www.schwiebus.pl

:: Czas pokae
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-01-21 21:05:04)

Czas pokae

Dzie za Dniem
Wydanie 49 [262] z dnia 13 grudnia 2006 r.
Prbny czas dla ruchu koowego przy ratuszu

Dugo oczekiwana przez mieszkacw modernizacja Placu Jan Pawa II wreszcie si rozpocza. Jednak pomys uporzdkowania ruchu na placu nie podoba si niektrym mieszkacom.

Przypomnijmy, e wprowadzenie jednokierunkowego ruchu z ulicy Wiejskiej na Grn i z Gowackiego na Rynkow oraz wykonanie zatoczek parkingowych dla samochodw dostawczych napotkao na opr poprzedniego starosty Ryszarda Szafiskiego. Jednak wojewoda, do ktrego odwoaa si gmina, wyda zgod na wprowadzenie ruchu na okres prbny na p roku. Nie wszystkim si ta decyzja podoba.

Stowarzyszenie Praworzdny wiebodzin wystpio do burmistrza o zgod na przeprowadzenie symulacji terenowej, aby zainteresowani mogli ujrze planowany ruch koowy przy ratuszu. Akcja polega bdzie rwnie na rozdawaniu ulotek, przeprowadzeniu sondau i zebraniu pomysw na rozwizanie problemu zwizanego z dowozem towarw na plac. Termin akcji zaplanowano na 16 grudnia, jednak prob o zgod stowarzyszenie dostarczyo zbyt pno do burmistrza i nie dojdzie ona w niedziel do skutku.

Projektanci modernizacji placu zapewniaj, e zaplanowana organizacja ruchu w niczym nie ujmie bezpieczestwa pieszych poruszajcych si po deptaku. Przyznaj wrcz, e podobne opory byy rwnie w innych miastach, a po wykonaniu modernizacji mieszkacy nie zgaszali niedogodnoci.

- Z mojego punktu widzenia naley uporzdkowa ruch samochodw dostawczych na placu - mwi burmistrz Dariusz Bekisz. - S dwie wersje. Organizacja ruchu zostaje taka jak dzisiaj, a przejazd moliwy tylko dla samochodw dostawczych z zaopatrzeniem. Druga wersja to wprowadzenie na prb rwnie ruchu osobowego. Zobaczymy jak to bdzie funkcjonowa. Jeli si nie sprawdzi, to si ten ruch zamknie.

Ponadto burmistrz nie uwaa, jakoby wytyczone pasy przejazdu miay utrudnia ruch pieszych. - Krawnik bdzie niski - zapewnia.

Do przeciwnikw ruchu wok ratusza na pewno ju teraz nie nale handlowcy, ktrzy czsto swoje auta po prostu parkuj na placu. Po remoncie zatrzyma si bd mogli tylko w wyznaczonych zatoczkach. Trudno te sobie wyobrazi, aby ktokolwiek wjeda do centrum samochodem osobowym tylko po to, by przejecha si pod ratuszem. Chocia, kto wie?

wruzRenowacja w strefie A /2001/02
Rynek kwitncej wini /2001/03
Gincy Ratusz /2001/05
Dziesi kamienic na pocztek /2001/05
Kolorowe miasto /2002/02
Gabinet dla pisarza /2003/11
Ratusz si sypie /2004/01
Cisza na starwce /2004/08
Teraz ratusz /2004/09
Kosmetyka po latach /2004/12
Niewidzialne ciao /2005/03
Wsplnoty uradziy /2005/04
Przepisy dla naiwnych /2005/08
W Muzealnych murach /2000-2005/
Ratusz si sypie /2005/11
ary inwestuj w starwk /2005/11
Granit w rdmieciu /2006/01
Granit pod ratuszem /2006/04
Wstp do rewitalizacji /2006/05
Co dalej ze starwk? /2006/08
Spr wok ratusza /2006/08
wiebodziska Starwka - Co robicie z tym placem? /2006/08
Ruch wok ratusza /2006/09
Konsultacje spoeczne lokalnego programu rewitalizacji wiebodzina /2006/09
Odnwmy kamienice! /2006/09
Na bruk nie wjedziesz /2006/09
Nowa twarz rynku /2006/10
A miao by tak piknie /2006/12
Auta pojad po rynku /2006/12
A jednak! Auta pojad po Rynku /2006/12
Ulice pod Ratuszem?! /2006/12
Najazd na Ratusz /2006/12
Plac w przebudowie /2006/12
Czas pokae /2006/12
Kontrowersyjne kolory /2006/12
Kamienice wypikniej /2007/01
Rewitalizacja kamienic /2007/01adres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=193