 1936

Parczewski M, Pocz徠ki kultury wczesnos這wia雟kiej w Polsce. Krytyka i datowanie 廝鏚e archeologicznych, Wroc豉w 1988

Patorska J. (red), Portrety trumienne, tablice inskrypcyjne i herbowe, Mi璠zyrzecz 1996

Pernoud R., Templariusze, Gda雟k 1995

Perzyk B., Miniewicz J., Mi璠zyrzecki Rejon Umocniony 1934-1945, Warszawa 1993

Peschel H., Schwiebusser Bier, (w:) Schwiebus. Stadt und Land in deutscher Vergangenheit, hrsg. v. M. Rothe-Rimpler, Mnchen 1974

Pestkowska M., Kazimierz Sosnkowski, Wroc豉w 1995

PESz. - Polska Encyklopedia Szlachecka, t. VII, Warszawa 1937

Piotrowicz K., Plany rewindykacji 奸御ka przez Polsk pod koniec 鈔edniowiecza, Katowice 1936

Poczet kr鏊闚 i ksi捫徠 polskich, red. nauk. A. Garlicki, wyd. V, Warszawa 1991

Polaczk闚na H., R鏚 Wezenborg闚 w Polsce i jego pierwotne gniazdo, Rocznik Towarzystwa Heraldycznego 7,1924/25

Polska Jana D逝gosza, red. nauk. H. Samsonowicz, Warszawa 1984

Polska pierwszych Piast闚. Pa雟two-spo貫cze雟two-kultura, pod red. T. Manteuffla, Warszawa 1968

Prinke R. T., Uczniowie Kr鏊ewskiego Seminarium Nauczycielskiego w Parady簑 w latach 1836-1886, Gens, 1991, Nr 3

Przyby M., W豉dys豉w Laskonogi ksi捫 wielkopolski 1202-1231, Pozna 1998

Przyby M., O zamku joannit闚 w ζgowie, [安iebodzin] 2001

Ptak M., Zgromadzenia i urz璠y stanowe ksi瘰twa g這gowskiego od pocz徠ku XIV w. do 1742 r., Wroc豉w 1991

Ptak Sz., Fundatorzy i dobrodzieje klasztoru cysterskiego w Obrze w 鈔edniowieczu, Toru 1991 (praca magisterska)

Quirini-Pop豉wska D., Jan Karnkowski z Karnkowa h. Junosza, Polski S這wnik Biograficzny 12, 1966, z. 52

Rittergut Schmarse, Heimatkalender des Kreises Zllichau-Schwiebus 1927

Rocznik kapitu造 pozna雟kiej, przek. A. Pawlaczyk, J. Wiesio這wski, Kronika Miasta Poznania,1995, nr 2

Roll G., Ubi sunt? Verzeichnis aller Z鐷linge und Schler, die von 1763-1768 und 1782-April 1911 das K霵igliche P輐agogium und Waisenhaus bei Zllichau besucht haben, Lissa 1911

Rospond S., M闚i nazwy, Warszawa 1976

Rospond S., S這wnik etymologiczny miast i gmin PRL, Wroc豉w 1984

Rothe-Rimpler R., Schwiebus, die alte Tuchmacherstadt des Ostens (w:) Heimatkalender des Kreises Zllichau-Schwiebus auf das Jahr 1929, Zllichau 1929, s. 37-39.

Rothe-Rimpler R., Schwiebus, die alte Tuchmacherstadt des Ostens, (w:) Das 00j鄣rige Schwiebus 1335-1935. Fhrer durch die Ausstellung fur Landwirtschaft, Handel und Gewerbe, Schwiebus 1935

Rothe-Rimpler R., Schwiebus, die alte Tuchmacherstadt des Ostens, (w:) Schwiebus. Stadt und Land in deutscher Vergangenheit, hrsg. v. M. Rothe-Rimpler, Mnchen 1974

Roy J. v., Die Burg im Riet. Rietschtz-Stammsitz der Freiherren von Schlichting, Heimatgeschichtliche Bl酹ter fur den Kreis Zllichau-Schwiebus Nr. 8, 1975

