www.schwiebus.pl

:: Rewitalizacja kamienic
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-01-21 21:19:17)

Rewitalizacja kamienic

Okolice Najblisze
Wydanie nr 01 [118] stycze 2007 r.

O renowacji kamienic w zabytkowej czci wiebodzina informowalimy niejednokrotnie. Rok biecy bdzie okresem w ktrym planowane inwestycje w tym zakresie zostan zrealizowane, a tym samym bd widoczne goym okiem. Wszystko to dlatego, e zakoczy si pewien etap fazy planowania, a rozpoczyna realizacji.

Przypomnijmy, e w ubiegym roku wesza w ycie uchwaa Rady Miejskiej, ktra przewiduje przekazanie znacznych sum na odnowienie kamienic. Zasada jest prosta. Mieszkacy kamienicy, ktrym zaley na tym, aby ich budynek zosta odnowiony musz zoy odpowiedni wniosek. Jeeli zostanie on zaakceptowany, to wszystko powinno potoczy si ju z grki. Oczywicie potrzebne bd na to pienidze. Jednak stosunkowo niewielkie, bowiem a 90% (!) wartoci wykonanych prac pochodzi bdzie z dotacji udzielonej przez miasto. Pozostae 10% musz wyoy mieszkacy. Zakadajc, e koszt odnowienia kamienicy wyniesie 40 tys. z, wnioskodawca wie z gry, e bdzie musia dooy do tego jedynie 4 tys. Reszt dooy miasto, i nie bdzie to adna poyczka, po prostu bd to pienidze „za darmo”.

Oczywicie trzeba speni odpowiednie kryteria: kamienica musi by wpisana do rejestru zabytkw (takich budynkw w wiebodzinie jest ok. 100); dotacje mona wykorzysta na: odnowienie lub uzupenienie tynkw i okadzin architektonicznych albo ich cakowite odtworzenie z uwzgldnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, odnowienie lub cakowite odtworzenie wiby dachowej i pokrycia dachowego dla obiektw sakralnych lub kocielnych, odnowienie lub cakowite odtworzenie rynien i rur spustowych. Kady wniosek powinien zawiera m.in. wskazanie tytuu prawnego wnioskodawcy do zabytku, okrelenie prac, na ktre ma by udzielona dotacja i termin ich wykonania, okrelenie wysokoci dotacji, wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokoci wydatkw poniesionych na ich przeprowadzenie. Ponadto do wniosku o udzielenie dotacji doczy naley m.in. decyzj o wpisie budynku do rejestru zabytkw, pozwolenie wojewdzkiego konserwatora zabytkw na prowadzenie prac, ktre maj by przedmiotem dotacji, kosztorys ofertowy prac z uwzgldnieniem cen zakupu materiaw niezbdnych do ich przeprowadzenia.

W minionym roku z tych rodkw wykonano remont elewacji prywatnej kamienicy przy ulicy Gogowskiej 12. Przekazano rwnie fundusze na remont dachu kocioa w Lubinicku. W biecym roku wykonanych zostanie ju kilkanacie remontw zabytkowych obiektw, w tym kilka przeoonych z 2006 roku. Z puli ubiegorocznej wykonany zostanie remont elewacji kamienicy przy ul. Studenckiej 4, ktry pochonie kilkanacie tysicy z. 40 tysicy otrzyma parafia pw. NMP w wiebodzinie na remont dwch bocznych wie kocioa. Rwnie zabytkowy koci w Jordanowie dziki pienidzom z gminy bdzie mia odnowion drewniana wie. Ale obiekty sakralne to nie wszystko. W samym miecie zostanie wyremontowanych jedenacie kamienic. Bd to kamienice, ktrych mieszkacy tworz wsplnoty mieszkaniowe zarzdzane przez wiebodziskie Towarzystwo Budownictwo Spoecznego i ktre zoyy odpowiednie wnioski. Wyremontowane zostan nastpujce kamienice: 1 Maja 17, Waowa 28, 54, 56, Studencka 5, Gogowska 19, 11, 4, Plac Jana Pawa II 8, Pisudskiego 16 oraz wierczewskiego 9. Zakres wykonywanych prac jest mocno zrnicowany, bo oprcz odnowienia elewacji wymieniane bd w niektrych budynkach rynny i opierzenie, wykonane zostan rwnie obrbki blacharskie. Kwoty dotacji na poszczeglne kamienice s rne, jednak w sumie na ich rewitalizacj zostanie przeznaczonych grubo ponad 300 tysicy zotych.

W sumie z budetu gminy na rok 2007 wydatkowanych na rewitalizacj zostanie ok. p miliona zotych. To dua i jednoczenie maa suma, bo wiadomo, e potrzeby s wiksze. Jednak w tegorocznym budecie zapisano tak wanie kwot, bo o tak wystpili wnioskodawcy. Mona si spodziewa, e w przyszym roku pienidze bd wiksze, bo bardzo prawdopodobne jest, i waciciele kamienic, ktrzy nie zdecydowali si jeszcze na pozyskanie rodkw z gminnego funduszu rewitalizacji, zrobi to, gdy zobacz efekty. Zreszt jak zapewnia wiceburmistrz Krzysztof Tomalak, nawet gdyby w tym roku pojawiy si wnioski o kolejne rodki na rewitalizacj, to niewykluczone jest, e wadze miejskie wyasygnuj odpowiednie fundusze. Przecie wadzom naszego miasta, jak i nam samym zaley przecie na tym eby nasze miasto, a w szczeglnoci zabytkowe rdmiecie wygldao coraz adniej. Tym bardziej, e ca par id prace przy remoncie placu wok ratusza, ktrym sprzyja nadzwyczaj ciepa zima.

ALRenowacja w strefie A /2001/02
Rynek kwitncej wini /2001/03
Gincy Ratusz /2001/05
Dziesi kamienic na pocztek /2001/05
Kolorowe miasto /2002/02
Gabinet dla pisarza /2003/11
Ratusz si sypie /2004/01
Cisza na starwce /2004/08
Teraz ratusz /2004/09
Kosmetyka po latach /2004/12
Niewidzialne ciao /2005/03
Wsplnoty uradziy /2005/04
Przepisy dla naiwnych /2005/08
W Muzealnych murach /2000-2005/
Ratusz si sypie /2005/11
ary inwestuj w starwk /2005/11
Granit w rdmieciu /2006/01
Granit pod ratuszem /2006/04
Wstp do rewitalizacji /2006/05
Co dalej ze starwk? /2006/08
Spr wok ratusza /2006/08
wiebodziska Starwka - Co robicie z tym placem? /2006/08
Ruch wok ratusza /2006/09
Konsultacje spoeczne lokalnego programu rewitalizacji wiebodzina /2006/09
Odnwmy kamienice! /2006/09
Na bruk nie wjedziesz /2006/09
Nowa twarz rynku /2006/10
A miao by tak piknie /2006/12
Auta pojad po rynku /2006/12
A jednak! Auta pojad po Rynku /2006/12
Ulice pod Ratuszem?! /2006/12
Najazd na Ratusz /2006/12
Plac w przebudowie /2006/12
Czas pokae /2006/12
Kontrowersyjne kolory /2006/12
Kamienice wypikniej /2007/01
Rewitalizacja kamienic /2007/01
Nowe elewacje /2007/01
Komu droga ta droga /2007/01
V Sesja Rady Miejskiej /2007/02
Ratusz bez ruchu /2007/02adres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=196