www.schwiebus.pl

:: Odn闚my kamienice!
Artyku dodany przez: schwiebu (2006-10-01 15:28:10)

Odn闚my kamienice!

Okolice Najbli窺ze
Wydanie 09 [114] wrzesie 2006 r.

Je瞠li jeste mieszka鎍em lub w豉軼icielem budynku zabytkowego (np. kamienicy) znajduj帷ego si na terenie miasta lub gminy 安iebodzin mo瞠sz gruntownie go odnowi korzystaj帷 ze wsparcia bud瞠tu gminy 安iebodzin. Co mo瞠sz zrobi za te pieni康ze:

1) odnowi lub uzupe軟i tynki i ok豉dziny architektoniczne albo ca趾owicie je odtworzy, z uwzgl璠nieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
2) odnowi lub ca趾owicie odtworzy wi篥by dachowe i pokrycia dachowe w obiektach sakralnych i ko軼ielnych,
3) odnowi lub ca趾owicie odtworzy rynny i rury spustowe,
4) zakupi materia造 konserwatorskie i budowlane, niezb璠ne do wykonania prac i rob鏒 przy zabytku wpisanym do rejestru.

Ile mo瞠sz otrzyma

Wysoko嗆 dotacji nie mo瞠 przekracza 90 % warto軼i prac przewidzianych do wykonania, w zale積o軼i od wysoko軼i 鈔odk闚 finansowych przewidzianych w bud瞠cie Gminy w danym roku. Kwota nie mo瞠 by wi瘯sza ni 40.000 z.

W jakim terminie mo瞠sz otrzyma dofinansowanie

1) w ca這軼i - po zako鎍zeniu wszystkich prac, na wykonanie kt鏎ych zosta豉 przyznana dotacja, i przyj璚iu rozliczenia; 2) w dw鏂h cz窷ciach - pierwszej przed podj璚iem prac, w wysoko軼i nie wi瘯szej ni 50 % udzielonej dotacji - drugiej - po zako鎍zeniu wszystkich prac, na wykonanie kt鏎ych zosta豉 przyznana dotacja, i przyj璚iu rozliczenia.

Jakie dokumenty musisz przygotowa aby ubiega si przyznanie dofinansowania

Wniosek zawieraj帷y m.in.:
1) imi, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazw, siedzib i adres jednostki organizacyjnej, b璠帷ej wnioskodawc;
2) okre郵enie organu, u kt鏎ego wnioskodawca ubiega si o udzielenie dotacji;
3) wskazanie zabytku, z uwzgl璠nieniem miejsca jego po這瞠nia;
4) wskazanie tytu逝 prawnego wnioskodawcy do zabytku;
5) okre郵enie prac, na kt鏎e ma by udzielona dotacja, i termin ich wykonania;
6) okre郵enie wysoko軼i dotacji, o kt鏎 ubiega si wnioskodawca;
7) wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysoko軼i wydatk闚 poniesionych na ich przeprowadzenie;
8) informacj wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych 鈔odkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac;
9) informacj o tym, czy wnioskodawca ubiega si o dotacj na prace obj皻e wnioskiem u innego organu mog帷ego udzieli dotacji.
Do wniosku o udzielenie dotacji do陰cza si:
1) dokument potwierdzaj帷y posiadanie przez wnioskodawc tytu逝 prawnego do zabytku;
2) decyzj o wpisie zabytku do rejestru zabytk闚;
3) pozwolenie wojew鏚zkiego konserwatora zabytk闚 na prowadzenie prac, kt鏎e maj by przedmiotem dotacji;
4) pozwolenie na budow, je瞠li prace wymagaj uzyskania takiego pozwolenia;
5) kosztorys ofertowy prac, z uwzgl璠nieniem cen zakupu materia堯w niezb璠nych do ich przeprowadzenia.

Termin sk豉dania dokument闚:

do 31.10.2006 r.
Szczeg馧owe informacje w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urz璠zie Miejskim w 安iebodzinie, lub pod numerem tel. 0684750912.

 
Renowacja w strefie A /2001/02
Rynek kwitn帷ej wi郾i /2001/03
Gin帷y Ratusz /2001/05
Dziesi耩 kamienic na pocz徠ek /2001/05
Kolorowe miasto /2002/02
Gabinet dla pisarza /2003/11
Ratusz si sypie /2004/01
Cisza na star闚ce /2004/08
Teraz ratusz /2004/09
Kosmetyka po latach /2004/12
Niewidzialne cia這 /2005/03
Wsp鏊noty uradzi造 /2005/04
Przepisy dla naiwnych /2005/08
W Muzealnych murach /2000-2005/
Ratusz si sypie /2005/11
畝ry inwestuj w star闚k /2005/11
Granit w 鈔鏚mie軼iu /2006/01
Granit pod ratuszem /2006/04
Wst瘼 do rewitalizacji /2006/05
Co dalej ze star闚k? /2006/08
Sp鏎 wok馧 ratusza /2006/08
安iebodzi雟ka Star闚ka - Co robicie z tym placem? /2006/08
Ruch wok馧 ratusza /2006/09
Konsultacje spo貫czne lokalnego programu rewitalizacji 安iebodzina /2006/09
Odn闚my kamienice! /2006/09
Na bruk nie wjedziesz /2006/09adres tego artyku逝: www.schwiebus.pl/articles.php?id=179