Rutschke F., Wie Schwiebus durch die Eisenbahn an den Weltverkehr angeschlossen wurde, (w:) Schwiebuser Stadt- und Landbote. Festausgabe zur 600-Jahr-Feier der Stadt Schwiebus, hrsg. v. J. Schenke, Schwiebus 1935

Rybarski R., Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu, t. II: Tablice i materia造 statystyczne, Pozna 1929

Rymar E., Rywalizacja o Ziemi Lubusk i kasztelani mi璠zyrzeck w latach 1319-1326, ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem stosunk闚 pomorsko-郵御kich, 奸御ki Kwartalnik Historyczny Sob鏒ka 34, 1979, nr 4

Rymut K., Nazwy miast Polski, wyd. 2, Wroc豉w 1987

Rzewuski H., Adam 妃igielski, starosta gnie幡ie雟ki, Warszawa 1875

Salmonowicz S., Prusy. Dzieje pa雟twa i spo貫cze雟twa, Pozna 1987

Sch輐lich A., Beitr輍e zur Geschichte der Komturei Lagow, Die Neumark. Mitteilungen des Vereins fr Geschichte der Neumark Nr. 3-4 i 6, 1925

Schelenz C., Hermann Hugo Vollmar 1835-1935, Heimatkalender des Kreises Zllichau-Schwiebus 1935

Schelenz C, Aus der Geschichte von Stentsch,(w:) Kreis Zllichau-Schwiebus, hrsg. v. C. Schelenz, Nachdr. der 2. Aufl., Frankfurt am Main, 1995

Schickfus J., New Vermehrete Schlesische Chronica unnd Landes Beschreibung, Jena-Breslaw 1625

Schlichting B. F. L. v., Uebersicht zur Genealogie aller dem Verfasser bekannten jetzt lebenden Mitglieder der adligen und freiherrlichen Familie von Schlichting, Detmold 1882/83

Schoenawa H., Meyer H., Das Papiernotgeld der Mark Brandenburg und Berlin, 2. Aufl., Werlaburgdorf 1985

Schwartz W., Dosch R., 250 Jahre Grosse National-Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln" 1740-1990, [Berlin] 1990

Schwiebuser Zeitung

Schwiebuser Intelligenzblatt

Schwiebuser Stadt- und Landbote

Schultze J., Die Mark Brandenburg von 1648 bis zu ihrer Aufl飉ung und dem Ende ihrer Institutionen, Berlin 1970.

Sczaniecki M., Korcz W., Dzieje Ziemi Lubuskiej w wypisach, wyd. 2, Warszawa 1960

Sczaniecki M., Zamek w ζgowie (w:) Pami皻nik Zwi您ku Historyk闚 Sztuki i Kultury, Warszawa 1949, s. 4-17.

Seeliger O., Geschichte des Kirchspiels Schmarse (Schriften des Vereins fr Geschichte der Neumark H. 32), Landsberg a. W. 1915

Sieciowy Rozk豉d Jazdy Poci庵闚 PKP 1998/99, Warszawa 1998

Siedler J., M酺kischer St輐tebau im Mittelalter, Berlin 1914.

Sinapius J., Schlesischer Curiosit酹en, Tl. I-II, Leipzig und Breslau 1720-28

S這wnik geograficzny Kr鏊estwa Polskiego... autorstwa (tej cz窷ci) E. Callier'a, Warszawa 1890

Splittgerber A., Kampf und Sieg des Evangeliums im Kreise Schwiebus (w:) Schriften des Vereins fr Religionsgeschichte, Halle 1892.

