www.schwiebus.pl

:: Kontrowersyjne kolory
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-01-21 21:17:13)

Kontrowersyjne kolory

Dzie za Dniem
Wydanie 49 [262] z dnia 13 grudnia 2006 r.
Bloki w centrum miasta bd miay nowe elewacje

Sze blokw przy Placu Jana Pawa II zostanie odnowionych. Obecnie jeden z nich jest ju gotowy, a przy drugim trwaj prace wykoczeniowe.

Stanisaw Warcholik, zastpca prezesa wiebodziskiej Spdzielni Mieszkaniowej zapewnia, e to dopiero pocztek prac. - W pierwszej kolejnoci zostan odnowione bloki znajdujce si w centrum miasta, czyli sze stojcych przy Pl. Jana Pawa II - tumaczy wiceprezes. - Systematycznie bdziemy odnawia wszystkie bloki nalece do naszej spdzielni - zapowiada. - Systematycznie, ale w miar moliwoci rodkw.

Bloki przy ratuszu s odnawiane z funduszu remontowego i termo-modernizacyjnego. - Dodatkowym zastrzykiem gotwki bya sprzeda lokalu handlowego mieszczcego si w jednym z blokw - wyjania Warcholik.

Spdzielnia pomylaa te o dociepleniu odnawianych domw. - To istotna cz remontu - mwi zastpca prezesa. - W pierwszej kolejnoci ocieplamy cz mieszkaln blokw, poniewa nasi lokatorzy pac drogo za ciepo, a koszty ogrzewania s due - tumaczy.

Oprcz czci mieszkalnych domw odnowione z czasem zostan czci usugowo-handlowe, znajdujce si na parterach blokw. Ju teraz cz mieszkacw miasta nie rozumie dlaczego gra blokw jest odmalowana, a doy nadal strasz szarzyzn. - Oczywicie i ta cz zostanie odremontowana - zapewnia Warcholik. - Dla nas najwaniejsze podczas tego remontu s czci domw zamieszkae przez lokatorw. Ju na wiosn zaczniemy odnawia partery - obiecuje.

Odnowa parterw bdzie zwizana z jednoczesn wymian lusarki oraz okien i drzwi na plastikowe. Tak jak przy renowacji blokw bdzie to operacja systematyczna.

Stanisaw Warcholik wie te, e kolorystyka zastosowana przy malowaniu elewacji nie wszystkim si podoba i wzbudza kontrowersje wrd czci mieszkacw. - Takie kolory a nie inne zostay zatwierdzone przez wojewdzkiego konserwatora zabytkw, poniewa te sze blokw znajduje si w strefie zabytkowej - tumaczy. Wyjania, e w urzdzie miejskim jest kolorystyka domw i kamienic caej starwki. - Dopiero jak odnowiony zostanie cay plac mieszkacy zobacz, e wszystko pasuje do siebie kolorystycznie.

pzwRenowacja w strefie A /2001/02
Rynek kwitncej wini /2001/03
Gincy Ratusz /2001/05
Dziesi kamienic na pocztek /2001/05
Kolorowe miasto /2002/02
Gabinet dla pisarza /2003/11
Ratusz si sypie /2004/01
Cisza na starwce /2004/08
Teraz ratusz /2004/09
Kosmetyka po latach /2004/12
Niewidzialne ciao /2005/03
Wsplnoty uradziy /2005/04
Przepisy dla naiwnych /2005/08
W Muzealnych murach /2000-2005/
Ratusz si sypie /2005/11
ary inwestuj w starwk /2005/11
Granit w rdmieciu /2006/01
Granit pod ratuszem /2006/04
Wstp do rewitalizacji /2006/05
Co dalej ze starwk? /2006/08
Spr wok ratusza /2006/08
wiebodziska Starwka - Co robicie z tym placem? /2006/08
Ruch wok ratusza /2006/09
Konsultacje spoeczne lokalnego programu rewitalizacji wiebodzina /2006/09
Odnwmy kamienice! /2006/09
Na bruk nie wjedziesz /2006/09
Nowa twarz rynku /2006/10
A miao by tak piknie /2006/12
Auta pojad po rynku /2006/12
A jednak! Auta pojad po Rynku /2006/12
Ulice pod Ratuszem?! /2006/12
Najazd na Ratusz /2006/12
Plac w przebudowie /2006/12
Czas pokae /2006/12
Kontrowersyjne kolory /2006/12
Kamienice wypikniej /2007/01
Rewitalizacja kamienic /2007/01adres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=194