www.schwiebus.pl

:: Dekret mianowania administratora dekanatu wiebodziskiego (1842)
Artyku dodany przez: schwiebu (2006-11-26 22:49:30)


Dekret mianowania administratora dekanatu wiebodziskiego (1842)
wiebodziska Gazeta Powiatowa
Wydanie Nr 10 [178] padziernik 2006 r.

Ksidz Karol Woitschek peni funkcj proboszcza w Ooboku w latach 1842-1869. Poniewa byy problemy z obsad stanowiska administratora (dziekana) okrgu wiebodziskiego, zosta on wybrany take na to stanowisko. W ten sposb poczy w swoich rkach obie funkcje. Bya to nastpnie czsta praktyka, np. ks. Ulrich, proboszcz w Radoszynie, by dziekanem w latach 1869-1885; zastpi go na tym stanowisku ks. Gutsche, proboszcz z Opalewa.
Poniszy dokument skada si z dwch czci. Pierwsza („dekret") to tzw. cz adresowa, druga zawiera waciw tre. Obie s rodzajem formularza, ktry wypeniano konkretnymi danymi w konkretnej sytuacji. Moliwe, e nastpnie zosta on wszyty do ksigi urzdowej lub oficjalnej ksigi kocielnej, na co wskazywaby lad oberwania lewej krawdzi.

Dekret [dla] okrgu administracyjnego archiprezbiteratu[1] wiebodziskiego na rzecz czcigodnego Pana Karola Woitscheka, administratora parafii w Ooboku

Od urzdu wikariusza kapitulnego[2] w [sprawach] duchowych diecezji [wrocawskiej]

Pan Karol Woitschek, wybrany na administratora (parafii) w okrgu administracyjnym archiprezbiteratu wiebodziskiego, [zostaje] tyme [dokumentem] obecnie zatwierdzony i nakazuje si aby, czynic naleycie zado urzdom, w nim z tej przyczyny [urzdy owe] zostay zczone; przeto tene bdzie mg si cieszy odpowiednimi uprawnieniami urzdu okrgu [dekanalnego].
Dane we Wrocawiu 25 maja 1842.
(trzy wasnorczne podpisy oraz piecz opatkowa administratora diecezji wrocawskiej)


rdo: zbiory Muzeum Regionalnego w wiebodzinie; tum. T. Kauski, M. Nowacki

[1] tj. dekanatu
[2] wikariusz kapitulny peni obowizki biskupa w czasie, gdy diecezja nie posiadaa ordynariusza (biskup wrocawski hr. Sedlnicki zrezygnowa z tej funkcji w 1840 r., a nastpnie przeszed na protestantyzm); urzd ten sprawowa w tym czasie ks. kanonik Ritter; nowy biskup zosta wybrany dopiero w 1843 r.

Z dawnych kronik i dokumentw.
Opracowanie Adam Gonciarz, Marek Nowacki.adres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=185