Splittgerber J., Die Gegenreformation im Kreise Schwiebus, Jahrbuch fr Brandenburgische Kirchengeschichte 9-12, 1913-14

Spycha豉 P., Poczt闚ki wojew鏚ztwa zielonog鏎skiego wydane przez RUCH w latach 1958-1975, Pozna 2004

Starnawska M., Mnisi-rycerze-szlachta. Templariusze i joannici na pograniczu wielkopolsko-brandenbursko-pomorskim, Kwartalnik Historyczny 99, 1992, nr 1

Starnawska M., Mi璠zy Jerozolim a ㄆkowem. Zakony krzy穎we na ziemiach polskich w 鈔edniowieczu, Warszawa 1999

Statuty miasta 安iebodzin[a] z 1678 roku, red. W. Zdanowicz, 安iebodzin 1993

Sternberger Land. Eine ostdeutsche Landschaft. Bildband, hrsg. v. W. Beyer, F. Gentsch, Iserlohn 1992

Strzelczyk J., Brandenburgia, Warszawa 1975

Strzelczyk J., Goci - rzeczywisto嗆 i legenda, Warszawa 1984

Strzy瞠wski W., Herby miejscowo軼i wojew鏚ztwa zielonog鏎skiego, Zielona G鏎a 1989

Strzy瞠wski W., Geneza i symbolika herb闚 miejskich 字odkowego Nadodrza, Zielona G鏎a 1993(a)

Strzy瞠wski W., Zwi您ki heraldyczne szlachty polskiej i niemieckiej na przyk豉dzie wybranych rod闚 (XV-XVIII w.), Rocznik Lubuski 18, 1993(b)

Studium warto軼i kulturowych na terenie gminy Zb御zynek, pr. zb., Pozna 1993

Szczeg馧a H., Koniec panowania piastowskiego nad 鈔odkow Odr, Pozna 1968

Szczepaniak R., Pocz徠ki miast lubuskich, Pozna 1958

Szwagrzyk J. A., Pieni康z na ziemiach polskich X-XX w., Wroc豉w 1973

Szwejkowska H., Biblioteka klasztoru cysterek w Trzebnicy, Wroc豉w 1955

Szylko M., Synagoga w 安iebodzinie, Gazeta 安iebodzi雟ka 7, 1994

Szylko M, 100 lat szpitala 鈍. J霩efa w 安iebodzinie, Gazeta 安iebodzi雟ka 5, 1995

安iebodzin 700 lat historii. Materia造 z jubileuszowej konferencji naukowej pod redakcj Wojciecha Strzy瞠wskiego, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w 安iebodzinie, 安iebodzin 2002

Techma雟ka B., Niespokojny ksi捫 Jan II 瘸ga雟ki, Krak闚 2001

Toczewski A., Mi璠zyrzecki Rejon Umocniony, Zielona G鏎a 2001

Tomaszewski J., Preludium zag豉dy. Wygnanie 砰d闚 polskich z Niemiec w 1938 r., Warszawa 1998

Troschke P. v., Das Geschlecht derer von Troschke und der Kreis Zllichau-Schwiebus, Heimatkalender des Kreises Zllichau-Schwiebus 1927

Tuszy雟ki M, Dokumentacja i wyniki bada wiertniczych. 安iebodzin-zamek, [Toru鎞 1986 (maszynopis)

Tyc T., Z 鈔edniowiecznych dziej闚 Wielkopolski i Pomorza. Wyb鏎 prac, Pozna 1997

Tym J. S., Rozpoznanie Frontu Ufortyfikowanego ㄆku Odry-Warty przez Oddzia II Sztabu G堯wnego Wojska Polskiego, Fortyfikacja 1, 1995

鈁ersicht ber die Best鄚de des Brandenburgischen Landeshauptarchivs Potsdam, Tl. I: Beh顤den und Institutionen in den Territorien Kurmark, Neumark, Niederlausitz bis 1808/16, Weimar 1964

Unvergessener Kreis Zllichau-Schwiebus in alten und neuen bildern (Wydanie z roku 1992) - Verlag Das Viergespann Frankfurt (Main) - album po鈍i璚ony kartom pocztowym powiatu Sulechowsko-安iebodzi雟kiego.

Urban W., Z dziej闚 duszpasterstwa katolickiego w archidiakonacie opolskim i g這gowskim w czasach nowo篡tnych, cz. 2: Archidiakonat g這gowski, Warszawa 1975

Urba雟ka A., Kurnatowski S., Rozw鎩 teren闚 osadniczych w p馧nocnej cz窷ci wojew鏚ztwa zielonog鏎skiego od I do XII wieku, (w:) Studia nad pocz徠kami i rozplanowaniem miast nad 鈔odkow Odr i doln Wart (wojew鏚ztwo zielonog鏎skie), pod red. Z. Kaczmarczyka i A. W璠zkiego, t. I: Ziemia Lubuska, Nowa Marchia, Wielkopolska, Zielona G鏎a 1967

Urz璠nicy wielkopolscy XII-XV wieku. Spisy, pod red. A. G御iorowskiego, Wroc豉w 1985

Verzechnis der Vertriebenen des Kreises Zllichau-Schwiebus in der Bundesrepublik Deutschland und im Ausland nach dem Stande vom 1. Juli 1995, Frankfurt am Main 1995

Viele Grusse aus der Heimat. Alte Ansichtskarten erinnern an den Kreis Zllichau - Schwiebus (Wydanie z roku 1997) Im Auftrag der Heimatkreiskommission Zllichau-Schwiebus herausgegeben von Lothar Meissner - album po鈍i璚ony kartom pocztowym powiatu Sulechowsko-安iebodzi雟kiego - wczoraj i dzi.

Voigt Gnter, Lebenszeit VII. Seniorenbeirat der Gemeinde Neuenbagen, wydane przez Findling Verlag - Prust & B酺isch, Neuenhagen 2001 - zbi鏎 wspomnie ludzi kt鏎ym los odebra dom ojczysty i rzuci w przesiedle鎍z tu豉czk. Mi璠zy innymi opowiadanie W這dzimierza Zarzyckiego pt. "Wczoraj i dzi".

VsM F a/O - Verzeichniss s鄝mtlicher Mitglieder der gerechten und vollkommenen Frey-Maurer Loge zum aufrichtigen Herzen in Frankfurt an der Oder 1810-1838/39

Walachowicz J., Geneza i ustr鎩 polityczny Nowej Marchii do pocz徠k闚 XIV wieku, Warszawa-Pozna 1980

Walter M., Z dziej闚 polsko軼i klasztoru cysterek w Trzebnicy w latach 1589-1741, Wroc豉w 1957

Wa趾闚ski A., Umowa ksi璚ia Boles豉wa II Rogatki z arcybiskupem magdeburskim Wilbrandem z 20 kwietnia 1249 r., Studia Zachodnie (1), 1992

Warmi雟ki T., Urkundliche Geschichte des ehemaligen Cistercienser-Klosters zu Paradies, Meseritz 1886

W御icki J., Zwi您ek Niemiecki i pa雟twa niemieckie 1815-1848, Pozna 1986

Wedekind, E. L., Neue Chronik der Stadt Zllichau, Zllichau 1851.

Weiss A., Organizacja diecezji lubuskiej w 鈔edniowieczu (Studia ko軼ielnohistoryczne T. I), Lublin 1977

Weymann S., Ze studi闚 nad zagadnieniem dr鏬 w Wielkopolsce od X do XVIII wieku, Przegl康 Zachodni 9,1953, nr 7-8

Weso這wski K., S這wnik biograficzny 安iebodzinian, Zeszyty 鈍iebodzi雟kie Nr 12, cz. II pod redakcj Wies豉wa Zdanowicza, 安iebodzin 1995

W璠zki A., Sul璚in, (w:) Studia nad pocz徠kami i rozplanowaniem miast nad 鈔odkow Odr i doln Wart (wojew鏚ztwo zielonog鏎skie), pod red. Z. Kaczmarczyka i A. W璠zkiego, t. 1: Ziemia Lubuska, Nowa Marchia, Wielkopolska, Zielona G鏎a 1967

W璠zki, A., 安iebodzin, t. II: Dolny 奸御k, Dolne ㄆ篡ce, (w:) Studia nad pocz徠kami i rozplanowaniem miast nad 鈔odkow Odr i doln Wart, Zielona G鏎a 1970, t. 2, s. 397-419.

W璠zki A., Geneza i rozw鎩 miast Ziemi Lubuskiej i pogranicza marchijsko-wielkopolskiego w 鈔edniowieczu, (w:) ten瞠, Ze studi闚 nad procesami osadniczymi ziem Polski zachodniej. Wybrane zagadnienia, Wroc豉w 1987

Wili雟ki S., Sprawozdanie z inwentaryzacji zabytk闚 sztuki powiatu 鈍iebodzi雟kiego (w:) Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, nr 3-4, Warszawa 1949, s. 340-351.

Wohnungsbuch fr die St輐te Schwiebus, Liebenau, Lagow und Br酹z, Schwiebus 1928

Wohnungsbuch fr die St輐te Schwiebus, Liebenau und Br酹z, fr Lagow und Neu Bentschen, [Schwiebus] 1932

Worbs J. G., Geschichte der Herzogsthum Sagan, Zllichau 1795.

Worbs J. G., Geschichte der Herrschaften Sorau und Triebel, Sorau 1826.

Wo幡iak Cz., Historia i architektura podziemi Mi璠zyrzeckiego Rejonu Umocnionego, (w:) Nietoperze Mi璠zyrzeckiego Rejonu Umocnionego, pr. zb., Gorz闚 Wielkopolski 1996

W鎩cik M. L., R鏚 Gryfit闚 do ko鎍a XIII wieku. Pochodzenie-genealogia-rozsiedlenie, Wroc豉w 1993

Wr鏏el P., Zarys dziej闚 砰d闚 na ziemiach polskich w latach 1880-1918, Warszawa 1991

Wrzosek A., Wojew鏚ztwo wroc豉wskie, Warszawa 1952

Wutke K. (Hrsg.), Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens. Die Kreise Grnberg und Freystadt (Codex diplomaticus Silesiae XXIV), Breslau 1908

Wyrwa A. M., Procesy fundacyjne wielkopolskich klasztor闚 cysterskich linii altenberskiej. κkno-L康-Obra, Pozna 1995

Zaremska H., Niegodne rzemios這. Kat w spo貫cze雟twie Polski XIV-XVI w., Warszawa 1986

Zdanowicz W., Kalendarium dziej闚 安iebodzina i okolic do roku 1939, 安iebodzin 1985

Zdanowicz W., Kalendarium dziej闚 安iebodzina i okolic do roku 1945, 安iebodzin 2003

Zerndt G., Geschichte von Stadt und Kreis Schwiebus, Tl. 1-3, Schwiebus 1909-1914

Zerndt G., Abriss zur Heimatkunde des Kreises Zllichau-Schwiebus, 5. Aufl., Schwiebus 1926

Zerndt G., Hundert Jahre Bergbau im Kreise Zllichau-Schwiebus, Heimatkalender des Kreises Zllichau-Schwiebus 1927

Zerndt G., Die Trebnitzer Stiftsgter im alten Kreise Schwiebus, Heimatkalender des Kreises Zllichau-Schwiebus 1929

Ziemia Lubuska, pr. zb. pod red. M. Sczanieckiego, S. Zajchowskiej, Pozna 1950

Zientara B., Henryk Brodaty i jego czasy, wyd. II, Warszawa 1997

Zimmermann F. A., Beytr輍e zur Beschreibung von Schlesien, Bd. 10, Brieg 1791

Zllichau-Schwiebuser Kreiszeitung

Zllichauer Nachrichten

畝k J., Problem pochodzenia miecz闚 tzw. „wiki雟kich" na ziemiach zachodnios這wia雟kich, g這wnie polskich, Archeologia Polski 4,1959/1960, z. 2

畝k J., Ma熥owiak-Kotkowska L., Studia nad uzbrojeniem 鈔odkowoeuropejskim VI-X wieku. Zachodnioba速yjskie i s這wia雟kie ostrogi o zaczepach haczykowato zagi皻ych do wn皻rza, Pozna 1988

疾relik R., Dokumenty i kancelaria Henryka III ksi璚ia g這gowskiego, Wroc豉w 1984
adres tego artyku逝: www.schwiebus.pl/articles.php?id=197